Organizace NATIONAL SOCIALIST EDUCATION CENTER s potěšením vydává fenomenální dílo zakladatele a duchovního vůdce Americké Nacistické Strany George Lincolna Rockwella WHITE POWER. Čtěte a přemýšlejte, osud své rasy, své rodiny, svých dětí a svůj vlastní máte ve svých rukou. Tato kniha je věnována všem odvážným bílým mužům, kteří od počátku budují západní civilizaci, nyní ji podporují a udržují a v budoucnu naplní lidský osud.

  překlad a korektura Werewolf
  Copyright NSEC; 2002-5-24
  www.NSEC-88.org

  Upozornění: Kniha je volně k dispozici, v případě jejího dalšího rozšiřování, publikování, zveřejňování, kopírování je pouze NUTNÉ připojit logo organizace NSEC a odkaz na její internetové stránky http://www.nsec-88.org. Překladatele nelze z bezpečnostních důvodů přímo kontaktovat, pro více informací se obracejte na vůdce NSEC.

WHITE POWER
George Lincoln Rockwell


Obsah:


  Předmluva

  I. kapitola: Smrtelné chroptění
  II. kapitola: Duševní syfilis
  III. kapitola:
  IV. kapitola: Falešní kapitáni
  V. kapitola: Piráti
  VI. kapitola: Důkladný pohled na podvodníky
  VII. kapitola: Přátelé kapitána
  VIII. kapitola: Přátelé posádky
  IX. kapitola: Černý mor
  X. kapitola: Fakta o rase
  XI. kapitola: Noční můra
  XII. kapitola: Padesát let úpadku
  XIII. kapitola: Bílé impérium
  XIV. kapitola: Bílá revoluce
  XV. kapitola: Národní socialismus
  XVI. kapitola: Bílá moc

  Doslov


Předmluva

Tato kniha je věnována všem odvážným bílým mužům, kteří od počátku budují západní civilizaci, nyní ji podporují a udržují a v budoucnu naplní lidský osud.

Mezi prvním a druhým vydáním této knihy byl její autor, Velitel Rockwell, zavražděn. Následující dedikace k druhému vydání pochází z téhož pramene jako první - z Letcova světa podle G.R.Wilsona:

Budu vzpomínat, jak plul rozčeřenými oblaky a pohrdal smrtí

Budu si pamatovat, že velcí musí čekat bolest, vyhýbat se životu v úkrytu a lžím

Budu si pamatovat, že ten, kdo si zvolil stát na místě nejvyšším, musí vzdorovat vichru tváří

A s hrdostí pohrdat přibývajícími šrámy, hlavu vztyčit vysoko, kde blesky bijí

Budu si pamatovat, že dobrý život je ten, kdy se můžeš podívat do hloubi i do dáli, do hlubin srdce či na půlnoční hvězdu.

Na sklonku století, jehož dominantním rysem je rozmach dekadence, rozkladu a zvrhlosti v takové míře, jakou nepoznalo celé předcházející milénium, na sklonku století, jež povýšilo komedianty nad bohy a z oplzlosti učinilo kult, na sklonku století, které s bravurní elegancí popřelo dílo věčné Přírody a ty, kteří se byť jen náznakem pokusili vytrhnout ze jha novodobých otrokářů, trestá tím, co je od prvobytně pospolné společnosti hodnoceno jako trest nejvyšší - vyvržením ze společnosti, na sklonku tohoto století se vám dostává do rukou kniha, jejíž autor byl ryzím prototypem árijského nadčlověka druhé poloviny dvacátého století, muž, která povstal, bojoval a padl za svůj ideál, ne kvůli profitu, luxusu či privilegiím, ale s úsilím o vítězství super-idealistických železných tezí a zákonů všemocného Univerza.

Tato kniha byla právem častokráte nazývána "biblí" bílého, árijského člověka a pokud by svět nebyl opředen vlákny "neviditelné okupační vlády", byla by jistě jedním z děl, na něž by byla naše civilizace právem hrdá. Snad je její přítomnost ve vašich rukou prvním krokem na cestě k procitnutí a vysvobození k předsálí inferna.

Nemíním zde hodnotit či rozebírat obsah knihy, neboť ten nepotřebuje obhájce a každá fundamentální myšlenka důležitá pro život a přežití naší rasy je zde strhujícím a přesným způsobem vyložena na bázi základních, přirozených principů, ale přinejmenším bych rád poděkoval všem, které z pochopitelných důvodů nelze jmenovat a bez jejichž pomoci a podpory by realizace vydání této knihy u nás nebyla možná.

Pokud právě nyní otevíráte tuto knihu, naše úsilí nebylo marné a jsme zase o kousek dál na naší cestě k vítězství.

Mojí snahou bylo přiblížit vám všem obsah této knihy a autorovy myšlenky co nejvěrohodněji, neboť jsem cítil, že je existence této knihy v českém jazyce je nutná.

překladatel
hore


I. SMRTELNÉ CHROPTĚNÍ

Sedím v potemnělém divadle. První, co vnímám, je kašlání a šepot obyvatelstva. Potom ten šelestivý zvuk zvedající se opony - velmi tichý zvuk, ale slyšitelný. Pódium je černé jako noc. Silné reflektory probodávají tmu. Objevuje se živé kuře, přibité na miniaturním kříži. Slyším, jak publikum takřka jednohlasně těžce oddychuje.

Na pódium přichází mladá dívka v baletním trikotu, prořezává kuřeti hrdlo, osvobozuje mu křídla a nohy, připevněné ke kříži, a nechává jej běhat po pódiu a stříkat krev, dokud nepadne mrtvé. Jeviště je osvětleno, dívka si svléká trikot a bere do rukou velkou pannu. Kvílí a chichotá se, trhá panně ruce a nohy. Potom si lehá na zem. Přichází obrovský muž s břitvou a holí dívce přirození. Pak si vlezou do konopného pytle a vestoje se oddávají pohlavnímu styku. Nakonec se dívka z pytle vynoří a její tělo masírují vlhké špagety.

Právě jste zhlédli představení "New Theatre" (Nového divadla) - "happening" - klasické ukázky ze Shakespeara, zdokonalené Jean-Jacquesem Lebelem, tvůrcem výše uvedené příšernosti.

Černá rasa - "nepřekonatelná" bělochy - má významný podíl na tvorbě děl New Theatre. Časopis Time napsal reportáž o tom, že černošský "dramatik" Le Roi Jones uvede hru s příznačným názvem The Toilet (Toaleta). Jakmile se opona zvedne, vidíme bílého chlapce, který má hlavu v pisoáru. Vedle něj stojí černoch a další černoši na bílého chlapce na pódiu močí.

Podle Le Roiovy hry se bílý chlapec snaží černochy zlákat k homosexuálním hrátkám a ti jej trestají bitím, cpou mu hlavu do pisoáru a současně mu močí do tváře.

Nejenže je tato hra uváděna bez jakéhokoli veřejného protestu, ale navíc ještě američtí daňoví poplatníci podporují tuto degeneraci svými 40 dolary do federálních fondů (U.S.News and World Report, 13. prosince 1965).

V Berkeley ve státě Kalifornie propagují noviny University of California otevřené sexuální orgie Ligy za sexuální svobodu (Sexual Freedom League). Jsou zde inzeráty jako například "Otrok chce svého pána", v nichž chtějí sadisté poutat a bít masochisty. Tito zvrhlíci teď bezostyšně propagují nevázaný sex a homosexualitu VEŘEJNĚ. Jejich program zní: "V rukou dítěte uvidíme raději pohlavní orgán než válečnou hračku." Neurčují blíže, ČÍ pohlavní orgán to má být. Toto vše je volně distribuováno nic netušícími mladými dívkami na univerzitní koleji.

V San Franciscu pořádají homosexuálové pod patronátem rabína formální "plesy". Ve washingtonském hotelu Sheraton Park "oba" homosexuálové, tedy "muž" i "žena", dodržují oficiální konvence a bojují proti restrikcím a proti svému očerňování. Demonstrují před Bílými domem za svobodu moci se mezi sebou "brát". Buzeranti budou mít "svatby" a budou žít společně na očích veřejnosti. A nikdo neprotestuje!

Ženy nosí kalhoty již tak dlouho, že se nad tím už nikdo nepozastavuje. Ale časopis American Observer nyní uvádí, že "muži" si nechávají růst dlouhé vlasy, používají kosmetiku, parfumérii a ženské oblečení jako "velkou módu", takže mezi mladými "mods" je někdy velmi těžké rozeznat muže od ženy.

Konečně, objevily se již první sukně - na mužích!

The Associated Press psal 22. května 1966, že existuje rozsáhlý obchod vydělávající miliony dolarů, který se zabývá výrobou FALEŠNÝCH ŘAS pro obchodníky! - ne pro teplouše, ale pro obyčejné obchodníky...

Magazín Time psal 9. prosince 1965 o představení bostonské opery, která obsahuje divoké a naprosto otevřené sexuální orgie. Jsou zde vražděna celá stáda zvířat a nazí muži a ženy zběsile pobíhají kolem. To se nazývá "uměním". Policie nedělá nic!

United Press International uvedl, že Professional Institute v Richmondu si s láskou a pýchou přítomných bílých dívek zvolil černošku Beatrice Wynnovou za svou "půvabnou královnu". Richmond, Virginie. Opět žádný protest.

District Post z 25. března 1965 otiskl fotografii z univerzitní hry o Kristu, uvedené v Middlesexu v Anglii, vlasti bílého národa, který na cestě k degeneraci není tak daleko jako USA. Hra pojednává o Kristu a jeho učednících. Krista zde představuje jamajský černoch a všichni bílí učedníci klečí před tímto arogantním černochem, pózujícím coby Ježíš Kristus, na kolenou.

26. dubna uvedl United Press, že historický kostel Old South v Bostonu zavedl nedělní "bohoslužbu" doplněnou tancem šejk v uličkách. Žádný protest!

V Berkeley (Kalifornie) vydal "Výbor proti válce ve Vietnamu" knihu s návodem pro americkou mládež, kterak se vyhnout vojenské službě. Pamflet nazvaný "Informace o tom, jak se vyhnout odvodu" obsahuje následující návody, jak se naše mládež může vyhnout boji za svou zemi.

1. Buď občanem, který odmítá sloužit v armádě buď vůbec nebo se zbraní, z náboženských nebo mravních důvodů (s detailním návodem, jak na to).

2. Agituj na střediscích určených k odvodů, nos protiváleční znaky atd.

3. Odmítej přísahat věrnost USA.

4. Chovej se jako teplouš. Škubej zápěstími, drž delikatesně cigaretu, pohybuj se jako "zajíčci".

5. Sežeň si falešné potvrzení od lékaře, že jsi nemocný, třebas i jeho podplacením.

6. Předstírej epileptický záchvat (s detaily, jak toho docílit).

7. Sežeň si záznam z vězení za mnoho přestupků.

8. Udělej ze sebe "blázna". Vyprávěj, že jsi tajným agentem Boha.

9. Dostav se opilý.

10. Dostav se "sjetý" heroinem.

11. Týdny se nemyj (musíš páchnout, mít dlouhé vlasy, choď bosý, vyjadřuj se avantgardně).

12. Jednej bezhlavě, vše dělej špatně, staň se problémovým.

13. Buď antagonistický, kuř, kde je to zakázáno, měj námitky, provokuj atd.

14. Předstírej noční pomočování. Jestliže ti nebudou věřit, dokaž jim to!

Tohle všechno se děje OTEVŘENĚ, v rozporu s federálními zákony o protistátní agitaci atd., ale nikdo s tím nic nedělá! (Dokážete si představit, co by se dělo, kdyby tohle někdo zkoušel v případě, že by nepřítelem byl HITLER?)

Nikdo se nestará o zastavení této protistátní agitace!

Černošský kazatel zastavil v Bronxu dopravu, provokoval policii, aby ho zatkla a kázal černé lůze, aby v případě jeho zatčení "pohnula Bostonem". Tento gentleman samozřejmě zatčen nebyl. (Boston Record 18. června 1966)

San Francisco Examiner 17. června 1966 uvedl, že Spojené státy pravidelně pomáhají Castrovi posílat zbraně komunistům do Vietnamu, kteří jimi zabíjejí americké vojáky. Zbraně putují loděmi "naším" Panamským průplavem. V Meanwhile hlídá US NAVY Castra před kubánskými antikomunistickými patrioty, kteří se pokoušejí znovu dobýt svou zem, a ty, které chytí, zavírají do VĚZENÍ.

New Heaven Register z 29. prosince 1965 uvedl, že vdovy a matky vojáků zabitých komunisty ve Vietnamu jsou celé noci mučeny telefonním vyzváněním rudých, kteří mají škodolibou radost ze smrti jejich blízkých!

V Los Palos (Kalifornie) uvedl United Press, že Jack E.Mulkey, vrchní správce boje proti chudobě v tomto regionu, "bojuje proti chudobě" tak, že koupil černochům smokingy, aby mohli tančit stylově!

V důstojnickém klubu v Murnau v Německu se podle magazínu Time pokusil major Robert G.Wallace použít falešných žetonů v hodnotě několika tisíc dolarů. Když se jej armáda pokusila potrestat za zneuctění americké uniformy a za zločin používání neplatných žetonů (asi za dva tisíce), americký odvolací soud jej zprostil obžaloby s tím, že pokud jsou žetony použity ke hře, nemůže být potrestán. Tedy žádné pošpinění národa...

V Clevelandu ve státě Philadelphia a mnoha dalších městech mají úředníci zákaz vměšovat se do plenění obchodů černochy. Před sto lety bylo rabování trestáno zastřelením všech lupičů. Naši "vůdci" nedělají nic!

Magazín Time uvedl 2. září 1966, že jeden z amerických "nejlepších spisovatelů", Norman Mailer (Nazí a mrtví) se nyní zaměřil na vnitřnosti. "Lidská přirozenost", říká tento židovský dramatik, "může být božím prorokem podle barvy, velikosti a činnosti obsahu svých střev!" Tento "umělec" se často objevuje v televizi a vydává knihy. Žádné pobouření ani protest.

Zatímco židovské skupiny docílily toho, aby v mnoha školách v New Jersey, Kalifornii, New Yorku, Illinois a mnoha dalších státech byly zakázány vánoční koledy, černošské skupiny agitují za ČERNÉHO SANTA KLAUSE - a DOSÁHLY SVÉHO! The Cleveland Press ze 17. prosince 1966 píše o unii (The Union of Negro Santa Clauses - Unie černých Santa Klausů), která prosazuje černé Santa Klause do obchodů. Dokážete si PŘEDSTAVIT, jak vaše malé dítě klečí na zemi před ČERNÝM Santa Klausem? Když bude dítě plakat, případ bude jistě předán Státní komisi pro diskriminaci (State Discrimination Commission) a batole bude posláno do polepšovny jako "nenávistné".

Po celém Washingtonu se naši vrcholní diplomati a hodnostáři při opileckých orgiích oddávají tancům šejk a watusi, v níž využívají týchž sexuálních póz jako nazí kanibalové z Afriky.

V San Franciscu otevřel černoch jménem Harry Dedrick salón, v němž se čistí boty. Najímá si bílé tanečnice a pomocnice, které s obnaženým poprsím čistí černochům boty!

Tisk 9. srpna 1961 uvedl, že v Newarku ve státě New Jersey černá matka 14 nemanželských dětí uvedla jako důvod své situace nedostatek peněz z podpor. Senátor New Jersey Grossi jí poskytl podporu ve výši více než 16 tisíc dolarů, ale i tento obnos byl prý tak malý, že žena byla nucena žít na hromádce s různými muži. Bez protestu.

V Berkeley v Kalifornii unesli studenti manželku děkana a drželi ji jako rukojmí po celou noc, zatímco policie ani úřady nic nedělaly. Když policie konečně jednoho ze studentů zatkla, dav obklíčil policejní automobil. Úředníky uvěznili na více než den a většinu noci a používali zatím hlavní policejní automobil jako tribunu projevů hanobících univerzitu a policii. Vězeň je volný! Za celé toto peklo není nikdo v žádné formě potrestán. Titíž studenti potom pochodovali kolem univerzity s hesly, v nichž se to hemžilo "h..ny" a dalšími sliby svobody. Stálé žádný trest nebo projevy odporu!

Uprostřed Spojených států existuje největší centrum špehů a podvratné činnosti na světě - Spojené národy. První generální tajemník tohoto neblaze proslulého trójského koně v našem středu nebyl nikdo jiný než Alger HISS, který byl shledán vinným z křivopřísežnictví a oficiálně odhalen jako SOVĚTSKÝ ŠPIÓN pracující na zničení Spojených států amerických - zatímco byl vrcholovým úředníkem "našeho" státního úřadu a generálním tajemníkem Spojených národů v San Franciscu. Nejenže nikdo nevznesl žádný protest, ale minulý rok, když tento usvědčený zrádce mluvil na univerzitě v Princetonu, byl zahrnut od Američanů OVACEMI!

The Washington Post z 19. listopadu 1966 uvádí, že vrchní soud distriktu, v němž sídlí americké hlavní město Washington, udělil důtku policii a žalobcům - za obvinění černocha Wattse z "ohrožování prezidenta". Na (komunistické) přehlídce Du Bois Clubu, na půdě chráněné oblasti Washingtonu, Watts křičel, že "nebude sloužit, pokud bude odveden" a že kdyby měl v ruce pušku, "první osoba, kterou by zastřelil, by byl prezident". Kdyby takovou věc řekl někdo z nás, bylo by vše jasné. Tento černý komunista však nejen hulákal v našem hlavním městě vyhrůžky určené prezidentovi, ale vyvázl bez trestu i se svou dávkou narkotik. A policie je soudcem proklínána za to, že ho zatkla.

Skvělá opera Richarda Wagnera Tannhauser je uváděna v Bayeruthu v Německu. Venuši zde představuje černoška Leontyn Price.

Walter Jenkins byl uvězněn za vyvolávání homosexuálních vztahů na záchodcích YMCA ve Washingtonu. Zjistilo se, že Jenkins je blízký osobní spolupracovník prezidenta Spojených států, který dělal všechno možné aby zabránil jeho zatčení. Jenkins a prezident jsou mimo jiné známí nudistickými koupelemi v bazénu Bílého domu a takřka nucením všech ostatních vysoce postavených úředníků Spojených států, aby se svlékli a plavali s nimi. Když povyk po zatčení poněkud utichl, Jenkins z Washingtonu odjel na ranč v Texasu. Žádná další zmínka v tisku.

The Santa Barbara High School uvádí hru Kulatý stůl krále Artuše. Sir Lancelot, milenec královny Guinevry, je ztělesněn šest stop (183 cm) vysokým černým fotbalistou.

Doslova o desítky tisíc pracovních míst, zejména ve federálním sektoru vlády, přišli bílí muži - a to ve prospěch nepochybně nekompetentních černochů! Harry Golden doporučil, aby bílí plátci daní otevřeně poskytli černochům 100 miliard dolarů! Černošský odborářský vůdce A.Philip Randolph předstoupil před Kongres s požadavkem daru v hodnotě 185 miliard. Američané tuto aroganci pokorně přijímají.

Sammy Davis junior, židočernošský komik, zpívá v televizní show Rifleman "Nejrychlejší pušky na západě". A zatímco tento podřadný židočernoch pózuje v jakémsi městě Divokého západu, bílí muži se všichni utíkají schovat. Američané to bez protestu hltají.

Washington D.C.: Černý násilník se ocitl ve výtahu, který se zasekl v mezipatře, v úzkých - byla tam s ním jeho oběť, bílá dívka, vyděšená k smrti. Ještě než se policie dostala dovnitř, aby ho zatkla, začal mluvit o svých právech - o právu nevypovídat, právu na obhájce a nakonec se ze strachu ke všemu doznal. Šílené! Ale nikdo se to nesnaží zastavit.

Po celé zemi používají černoši novou loupežnou techniku, a nejedná se o ojedinělé incidenty. 15 - 20 gangsterů jde do malého obchodu a na daný signál vyběhnou ven s rukama plnýma zboží. Nic se s tím nedá dělat, protože jsou ČERNÍ.

Americkými ulicemi se promenádují arogantní zrádci, pálí americké vlajky a mávají vlajkami nepřátel z Vietkongu, vlajkami, pod nimiž nepřátelské jednotky zabíjejí naše chlapce. Zkoušel jsem kontaktovat Americké legie, Veterány zahraničních válek, Birchery (stoupenci ultrapravicové Společnosti Johna Birche - pozn. překl.), Klan - a nikdo nepomohl zastavit toto nepopsatelné násilí. Nikdo neudělal nic, kromě diskusí. Takže jsem já - George Lincoln Rockwell - vyšel do ulic a strhl první nepřátelskou vlajku v District of Columbia. a šel jsem za to do vězení! Moji stateční chlapci v Seattlu, Dallasu, New Yorku - všude - strhávali komunistické rudé prapory a šli za to vězení! Americká legie vydala prohlášení, v němž nás označila za spojence komunistů. a stejní jsou i Bircheři!

A zatím "mírotvorci" prodávají a nosí prsteny vyrobené z kovu amerických letadel, v nichž naši synové a bratři umírají nad Vietnamem. Nikdo neprotestuje!

V San Franciscu jsou požárníci, kteří se snaží uklidnit horké hlavy v černošské čtvrti Hunter´s Point pravidelně biti, kamenováni a zapalováni. Požárníci nemohou ze zbídačelých politiků dostat žádnou ochranu a tak demonstrují před radnicí. Nedosáhnou však ničeho!

V Bostonu jsou černošské školy tak nebezpečné, že ministerstvo školství nemůže přesvědčit žádné učitele, aby mezi tyto zvrhlé černochy šli pracovat, takže nabízí desetitisíce dolarů jako prémii pro ty, kteří jsou poté postaveni tváří v tvář břitvám, nožům, znásilněním a špíně. Bitevní plat - tak se přezdívá těmto odměnám v tisku. Ale je to stejně málo platné. Učitelé stále odmítají čelit černému peklu. (Washington Post 13.ledna 1967)

Ve Washingtonu D.C. bývaly nejlepší školy ve Státech. Pak přišla "desegregace" a školy se staly ve zdrcující většině černošskými a bílí byli vytlačováni na předměstí. Tak se tyto školy staly nejhoršími v zemi a situace došla tak daleko, že směšovači ras, kteří mají tuto zkázu na svědomí, tvrdí, že děti, které školy navštěvují, jsou zanedbávány. Na chodbách těchto černošských škol mají stálé místo policisté, místnosti a chodby páchnou močí, okna jsou rozbita a kvůli hrubostem a útokům černých žáků je zhola nemožné sem dostat kvalitní učitele.

Vláda vynakládá miliardy dolarů na "modernizaci brlohů", buduje moderní budovy a dává je zdarma černochům. krásné nové stavby se však rychle mění v ohavné barabizny s nefunkčními výtahy, které jsou často naprosto nepoužitelné, protože černoši v nich močí a tak zkratují vedení, zatímco podlahové krytiny a kabely hnijí.

Washingtonské noviny otiskly reklamu na nové byty ve Watergate, pyšnící se tím, že mají uzavřený televizní okruh, který hlídá a informuje o příchozích, dále elektrifikované oplocení, ozbrojené hlídače a další věci, podobné jako ve VĚZENÍ. Černošská zločinnost je v hlavním městě Spojených států tak silná, že i kongresmanům v jejich kancelářích hrozí nebezpečí ze strany černých divochů.

Sekretářka jednoho z kongresmanů byla pobodána, když při modlení klečela v kostele. Ženy v oficiálních budovách DC smí WC používat pouze ve dvojicích, protože na některých záchodcích čekají na neopatrné, bezbranné osamocené ženy černí. Nejvyšší soudní dvůr USA dovolil UVNITŘ svých budov používat sekretářkám ozbrojený doprovod!

Dívky, které pravidelně na jaře přijíždějí z vysokých škol navštívit své rodiče, jsou znásilňovány sexem posedlými černými samci a nejčastějšími oběťmi gangů černých teenagerů jsou chlapci z bílých škol. Černí je obírají o peníze, hodinky a jiné cennosti. Nikdo se na to však nedívá jako na zločiny ČERNOCHŮ, ale jako "vlnu zločinnosti a nenávisti", při níž jsou však často odhaleni černí kriminálníci, kteří se podle údajů FBI podílejí na vážných zločinech z 85%.

Desítky tisíc černochů, z nichž většina žije ze sociálních plateb těžce pracujících bílých lidí, se otevřeně organizují v něčem, co nazývají "černá revoluce" a násilně útočí na naše města, policisty, požárníky a vůbec všechny bílé.

S pokřikem "hoř, miláčku, hoř" kradou zboží za milióny dolarů a z vypleněných obchodů je přenášejí přímo pod nosem naší policie (která má obvykle od politiků přikázáno nezasahovat).

Vychloubají se tím, že pokud nedostanou, co chtějí, "zničí všechno, na čem bílé civilizaci záleží"- jak upozornil Stokely Carmichael. Žádný skutečný odpor neexistuje. Po pravdě řečeno se Carmichaelovi dostalo za jeho přednášku "Dostaň bělocha" i od bílých studentů ovací.

Téměř každý magazín, který je dnes běžně k dostání, tucty knih a časopisů, které se věnují nejodpornější pornografii, zkaženosti a homosexualitě zobrazují podrobně mužské genitálie a ukazují nahé muže, kteří se mezi sebou "mazlí".

Černoch z Wattsovy skupiny z Los Angeles získal uměleckou cenu za skulpturu sestávající z: rozbitého okna automobilu, starého generátoru, zničeného kanystru a nějakého špinavého harampádí spojeného dohromady. Další "velký sochař" Lipshitz obdržel za své "umění" jinou cenu a jeho dílo je vystaveno v Bílém domě.

26.října 1965 byli dva chicagští policejní důstojníci napadeni dvěma Portorikánci. Podle zápisu "úředníci potkali Suareze a Rodrigueze v aleji, kde Suarez podle jejich slov mával rozbitou lahví. Vytáhli své revolvery, prokázali se jako policisté a přikázali Suarezovi, aby položil láhev. místo toho udeřil Suarez policistu Desuttera do tváře. Ten na ní má do smrti jizvu."

Když se případ dostal před černého soudce Leightona, ten oba barevné občany osvobodil a pokáral oba policisty.

"Policisté nemají právo vytahovat zbraně a útočit na občany, řekl soudce. Co má asi občan udělat, když se k němu blíží dva policisté se zbraní? Není žádný zločin chodit po ulici s rozbitou lahví od piva." A nic se neděje.

Virginia Sun Times z 9.března 1965 psaly o tom, že jistý Burchell z Rena v Nevadě zahájil na místní strážnici protestní akci vleže proti americké armádě. Burchell se holedbal svými "právy" a odmítal jíst, nosit uniformu, poslouchat, prostě cokoli, jen ležel ve svém přehozu. Armáda před touto protestní akcí KAPITULOVALA a vyhověla všem jeho požadavkům!

Černoši vtrhli do Lebova restaurantu v Atlantě, močili na stoly, káleli na podlahu a na židle. Nikdo z nich nebyl zatčen!

Výstava "moderního umění" obsahuje mimo jiné obrovskou sochu ženy nazvanou Ona. Socha leží na boku, její prsa se dotýkají stropu haly a nohy má roztaženy do šířky. Návštěvníci vcházejí dovnitř skrz otvor mezi jejíma nohama! (Ramparts, říjen 1966)

Ukřižovaná kuřata, proroci střevního traktu, obchodníci používající falešné řasy a rtěnky...!

Jakou bolest mi toto vše působí. Musím se obrnit proti všem těmto neuvěřitelným příkladům prohnilosti a šílenství, které napadají naši civilizaci jako infekce. Ale opravdová hloubka problému nemůže být změřena těmito několika symptomy degenerace.

Úplná hloubka našeho ponížení předznamenává peklo. Musíme se zaměřit na ne tak senzační, ale každodenní události v našem životě, které tolerujeme a z nichž tyto hrůzy vyplývají.

Podívej se na to, co každý den DOVOLUJEŠ - co milióny a milióny našich lidí pokorně tolerují!

Několik generací našich předků vedlo hrozné války se světovými mocnostmi - britskou armádou a flotilou - kvůli relativně malým daním z čaje a známkám na legálních dokumentech. vedli krvavou válku proto, aby se mohli zbavit těchto malých poplatků. Dnes nejenže jsou v cenách známek, čaje a kdoví čeho ještě nebetyčné rozdíly, ale JSME OLOUPENI DOSLOVA O SVÉ VLASTNÍ PENÍZE.

Stalo se to tak najednou, že si skutečně můžeme připadat, jako bychom byli okradeni bandity s pistolemi. Naši předkové v předtuše budoucích nejistot bránili skutečné zlaté mince. Mnoho dnešních mladých lidí nikdy zlatou minci nevidělo. nemůžeš postrádat to, co jsi nikdy nepoznal. A mnoho z nás o těchto věcech přestalo přemýšlet. Franklin D. Roosevelt přišel s prohlášením, že NEMŮŽEŠ VLASTNIT ZLATO.

CIZINCI MOHOU MÍT VŠECHNO AMERICKÉ ZLATO, KTERÉ CHTĚJÍ, ALE TY NE!

V hysterii za krize nechali lidé Rooseveltovi a jeho bandě všechny zlaté mince, které jsme měli. Lité s tím souhlasili, protože jim bylo řečeno, že zlato bude uloženo ve Fort Knox. Na papírových penězích stálo, že jsou kryty zlatem ve Fort Knox. Starší čtenáři si jistě budou pamatovat, že tyto bankovky byly ne zelené, ale oranžové a byly splatné skutečným zlatem.

Když si potom lidé zvykli, že nemají v ruce zlato, ale certifikáty, které je "nahrazují", přišel další krok.

Zlaté certifikáty byly staženy a nahradily je stříbrné certifikáty. Lidé vzali i tohle, protože se stále mohli spolehnout na stříbro, které krylo papírové peníze.

Potom, v roce 1964, zloději udělali třetí krok: znovu změnili papírové peníze, a tentokrát odstranili dokonce i slib zaplatit za papír stříbrem. Podívejte se na peníze, které máte v kapse. pokud tam nemáte skutečnou raritu, na papíře už není ani "stříbrný certifikát", jak tomu bylo jen před několika lety. teď už je to jen federální bankovka.

A co znamená TOHLE?

Doslova NIC! Za papír už nemůžeš dostat ani zlato, ani stříbro. Ale stále ještě jsme měli v kapsách stříbrné desetníky, čtvrťáky, půldolary i stříbrné dolary. Měli jsme aspoň něco ze skutečné hodnoty.

Ale v roce 1965 přišel poslední krok a stříbrné mince byly staženy z oběhu. To, co máme nyní v kapsách, je stejně bezcenné jako papír - jen kulaté plíšky.

A po celou tu dobu CIZINCI mohou brát - a také to dělají - naše zlato, zlato, za něž naši předkové pokládali životy. Cizinci si v jedinému týdnu mohou vzít MILIARDOVÉ hodnoty ve zlatě. Zatímco diktuji tato slova, cizinci mají právo disponovat s větším množstvím zlata, než je uloženo ve Fort Knox, a nás - a naši zemi - nechají bez halíře.

Naši prapraotcové začali a vyhráli krvavé války kvůli HALÉŘŮM a daním z čaje a známek. Přesto současná generace jedinkrát neprotestovala proti OKRÁDÁNÍ vlastní vládou a vyměňování bezcenných papírů a plíšků za zlato, zatímco totéž zlato je vyváženo ze země arogantními cizinci, kteří je dostávají ZADARMO - jako "pomoc cizím zemím".

A zatím jsou papírové peníze a veškerý náš zisk zdaňován vyšší mírou, než byl kdy v historii pod údajně svobodnou vládou. Většina Američanů tupě pracuje přibližně dva dny v týdnu ne pro sebe ani aby pomohli SVÉ zemi, ale aby se mohla posílat pšenice, jídlo, stroje a služby komunistům, kanibalům a gangsterům tvářícím se jako představitelé Afriky, Haiti, Asie, Indie atd. a flákajícím se černochům. Většinu z toho, co pošleme například do Indie sežerou posvátné KRÁVY a krysy, zatímco u nás v Americe lidé trpí hlady.

Nikdy v historii se velký národ tak tupě nepodvolil takovému násilnému lupičství a platbám ve prospěch svých NEPŘÁTEL!

Milióny normálních mladých amerických párů, které by se s radostí vzaly a měly by toho být schopny, nemohou - protože si to nemohou DOVOLIT!

A tak zatímco se snaží pracovat a šetřit, aby mohli mít malé Američany, JEJICH peníze z daní a jejich zlato jdou jako podpora pro cizince a černochy v Africe, zatímco doma se rojí černé děti - to je tzv. pomoc zahraničí a veřejná sociální péče.

Místo toho, aby měli Američané své vlastní krásné bílé dítě, pracují na produkci afrických a asijských dětí a dětí národů, které nás otevřeně nenávidějí a navíc zde v Americe žijí díky sociálním dávkám pro milióny nelegitimních černých dětí.

Když ve špičce přijíždíš k velkému městu, nemůžeš se hnout. Sedíš v autě, které stojí v koloně aut nárazník na nárazníku, uprostřed neuvěřitelného množství LIDÍ. Jsme skoro zaplaveni lidmi, kteří zamořují vzduch výfuky automobilů a pracují pro příliš mnoho jiných lidí, kteří znečišťují vodu záplavami splašků, kteří zaplaví každou silnici, každé veřejné i soukromé zařízení. A na cestě je tak vysoký počet dalších lidí, že se dokonce i liberálům a expertům Spojených národů podlamují kolena. A mumlají o kontrole porodnosti.

Ale zatímco my už jsme dlouhodobě přelidněni a náš počet pomocí kontroly porodnosti korigujeme, naší "vůdcové" klidně otevírají dveře dalším a dalším přistěhovalcům. Jsme tak šílení, že sem pustíme i miliardy lidí z přeplněné Afriky a Asie.

Pokud žiješ ve velkém městě nebo v jeho blízkosti, asi nebude potřeba, abych se zmiňoval o tom, co se stalo s našimi krásnými parky.

Central Park v New Yorku je pravděpodobně ten nejhorší příklad z celé Ameriky. Tento svěží pruh zeleně v hlubokých betonových kaňonech Manhattanu býval uklidněním pro lid prahnoucí po přírodě, který pracoval a žil v depresivní umělosti obrovského města. Ale pak přišli "šiřitelé lásky" s jejich "rovností" a z ní vyplývající záplavou černochů z Harlemu. Dnes už Central Park a jeho někdejší bezpečí nemůže zachránit ani záplava policistů. Park byl skoro oficiálně přenechán černému teroru - africkým primitivům.

Ve všech velkých městech je to stejné. V Chicagu museli místo velkých parků udělat malé roztroušené po celém městě, protože keře byly černochy využívány jako úkryt při přepadávání, zvláště žen.

Americké ulice, dokonce i v malých městech, se staly honebními revíry pro rojící se bandy kriminálníků, z nichž je valná většina ČERNÁ. Tváří v tvář tomuto nebezpečí policie opustila vyzkoušené a funkční metody, jimiž dříve udržovala ulice bezpečné a nasadila jakási podivná pravidla, díky nimž se nemůžeš spolehnout na to, že tě policie ochrání. Mnoho policistů pochopitelně dělá raději mrtvého brouka, než aby se vystavili nebezpečí uvěznění nebo ztráty práce za zadržení černého pachatele a následného obvinění z "policejní brutality" nebo vyvolání nepokojů.

Ve všech válkách před Koreou a Vietnamem se naši vůdcové přinejmenším pokoušeli ZVÍTĚZIT - neriskovali naše životy aniž by nám dovolili použít všechny zbraně, které jsme měli k dispozici, abychom se mohli bránit a porazit nepřítele. ale zatímco diktuji tyto řádky, jsou mladí američtí chlapci vyzbrojení jen pistolemi a reflektory posíláni do špinavých tunelů, aby honili nebezpečné partyzány Vietcongu.

Jediné, co by bylo potřeba udělat, aby rudé krysy vylezly, je - nastříkat do děr slzný plyn.

Ale protože "veřejné mínění" by se rozčilovalo dokonce i nad slzným plynem, pošleme ty děti dolů do tunelu pro jistou smrt - JEN TAK! Slzný plyn je vyhrazen proti VLASTNÍMU lidu, jako jsou třeba vysokoškolačky v Oxfordu ve státě Mississippi. Naši vůdcové používají bajonety a slzný plyn proti bílým dívkám, které se staví na odpor invazi černých, ale ne abyste dovolili použít americkým bojovníkům tentýž slzný plyn proti smrtelně nebezpečným komunistickým nepřátelům ve Vitenamu!

O tom se ale, pokud vím, nemluví.

A i přes povyk, který se tropí kolem "našich chlapců" - veteránů, ve chvíli, kdy požádají o práci u své vlastní vlády, mají smůlu - přednost dostávají Afričané. Po celé Americe na všech vládních úřadech, poštách, institucích jsou bílí muži, dokonce veteráni, diskriminováni na úkor černochů!

Matky s malými dětmi jsou nuceny posílat bezmocné bílé děti autobusy přes celé město do ČERNÝCH škol, kde budou bílé dívky obtěžovány a napadány černými zvířaty a malí bílí chlapci biti a okrádáni týmiž africkými zvířaty.

Tisíce ozbrojených černých chlapců a mužů otevřeně vstupují do války proti nám, do války, která již v desítkách měst probíhá, během níž zdolali celá policejní oddělení (jako např. v Chicagu, Clevelandu, Los Angeles atd.), takže musela být povolána Národní garda.

Tváří v tvář této otevřené vzpouře po zuby ozbrojených černých armád, které dokázaly zlikvidovat policii, naši "vůdcové" žádají, abychom MY byli odzbrojeni! Chtějí nám vzít naše právo nosit zbraň nebo naše zbraně alespoň registrovat, aby je černí policejní úředníci mohli zabavit.

Krvežíznivé Černé pantery, kteří zaútočili na kalifornský zákonodárný sbor kulomety, brokovnicemi a revolvery, nikdo odzbrojovat nechce. (Black Panthers - radikální černošská organizace založená roku 1966, pozn.překl.)

Tyto případy šílenství a zloby mohou nekonečně nabývat. mé záznamy jsou plné tisíců dalších událostí, podobných jako jsou ty předešlé.

Ale nemusí to tak být.

Návod by měli vidět všichni, kteří se nerozhodli být tvrdohlavě slepí.

Tyto skutečnosti samy o sobě nejsou tak hrozné. Vždycky jsme tady měli cvoky a zloděje, zradu a špatnost.

Rozdíl mezi minulostí a současností je v tom, že to šílené chování, o němž jsem vám tady vyprávěl, v nás nevyvolává odpovídající pobouření! Většina Američanů a vůbec i zbytek světa prostě tyto šílenosti a násilnosti přijímá. Vlastně mnoho z nich je na to pyšných.

Nikdo se nerozčiluje, když černoši pod záštitou Ligy za sexuální svobodu pořádají multirasové pohlavní orgie před kalifornskou veřejností. Ne, to je přece znakem "svobody" a "pokroku" dneška!

Nikdo nežádá obžalování jednoho z prezidentových dlouholetých nejvyšších osobních poradců, i když se ukáže, že je to špinavý zvrhlík. Prezident to nechá ututlat. namísto obžaloby se zvrhlík přestěhuje blíž k prezidentovu domovu v Austinu ve státě Texas (což ve zprávách nenajdeme) a nakonec prezident v národních volbách s převahou vyhraje!

Malby opic a sousoší šílenců a zlodějů se nám předkládají jako umění a ten, kdo to odsuzuje, je ze "slušné" společnosti vypovězen jako šosák, fanatik a ignorant.

Předchozí civilizace zanikly, ale všechny před svým pádem umíraly na stáří, senilitu, únavu a staletí úpadku.

Bílá západní civilizace není stará milióny let, je mladá, zvláště ta americká, a měla by být silná, zdravá a agresivní. Místo toho je na smrt nemocná, slabá, křehká, šílená a zkažená - prostě umírá.

Dokonce ani Řím během svého pádu neklesl tak hluboko jako současná Amerika. Pokud se vám zdá těžké tomu věřit, představte si následující:

Představte si slávu a lesk římského triumfu - vracejícího se vítězného vojevůdce v čele svých vojáků; trumpety, koně a kola válečných vozů rachotí na dlažbě, římský dav jásá, senátoři v bílých tógách čekají důstojně na schodech paláce, ozbrojení vojáci pochodují, helmy a meče se blýskají ve slunci, vlají šarlatové vlajky.

A teď si uprostřed této scény představte bandu černých etiopských otroků, nořících se ze stoky u paláce s pokřikem "ZASR... CAESAR!", transparenty "Znič římskou moc" a zpěvem "My zvítězíme".

Dovedete si jen PŘEDSTAVIT Řím, jak tuto drzost toleruje?

Ale počkejte!...To ještě není všechno!

Trubky stále troubí a ohromný dav stále čeká, až Caesar vystoupí na balkón překrásného paláce. Velký muž se objevuje. Zvedá ruku, aby uklidnil dav. Lidé ztichnou a mocný císař promluví. Caesar zahřmí bojový pokřik Etiopanů: "MY ZVÍTĚZÍME!" Černí Etiopané stále stojí pod balkónem a řvou "Zasr... Caesar!" Najednou vyskočí z davu několik lidí a začne Etiopany bít.

Caesar okamžitě přikáže tyto občany zatknout a potrestat a pozve černé Etiopany nahoru do paláce, aby se jim nad čajem a zákusky omluvil. A zatímco on jim servíruje pohoštění, oni se poflakují po paláci a odmítají odejít, zůstávají dlouho do noci a nakonec pomočí mramorové schody.

Je třeba dotáhnout celý obrázek až do konce?

Dokáže snad nějaký Američan zapomenout na scénu z amerického Kongresu v roce 1965, kdy náš prezident vykřikoval slogan černých teroristů a revolucionářů "MY ZVÍTĚZÍME" a soudci Nejvyššího soudu mu aplaudovali? Nebo na to, jak černoši masově močili v ulicích Montgomery ve státě Alabama?

Klesl snad někdy nějaký národ tak hluboko? Lze někde v naší historii nalézt ekvivalent k současné situaci, kdy se naši "vůdcové" otevřeně paktují s nepřáteli a perzekuují vlastence? Kdy náš ministr spravedlnosti padne na kolena a prosí černé revolucionáře, aby opustili jeho kancelář?

Jak je to možné? Proč? Co se to stalo s naším lidem?

Není překvapením, že je to práce mocností zla. Tak je to v celé historii.

Ale v naší době jsou tou obětí sami propagátoři zla. Naši "vůdcové" jsou s "barbary" proti nám!

Náš lid se dostal až do situace, kdy se arogantní Chruščov může právem chlubit, že Američané by brzy prohráli, protože jsou "příliš liberální na to, aby bojovali".

Na naší době není nejhorší zlo samotné, je to způsob, jakým zlo nejen tolerujeme, ale v podstatě i uctíváme slabost, zkaženost, prohnilost a samotné zlo.

Překvapivé není smrtelné chroptění vycházející z hrdla západní civilizace, překvapivá je skutečnost, že milióny Američanů věří, že to chroptění je nádherná píseň!

Příliš mnoho Američanů dělá všechno možné, aby urychlili smrt naší civilizace, aby přivítali primitivní barbary, kteří se otevřeně organizují, aby povraždili a zničili naše děti navždy, a to všechno ve jménu "bratrství" a "svobody".

Proč? A co s tím můžeme dělat?

Napsal jsem tuto knihu, abych našel odpověď.

hore


II. DUŠEVNÍ SYFILIS

Postava ve dveřích nacistického velitelství byla ztělesněním národní sebevraždy, o níž jsem mluvil v předchozí kapitole.

Vypadal mladě. Ale nedalo se to říct určitě, protože měl námořnickou rudou bradku.

Neměl žádné oblečení, jen děravé prostěradlo a sandály. Oči měl schované pod slunečními brýlemi, skoro celý zbytek jeho obličeje pokrývaly neudržované vlasy.

Náš důstojník, pečlivě oděn do khaki obleku, vojenských bot a s připjatou zbraní, na něj udiveně zíral.

Zjev, jehož hlava se kývala do rytmu, který vyluskával prsty, si prohlížel důstojníka od hlavy k patě.

"Tak co, náckové?" řekl.

Úředník stále zíral.

"Poslouchej, člověče, střílí to vůbec?" zkusil to znovu a prstem s třícentimetrovým špinavým nehtem ukázal na důstojníkovu pětačtyřicítku.

"Samozřejmě," odpověděl důstojník, který se konečně probral ze šoku. "Co pro vás můžeme udělat?"

"Chci se dát k vám, kámo. Jako že chci být nácek. Chci plynovat židáky! Chci to u vás podepsat! Kde máš toho Rockwella?"

Byl jsem v zadní místnosti a tiskl. (Tehdy jsem toho musel hodně dělat sám.) Všechno jsem to slyšel. Přestože jsem se nerad ukazoval návštěvníkům celý od tiskařského inkoustu, nedokázal jsem odolat a šel se podívat, co se děje u dveří.

"Chce se k nám přidat, pane!" řekl mi stále užaslý důstojník.

Nedokázal jsem odolat tomu, abych k této bytosti s jiného světa promluvil.

Mnohokrát jsem už přišel na to, že nejvíc se naučím ne z knih, ale od lidí a ze samotných událostí. A tenhle člověk vypadal jako celá encyklopedie degenerace.

Pozval jsem ho dál. Hovořili jsme. Nevydržel stát na místě, pořád chodil po místnosti jako by se vznášel několik centimetrů nad podlahou (později jsem zjistil, že byl na prášcích a drogách).

Asi po hodině mluvení se začal trochu měnit. Vypadalo to, že si v přítomnosti něčeho, co předtím nezažil - lidí, kteří si byli sebou jisti a měli cíl - připadá nejistý sám sebou.

V jeho modrých očích jsem i přes sluneční brýle viděl nevěřícný zájem, když jsem mu vyprávěl o tom, kdo skutečně jsme a proč jsme se vzdali všech radostí života, abychom bojovali za svůj národ a bílou rasu.

Po troškách jsem z něho dostal jeho příběh.

Bylo mu teprve sedmnáct a už měl za sebou celý život. Všechno zkusil a už byl znuděn prázdnotou života. Ze své učitelky umění si udělal milenku a provozoval doupě degenerace nazvané "Mule´s Pad", kde mohli místní dělat co se jim zachtělo, včetně fetování. Zastřelil člověka, drogoval a žil tak rychle a tvrdě, jak to jen šlo, až nakonec ze zoufalství začal přemýšlet nad sebevraždou, protože už se mu nezdálo, že by něco stálo za život - a to všechno v sedmnácti! Řekl mi, že se rozhodl, že ještě než spáchá sebevraždu, půjde se podívat na nácky - kde čekal, že se zase trochu pobaví.

A nečekaně zjistil, že každý člověk k přežití potřebuje CÍL - něco, co dá životu větší význam než neustálé hledání nových potěšení.

Nakonec mě přesvědčil, že by se chtěl stát Stormtrooperem - členem úderného oddílu.

Když slyším takovéto věci (a to je denně), součástí mé taktiky je odrazovat zájemce. Nepotřebujeme žádné fušery, ale oddané fanatické bojovníky, kteří půjdou i do pekla.

V případě této šílené postavičky jsem zašel dokonce ještě dál. Dělal jsem si z něj legraci. Řekl jsem mu, že by to nikdy nezvládl, že by se složil hned první den.

Začal protestovat.

"Vy to řeknete, a já to udělám!" prohlásil.

Kupodivu jsem z jeho slov cítil silnou VŮLI. Řekl jsem mu, že ho stejně nemůžeme vzít, dokud mu nebude osmnáct.

Odešel s tím, že za pár měsíců je zpátky.

Opravdu se vrátil, bez beatnického vzhledu. Ukázalo se, že to je mladý světlovlasý Viking s tělem bojovníka.

Dostal do těla.

Uvnitř už na něho nezbylo žádné místo na spaní. Takže jsem ho poslali do nabouraného auta, které stálo vzadu. Byla ještě zima, ale on se nastěhoval do auta jen s několika přikrývkami.

Dostal za úkol čistit záchody a dvůr.

Pracoval.

Přišlo jaro a potom i letní vedra. bydlel stále v autě, kde ho skoro sežrali komáři.

Zkusil jsem ho na tiskařském lisu, a nikdy jsem neviděl takový zápal do práce. Měl plno energie, protože se zbavil drog a vykazoval všechny známky toho, že "to zvládl". Zúčastnil se desítek akcí proti SNCC, NAACP, komunistům a zlodějům míru. Dělal mi společnost v mnoha bojích - a v mnoha vězeních.

Během jedenácti měsíců, rychleji než valná většina před ním nebo po něm, se stal důstojníkem úderného komanda a stál v čele více úspěšných operací proti nepříteli než kterýkoli jiný důstojník (jen s jednou výjimkou). Příklad práce tohoto chlapce najdeme v době, kdy se černí snažili zastavit delegaci Bílé Mississippi - naše vlastní "černá" delegace je poslala zpátky na Mississippi. Můj ex-beatnik za bílého dne vrazil s načerněnou tváří do Kongresu, s kloboukem na hlavě a doutníkem v ústech, a hulákal "Já sem tá Mississippi delegacé, a já teda chci to svý křesló!"

Tomu mladému muži se podařilo uniknout z kruhu zoufalství, nudy a degenerace miliónů "moderní mládeže" JEN proto, že našel nacionální lásku k rase a národu ještě než se utopil v morálním bahně moderního duševního syfilisu.

Určitě se najde mnoho lidí, kteří budou tvrdit, že mohl být zachráněn, a možná efektivněji, náboženstvím. Před padesáti lety ano. Ale já mám pět let zkušeností s dětmi z vysokoškolských kolejí po celé Americe. A mohu čtenáře ujistit o tom, že většina těchto mladých lidí je příliš cynická a tvrdá na to, aby dokázali aspoň chvilku poslouchat a otevřít srdce. Pokuste se mluvit o náboženství před těmito tvrdými cyniky a budete se jim stále vzdalovat, ať se snažíte jak chcete.

Chce to něco nového, ŠOKUJÍCÍHO, dramatický a mocný projev, abyste vůbec na tyto ztracené, zahořklé děti udělali nějaký dojem. My jsme to zkusili, a funguje to.

Milióny a milióny mladých celé západní civilizace se utápějí v různých stupních zoufalství a degradace jako ten mladý beatnik, který k našim dveřím přišel s vousy, v prostěradle a sandálech.

Další milióny dobrých lidí, kteří nevypadají jako beatnici, jsou ztraceny, bez cíle, bez sebevědomí, bez ambicí, bez víry nebo náboženství, bez respektu k domovu, vlajce, zemi, rodičům nebo čemukoli jinému, bez sebekontroly či disciplíny, bez morálky nebo jakýchkoli standardů, bez lásky k vlastnímu lidu či nenávisti k nepřátelům, bez naděje a touhy žít pro nějaký cíl. "Beatnik" je skutečně vhodné označení. Opravdu z nich bylo skoro všechno vymláceno. Bylo jim zle z pokrytectví, nepořádku a korupce naší doby a tak se od toho OPROSTILI. Vlastními slovy "vypadli z toho".

V "Bitvě o mysl" (Battle For the Mind) ukazuje přední britský psycholog William Sarget jak komunisté používají principy sovětského psychologa Pavlova k vymývání mozků. První věcí, kterou udělají, je "vyprázdnění" myslí a duší subjektu. Duchovně ho "bijí", dokud se NEOPROSTÍ. Když je "prázdný", pro komunisty je už relativně snadná práce dostat do hlavy to, co chtějí. Tak je možné, že už po roce ve vězení sovětští lidé u soudu křičí, že jsou vinni a prosí o trest, tak jak to dělaly oběti Stalinovy první velké čistky.

Naše mládež v různých stadiích "beatnikismu" je přesně jako oběti sovětského vymývání mozků - jsou prázdní, nebo skoro prázdní, co se týče pozitivních věcí. Je jim špatně ze všeho. Přestože si to neuvědomují, touží v NĚCO věřit, stát se součástí něčeho většího než jsou oni, stát se PLATNÝMI, mít cíl, mít někoho, kdo se o ně bude starat a naučí je disciplíně a ukáže jim, co užitečného mají na tomto světě dělat.

Ale NIKDO TĚMTO ZTRACENÝM DĚTEM NEUKÁŽE NIC, ČEMU MOHOU SKUTEČNĚ HLUBOCE VĚŘIT.

Byli přinuceni mít pocit, že žijí ve zničeném, pokryteckém, špinavém světě, který sám sebe brzy vyhodí do vzduchu. Mnoho z nich je neuvěřitelně rozmazlených. Mnoho z nich neví nic o skutečných snahách, jak si vydělat na život, je jim řečeno, že jsou stejní jako černoši (a oni se tomu zoufale pokoušejí věřit a to je ničí zevnitř, protože instinkty jsou silnější než slova).

A nejhorší ze všeho je, že je jim vštěpováno, že láska v COKOLI (kromě jich samých a jejich potěšení) je otřepaná a šosácká. Jejich rodina, vlajka, země, národní hrdinové, rasa a dokonce Bůh byli ponižováni a zesměšňováni, dokud na jejich nebi nezůstala jediná hvězda, nic, na co by se mohli zaměřit, nic než bezcílné hledání dalších radostí.

Jen zvířata bez citu mohou žít od okamžiku k okamžiku v čistě zvířecí rozkoši a uspokojení. ale člověk je obdařen - nebo proklet svědomím a schopností představit si budoucnost. Člověk si sám tvoří názory. To je mu dáno ve větší míře než potřeba uskutečňovat zvířecí potřeby.

"Nejen chlebem živ je člověk", říká bible a není větší pravdy. Každé velké náboženství má svá pravidla pro to, jak se mají lidé chovat - ne podle animálních potřeb, ale na základě aktivity směřující k lepšímu postoji k ostatním. Když se člověk soustředí pouze na sebe a své zvířecí pudy, začíná pohrdat ostatními. Tak se stává opovrženíhodným a nenáviděným a motá se v kruhu nešťastný a plný nenávisti. Každá generace v západní civilizaci je zkaženější a sobečtější než ta předešlá. Z toho vyplývá, že každá další generace je nešťastnější a v dnešní době se to projevuje tak, že mnoho mladých lidí z teoreticky dobrých rodin bije na ulicích jen tak pro zábavu staré lidi a ostatní se coby hippies utíkají k drogám, špíně a lenosti.

Během korejské války neuprchl ANI JEDEN z našich zajatců! Mnoho Američanů (asi polovina) bylo ochotno v zajetí s nepřáteli spolupracovat!

Nezávisle na tom, jak nebezpečný byl nepřítel v předchozích válkách, mnoho Američanů nikdy do zajetí neupadlo. A když se tak stalo, vždy se snažili nestát se přeběhlíky.

Ale nyní je bojovný duch Ameriky mrtev. Američané mají více aut, telefonů, televizí, služebnictva a luxusu, než kdy člověk měl k dispozici, ale dosud nikdy neměli lidé tak málo uvnitř. Nikdy tolik lidí netrpělo netolerovatelnou nudou, nikdy nebyli lidé nahuštěni na sebe tak, jak je tomu v našich gigantických městech. Nikdy nebyli lidé tak sami, odtrženi jeden od druhého. Mnoho našich lidí se topí v duševní bídě, mnoho z nich ztratilo svou víru a neexistuje nic, co by rozhýbalo tuto strnulou prázdnotu, která je v duši moderního "emancipovaného" člověka, který zoufale hledá únik z beznaděje v alkoholu, LSD, drogách a divokém životě. To není fyzické strádání nebo utrpení, co žene náš lid v nevědomosti vstříc národní a rasové sebevraždě, je to DUŠEVNÍ selhání, NEMOC, která nás ponižuje a ničí.

Náš lid hnije zevnitř, bez ohledu na to, že zvenčí vypadá spokojeně a šťastně. Stejně jako člověk s nemocným srdcem je Amerika v současné době objektem skutečné krize a pokud se to rychle nezmění, ona i celá západní civilizace se s rachotem zhroutí a zemře. Žádný duševně zdravý člověk nemůže tolerovat hrůzy popsané v první kapitole.

Západní civilizace a hlavně Amerika jde, jak již dávno předpověděl Spengler, cestou hniloby a smrti. Už neexistuje skutečný odpor. Milióny lidí vytvořily naprosto protikladně kult "lásky" a "víry" k uctívání svých vlastních ničitelů a tak vytrvale urychlují naši národní a rasovou smrt.

Je to přirozený vývoj? Jsme civilizací a národem umírajícím na senilitu a přirozenou zkaženost? Nebo existuje něco Nepřirozeného, co souvisí s touto situací? Jestliže něco takového existuje, je to podezřelé.

Co je to a kdo to vše způsobil? A proč?

Kde se vzal tento duchovní syfilis?

hore


III. PADĚLATELÉ MAP

Záležitosti velkého národa jsou často přirovnávány ke "státní lodi". To je vhodné přirovnání. Národ má svého "kapitána", důstojníky, posádku a navigátora, který se musí plavit přes nekonečné bouře, skaliska, mělčiny a nebezpečí, která číhají na hladině. V takzvané svobodné zemi jsou navigátory lidé. Ty, občane, jsi teoreticky kormidelníkem americké státní lodi. Zdánlivě volíš kapitána, který dělá, co si přeješ. Navíc teoreticky ovlivňuješ rozhodování pomocí zásady o většině hlasů.

Vést americkou státní loď znamená mít plán. Nezáleží na způsobu. Navigátor velké lodi nemůže převézt loď přes nebezpečí bez správné mapy a v politice americké lodi nelze rozhodovat bez správných faktů a informací - map či schémat nebezpečí obklopujících Ameriku.

Není pochyb o tom, co by se stalo, kdyby dal kapitánovi někdo FALEŠNOU MAPU, ukazující skály tam, kde je volné moře a bezpečný průplav tam, kde číhají zubaté skály jako stvořené na rozseknutí trupu lodi.

A kdo by byl zodpovědný za to, že loď ztroskotala? Kormidelník? Samozřejmě že ne! Ten, kdo podstrčil falešnou mapu! Ale kormidelník si stále bude myslet, že vina je na něm, protože kdo by mohl být tak podlý a podstrčit mu falešnou mapu? To by poctivého kormidelníka ani nenapadlo.

A podobně je tomu v současné Americe. Tady je důvod, proč narážíme na skály komunismu, korupce, zločinnosti a degenerace. Kvalitní lidi tohoto národa nezastupuje nic, jen falešné mapy. Mapy, které ukazují "bezpečný průplav" tam, kde leží smrtící skaliska a které předstírají, že jediná bezpečná cesta je cesta destrukce.

S důvěrou spoléhajíce na tyto mapy - vymyšlené "skutečnosti" a zmanipulované zprávy - naši lidé bezelstně směrují velkou americkou státní loď do každého hejna velryb a na každou skálu - tím, že vytvářejí (a nechávají vytvářet) věci, které jsme si ukázali v předešlých kapitolách. Našemu lidu je vštěpováno, že jejich skuteční hrdinové jsou "nenávistní fanatici a fašisté", zatímco praví fanatici vysoce postavenými "státníky" a světovými "vůdci" - díky padělaným mapám.

Na skaliska komunismu a degenerace jsme HNÁNI tiskem, televizí, knihami atd., které nám předvádějí všechny druhy prohnilosti a špíny jako "lásku" a "bratrství". Což je nejlepší zárukou, že se vydáme vstříc skalám. A když ztroskotáme. lidé nikoho nepodezírají, že jim předložil špatnou mapu. Místo toho naivně věří, že je to lepší, než kdyby narazili ještě tvrději.

Když například důsledkem integrace (zrušení oddělování černých a bílých - rasové segregace, pozn. překl.) jsou hrůzy, o nichž jsme už mluvili, lidé si myslí, že je to tím, že je málo integrace. A zatímco padělatelé a lháři nás vedou na rozeklaná skaliska falešných průplavů, odstraňují všechny majáky a bóje, které by za bouří dovedly lidstvo do bezpečí klidných přístavů. Strhávají majáky víry, rodiny, staré disciplinované výchovy, morálních standardů, autoritativních otců a učitelů, milujících matek a především lásku k domovu a zemi, zvanou "vlastenectví", bez něhož člověk ztrácí to nejdůležitější, co má.

Padělatelé map jsou ve směrování lidí na skaliska tak úspěšní, že za čtyřicet let se milióny lidí vzdaly, zahodily mapy a pustily kormidla a jen se nechávají unášet proudem. Jiní, bojovnější, ale stejně tak frustrovaní, chodí zarostlí, nosí špinavé oblečení, jezdí na motocyklech a po cestě útočí na všechno, co vidí.

Kult ztroskotané lodi vytvořili takzvaní "liberálové". Můžeme sledovat, jak jsou životy ostatních ruinovány neskutečnou duchovní a intelektuální frustrací liberálních lží padělatelů schémat, protože nemají odvahu podívat se do tváře vlastním chybám. Proto přesvědčují ostatní, že nezáleží na tom, na kolik skal narazíme během plavby s falešnými mapami, protože jejich mapy a lži jsou "správné" a "pravdivé" a vinu mají lži "extrémistů" a "nenávistných fašistů", kteří tajně kladou do vody nástrahy v podobě skal.

Svědomí starých a zatvrzelých prodejných děvek a opilců přináší jistou úlevu klamání a soužení nevinných mladých lidí po jejich vlastních prohnilých cestách životem. Týmiž cestami jdou oběti liberalismu, jejichž vlastní život je válečnou kořistí padělatelů map, kteří jim poskytují zvrácenou satisfakci pomocí téže dále šířené lži a falešné mapy, což ničí jejich vlastní ubohé životy a nese zkázu životům našich mladých lidí.

Padělatelé map a jejich armáda liberálních obětí začínají útočit na mozky našich dětí už ve školkách. Malé děti jsou lstivě infikovány pochybnými vědomostmi o výchovných metodách jejich vlastních otců a matek. Maličký rozum je veden k víře, že jakákoli disciplína a pořádek, který je doma vynucován, je staromódní a "tyranský" - třebaže předtím takováto slova nikdy neslyšely. A tím začíná proces svádění z cesty.

Američtí hrdinové jako třeba Washington a Patrick Henry konec konců žádnými hrdiny nebyli, byli to jen nenasytní malí muži, kteří se hnali za slávou. Ústava je "zastaralá". Náboženství je "droga". Morálka je "staromódní".

Nikdy jsem si nevšiml, že by toto nepatrné překrucování faktů a degradace hrdinů a tradic působilo i na mne, dokud jsem se jako mladý student na Brown University v roce 1938 nesetkal s oněmi padělateli hodnot, jejichž odhalení a svržení se později stalo mou životní náplní. Ale tehdy jsem o nich nevěděl, a ani by mne to nenapadlo. Nepamatuji se, že bych o tom někdy přemýšlel. Tehdy jsem naprosto ignoroval komunisty, Židy, černochy i útoky barevných mas proti bílé elitě světa. Ale dnes jsem tomu rád, protože když vidím ty mladé studenty a studentky, kteří jsou pyšni na svůj "liberalismus" a "chápání" společenských problémů, mám s nimi trpělivost. Dokážu si představit svou vlastní reakci, kdyby mi na vysoké škole někdo řekl, že existuje židovská nebo jiná světová konspirace. Tehdy jsem si byl jistý, že mé "hluboké" studium vědomostí by takovéto spojení určitě odhalilo, a i kdyby snad ne, že by o tom profesoři a moudří muži museli vědět. Byl bych takovou nestoudností rozhněván, stejně jako většina studentů dnešních škol, protože věci vidí jen z jedné strany.

V roce 1939 jsem seděl na přednášce ze sociologie a ze všech sil jsem se snažil, aby mi to dávalo smysl. Byl jsem rád, že jsem mohl studovat sociologii, protože se mi zdálo logické, že pro vývoj společenských vztahů musí být nějaké základní principy, protože u všech ostatních věcí, kterými jsem se zabýval, jsem základní principy fungování objevil. Těšil jsem se na to, že se o základních principech fungování lidské společnosti něco dozvím, protože pak bych mohl lépe pochopit věci, které se kolem mne dějí a některé z nich, na základě naučených principů, snad i předvídat. Jak se později ukáže, zjistil jsem, že takové principy skutečně existují.

Ale to bylo mnoho let před tím, než jsem si probojoval cestu k jednoduchým, základním a logickým skutečnostem společenského života. Ve třídě profesora Bucklina na Brownově univerzitě to všechno bylo depresivní a zmatené. Všechno to samozřejmě znělo poučně. byly v tom spousty nových slov jako "etnické skupiny" a podobně, ale ať jsem se snažil sebevíc, nedokázal jsem tomu přijít na kloub, natož abych našel nějaké principy. Zatemnění mysli nebylo špatné, ale oslavované. Vrhl jsem se do sociologických knih, rozhodnutý, že zjistím, proč to nedokážu pochopit.

To nejlepší, co jsem zjistil, bylo, že lidské bytosti jsou bezmocné nástroje prostředí; že všichni se narodíme stejní a veškeré naše schopnosti a vlastnosti jsou naprosto a stoprocentně výsledkem působení prostředí - a že tudíž můžeme být všichni teoreticky supergénii nebo králi, pokud se nám podaří správně zlepšit prostředí, které nás obklopuje.

Měl jsem dost odvahy na to, abych se profesora Bucklina zeptal, jestli to je to, co hledám. Zrudl vzteky a řekl mi, že je naprosto nemožné cokoli zevšeobecňovat, přestože jsem se ptal jen základní ideu sociologie.

Začal jsem si uvědomovat, že sociologie je něco naprosto jiného, než všechny předchozí přednášky. Určité myšlenky vyvolávaly u učitelů záchvaty, zvláště návrh, že někteří lidé možná nejsou k ničemu, že je to jen takový biologický odpad už od chvíle, kdy se narodili. Jiné myšlenky, i když nebyly nikdy utvořeny a řečeny upřímně, byly podporovány - a vždycky to byly nápady týkající se naprosté nadvlády prostředí.

Pomalu mi to začínalo docházet. Ze začátku jsem to používal jen proto, abych měl lepší známky. Když jsem psal odpovědi při zkouškách, kladl jsem důraz na to, že všechny ruce v celé civilizaci jsou potenciálními pažemi Leonarda da Vinciho, nezávisle na tom, jak jsou černé či kolik nejlepších přátel za tisíc let snědly - a že s rychlou změnou prostředí tito kanibalové mohou psát árie, stavět Parthenony a malovat mistrovská díla.

Ale potom jsem začal přemýšlet, jak to že to tak je. Prostředí je určitě důležité. To musí být jasné každému. Ale bylo to očividně negativní. Z čerstvě narozeného génia můžete udělat naprostého imbecila, když ho necháte vyrůstat zamčeného ve skříni. Ale z idiota génia neuděláte, i když ho pošlete na Brown. Byl tím posedlý jen starý Bucklin nebo takový byl celý předmět?

Šel jsem do knihovny a přečetl další sociologické knihy. všechny propagovaly tutéž myšlenku.

Začal jsem si ve školním časopise ve svém sloupku dělat ze sociologie legraci a dostal se do dalších problémů. Některé sloupky byly umlčeny ještě než spatřily světlo světa. Stále ještě jsem byl příliš velký ignorant na to, abych věděl, že bojuji s Lysenkem a Marxem a celou sovětskou teorií environmentalismu (převažující vliv prostředí na jednotlivce, pozn. překl.), která zaujala a zhypnotizovala či terorizovala všechny naše intelektuály. Myslel jsem si, že bojuji jen s jedním hloupým předmětem.

V průběhu mého druhého roku na Brownu moje představa o světě poněkud ztemněla, protože jsem na univerzitě, která pro mne zpočátku znamenala skoro totéž jako nebe, objevoval stále nové a nové případy nečestností. Stále jsem ještě nevěděl téměř nic o komunismu nebo jeho malém bratříčkovi liberalismu, ale na celé univerzitě jsem nešlo vyhnout se neustálému tlaku na to, abychom přijali ideu rovnosti všech lidí a důležitosti prostředí za svou. V každém kurzu jsem byl zaskočen intelektuální zbabělostí fakulty a jejím postojům vůči jakýmkoli ostatním doktrínám.

Mým hlavním předmětem byla filosofie a i když jsem obdivoval intelektuální brilantnost všech profesorů, hlavně profesora Ducasse, byl jsem velmi zklamán jejich postoji v případě, že se jich někdo zeptal na jejich vlastní názor na tu kterou věc. Říkali mi, že "věčné hledání" je cesta k vědomostem. (A to nikdo nepopírá.) Ale pro každý pokrok je důležitá i živá diskuse a když oponent buď neexistuje nebo couvá, zeptáte-li se jej na něco, žádná živá diskuse není.

Začínal jsem se seznamovat s nemocí, jíž trpí společnost naší doby - zbabělostí a patologickým strachem ze silné osobnosti nebo silných myšlenek. Dale Carnegie tuto chorobu pojmenoval a prodal jako "jak získat přátele a ovlivňovat lidi", což nakonec vede k principu nemít žádnou osobnost nebo silné pocity či myšlenky a stát se pasivním a prázdným, tak, aby "ten druhý" mohl projevit SVÉ myšlenky a svou osobnost. Ale on se také snaží být "populární" tím, že se stane pasivním a bezpocitovým, takže výsledek je jako dvě prázdné baterie - nevzniká proud. Takovíto lidští roboti jsou vhodní pro otroctví ve společnosti typu orwelovského "1984", ale ne pro statečnou s svobodnou lidskou společnost.

S týmž přístupem jsem se setkal ve všech předmětech, kromě vědy - a tomu jsem byl velmi rád. Tady, v geologii a psychologii jsem našel několik zákonů, kterých jsem se mohl chytit. a tak jsem se vrhl do těchto předmětů a ve všech ostatních maximálně provokoval.

V sociologii jsem u zkoušky napsal práci, za niž mě málem z Brownu vyhodili. Měli jsme psát o faktorech, které vedou ke kriminalitě.

Napsal jsem bajku o skupině vědeckých géniů, kteří se vydali do Afriky, aby zjistili, proč se mravenci chovají jako mravenci. Hledali a hledali, až našli spoustu mravenišť a mnoho let je pozorovali. Nakonec přišli s objevem, že když do tunelů jistých kopečků v Africe vloží vejce a to vejce se bude vyvíjet spolu s šestinohými stvořeními nazývanými "mravenci", bude tak ovlivněno tímto silným prostředím, že se z něj nakonec také stane mravenec a bude mávat tykadly jako mravenec, hledat jako mravenec, vypadat jako mravenec, prostě STANE se mravencem.

Zavolali si mě kvůli tomu před vedení a málem mě vyhodili. Ale místo vyhazovu mi dali ještě jednou příležitost tu zkoušku napsat. A já jsem kvůli své milované babičce a trpělivé, milující tetě Margie sedl a napsal to, co jsem věděl, že chtěli - práci, která ukazovala, jak jsou nešťastné a geniální černé děti neustále nuceny svými rodiči, příbuznými a přáteli okrádat cizince s puškou v ruce, loupit a nakonec zabíjet čistě ze zoufalství způsobeného jejich ošklivým prostředím.

Mezitím jsem se toho hodně dozvěděl z nekonečných sedánků s Vicem Hillerym a Bobem Grabbem, mými stálými společníky. Oba dva byli zbláznění do "liberalismu", ačkoli já jsem stále ještě nevěděl, co to vlastně je. Snadno jsem však objevil, že moje představy se od jejich silně lidí. Můj názor, že společensky významné romány jsou nebezpečné (protože umožňují myšlenkám vkrádat se do vědomí, zatímco to je hypnotizováno iluzí reality) jim oběma byl zvlášť nepříjemný, protože všichni tři jsme aspirovali na tvůrčí kariéru, oni jako spisovatelé. Můj útok na sociální romány, které se chystali psát, byl bolestivý. A jejich reakce, obzvlášť Hilleryho, byly vášnivé. Hádávali jsem se dlouho do noci s obvyklým výsledkem - žádný pokrok. Ale naučil jsem se umění polemiky.

Ze začátku jsem byl příliš upřímný a naivní na to, abych dělal cokoli kromě vysvětlování svého postoje a jeho pravdivosti svým protivníkům s co největší účinností a upřímností. Ale potom jsem zjistil, že se stávám obětí nejšpinavějších triků. Moje názory byly nadměrně a podivně nafukovány, aby mi je poté mohli za smíchu naslouchajících či ostatních diskutujících protivníci vítězně vmést do tváře.

Nedokázal jsem pochopit, proč mi to dělají i mí nejmilejší a nejváženější přátelé. Několikrát jsme byl touto "liberální" taktikou tak zraněn, že jsem se ani nedokázal bránit.

Ale stejně jako všechno ostatní v mém životě i toto mi posloužilo jako další lekce a jednoho dne jsem, vyškolen jejich vlastní nelogičností, vrhl svým "liberálním" přátelům do tváře jejich názory.

Na Brownu jsem přicházel se superliberalismem čím dál víc do konfliktu - a to jsem stále ještě nevěděl, o čem to vlastně je. Moji společníci, mé přednášky, mí profesoři, moje nejnovější učené knihy - všechno to podle mě bylo jistým způsobem bláznivé. Srdnatě jsem proti tomu bojoval, ale většinou jen instinktivně. Prostě jsem o komunismu nikdy neslyšel, jen jako o doktríně, kterou několik fanatiků protlačuje někde za mořem. Ale nikdy bych neuvěřil, že koleje, domy, školní třídy na Brown University tou špinavostí překypují. Tehdy bych se každému, kdo by se mi pokusil takovou pohádku vyprávět, vysmál.

Myšlenka liberálů o rovnosti v prostředí je naprosto šílená (iluze vyměněná za realitu), lidé se stejně jako psi, koně, ptáci či jakékoli jiné stvoření liší podle plemen a některá plemena lidí jsou bystřejší než ostatní (a některá hloupější než ostatní), je tedy jasné, že snaha zorganizovat všechny lidi podle určitých nalinkovaných fakt o lidském chování, šílenou premisou o rovnosti počínaje, musí být nesmyslná a šílená. A to je přesně to, co se děje.

Budete-li se pokoušet v blázinci hádat s chlapem, který si o sobě myslí, že je Napoleon, nejen že vám to dokáže, ale bude vás i nenávidět za to, že zpochybňujete jeho "svatou pravdu" a bude si myslet, že jste přišli, abyste ho "dostali".

Ale pokud se pokusí své důkazy shrnout do "vědecké" práce, pokud je "myslícím" typem blázna, uvidí, že jeho důkazy na papíře nevypadají příliš důvěryhodně. a tak se uchýlí k hlubokomyslným frázím a složitým slovům, aby zamlžil to, co by působilo šíleně, kdyby to napsal normálními slovy.

A to je přesně to, o co šlo v kurzu sociologie, jen jsem to tehdy nevěděl. Nevěděl jsem, co je špatně, jen jsem věděl, že v sociologii nenajdu žádná stručná, jasná fakta. Všechno bylo "v podstatě", "na jedné straně - ale zase na druhou stranu", "Blatner a Fink říkají toto, ale Fiddler a Fud říkají, že je to jinak" a tak dál až k zblití.

Hlavou jsem narážel na základní symptomy naší doby, naprostou šílenost - zoufalou, šílenou, ubohou snahu lidí, kteří se tvářili jako nejosvícenější z celého lidstva lpět na iluzi, že jediný rozdíl mezi Shakespearem a divochem je prostředí, že když vylepšíme prostředí, každý kanibal bude Chopinem, každý pygmej Lordem Nelsonem, každý Bantu Beethovenem a každý východoindický vagabund Voltairem. Historie, biologie, politické vědy, ekonomie - každá organizovaná část znalostí musí být překroucena do extrému, aby tuto šílenou a jasnou iluzi podpořila.

Způsob, jakým lidé ovlivnění touto moderní šíleností zakrývají svou šílenost před ostatními - a skoro před sebou - je proces zbožného vědeckého zamotávání všeho, co se týká "posvátné" doktríny. proto nám pořád říkají, že věci jsou na tomto světě vždycky šedé, že neexistují žádná "jednoduchá řešení", že nic není "černé nebo bílé".

Skutečnost, že mnoho věcí existuje v "odstínech šedé" a ne v černé a bílé neznamená, že černá a bílá neexistují. Ale přesto se nám to moderní odborníci na "rovnost" snaží vsugerovat, protože nechtějí, aby na ně nějaký normální člověk se selským rozumem ukázal a řekl, že mají v hlavě slámu.

Jednoduše vzato, teoriím o rovnosti těchto medicinmanů moderní vědy by se vysmál každý školák - kdyby byly řečeny jasně, černobíle, obyčejným jazykem. Jsou hloupé a nečestné. Ale na stránkách medicinmanské hatmatilky dělají dojem na mnoho inteligentních lidí a produkují fanatiky liberalismu.

Sociologie byla nekonečným mořem šedého bahna. Jediná věc, kterou jsem dokázal jasně pochopit, bylo to, že prostředí je všechno, zatímco dědičnost je mýtus, který vymysleli jižní surovci, pokoušející se zotročit černochy.

Jsem přirozený rebel. Takže jsem se proti téhle šílenosti vzbouřil. Nevěděl jsem, co to je ani proč to dělají, ale naprosto jistě jsem věděl, že to je postavené na hlavu.

Když jsem byl na Brownu, nedokázal jsem zjistit, proč všichni ti viditelně inteligentní a učení lidé kolem mě tak trvali na tom, co podle mě bylo očividné bláznovství.

Teď, po více než dvaceti letech a třech válkách, vím, co se dělo a proč. Byl jsem obklopen těmi nejzákladnějšími lžemi padělatelů map - lží popírající RASU, popírající fakt, že u lidí existují PLEMENA, stejně jako tomu je u jiných živočišných druhů.

Aby schéma padělatelů map fungovalo (jak si později ukážeme), museli napřed zmenšit a zničit odpor KAPITÁNA civilizace, elitní bílé rasy. Museli zničit jejího ducha a její schopnost bojovat. Museli naplnit její svědomí pocity viny a degenerace. Potom teprve budou moci padělatelé map a jejich armáda snadno přemoci bílou civilizaci.

A tak se padělatelům map podařilo zneužít jednu z nejstarších a nejnebezpečnějších chyb lidstva k masové intoxikaci tím, co je vlastně poslední a nejhorší pověrou - humanitou. Bílá rasa byla touto chytrou lží odzbrojena a otrávena.

Abychom dostali ze lži pravdu, musíme promyslet mnoho věcí, které jsme bezstarostně či vědomě dělali.

Moje vlastní zkušenost z dětství se sklenicí na pití ve vodě na nádobí je dokonalým příkladem současné potřeby promyslet chyby. Jako chlapec jsem měl určeny domácí práce a jednou z nich bylo umývání nádobí. Ale nemyslím, že bych je umýval stejně jako ostatní děti.

Experimentoval jsem a přemýšlel a pokoušel se u všeho zjistit, proč tomu tak je. Hodiny jsem přemýšlel nad tím, jakto že voda zůstane ve sklenici i když ji zdvihnu dnem vzhůru skoro nad hladinu vody v dřezu. Měl jsem spousty problémů kvůli experimentům s bublinami. co je tvoří? Co jsou zač? Byly by větší, kdyby se do nich přidaly různé věci? Zkoušel jsem zásyp, hořčici, prostě všechno, co jsem našel. Obvyklým výsledkem bylo to, že někdo našel mě a měl jsem průšvih.

Mozek, který všechno zkoumá mi zůstal a jednou z největších vášní mého života je a vždycky byla snaha najít přirozené zákony za něčím, co na první pohled vypadá jako tisíc navzájem nepropojených "zázraků" - jako voda v obrácené sklenici a mýdlová pěna.

Začínal jsem zjišťovat, že za těmito věcmi jsou skutečně krásné zákony - že věci v celém vesmíru jsou dokonale uspořádány jen pokud jsme chytří, bez předsudků a vytrvalí tak, že dokážeme tyto zákony najít. "Zamiloval" jsem se do objevování a používání zákonů vesmíru.

Brzy jsem samozřejmě zjistil, že nejsem první, kdo to všechno objevil. Na střední škole jsem se dozvěděl, že celá ta krásná činnost se nazývá "věda" a že přede mnou vodu od nádobí zkoumaly stovky báječných a chytrých mužů - a také zemi, nebe i moře a vůbec celý vesmír. Po všech znalostech jsem se vrhal jako hladový a hltal je. Každé nové sousto bylo dalším potěšením. Těžko pochopitelné věci se mi staly delikatesami, když jsem je dokázal "polknout".

Tlak vzduchu, který držel vodu ve sklenici ve dřezu tím, že tlačil na všechnu vodu kolem sklenice a tím ji tlačil DO SKLENICE, místo toho, aby ji "vcuclo" vakuum uvnitř, pro mě bylo velmi složité. Ale nakonec jsem to pochopil, a to bylo skvělé! To mě naučilo nemít předsudky, nebýt "konzervativní", nedocházet ke snadným závěrům. To co vypadalo, že to tak je, obvykle nebyla pravda, dokonce i když se pravda zpočátku udála dost nepravděpodobná.

Zjistil jsem, že celá historie vědeckého snažení člověka sestávala z boje proti myšlenkám, které se zpočátku zdály správné a tudíž byly určeny jako správné. Když se v primitivní společnosti někdo pokusil tvrdit, že bohové neexistují, když přitom každý VĚDĚL, že stvořili zemi, nebe, moře, lidi atd., byl okamžitě spálen nebo ukřižován. Všichni po tisíce let VĚDĚLI, že země je placatá - mohl to vidět každý. A několik prvních bláznů, kteří přišli s myšlenkou, že je kulatá, nebyli odměněni jen smíchem, ale někteří i hranicí, na níž byli za takovou "šílenost" spáleni.

Celá historie lidstva je dlážděna miliony upálených lidí, kteří se odvážili říct, že na svatých tvrzeních té doby je něco špatně. Všechny generace v posledních několika stoletích se s hrůzou dívají na historii své hlouposti - a potom dělají s lidmi své doby, kteří říkají, že je něco jinak, naprosto totéž.

Fanatici každé éry potřásají hlavou v hrůze nad rádobyvědci minulých období a potom najdou a zničí každého, kdo se odváží zpochybnit rádobyvědce jejich vlastní doby.

Proč to tady všechno píšu? Není to snad základ argumentů druhé strany? Není to "liberalismus" ve své nejhorší podobě? A nejsou slova předsudky, fanatismus atd. hlavními zbraněmi komunistů a ostatních nepřátel?

Samozřejmě ano.

Nepřítel se stále bouří proti "fanatismu" "rasistů" a "antikomunistů" a tak dál. Já mám být ten největší fanatik. "Nenávidím" hodné černochy a Židy "jen pro jejich barvu kůže" nebo pro jejich "náboženství". To rozšiřuje nepřítel. Podle moderní pověsti jsem si nějak vypěstoval neodůvodněnou nenávist k nevinným a rovnocenným lidem, kteří mají tmavší kůži nebo kteří chodí místo do kostela do synagogy.

Prozkoumáme tu ideu pořádně, stejně jako jsem kdysi zkoumával pěnu a vodu ve sklenici.

Bylo by známkou naprosté pitomosti nenávidět něco nebo někoho jen proto, že se vám nelíbí barva jeho kůže nebo vlasů, kdyby u něj nebyly žádné JINÉ rozdíly. To by bylo asi tak hloupé jako nenávidět čokoládovou zmrzlinu, protože je tmavá.

Seschl bych a zemřel hanbou, kdybych se měl podílet na takové pitomosti a šílenosti.

Takže proč stojím v čele Nacistické strany a proklínám černochy a mluvím o odstranění židokomunistických zrádců? Není to snad ten nejhorší druh "fanatismu", "nenávisti" a "předsudků"?

NE!

Po tisíce let lidé trpěli iluzí, že země je placatá. Ti, kteří se odvážili tuto myšlenku zpochybnit, byli upáleni a ukřižováni.

A po další tisíce let - dokonce i teď jsou lidé upalováni a křižováni pro zpochybnění myšlenky, že člověk je středem vesmíru a tudíž stojí nad přirozenými zákony.

A to je zdroj našich dnešních ideologických potíží, "liberální" idea, že se člověk nemusí chovat podle přirozených zákonů.

Koperník a Galileo bojovali a trpěli za tvrzení, že Země není středem vesmíru. neřekl snad sám Bůh, že Země je středem vesmíru a Člověk jeho pýchou, pánem tvorstva? Řekl! Takže Koperník a Galileo byli pro své jiné smýšlení párem nenávistných lidí. Kdyby to slovo tehdy existovalo, určitě by se jim říkalo "fašisté".

Poté, co byli tito dva pánové "ukřižováni" za to, že trvali na přirozených zákonech místo na ješitných zákonech stvořených lidmi, zjistilo se, že měli vlastně pravdu. Jen šílenci se dnes odváží zpochybnit tvrzení, že země je kulatá nebo že je to jen malá planeta obíhající kolem malého slunce v malé galaxii, která je součástí obrovského vesmíru. Bitva proti TOMUTO předsudku už skončila.

Dnes už jsme příliš "chytří" na to, abychom se na podobné hloupé předsudky nachytali.

Houby!

Pokaždé, když mluvím s nějakou univerzitní skupinou, jsou tam superinteligentní profesoři a superosvícení studenti, jak to obvykle na takových institucích bývá. Nechtějí žádné čarodějnictví ani pověry. Ne, prosím! Mají vousy a beatnický "střih" vlasů, aby ukázali jejich zájem o obyčejné, hloupé a zpožděné tupce s předsudky, jako jsem já a ostatní rasisté.

Jejich postoje jsou naprosto stejné jako postoje církevních soudců, kteří odsoudili pány Koperníka a Galilea, tj. otrocky se podřizují PŘEDSUDKŮM SOUČASNÉ DOBY (že každé dvounohé stvoření má svou "hodnotu" a svá "práva" a nějakou záhadnou "cenu" jen proto, že je kvalifikován jako člověk).

Mě zobrazují jako divokého, vzteklého blázna a kacíře! Ani jeden z "osvícených" není schopen vidět, že to, co dnes dělají s "rasisty" je totéž, co dělali fanatici, kteří odsoudili Koperníka. Stejně jako všichni fanatici mají pravdu - a také mi to říkají.

Jeden profesor z Univerzity of New Hampshire zašel dokonce tak daleko, že přiznal, že je "fanatik", když jsme přišli na možnost, zda by někdy dokázal vidět věci mýma očima.

"Nikdy!" tvrdil stejně jako muži, kteří odsoudili Koperníka za jeho kacířské myšlenky. Řekl jsem mu, že se každý může mýlit a může se změnit - dokonce i já. Zůstal u svých zbraní. nenávidí rasismus, vždycky ho bude nenávidět, a je na to pyšný.

A to je ten problém.

Dnešní liberální intelektuálové, kteří jsou hrdí na své "vědecké metody" a "snášenlivost" jsou ti nejpaličatější, nejpokrytečtější a nenávistí naplnění fanatici v dějinách lidstva. Žádný primitivní kmen s jeho šamany nebyl nikdy vzteklejší ve své nenávisti a potlačování kacířů než dnešní marxističtí intelektuálové, antirasisté a liberálové.

Jejich intelektuální pozice je čistá, nezneužitá pověra a předsudek, a nás, kacíře, pálí v nejhorších ohních své nenávisti a lží.

To samozřejmě vzteky bez dechu popřou. Ale podívejme se na to blíže.

Začneme od oddaných křesťanů. Když mi řeknete: "Bůh stvořil všechny lidi ke svému obrazu, včetně primitivních černých kanibalů", nebudu se s vámi moci hádat, protože vám nedokážu, že nemáte pravdu.

(Pro mne je ovšem těžké představit si dobrého Boha schválně a vědomě ve vší nevinnosti vypouštět na svět podle své představy domorodé Australany a zvířecké kanibaly z Konga. Jsou-li všichni "lidé" "dětmi" dobrého Boha, a byly-li všechny "stvořeny k jeho obrazu" - potom tedy skutečně nevím, jak se vyhnout závěru, že jsme si všichni rovni a jsme "bratři". Nevidím totiž žádný čestný nebo rozumný důvod, proč by Bůh dal bílým lidem všechen rozum, pěkný vzhled a energii, jež v historii ukázali, zatímco černým dal sedmkrát tolik blbosti, línosti, ošklivosti a tak dál, jež projevují po tisíce let.)

Pokud svého Boha určíte za "Otce humanity", můžete z tohoto tvrzení vycházet při hádkách, že Bůh chce, aby si všechny jeho "děti" byly "rovny" a že my rasisté jsme nízcí, nekřesťanští a plní předsudků, pokud některé z jeho dětí diskriminujeme a tvrdíme, že jsme jim nadřazeni.

(Netvrdím samozřejmě, že křesťané musí říkat, že všichni lidé jsou si rovni. Mnoho z nich říká, že někteří jsou úmyslně Bohem stvořeni jako podřadnější. Já osobně nevěřím tomu, že by to Bůh udělal šesti sedminám lidstva. Nedokážu uvěřit tomu, že Bůh chtěl stvořit polozvířecího konžského kanibala, když MOHL místo toho stvořit inteligentního, energického a dobře vypadajícího bělocha - obzvláště když udělal barevných sedmkrát tolik jako bílých.)

Logicky lze argumentovat za předpokladu speciálního stvoření člověka jako představy Boha - stejně jako je logické argumentovat naprostou rovností a bratrstvím všech lidí coby "dětí Božích". Ti, kteří určují svého osobního Boha si zasluhují právo na vlastní pravidla a tudíž se s nimi nemohu hádat.

ALE LIBERÁLOVÉ, KTERÉ JSEM POTKAL, NEMĚLI SVÉHO "BOHA".

Většina z nich jsou arogantní, opovržliví ateisté. A jak každý ví, otevření marxisté a komunisté jsou VŠICHNI militantní ateisté! Takže jejich víra v rovnost všech lidí, když v přírodě nikde jinde neexistuje, je čirá pověra!

(Musím podotknout, že já NEJSEM ateista. Myslím, že ateismus je stejná pověra jako nějaké náboženství. Nábožní lidé říkají: "Prozkoumal jsem vesmír, a objevil Boha. A Bůh je takový a takový - a všichni, kteří s tím nesouhlasí, jsou kacíři a čarodějníci. Jedině já znám pravou pravdu." Ateisté říkají: "Prozkoumal jsem vesmír a není tam nic, co bych nakonec nedokázal pojmenovat a není tam žádná "nadlidská" síla, kterou bych mohl nazvat Bohem." Pro mne je toto prohlášení stejně domýšlivé jako tvrzení náboženských fanatiků, ne-li horší, protože se pokouší prosadit negativní nabídku. Myslím si, že to ani jeden z nich NEVÍ. Oba dva hádají z neurčitých údajů. To, co jsem byl schopen pozorovat já, mi říká, že se děje mnoho věcí, které by mohly (a pravděpodobně jsou) dílem nějaké "nadlidské síly" - která se může nazývat Bůh. Vlastně si myslím, že velké množství důkazů ukazuje na to, že JE nějaká neznámá síla, a "věřím" v tuto sílu, kterou nazývám "osud" nebo "prozřetelnost". V tomto smyslu věřím v Boha. Ale nejsem žádný fanatik a shromažďuji všechny vědecké informace, týkající se tohoto subjektu. Technicky jsem tedy "prokřesťanský agnostik". Moje odpověď na záhadu vesmíru, na kterou myslím s nezaručenou jistotou odpovídají jak věřící, tak ateisté, je prostě "nevím". Nejsem kazatelem, ale vojákem ve službách svého lidu. A protože naprostá většina z nich jsou křesťané, budu bojovat za jejich právo udržovat tuto zemi bílou a křesťanskou tak dlouho, jak si to bude tato většina přát.)

Když se blíže podíváme na běžnou povahu všech pověr a chyb, kvůli nimž lidé po léta trpěli, zjistíme ve všech případech, že víra v nadpřirozeno u všech skupin lidí, primitivními náboženstvími v Kongu počínaje až po moderní náboženství, má jeden stálý prvek: egocentrismus. Všechny vycházejí z předpokladu, že věřící jsou něco lepšího a že nadpřirozené bytosti o ně mají větší zájem a je pokud budou provádět správné rituály a vyhnou se zakázaným věcem, získají na tomto světě i potom zvláštní privilegia.

Brzdou ve vědeckém pokroku byla vždycky jen lidská domýšlivost - víra, že lidé jsou něco zvláštního. Země byla středem vesmíru a protože všichni, kteří to zpochybnili, zranili lidské sebevědomí, museli zemřít. Člověk musel být zvláštním stvořením od zvláštního boha. A ten, který to zpochybňoval, musel také zemřít, protože pokud to není pravda, člověk je jen "homo sapiens", inteligentní a komunikující forma vyššího živočicha, který je součástí zvířecí přírody a musí se řídit přirozenými zákony.

Pro lidi je přirozené, že se milují a obdivují, a jejich falešná víra a předsudky byly vždy součástí této sebelásky. A právě nekonečné množství sebelásky vždycky člověka zaslepilo před vědeckou pravdou, protože vědecká pravda odhaluje, že člověk je v tomto světě skoro bezmocný.

Boj o vědu byl neustálým bojem člověka se sebou samým, aby se viděl tak, JAKÝ JE a ne tak, jak si sám sebe rád představuje.

A boj stále trvá. Poslední bitva toho dlouhého boje se odehrává právě teď.

Na University of New Hampshire jsem se setkal s veleknězi a kultisty liberální (a odvěké) pověry "člověk je něco posvátného" a trpěl jejich nenávistí a zlobou za to, že jsem je chtěl donutit, aby se na sebe podívali.

Ale našel jsem i Achillovu patu těchto marxistů a liberálů!

Marxisté a liberálové jsou skrznaskrz BEZ náboženství. Pyšně a arogantně popírají Boha. Jsou sví vlastní bohové. Jejich "bohem" se stalo "lidstvo" (oni sami). Popírají jakoukoli nadpřirozenou sílu, takže nemůžou tvrdit, že Bůh stvořil člověka jako něco zvláštního. Marxisté a liberálové jsou většinou materialisté - a takovou věc nemůžou vyslovit.

A to je dostává do naprosto absurdní situace - jen musíme bezohledně využít výhody této situace.

Pokud je člověk jen inteligentní zvíře a tudíž je součástí zbytku přírody - což marxisté a liberálové prosazují, potom je tedy i člověk podřízen všem zákonům biologie a evoluce, stejně jako ostatní zvířata.

Věřící člověk může udělat čáru mezi lidmi a ostatními živými bytostmi, a také to dělá. "Bůh stvořil člověka jako něco zvláštního," říká. "A všechno nad touto čárou se může nazývat člověkem a je svaté, nedotknutelné a zvláštní."

MARXISTA A LIBERÁL NIC TAKOVÉHO ŘÍCT NEMŮŽE. NEMŮŽE UDĚLAT ANI ŽÁDNOU ČÁRU. Základem jejich učení je, že všechno existuje jen v "odstínech šedé", nic není černé nebo bílé - že mezi věcmi nejsou žádné vymezené hranice.

Takže když se zeptáme nevěřícího marxisty nebo liberála na "přirozená práva člověka" nebo na "lidskou hodnotu", o které tak rád káže Martin Luther King, dostaneme je do rohu. Když není žádný Bůh, kde tedy vzali lidé práva, která nejsou zároveň právy koní, opic - nebo červů? Jaké "právo" máme k tomu, abychom vraždili krávy a jedli je, pokud krávy nemají "právo" vraždit a jíst NÁS? A co tedy je "člověk"?

Jevy na tomto světě nejsou absolutní. Existuje starý příběh o muži, který chtěl přejít potok, který byl průměrně šedesát centimetrů hluboký, ale on spadl do třímetrové prolákliny uprostřed a utopil se. Kdo je "vysoký" člověk? Kdy se člověk stane "tlustým"? Kolik kamenů je potřeba na "sloupek"? Dva? Tři? Pět? Jak starý je "starý" člověk? Kdy přestane "dítě" být dítětem? V kolika letech? V kolika měsících? Který týden? Který den, hodinu, minutu, sekundu atd.?

Všechny vědecké rozbory světa zvířat ukazují, že v něm mezi jevy nejsou žádné hranice. Jsou tam samozřejmě odlišitelné skupiny, ale ty se na koncích bez výrazných, ostrých linií překrývají.

A teď, bez tvrzení o Bohu, stejně jako to dělají marxisté a jim podobní, vysvětlete koncept "Člověka" jako naprosto homogenní a "rovnostářskou" masu bytostí, která je naprosto oddělená a netýkají se jí zákony zbytku přírody, PŘÍRODY, KDE VŠECHNO OSTATNÍ ŽIJE VE STUPNÍCH SCHOPNOSTÍ, JAK JEDNOTLIVCI, TAK SKUPINY.

Všechny ostatní druhy v živé přírodě, zvířata i rostliny, se dělí do skupin, které se liší silou, délkou života, schopností přizpůsobit se, citlivostí atd.

U rostlin, koní, psů, opic, hadů, prasat, květin, ptáků a koček jsou PLEMENA.

Některá plemena jsou vytrvalá, některá jsou jemná a nervózní. Některá jsou hloupá, ale silná. Některá jsou slabá, ale chytrá. Jsou koně, kteří tahají vozy a koně závodní, psi, kteří tahají saně a cvičení pudli, chrti a novofundlanďané, kolibříci a tučňáci.

Nikdo se zdravým rozumem nemůže říct "všichni ptáci jsou stejní" nebo "všechny rasy psů jsou stejné". Každý zoolog ví, že šimpanzi jsou nejchytřejší a paviáni hloupější, ačkoli oba pocházejí ze stejné základní rodiny. Totéž můžeme říct o každém druhu zvířete, které se na Zemi vyskytuje. U KAŽDÉHO DRUHU SE RASY LIŠÍ KVALITOU.

Ale když se dostanou k tomu, co tvrdí, že je jen inteligentní druh opice, která chodí po dvou nohách a dokáže myslet a mluvit lépe než šimpanz, z marxistů se najednou stanou věřící. Mluví o "lidských právech", "lidské důstojnosti" atd.! Co je "důstojnost člověka"? Pokud existuje něco jako "hodnota člověka" pro jedno zvíře, proč by tedy logicky neměla být i "důstojnost šimpanze" a "práva opic" a dokonce "práva hadů"?

Liberálové a ateisté nemají na tuto otázku žádnou odpověď. Typický intelektuál se vytasí s kilometry statistik, aby ukázal, že jednou se nějaký konžský kanibal naučil hrát šachy nebo běžel stometrový sprint nebo šel na Harvard.

Tento argument je naprosto stejný, jako bych v případě, že bych chtěl dokázat, že závodní a pracovní kůň je naprosto totéž, učil závodního koně tahat náklady a koně zvyklého kráčet u vozu běhat na závodech. Byl by to pořád závodní kůň s nákladem a kůň od vozu na závodech. Dokonce i kdyby se někomu podařilo vychovat rychlého tahacího koně, který by porazil několik závodních koní, stále by to ještě nebyl důkaz toho, že neexistují plemena koní. Jen idiot by na takovém argumentu trval.

Pokud chcete závodního koně, koupíte si závodního koně, nepokoušíte se cvičit a mučit chudáka starého koně na pole, aby se z něj stal závodník.

A neutratíte přece všechny svoje peníze za žrádlo pro milión těžkých starých tahačů v naději, že jednoho dne z nich vychováte závodní koně a zatím necháváte pole i chov ladem.

Ale přesně to je pověra -či chcete-li náboženství - dneška a přesně to, co po celém světě děláme. To, co zažívám pokaždé, když mluvím na univerzitě, je nelogický, bláznivý a sobecký fanatismus. Není pro to žádný důvod, nemá to logiku. Není pro to omluva. Je to bláznivá "víra" těch, kteří předstírají, že uctívají vědu a fakta.

A vědomě a vychytrale to na nás nachystali padělatelé map, kteří VĚDÍ, že je to LEŽ!

Skutečně osvícený člověk musel ve všech dobách bojovat a často i zemřel kvůli hlouposti a předsudkům těch, kteří věřili, že jsou jediní strážci pravdy. Každý "slušný" člověk věděl, že svět je placatý a je středem vesmíru a tleskal svatým mužům, kteří trestali Galilea za vyprávění ošklivého příběhu o tom, že svět NENÍ středem vesmíru.

Dnes každý "slušný" liberál věří, že lidstvo má "důstojnost". Někteří nábožensky založení lidé svou víru staví na slovu Boha a pro svou víru v rovnost mají nějakou omluvu. Takže naši kazatelé a knězové fanaticky bojují proti nové "herezi" - víře v lidské rasy.

A marxisté a liberálové bojují stejně vztekle po boku kazatelů, kterým spílají - a za stejnou věc!

Vědeckým faktem je, že člověk je sice velmi inteligentní, ale je zvíře - a tudíž se stejně jako ostatní zvířata, liší podle plemen - či ras!

Tato vědecká skutečnost světem otřásá stejně jako ve své době fakt, že země není středem vesmíru. A tato skutečnost naráží na šílený odpor stejných fanatiků, kteří nositele pravdy křižovali po desetitisíce let.

Kletbou "liberálního", "humanitního" lidstva je egocentrismus a domýšlivost. A padělatelé map se naučili této chyby využívat, aby zničili lidstvo.

Moderního liberála prostě ničí fakt, že existují miliardy kusů jednoho druhu, které jsou ve srovnání s nejlepšími plemeny jeho druhu naprostým odpadkem. Takže věří padělatelům map a popírá to - popírá a dělá si z tohoto popření náboženství liberalismu a nakonec marxismus. Není pro to žádný důvod nebo logické vysvětlení - jen to staré "když s námi nesouhlasíš, umlčíme tě a zničíme", což byl po tisíce let konec všech bojovníků za pravdu.

Ale je zde jeden rozdíl.

Lidstvo mohlo věřit, že země je středem vesmíru - a při svém omylu vzkvétat. Příroda se starala, aby lidstvo žilo dál eliminováním nevhodných jevů a i přes lidskou ješitnost rasa vzkvétala.

Současné egocentrické rovnostářství "osvíceného" lidstva NIČÍ SAMOTNÉ LIDSTVO.

Padělatelé map to všechno velmi dobře vědí, ale cynicky ve svém díle pokračují, šíříce jedovaté, sebevražedné LŽI, které nedělí lidi podle rasy a kvalit tak, jak to dělají u všech ostatních živočichů.

To je jádro padělání map, to, co žene náš lid i naši zemi na skály k poslednímu a definitivnímu nárazu.

Vědecká fakta o RASE jsou dnes potlačována a zamlžována, stejně jako byla před několika stovkami let zamlčována fakta o kulatosti země.

Ale všimněte si, že tentokrát nejde vývoj od pověry ke vědě přirozeným způsobem.

Nejdříve tady byla chyba o "ploché zemi" a ta existovala po neznámo kolik tisíc let, než měli lidé dostatek odvahy na to, aby začali místo cítění PŘEMÝŠLET a tak přišli na to, že nejsou středem vesmíru, ale jen tečkou na malé kouli obíhající malé slunce v malé galaxii. Když poznali tuto skutečnost, nevrátili se už zpátky k víře v plochý svět.

Ale s fakty o rase je to jinak.

Po milióny let žili lidé blízko přírodě a nikdo by nikdy neřekl "všechny krávy jsou stejné", "všechny slepice jsou stejné" nebo dokonce "všechno zrní je stejné". Stálý a věčný fakt celého života byla nestejnost všech živých věcí, a to jak mezi jednotlivci, tak s rozdíly mezi jednotlivci. Žádný farmář by nepřežil, kdyby tvrdil, že všechno zrní je stejné a že nepotřebuje žádné vědce na to, aby mu řekli, že určitá plemena psů jsou inteligentnější a, jako třeba ovčák, v zacházení s ovcemi schopnější, zatímco ostatní psi jsou méně inteligentní, ale jako husky, lepší na tahání. A svou dceru by nedal členu podřadného lidu.

Potom, jak se člověk začínal vzdalovat od přírody a žít uměle v urbanistických mechanizovaných komplexech zvaných "města", přestával vidět věci, které ho příroda učila; a tehdy přišla příležitost padělatelů map.

Žádný farmář, který pěstoval kuřata, krávy, psy atd. a viděl přirozené rozdíly mezi ostatním osazenstvem přírody, by se nedal přesvědčit o bláznivé lži, že plemena jsou u všech živých bytostí, jen ne u člověka.

Ale člověk, který se narodí v nemocnici, pije mléko ze skleněné láhve a vyrůstá na cementu a asfaltu namísto trávy a lesů, jí z plechovek a sáčků a je stoprocentně "vzdělán" jen z knih, aniž by se někdy dostal do kontaktu s drsnou přírodou, může být a je veden k víře, že "u lidí neexistuje něco jako rasa".

Padělatelé začali donekonečna opakovat svou lež, kterou dnes prosazují jako "přijatý fakt" a na základě toho každý, kdo ho zpochybní je tudíž fanatik, nenávistný člověk a konečně nacista.

Od této lži o rovnosti se odvíjejí další falešná fakta, která jsou předkládána našemu bezbrannému lidu. Od základní falešné idey, že lidé se narodí jako sobě rovní je odvozen základní marxistický princip, že tudíž každý člověk má PRÁVO na podíl ze všech dobrých věcí, které na světě jsou. A odtud zase plyne další lež, že všichni se musejí stejným dílem podílet na vládě, bez ohledu na své schopnosti či kvalifikaci - což je základní premisou jejich milované "demokracie" a marxismu.

Ale náš lid a náš národ nezabíjí jen ta jediná základní lež o rase; na základě této lži o rovnosti vystavěli obrovskou mašinerii, jejíž součástí je náš tisk, televize, rádio, časopisy, knihy, filmy a dokonce i náboženské publikace, které lžou naprosto o VŠEM.

Na důkaz toho, jak mocná je tato síť jedovatých lží mi dovolte jen jedním příkladem ukázat, jak se americký lid udržuje naprosto bezmocný a nevšímavý k tomu, co se kolem něj děje.

Představte si, co by se stalo před třiceti lety, kdybych já, George Lincoln Rockwell, utekl do nacistického Německa, nadával na Ameriku, stal se nadšeným občanem nacistického Německa a potom se vrátil sem do Ameriky a zavraždil Franklina D. Roosevelta.

Dokážete si představit, že by naše vláda a všechny tiskové orgány stále dokola opakovaly, že vražda Roosevelta byla záležitostí jen jednoho muže - tedy mne - a že neměla s nacisty nic společného, stejně jako teď tvrdí, že Oswald byl sám a neměl nic společného se světovým komunistickým hnutím, přestože existuje spousta důkazů na to, že komunismus si z vražd udělal OBCHOD, a že Oswald byl jednou z nejdůležitějších částí světového komunistického aparátu?

Abych čtenáři ukázal, jak falešná je celá naše informační síť, když se má mluvit o čemkoli, co se týká rasy nebo komunismu, řeknu vám ZNÁMÁ fakta o vraždě prezidenta Kennedyho a VY SAMI posoudíte, jak lživá mašinerie padělatelů map klame Ameriku.

Lee Harvey Oswald přiznal, že jeho temná cesta ke komunistickému terorismu začala, když byl dospívající chlapec, v Židy ovládaném Bronxu v New Yorku. Někdo mu podal prokomunistický leták podporující dva usvědčené židokomunistické špehy, Julia a Ethel Rosenbergovy, kteří byli nakonec v Sing Singu na elektrickém křesle popraveni za zradu.

Četba komunistického pamfletu na podporu židovských komunistů Rosenbergových inspirovala Oswalda k četbě prací Marxe a Lenina. Později v Dallasu se Oswald vychloubal, že Kapitál se stal jeho "biblí".

Namísto toho, aby se vyžíval v normálních zálibách mladého Američana se Oswald utápěl ve fanatické třídní nenávisti komunismu. Všichni milionáři se stali "nepřáteli lidu", "tyrany", které je potřeba zavraždit.

V newyorském Bronxu se ze stránek Komunistického manifestu, rosenbergovské literatury a Kapitálu zrodil přízrak, který 22.listopadu 1963 vystřelí americkému prezidentovi (milionáři) mozek z hlavy.

Za soustavného namáčení do jedovaté komunistické nenávisti se z Oswalda stal typický mladý liberální pseudointelektuál.

Jeho velící důstojník z námořnictva poručík John E. Donovan vypověděl, že Oswald byl, stejně jako spousta levicových studentů, s nimiž se setkávám, plný liberální, marxistické a "intelektuální" pýchy a měl arogantně nadřazený přístup ke všem nemarxistům.

V říjnu 1959 Oswald plný nenávisti ke kapitalistickým Spojeným státům odjel do Sovětského svazu, na americké ambasádě vrátil svůj americký pas, plival na svou rodnou Ameriku a požádal o sovětské občanství. Na tiskové konferenci v Moskvě útočí na Spojené státy americké, říká, že lidé jsou fanatici a vykořisťovatelé a haní všechno americké.

V Rusku je těžké získat pracovní povolení. Ale Oswald poté, co se spřátelil se sovětským ředitelem továrny Alexandrem Zegerem, jehož popisuje ve svém deníku (13.leden 1960) jako "polského Žida", neměl žádné problémy. Tento Žid dal Oswaldovi ve své továrně vysoce postavenou práci. Věřte tomu nebo ne, Oswald dokonce dostává pravidelné platby od Červeného kříže! (Portrét vraha, Gerald Ford, str.51)

V Kyjevě mají Rusové školu pro vrahy a teroristy. Oswald žil v Minsku, odkud často podnikal dlouhé výlety do Kyjeva! Oswald měl, což je velmi zvláštní, v Sovětském svazu vyjimečná privilegia, zvláště když víme, že nebyl jeho občanem - směl například nosit zbraň a cvičit se ve střelbě!

V Oswaldově deníku najdeme 18.října 1960 záznam, že je zamilovaný do Židovky Elly Germainové. Byl do ní zblázněný, ale pohyboval se stále v kruhu Židů, se kterými pracoval a mezi jejich židovskými přáteli, ale ne s ní. Brzy se s ní rozešel. 30.dubna (!!!) se oženil s atraktivní Ruskou Marinou Pruskovovou a měl s ní dítě. Po dvou a půl letech v Sovětském svazu najednou Oswald požádal vládu o něco, co skoro nikdo nedostal - povolení k výjezdnímu vízu pro jeho sovětskou ženu a dítě, aby se mohli vrátit do Spojených států!

Kupodivu NEMĚL VŮBEC ŽÁDNÉ PROBLÉMY! Potom napsal senátoru Johnu Towerovi a žádal pomoc při návratu do Spojených států.

Tady máme člověka, který spáchal čistou vlastizradu, ponižoval svou rodnou zemi, vrátil svůj pas a stále otevřeně mluvil proti Spojeným státům, jeho lidu, vládě a ideálům.

Nehledě na to se strach nahánějící síly daly do práce a americké velvyslanectví v Rusku vrátilo Sověty milujícímu Oswaldovi jeho pas!

Jako by to nestačilo, Oswald požádal vládu, kterou pomlouval a zradil, o 435 dolarů na zpáteční cestu do Spojených států - a dostal je. Ministerstvo zahraničí potom vydalo speciální povolení pro přistěhovalce, aby si Oswald mohl do Spojených států přivézt svou ženu Marinu.

(Jen pro srovnání - zatímco já jsem byl v roce 1962 vyhoštěn z Anglie britskou vládou, přestože nejsem zločinec ani neloajální člověk, americký Žid a zrádce Soblen byl v téže chvíli pečlivě opečováván a Anglie odmítla vydat ho Spojeným státům!)

Zrádce Oswald a jeho žena dorazili do Spojených států 13.června 1962 a usadili se v Dallasu. Záznamy ukazují, že Oswald tvrdil, že v roce 1962 mu nějaký místní "inženýr" navrhl vydání knihy o Sovětském svazu, kterou měl napsat sám Oswald. Náhodou inženýr jménem Michael Paine tvrdí, že se s Oswaldem nesetkal ani ho neznal dříve než v roce 1963, a to na večírku levičáků podporujících Castra. Oswald, který se nedávno vrátil ze Sovětského svazu, byl pozván na večírek Rusy milujících castrovců, a všichni místní levičáci, komunisti a ostatní unitáři, kvakeři a levicoví "mírotvorci" přišli, aby se seznámili s Oswaldem a jeho ruskou manželkou. Jistá Ruth Paineová, která byla i na tomto castrovském večírku, byla ultralevicovou liberálkou z Antioch College v Yellow Springs v Ohiu a Pensylvánské univerzity, a v souladu s obvyklou "liberální" fascinací čímkoli ruským a sovětským studovala ruštinu. (Byla unitářka.) Očekává se od nás, že uvěříme tomu, že Paineovi byli zrádcem Oswaldem tak uchváceni z tohoto setkání, že se rozhodli jeho rodinu podporovat a paní Oswaldová se k nim nastěhovala.

Celou dobu, zatímco paní Paineová a paní Oswaldová spolu přátelsky rozmlouvaly (POUZE RUSKY), Oswald si našel a ztratil několik míst a jezdil do New Orleansu, města s největším přístavem a největší koncentrací komunistů na Jihu. Tady Oswald zkontaktoval Komunistickou stranu a "Fair Play for Cuba Committee" (volně přeloženo je to Výbor za férové zacházení s Kubou) se sídlem na 799 Broadway, New York City.

"Fair Play for Cuba Committee" (dále jen Výbor) nyní tvrdí, že Oswaldovy aktivity v New Orleansu nebyly v žádném případě Výborem schváleny. Přesto bylo v New York Times 9.prosince 1963 na straně 38 otištěno šest dlouhých Oswaldových dopisů adresovaných Výboru, na jejichž základě každému člověku s normální inteligencí musí být jasné, že Oswald pracoval pro Výbor. Představitel Výboru V.T.Lee (židovské jméno Tappin) oznámil, že "ztratil" nebo "založil" kopie svých odpovědí na tyto Oswaldovy dopisy.

V této době se nechal Oswald vyfotografovat s puškou a svými oblíbenými novinami "The Militant". "The Militant" jsou noviny trockistické a komunistické "Sociální dělnické strany" a jejich název je jasným vodítkem k určení jejich povahy. Komunističtí členové strany, z nichž 90% tvoří Židé a černoši jsou silně "militantní" a aktivity komunistické strany a sovětského Ruska hodnotí jako "příliš pomalé". Jsou vášnivými zastánci Trockého učení o "mezinárodní násilné revoluci". Čínští komunisté, afričtí komunisté (100% černochů) i Castrovci (50% černochů) jsou také násilnými přívrženci Trockého krvavých doktrín vražd a krveprolití.

Zašel jsem si do Kongresové knihovny a půjčil si výtisk "The Militant", novin, s nimiž (a s vražednou puškou) se nechal Oswald pyšně fotografovat. Tady je citát z tohoto špinavého plátku.

(Nechávám vám na úvaze, jaká "nenávist" zavraždila prezidenta Kennedyho - a zavraždí nás všechny, pokud tomu okamžitě neučiníme přítrž.)

CO BY UDĚLAL CASTRO S RASISMEM,

KDYBY BYL PREZIDENTEM SPOJENÝCH STÁTŮ

Dovolte mi, abych vám vykreslil to, o čem mluvíme, když říkáme "Dekolonizujte Ameriku".

Představme si, že by v listopadu 1960 byl místo Johna F. Kennedyho zvolen prezidentem Spojených států Fidel Castro. Na základě jeho jasných prohlášení o eliminování všech rasových bariér na Kubě a zastavení policejní brutality by 95 % policistů této země, jak černých, tak bílých, chytilo první letadlo ze země, aby uniklo potrestání. mnoho z nich by skončilo v Jižní Americe jako "uprchlíci". Tam by našli politické i rasové prostředí, které by jim plně vyhovovalo.

Kdyby byl "Bull" Conner chycen a uvězněn ještě před útěkem, Fidel Castro by nikomu nedovolil, aby ho lynčoval. Byl by souzen. Při veřejně přístupném procesu by byly předloženy důkazy o jeho třicetiletém teroru a tyranii ve funkci Birminghamského policejního komisaře. Starý "Bull" by dostal šanci hájit se vlastními silami. Jeho právníci by mohli podrobit křížovému výslechu všechny svědky prokuratury, z nichž mnoho by bylo černochů. A potom, protože není možné, aby ho nějaký soud uznal nevinným, by byl venku zastřelen.

Prvního dne ve funkci by Fidel Castro dal bez byrokratických průtahů obsadit celý Jih federálními policisty, z vězení by byli propuštěni všichni bojovníci za svobodu a ostatní oběti systému Jima Crowa. Fidelova nová vláda by vyhlásila okamžitou desegregaci týkající se všech veřejných zařízení. Všichni, kteří by pokračovali v diskriminaci, by šli do vězení nebo do rehabilitačních center (komunistický eufemismus pro koncentrační tábory - pozn. autora), kde by se léčili ze svého rasistického šílenství. Všechna zaměstnání, všechny domy, všechny příležitosti by byly k dispozici pro všechny bez diskriminace.

A co je nejkrásnější ze všeho, Fidel by rozpustil celý represivní aparát FBI a spálil by všechno policejní svinstvo a drby, které během let nashromáždili psychopatičtí agenti FBI. J.Edgara Hoovera by poslal do rasově nerozdělené cely v atlantské věznici jako trest za čtyři desetiletí zločinného zanedbávání povinností. Hoover nikdy neochraňoval ústavní práva černochů.

Je to smutné, ale realistické - dokonce i pacifista musí vyslovit přepověď, která vystraší a probudí mnoho lidí . Tou předpovědí je, že revoluce podle Castra se stane drastickou - než bude problém rasistů vyřešen. Sever i Jih, zmatení bílí lidé Spojených států už nemají větší snahu vzdát se jejich systému Jima Crowa než fanatici v Jihoafrické republice.

V rozsáhlých záznamech svědectví o vraždě Marina, žena Lee Oswalda, připouští, že Oswald použil jméno "A.Hidell", když si nechával poslat pušku, kterou zastřelil Kennedyho, PROTOŽE "HIDELL" ZNĚLO JAKO FIDEL (Castro)!

Když bydleli s Paineovými, Oswald si naostro cvičil střílení z pušky, kterou měl v Paineovic garáži. Naslepo vystřelil na generála Walkera, utíkal domů a své ženě se rusky vychloubal, vysvětluje, že Walker musí zmizet, protože je to pravicový extremista, antikomunista a fašista. Paní Oswaldová to všechno s naprostou naivností řekla FBI. Ale máme věřit tomu, že to NIKDY neřekla paní PAINEOVÉ, své ochránkyni a jediné důvěrnici, jedinému člověku v Americe, který s ní mluvil rusky, což byl jediný jazyk, kterému paní Oswaldová rozumněla.

V září bylo oznámeno, že prezident Kennedy navštíví Dallas.

O TŘI TÝDNY POZDĚJI volá paní Paineová panu Trulymu, řediteli Texaského skladu knih, a zařizuje zde Oswaldovi místo.

Ani ne hodinu či dvě poté, co paní Paineová zařídila u pana Trulyho pro Oswalda místo na ideálním místě prezidentovy cesty pro jeho vraždu, Oswald se objevil v nájemním domě na 1026 N.Becklay Street a použil jméno "O.H.Lee"!!! Pokoj byl mnohem menší, než ten, který dosud měl, a stál ho o dolar za týden víc! A na co měl to falešné jméno? (viz New York Post, 10.prosince 1963, str.22) Může rozumný člověk zpochybňovat, že měl Oswald

nekalé úmysly, zvláště když dostal místo ve skladu knih, a že přítomnost paní Paineové je přinejmenším velmi podezřelá?

Zatím Bernhard Weissman a jiný newyorský Žid jedou autem dlouhou cestu dolů do Dallasu, aby dali do dallaských novin oznámení s přesným datem Kennedyho smrti. Oznámení v černém rámečku Kennedyho velice silně zasáhlo.

Vezměte si to: Dallas, údajně rejdiště pravičáckých extremistů nedokázalo najít žádného "extremistu", který by vynaložil peníze nebo napsal toto antikennedyovské oznámení, takže museli přijet dva Židé z New Yorku, aby "extremistické" oznámení dali vytisknout - v DALLASU. PROČ?

Později se ukázalo, že Weissmanovým partnerem na této 1500 mil dlouhé projížďce z New York City do Dallasu, kde zadal nenávistné oznámení, byl vrcholný představitel "Young Americans for Freedom" (Mladí Američané pro svobodu), organizace, kterou dal dohromady a řídil Žid Marvin Liebman - bývalý komunista (viz kapitola VI).

Během svého pobytu v Dallasu začal Oswald, na žádost místního "inženýra" (pan Paine byl "inženýrem") psát marxistickou, prokomunistickou, trockistickou, procastrovskou (ale protisovětskou) knihu. (Měli bychom zmínit, že většina amerických komunistů, zvláště rudých a trockistů ve státní správě měla pocit, že Sověti "zradili" komunisitickou revoluci tím, že obnovili tradiční instituce společnosti - autoritu, rodinu, manželství, disciplínu atd. - což je podle těchto marxistických fanatiků "fašistickou" úchylkou v "čistém komunismu". Trockističtí komunisté, mezi něž patří většina židovských komunistů, se stávají RASISTICKÝMI komunisty stejně jako žlutí čínští komunisté, černošští komunisté v Africe, křížení černí komunisté jako Castro a jeho Kubánci. To jsou levicoví komunisté, kteří upřednostňují učení Žida Trockého před mírnější politikou Ruska.) (Je také zajímavé zmínit se o tom, že krátce po vraždě jsem v tištěné zprávě upoutával pozornost na fakt (ve spojení s bojem mezi trockisty a rudými Číňany na jedné straně a Rusy na druhé straně) že "bílý gój Chuščov stále více nesouhlasí temnými rasistickými světovými komunisty a židovskými trockisty, kteří je vedou". Během několika měsíců poté, co jsem toto napsal, byl Chruščov sesazen.)

Ale nejzajímavější a nejhrozivější věc týkající se Oswaldovy epizody je příběh veřejné stenografky o tom, co se stalo, když jí začal Oswald diktovat úryvky z knihy, a zmínil Kyjev, KDE MAJÍ SOVĚTI STÁLE SVOU ŠKOLU VRAŽD A TERORU.

Stenografka vypověděla, že když se Oswald dostal ke kyjevské epizodě, náhle velmi znervózněl, sebral celý rukopis, poznámky i kopie - a zaplatil jen deset dolarů.

Paineovi vzali Oswalda na schůzi Americké unie za občanská práva, která bránila doslova tisíce komunistů, vrahů a sabotérů a pomohla Oswaldovi zažádat o členství. Bylo mu řečeno, že ACLU "brání radikály" - což je pravda.

Krátce před vraždou pořádal Fidel Castro v Havaně pochod "Nenáviďte Ameriku". Byly tam bandy, které nesly rakev s nápisem John F. Kennedy za posměchu a hulákání rudých Kubánců. Na víko rakve nechal Castro umístit obrovskou ceduli "Zde leží Kennedy, kterého zabila kubánská revoluce!" (viz Y.A.F.New Guard, listopad 1966, strana 13)

Robert Williams, americký černoch, který vydává Crusader, se vychloubal před zástupy: "Kennedy americké černochy už dost dlouho trápil! Brzy budeme pomstěni!" (New Guard, listopad 1966)

Tři dny před vraždou Kennedyho FBI zatkla v New Yorku tři castrovské teroristy, stejné jako Oswald. FBI odhalila, že kdyby tito tři castrovci nebyli chyceni, dali by bombu na Wall Street, vyhodili do vzduchu olejové rafinerie v New Jersey a rozšířili vlnu vražd a teroru po celém New Yorku!

TO SE MĚLO STÁT KOLEM 22.LISTOPADU - dne, kdy byl zastřelen prezident!

Citát z "New York Journal American" z 18.listopadu 1963:

"Kdyby se FBI nepodařilo zničit kubánský plán s lidmi vybavenými tak, aby v metropolitní oblasti šířili smrt, teror a destrukci, podle vládních zdrojů by tři zadržení sabotéři zničili místa s uskladněným materiálem pro národní obranu v New York City; vyhodili by do vzduchu naftové a olejové rafinerie s očekávaným výsledkem škody ve výši 100 milionů dolarů; pokládali by bomby v největších obchodních domech New York City; vycvičili deset dalších procastrovských sabotérů. Těchto deset už bylo tajně cvičeno. Očekávaný výsledek: stále narůstající program sabotáží, které by po jisté době naprosto paralyzoval město. Vyhazování mostů a podzemních zařízení mohlo být například součástí pozdějších plánů pro budoucnost."

JEDEN DEN před vraždou, 21.listopadu se Havanské rádio vychloubalo, že Castrův komunismus "rozšíří" krvavý terorismus mezi všechny národy na západní polokouli - včetně Spojených států! (Washington Post, 8.prosince 1963)

Zatím Oswald záhadně proklouzl do Mexika na kubánskou a sovětskou ambasádu a je spatřen svědkem v dodávce! Pohraniční strážce si pamatuje, že v autě s Oswaldem byli dvě ženy a muž (pan a paní Paineovi a paní Oswaldová?) (Toronto Telegram) (Paní Paineová měla dodávku a použila ji několikrát k převezení Oswaldových, mimo jiné z New Orleansu do Dallasu.) Oswald byl na komunistických ambasádách v Mexico City těsně před tím, než odjel vraždit do Dallasu.

V té době Castro, a to je historická skutečnost, šíří vraždy a teror ve Venezuele, kde jsou američtí občané biti, unášeni a vražděni castrovskými teroristy.

7.listopadu 1963 napsal kongresman Spojených států Kirsten oficiální varování prezidentu Kennedymu, že komunisté cvičí "profesionální vrahy pro akci ve Spojených státech"! (Northern Virginia Sun, 27.11.1963, strana1)

PŘESNĚ PATNÁCT DNÍ PO TOMTO OFICIÁLNÍM VAROVÁNÍ byl prezident Kennedy zavražděn komunistickým vrahem. A teď nám namlouvají, že to byla záležitost osamělého vraha a že nesmíme být naštvaní na komunisty, Sověty nebo Kubu!!!

22.listopadu 1963 zavraždil Lee Oswald prezidenta výstřely z jednoho z oken budovy, v níž mu Rusy milující paní Paineová sehnala práci! (To je samozřejmě "náhoda".)

Během několika minut poté, co se zjistilo, že vrahem je komunista, vydalo Ministerstvo vnitra Spojených států vrcholně důležitý příkaz hlavním americkým agenturám, v němž žádaly, aby tisk pokud možno nezmiňoval spojení Oswalda se světovým komunismem, "aby se vyhnul narušením vztahů se sovětskými zeměmi a Kubou". (Washington Daily News, 4.12.1963, str.5) Ujistili jsme se o rudosti našeho vlastního ministerstva vnitra. Možná pomůže čtenáři uvidět rudou realitu, když zde odhalíme celou situaci. Představme si, že Hitlerovo Německo je stále silné a já zastřelím prezidenta. Dokážete si představit ministerstvo vnitra kterak posílá žádost tisku, aby se nezmiňoval o tom, že jsem "nácek", abychom se vyhnuli narušení našich vztahů s Německem?

Žádný normální Američan se nedokáže nezeptat jak je možné, že notorický zrádce a uprchlík mohl klidně sedět s puškou u okna v budově, kolem níž jede prezident, toho prezidenta zastřelit a i přes snahu FBI, tajné služby a dallaské policie poté ještě odejít.

Odpověď je absurdně jednoduchá. Tragicky jednoduchá! Díky intenzivní propagandě proti PRAVICOVÝM extremistům, kterou vedl i sám prezident, všechny síly sledovaly antikomunisty. Už nezbýval nikdo, kdo by věnoval pozornost skutečnému smrtelnému nebezpečí - KOMUNISTŮM!

Během několika chvil po výstřelech bylo dallaskou policií zatčeno PĚT NEŠKODNÝCH ANTIKOMUNISTŮ. Těchto pět nevinných lidí bylo kvůli všeobecné hysterii, která vypukla po jejich zatčení, drženo čtyři dny, dokonce i přes to, že policie v té době chytila skutečného pachatele - rudého, nechala ho v suterénu policejní budovy zastřelit Židem a poté zavřela vrahova vraha.

Prezident byl zastřelen, protože spolu s Židy a zbytkem levičáků odvedl pozornost Ameriky od smrtelného nebezpečí hrozícího ze strany rudých, nazývaje to "honem na čarodějnice" a "nenávistí", a nasadil všechny síly na falešný "hon" na pravičáky, D.A.R. atd. Zatím se cvičený a smrtelně nebezpečný vrah Oswald směl pohybovat bez dozoru, stejně jako stovky a tisíce dalších jemu podobných, kteří právě teď chodí po Americe.

Americká nacistická strana byla zavržena ministrem spravedlnosti Kennedym jako neamerická. Ale kdyby byla Americká nacistická strana u moci, bratr ministra spravedlnosti by nikdy nebyl zastřelen, protože Lee Oswald by byl v hrobě, kam podle Ústavy patří zrádci. A mrtví komunisté nemohou střílet lidi ani dělat vládní převraty.

Co se týká komunistů, neexistuje žádná střední cesta, žádný mírný přístup. Buďto je zabijete, nebo zabijí oni vás - stejně jako zabili našeho prezidenta.

Když Oswald vyšel bezpečně z budovy, z níž zastřelil prezidenta, celý plán Židů a komunistů na zničení pravého křídla a protlačování legislativy na sovětskou Ameriku byl na cestě k cíli. Kdyby Oswalda nechytili, neobjevil by se jediný hlas, který by navrhoval, že vraždu mohli zorganizovat komunisté, a stejně jako v případě pumových útoků v Birminghamu, kde je pachatel neznámý, by byli "za vraždu našeho milovaného prezidenta" lynčováni antikomunističtí pravicoví aktivisté, přestože stejně jako v Birminghamu nebyl žádný soud, jen lynčování v novinách.

Věřím, že tentokrát zasáhl Osud a hodil písek do židokomunistického stroje. Čistě náhodou uslyšel jeden dallaský policista ten nejobyčejnější popis možného pachatele - výšku, váhu, věk - a viděl muže, na kterého se popis hodil. Když se toho muže pokusil zastavit, ten ho zastřelil. A všechny plány rudých se rozplynuly jako dým!

Oswald byl jen pár bloků od Rubinsteinova bytu, pravděpodobně na cestě do úkrytu. Ale zastřelení statečného policisty Tippita všechny plány zhatilo. V panice utíkal do kina, kde byl chycen.

Pro přemýšlejícího čtenáře je zbytečné zdůrazňovat historickou důležitost této události! Kdyby Oswald zmizel, stejně jako birminghamští atentátníci, vražda prezidenta "nebezpečnými pravicovými extremisty a fašisty" by byla použita jako poslední krok k nastolení komunistického otroctví v Americe. Ve vášnivé atmosféře, která by následovala, by nemohlo NIC zastavit nastolení těch nejextrémnějších zákonů o kontrole zbraní, všichni Američané by byli odzbrojeni a NASTALA BY NAPROSTÁ LIKVIDACE VŠECH ANTIKOMUNISTICKÝCH "EXTREMISTŮ".

Aby toho dosáhli, rudí castrovští teroristé byli schopni zastřelit i prezidenta!

Osud vložil do cesty těchto lidí policistu Tippita. Tippit zemřel ve službě, ale jeho smrt zachránila Ameriku před bezprostřední hrozbou komunistické revoluce! Musím připustit, že jsem nemohl uvěřit tomu, že by komunisté byli schopni zastřelit i prezidenta, ale čím důkladněji se dívám na tato fakta, tím víc jsem přesvědčen, že v rudém kalendáři byl 22.listopad dnem revoluce. Nikdy bychom se neubránili či přežili šílený lynčující zástup lidí, které by vzbouřili, kdyby policista Tippit nezastavil Oswalda a ten nebyl okamžitě chycen a označen za komunistu!

Ale je toho ještě víc!

Zatímco prezident projížděl Dallasem, původně chicagský Žid jménem Jacob Rubinstein byl v reklamní kanceláři dallaských novin a objednával si tam inzerát propagující jeho striptýzový klub. Když kolem projížděl prezident, Rubinstein se odmítl připojit k zaměstnancům kanceláře a podívat se na svůj "idol".

Později, když byl Oswald chycen, Rubinstein spěchal na policejní stanici a podařilo se mu proklouznout mezi strážci. Rubinstein se neustále motal uprostřed dění, byl i na tiskové konferenci a dokonce napověděl okresnímu prokurátorovi odpověď na otázku týkající se místní geografie. Rubinstein při tom rozdával "vizitky" své striptýzové show všem policistům a novinářům. DOKUD OSWALD NEJEVIL ŽÁDNÉ ZNÁMKY TOHO, ŽE BY SE ZLOMIL POD TLAKEM POLICE A ZAČAL VYPOVÍDAT, RUBINSTEIN JEN "VTIPKOVAL S REPORTÉRY" A PROCHÁZEL SE V BLÍZKOSTI.

Potom bylo oznámeno, že Oswald je "připraven promluvit" a vypadalo to, že vysvětlí skutečnou sestavu. Rubinstein byl najednou "rozrušen" z prezidentovy smrti a "dojat při pomyšlení na smutek paní Kennedyové" natolik, že zastřelil Oswalda a zavřel mu navždy ústa.

Představte si pozici spiklenců:

Kdyby Oswald promluvil, celá věc by se prozradila a namísto vítězství komunistů by atmosféra byla (pokud by Oswald přiznal, že byl součástí mezinárodního židovsko-komunistického komplotu) spíše v NACISTICKÉM duchu. Židokomunisté a zrádci by museli uprchnout, aby si zachránili holý život - tak jak by to správně mělo být!

Ale dokonce i kdyby Oswald nepromluvil, prodlužovaný soud s komunistickým vrahem by do podvědomí Američanů dostal přinejmenším smrtelné nebezpečí představované komunistickou konspirací a vedl by k velkému návratu patriotismu, který komunisté nazývají "McCarthyismus" a k nemožné situaci pro komunisty. Soud s Oswaldem se prostě nesměl připustit. Celý den před zastřelením Oswalda se mi zdálo logické, že kruhy zrádců v Americe zoufale hledají řešení celé situace.

A našli ho - stejné řešení, jaké našli vždycky.

SMRT!

V poslední možné chvíli, kdy "Ruby" mohl Oswalda zastihnout - při převozu z policejní stanice, vyběhl Žid Rubinstein, kterého Oswald (jak lze dokázat ze zpomaleného záznamu) poznal, a vraha zastřelil.

Oswaldovou smrtí byla největší krize spiklenců zažehnána.

Vezměme si některá fakta, která by vyšla najevo, kdyby se soud s Oswaldem konal.

Oswald pracoval pro "Fair Play for Cuba Committee". S touto bandou jsme se osobně setkali a několikrát s ní bojovali, a můžeme dosvědčit, že to je nejšpinavější, nejpodlejší, nejzrádnější a nejzvrhlejší gang rudých v celé zemi. Ale mnohem důležitější je, že castrovci jsou ZÁKLADNOU HNUTÍ ZA LIDSKÁ PRÁVA! 6.dubna 1960 byl "Výbor" založen celostránkovým oznámením v New York Times, za něž bylo zaplaceno rudými kubánskými penězi! V čele seznamu sponzorů tohoto zlovolného oznámení zrady je James Baldwin, perverzní černý "spisovatel". Zbytek seznamu obsahuje i osobnosti z NAACP a co je možná ještě zajímavější, hlavouny Americké unie za občanská práva (American Civil Liberties Union - ACLU). V čele Fair Play Cimmittee v L.A. a národním spolupředsedou je Žid A.L.Wirin, který stojí také v čele losangeleské ACLU! V čele castrovského výboru byl Žid V.T,"Lee" (Tappin), který je také, jak se zjistilo, tajemníkem ACLU v Tampě na Floridě!

Soud s Oswaldem by do podvědomí Ameriky zařadil nevyslovitelnou zradu těchto lidí, kteří stále používají staré komunistické trikya nazývají násilné komunistické teroristy "reformátory" - do té doby, než tito vrazi nepřevezmou kontrolu nad proamerickou křesťanskou vládou, stejně jako to Castro udělal Batistovi a Mao Ce Tung Čankajškovi.

Jen několik týdnů před vraždou prezidenta naše vláda s pomocí těchto komunistických zloduchů kritizovala a urazila proamerickou křesťanku Madame Nhu. Poté vietnamští komunističtí "reformátoři" brutálně zavraždili jejího manžela a položili základ k dnešní šílené vietnamské válce!

Každodenní odhalování takovýchto faktů by v případě soudu s Oswaldem bylo nevyhnutelné. a tato fakta by nevyhnutelně vedla k tomu, že by si americký lid uvědomil všechny nebezpečné skutečnosti o komunistech, před nimiž je my z pravého křídla varujeme už tak dlouho.

Krátce řečeno, soud s Oswaldem by znamenal pro komunistickou konspiraci v Americe naprostý konec. Bylo by naprosto nemožné, aby Martin Luther King, buzerant James Baldwin, A.Phillip Randolph, buzerant Bayard Rustin a zbytek "liberálů" a židovských a černých "bojovníků za občanská práva", kteří vnikli dokonce i do našich církví, pokračovali ve své smrtící komunistické revoluci. Oswald prostě musel zmizet.

A zmizel. Byl zastřelen typickým způsobem, mužem z typické židovské "Vraždy, s.r.o."

Bezprostředně po vraždě byly k vyšetřování připraveny tři čestné skupiny: lidé texaského ministra spravedlnosti, FBI a Kongres Spojených států.

Takové čestné vyšetřování bylo rudými naprosto netolerovatelné.

9.prosince 1963, jen jedenáct dní po vraždě, měly komunistické noviny Worker tu drzost, že žádaly, aby byly tři čestné vyšetřovací skupiny odvolány a vraždu aby vyšetřoval JEN Earl Warren.

O TŘI DNY POZDĚJI POSLECHL PREZIDENT SPOJENÝCH STÁTŮ "WORKERa", UDĚLAL PŘESNĚ TO, CO SI KOMUNISTÉ PŘÁLI A 12.PROSINCE 1963 ODVOLAL TŘI VYŠETŘOVACÍ SKUPINY A PŘIKÁZAL EARLU WARRENOVI, ABY "VYŠETŘOVAL" ON - PŘESTOŽE WARREN NĚKOIK OKAMŽIKŮ PO VRAŽDĚ SPĚCHAL OZNÁMIT NOVINÁM, ŽE "KENNEDYHO ZABILA NENÁVIST", FRÁZI, KTEROU POUŽÍVALI KOMUNISTÉ A VŮBEC VŠICHNI RUDÍ V AMERICE I PO CELÉM SVĚTĚ!

Warren "vyšetřuje" tak, že většinu záznamů na sedmdesát pět let utajuje "A MNOHO KRITICKÝCH DŮKAZŮ DOKONCE PÁLÍ (MIMO JINÉ PITEVNÍ ZPRÁVU O OHLEDÁNÍ PREZIDENTOVA TĚLA)!

S neuvěřitelnou arogancí většina tisku rozprostírá nad vraždou mlžný oblak a nechává nenápadně vinu na antikomunistickém hnutí, přesně tak, jak to bylo původně plánováno.

Jen dva roky poté, co dokonce i komunistickým Workerem určený vyšetřovatel musel uznat, že vraždu spáchal KOMUNISTA, vydávají čtyři levicoví autoři Mark Lane, Joachim Joesten, Harold Wessberg a Jay Epstein (všichni čtyři jsou Židé) knihy, v nichž se zpochybňuje nezpochybnitelný fakt, totiž že prezidenta zastřelil Oswald. Vymysleli si "zvláštní kulky", "travnaté kopečky" a "vzájemně si odporující" výpovědi a velmi chytře vynechali všechna fakta, která nezanechávají ŽÁDNÉ pochyby, že to udělal Oswald. (A naneštěstí dokonce i na straně antikomunistů je mnoho spiklenců, kteří napomáhají židovskému mlžení tohoto případu.)

Ale nejsou to knihy těchto lidí, které stojí za to, abychom je studovali a zjistili falešné mapy. Samy o sobě jsou ty knihy tak slabé, že si samy odporují.

To, co máme sledovat, je pozornost, kterou neustále věnují kritici, moderátoři televizních show a reportéři těmto knihám, což jim pomáhá strkat je lidem přímo pod oči. Já jsem ty knihy pozorně pročetl a jsou to jedině zlovolné lži. Každý pozorný čtenář kterékoli z nich to okamžitě zjistí. Přesto je jim neustále věnována neuvěřitelná pozornost vydavatelů i redaktorů.

Oč jim jde - je to hra, kterou už mnohokrát hráli.

Když nelze obejít nebo schovat nějakou skutečnost, všichni lháři a padělatelé map si navzájem pomáhají s vytvářením mlžícího oblaku. Dávají těmto knihám takový prostor, že většina Američanů, kteří tyto knihy NIKDY ČÍST NEBUDOU, začne věřit tomu, že teorie o tom, že Oswald prezidenta nezavraždil, je skoro pravdivá. Je to stejná technika, jakou použili k zdiskreditování RASY. Když se někdo pokusí tvrdit, že mezi skupinami lidí jsou nějaké rozdíly, lháři a padělatelé map okamžitě začnou: "tvrzení, že existují rasy, je již překonáno", hlásají společně. "Nikdo už nevěří v mýtus o rasách". Ale ve skutečnosti tvrzení nikdo nezdiskreditoval, jen ho zahalili do mlžného oparu a posléze pokryli bahnem.

Teď dělají naprosto totéž se skutečností, že prezidenta zastřelil KOMUNISTA. Vyrábějí umělé teorie a tvrdí, že je otázkou, zda prezidenta zastřelil skutečně Oswald. Nebude dlouho trvat a řeknou nám, že "Teď existuje tolik pochyb o teorii, že prezidenta zastřelil Oswald, že už tomu nikdo nevěří." A posledním krokem je tvrzení o "zdiskreditované teorii o vrahu Oswaldovi".

Kolem pravdy vytvoří umělý zmatek, potom poukáží na svou vlastní matoucí teorii a zamlží fakta, aby ukázali, že pravdě už nikdo nevěří!

Naši arogantní padělatelé schémat s tím vystačí, protože jen velmi málo lidí je ochotných dělat vlastní domácí výzkum, aby vystopovali masové lži.

Jak ukážeme v dalších kapitolách, padělatelé map naprosto zničili v myslích našich lidí některé oblasti lidských vědomostí (jako například o rase), z našich přímých nepřátel nadělali "vlastence" a z vlastenců, které nazývají "extremisty a fanatiky", jsou nepřátelé. Mozky naší mládeže naplnili takovými lžemi a šílenstvím, že velká část z nich se stala slabomyslnými závisláky na LSD a antisociálními hipíky, komunisty a morálními zvrhlíky. Mozky černochů naplnili fanatickou vírou, že černoši mají neomezená práva a žádné povinnosti. Z miliónů dříve soběstačných Američanů nadělali lidi závislé na federálním velení, zoufale sající z veřejného vemene. Otrávili Americkou historii podezíráním našich hrdinů tvrzeními, že vše dělali pro zisk a z nenávisti. Z povinnosti, víry, práce a cti udělali něco podivného a nevídaného, zvláště mezi mládeží. Dostali se i dovnitř náboženství a vyrábějí lži, které mají být "novým křesťanstvím". Seznam lží, které mezi námi rozšiřují, by mohl naplnit celý zbytek této knihy, ale myslím, že to pro ukázání smrtícího VZORU stačí.

Proč se vůbec někdo snaží vystavět celý stroj na lži a potom ty lži posílat k miliónům lidí?

Co ten někdo získá posláním celé západní civilizace a naší Americké republiky na skály? Kdo nás chce proměnit v rasu hnědých komunistických kříženců s hlavou plnou lží?

KDO dělá takové věci a proč?

hore


IV. FALEŠNÍ KAPITÁNI

U pobřeží Nové Ameriky asi před sto lety sídlily vražedné gangy pirátů. Tyto gangy vybudovaly poblíž skutečných majáků falešná světla, umístěná tak, že lodi, které se ve tmě a za bouře blížily ke břehům, byly naváděny přímo na smrtící útesy.

Když lodi narazily na skály a kapitáni a posádka se v bouři snažili zachránit, tito supi obsadili loď a vyplenili ji.

Aby zabránili odhalení, všechny lidi, kteří ještě byli na palubě, zabili.

Na tomto druhu pirátství nebylo nic složitého. Zabít člověka proto, co má, je nejstarší zločin na světě. Jediný rozdíl byl v tom, že tihle vrazi používali falešné majáky.

Dnes je po celém světě rozšířen obrovský gang lidí, kteří pracují skoro ve všech zemích a dělají přesně totéž, jako zmínění piráti - "moderní piráti" jen dodali systém hrůzností a potápějí místo lodí celé národy.

Říká se jim "komunisté" nebo "marxisté". V podstatě jsou tady proto, aby OKRADLI a zavraždili lidi kvůli kořisti stejně jako to dělávali piráti. Jejich základní metodou je obyčejné násilí a vraždy.

Ale stejně jako piráti nemohou porazit čestné pracující lidi silou, potřebují také překvapení a úskoky. A to je právě místo pro falešné plány a nastrčené majáky.

Rudý gang pirátů láká pomocí majáků "bratrství", "míru", "lásky", "demokracie" a "rovnosti" slušné, čestné a upřímné lidi na smrtící útesy marxistické šílenosti a potom všechny mapy zfalšují tak, aby tyto falešné majáky vypadaly jako JEDINÍ bezpeční průvodci. Tito zloději a padělatelé manipulují naše mapy (tisk) tak, aby ukazoval skutečné, bezpečné kanály, jimiž Amerika doplula ke své velikosti, jako ty nejnebezpečnější ze všech útesů.

Až bude naše civilizace na skalách, rudý gang ji okrade stejně jako okradl všechny národy, kterých se už zmocnil.

V další kapitole vám ukážu otisky prstů, nohou, svědky a grafology, aby před porotou mých amerických spoluobčanů ukázal, kdo jsou ti rudí piráti, zloději a vrahové.

Ale ještě předtím chci ukázat, že KAPITÁNI NAŠÍ LODI POSLEDNÍCH ČTYŘICET LET SPOLUPRACUJÍ S MEZINÁRODNÍM GANGEM PIRÁTŮ A ŘÍDÍ LOĎ PODLE FALEŠNÝCH MAP !

Vraťme se k pobřežním gangům před sto lety - dokážete si určitě představit větší efekt zločinu, kdyby se pirátům podařilo do funkce kapitána lodi umístit vlastního člověka. S falešným kapitánem by nic netušící posádka lidi neměla ŽÁDNOU šanci, dokonce i kdyby se to nějakému kormidelníkovi nezdálo úplně v pořádku.

Všichni kormidelníci, kteří by protestovali se slovy, že se děje něco podezřelého, by byli kapitánem zavřeni do okovů, a to se souhlasem ostatních důstojníků, kteří by znali jen falešné mapy. Důkaz něčeho nečistého by byl pro většinu důstojníků a posádky neviditelný a byli by vedeni k víře v kapitánovy lži - protože KAPITÁN MÁ pro případ, že by bylo potřeba dokázat, že má pravdu, FALEŠNÉ MAPY. A přesně to se stalo americké lodi - americkému státu.

Muži jako velký Joe McCarthy byli "kormidelníci", kteří se ostatní důstojníky a posádku pokusili varovat, že kapitán a celý gang ničí loď.

Ale falešní kapitáni našeho národa jsou 1000% podporovány padělateli map - tiskem, televizí a tak dál - a dokázali své nevinné oběti přesvědčit o tom, že nahnat na skály Ameriku se pokouší McCarthy, a falešní kapitáni byli prezentováni jako nejlepší kormidelníci ve světové historii.

Zatím ti "báječní" kapitáni třískali s naší lodí o jedno skalisko za druhým - pokaždé s nádherným vysvětlením a přijmutím tohoto vysvětlení padělateli map - tiskem. Americká posádka nikdy neměla šanci.

Pokud vám to zní jako nadsázka, vezmeme si nějaké důkazy (ne moc) těch nejkřiklavějších příkladů.

Začněme něčím, co není dávnou minulostí, něčím, co se vám děje před očima, právě teď.

Už více než sto let má Amerika posvátný princip zahraniční politiky, kterému se říká "Monroeova doktrína" (program zahraniční politiky USA, který roku 1823 vyhlásil v poselství Amerického Kongresu prezident James Monroe - pozn.překl.). Prezident Monroe prohlásil, že Spojené státy nemohou a nebudou tolerovat založení základny moci, která bude z Ameriky napomáhat uklidnění nebo změně systému v Evropě. A celých sto let jsme tuto doktrínu dodržovali.

Dnes existuje jen devadesát mil od našeho státu Florida komunistická Kuba, které vládnou rudí Číňani. Namísto toho, abychom s touto nebezpečnou situací něco dělali a zabránili porušení Monroeovy doktríny, jsme POMOHLI NASTOLIT na Kubě komunismus, a NAŠE NÁMOŘNICTVO TEĎ KUBU CHRÁNÍ A HLÍDÁ PŘEDE VŠEMI SNAHAMI KUBÁNSKÝCH PATRIOTŮ PŘEVZÍT ZNOVU SVOU ZEMI ! Naše námořnictvo a pobřežní hlídky na volném moři sbírají a zatýkají kubánské antikomunisty a posílají je na Kubu do vězení! Dokážete uvěřit tomu, že na kormidle našeho státu nespočívají ruce nepřítele?

A zatímco pomáháme komunismu k moci a chráníme jej ani ne devadesát mil od vlastní země, posíláme desetitisíce mladých mužů aby bojovali a zemřeli ve Vietnamu, který je DESET TISÍC MIL OD SPOJENÝCH STÁTŮ - údajně proto, aby tam zastavily komunismus.

Pokud se vydáváme někam "zastavit komunismus", proč tak daleko, když to můžeme dělat těsně za vlastním plotem a přitom mít za sebou Monroeovu doktrínu, která nás ujistí v tom, že je to "spravedlivá" válka?

A pokud tedy už MUSÍME naše chlapce posílat tak daleko, aby "zastavili komunismus", proč je to tedy NENECHÁME UDĚLAT?

Dovolte mi teď seznámit s nejhorším případem, s jakým jsem se setkal, abych všem čestným lidem dokázal, že KAPITÁNI naší státní lodi ji ÚMYSLNĚ směrují na skály, a to z důvodů, které odhalím v další kapitole.

Když jsem se vrátil z bojů druhé světové války, skutečně jsem věřil tomu, že jsem pomohl "hodným" v boji v poslední světové válce, po níž už nemělo být žádné další tyranie a "agrese". Vzpomínám si, že v podstatě svět vyhlásil válku Německu za to, že obsadil Prusko a Slezsko, své bývalé země, které připadly k Polsku. a bylo mi řečeno, že svůj život riskuji a vidím tisíce lidí umírat proto, abych pomohl tyto národy dostat z područí tyrana.

Ale potom jsem viděl, jak naši vůdcové DÁVAJÍ tyto země, za něž jsem bojoval, sovětskému Rusku. Myslel jsem si, že jsem Československo, Polsko, Maďarsko,Rumunsko, Jugoslávii a další "zachránil". Potom jsem si ale nemohl nevšimnout, že jsme už NEZASTAVILI tyranii, která v těchto zemích nastala. Nakonec se mi začalo zdát, že bojem ve druhé světové válce jsem pomohl většinu světa předat SOVĚTSKÉMU SVAZU a KOMUNISMU. Kdo měl po válce všechny ty země, které jsem šel zachraňovat - a kdo je má TEĎ?

Poprvé jsem si všiml toho, že na tom boji za "svobodu", do něhož mě a miliony dalších dostali, je něco podivného. Když byla nějaká země v rukou ANTIkomunistů, bylo nám řečeno, že to jsou "tyrani a utlačovatelé" a museli jsme je odtud dostat za každou cenu - jak jsme to udělali s Německem, Itálií a Japonskem.

Ale když byla země v rukou komunistů, POMÁHALI jsme jí, a o "tyranii" jsem nic neslyšel.

Takže když jsem si prošel celou druhou světovou válku, zjistil jsem, že jsem vlastně sovětský válečný veterán. Bojoval jsem proto, abych pomohl velkou část světa vložit do rukou Sovětům.

To mě dovedlo k tomu, že jsem se poprvé stal politicky ostražitým. Začal jsem si všímat toho, co by mohlo být ZA věcmi, které jsem četl v novinách, viděl ve filmech atd.

Přibližně v této době, právě po válce, jsme začali dostávat masivní dávky propagandistických řečí o muži jménem Čankajšek. Bylo nám řečeno, že je to zkorumpovaný, násilnický a agresivní "vojenský diktátor". Byl prezidentem Číny, která bojovala po boku Spojených států ve druhé světové válce, ale teď to byl najednou nebezpečný zločinec a nepřítel "hodných hochů". Náš tisk a časopisy a knihy žily jen z věčného opakování toho, jaký je Čankajšek bídák. V té době jsem byl stále politický ignorant (stejně jako je dodnes většina Američanů) a neuvědomil jsem si, že celý problém s panem Čankajškem je v tom, že je ANTIKOMUNISTA. Ale brzy jsem se to měl dozvědět.

V té době se v Číně začal objevovat nový vůdce, Mao Ce Tung.

Tady začali pracovat padělatelé map. Říkali nám, jaký velký a dobrý muž je ten Mao. Dnes je tomu těžké uvěřit, ale neustále nám říkali, že Mao Ce Tung je "zemědělský reformátor", který chce rolníkům pomoci s reformou a ochránit je před zkorumpovanými "diktátory" jako je Čankajšek. The Saturday Evening Post například uveřejnil 26 článků za sebou - a ve všech chválil Mao Ce Tunga jako "reformátora zemědělství" a pečlivě vyhlazujíc každý náznak toho, že by mohl být komunista, zatímco Čankajšek byl naprosto otevřeně "fašistický diktátor".

Dnešní mladí lidé si neuvědomují (a to je asi dobře) tu neuvěřitelnou lživou propagandu, která byla kladena před nevinné lidi.

Skoro všichni naši vůdci a známí novináři neúnavně pracovali na tom, aby Americe říkali, že Mao NENÍ komunista, ale velký vlastenec a jediná naděje znovunastolení spravedlnosti a slušnosti v Číně. Walter Lippmann, Dean Acheson, Truman, Dean Rusk, Eleanor Rooseveltová a všichni naši "vůdcové" nás pořád dokola ujišťovali o tom, že Mao NENÍ komunista, že je jenom vlastenec, který chce pomoci rolníkům s reformou.

Na to, abych vám ukázal, jak daleko naši "vůdci" zašli, mi stačí jen jeden příklad toho, jak lili lže na hlavy našich občanů. 14.června 1951 měl na Pensylvánské univerzitě Dean Rusk, tehdy důležitý úředník ministerstva zahraničí (nyní ministr zahraničí), řeč, kterou chválil Mao Ce Tunga.

Rusk (který měl k dispozici všechny vládní informace) se postavil před tisíce mladých Američanů a řekl jim, že Mao Ce Tung "nemíří k tomu, aby se stal diktátorem" a že Mao sám je "čínským Georgem Washingtonem"! To byla slova muže, KTERÝ TEĎ UPLATŇUJE NAŠI ZAHRANIČNÍ POLITIKU PO CELÉM SVĚTĚ.

Pamatuji si, že dokonce tehdy jsem slyšel varování "pravicových extremistů", že Mao je KOMUNISTA. "Extremisté" varovali, že je spousta důkazů o Maově skutečné komunistické povaze a jeho plánech. Ale v té době bylo pro MĚ nemožné, abych věřil tomu, že naši vůdci by o něčem takovém nevěděli - nebo že by nám lhali, aby takovou skutečnost zakryli. V té době jsem byl dost naivní (a většina Američanů stále je) na to, abych věřil, že naši vůdci prostě NEMOHOU spolupracovat s komunistickými teroristy a nepřáteli naší země, jakým byl Mao Ce Tung. Taková obvinění bych dokonce ani neposlouchal.

Takže když byli Američané navedeni naprosto obráceně v otázce toho "hodného" a "zlého" v Číně, generál Marshall tam odjel a CHLUBIL se, že "jediným pohybem pera odzbrojil dvacet čínských divizí" (tj. Čankajškových protikomunistických oddílů). Ve stejné chvíli, kdy náš generál "odzbrojoval" protikomunistické spojence, komunisté dodávali Mao Ce Tungovi hory a hory zabavených japonských zbraní a munice.

Krátce řečeno, Čankajška jsme z Číny dostali MY a celou tu mocnou zemi jsem věnovali našemu "příteli", "zemědělskému reformátorovi" Mao Ce Tungovi!

Naši vůdci se radovali nad tímto triumfem spravedlnosti ... dokud Mao neshodil roušku "zemědělského reformátora" a odhalil se jako stoprocentní marxista - zavraždil 40 miliónů Číňanů, aby "zmenšil jejich počet", což je jeden z blbých způsobů, jak udělat "zemědělskou reformu" - zavraždit polovinu rolníků, takže zbytek bude mít větší podíl!

Krokodýlí slzy a vyjádření šoku a překvapení ze strany Lippmanna, Eleanor, Achesona, Ruska a zbytku byly samozřejmostí. Jak byli překvapeni a zklamáni! Mysleli si o něm, jaký je to hodný "liberál", stejně jako by měli být oni, a on to celé zničí tím, že ukáže, že je to rudý komunista, nenávistný vrah a terorista!

Člověk by si myslel, že taková "překvapující" zkušenost bude pro Ruska a spol. dostačující. Samozřejmě, že se to už NIKDY NESTANE!

Naši vůdcové se ještě nedostali ze svého "šoku" nad Maem a celá hra začala znova.

Náš národní život byl najednou zachvácen agónií z dalšího "Čankajška", který byl tady, v novém světě - Batista.

V padesátých letech začal náš padělatelský tisk a "intelektuální" vůdcové kampaň spočívající v pomlouvání kubánského vůdce Fulgencia Batisty, protože to byl "diktátor", který utlačoval rolníky. Batista byl křesťan, antikomunista, přítel Ameriky a nespolupracoval s žádnou zahraniční mocí. Ale Bati měl něco, co se našim pirátům nelíbilo a co nemohli tolerovat.

Naši vůdcové ho prokleli a hanili proto, že "utlačoval" lidi. O tom se příliš často nemluví, dokonce i přesto, že všichni komunističtí diktátoři dnes utlačují mladé AMERICKÉ muže a ženy v komunistických vězeních a otrockých táborech. Komunističtí diktátoři jako třeba Chruščov jsou nazýváni "předsedou" a zváni do Bílého domu lidmi jako Eisenhower. Ale antikomunistickým diktátorům se říká "fašisté" a jsou pomlouváni a ničeni každým, prezidentem počínaje a New York Times konče.

Tak to bylo i s Batistou. Naše ministerstvo zahraničí a CIA podporovaly všechny hnutí snažící se svrhnout a zavraždit Batistu (stejně jako to udělali s Trujillem, jiným antikomunistickým vůdcem Latinské Ameriky). Jako jediný příklad toho, jak "naše" ministerstvo zahraničí pracovalo na tom, aby se zbavilo antikomunistického Batisty, postačí ukázat slyšení Williama Weilanda, muže, který byl určen aby vedl kampaň proti Batistovi, před vnitřním výborem Senátu.

Záznamy ukazují, že Weiland šel až do krajností (včetně křivé přísahy a ničení dokumentů), aby zatajil, že člověk, jemuž na Kubě pomáháme, je KOMUNISTA.

Castro pomáhal ve Venezuele vést ničivou revoluci, o čemž Weiland podával zprávy v Senátu.

Castrův bratr Raol byl vycvičen v Moskvě v technikách komunistické revoluce.

Celý život byl Castro oddán marxismu a revoluci, a tato skutečnost byla známa našemu ministerstvu zahraničí. I většině tisku.

A stále jsme Castrovi posílali pomoc a házeli pomluvy, nenávist a útoky na Batistu. Odmítli jsme prodávat zbraně Batistovi i přesto, že na Kubu posílalo zbraně Československo - zbraně, které dostalo jako "pomoc Spojených států"! (Dokonce i poté, co Castro převzal moc a začal zneužívat a střílet americké občany jako arogantní, otevřený komunista, Kennedy a Johnson stále posílali svou "pomoc" do Československa.)

Tohle všechno dělali naši zaprodaní "kapitáni" a odporovali tak Monroeově doktríně.

Systém, který používají pro vysávání ubohé nevinné posádky ze staré dobré lodi "U.S.A." je hrát na nejcitlivější instinkty lidí pomáhat utlačovaným a ubohým.

Ve jménu utlačovaných rolníků na Kubě odzbrojili a zničili přítele Ameriky Batistu (protože byl k lidem "brutální") a potom tam posadili ďábelského a mnohem brutálnějšího KOMUNISTICKÉHO tyrana.

Celou dobu se to málo lidí, které to, co se skutečně děje, dokázalo postřehnout, snažilo ze všech sil americkému lidu sdělit fakt, že Castro je KOMUNISTA. Ale náš lid byl ukolébán ke klidnému spánku padělateli map, kteří používali obvyklou techniku obviňování svých obětí z toho, co sami dělají.

Herbert Matthews z New York Times ujišťoval stále dokola americký lid, že Castro prostě NEMŮŽE být komunista, že je to "zemědělský reformátor", který se snaží pomoci rolníkům, kteří jsou utlačováni a ničeni Batistou. Vlastenci, kteří se pokoušeli tuto pohádku popřít, se okamžitě stali "nenávistnými extremisty", kteří se pokoušejí "rozdělit" Američany a tak POMOCI komunistům!

Prezident Eisenhower tuto kampaň proti Batistovi a pro Castra zaštiťoval. Stejně to dělali všichni naši političtí vědátoři, od Waltera Lippmanna po Eleanor, od Deana Achesona po Deana Ruska, VŠICHNI lidé na nejvyšších místech, kteří znali skutečnost, nám pořád a pořád opakovali, že Casto "NEMŮŽE BÝT KOMUNISTA" - že je to "zemědělský reformátor".

Stejní "vůdci" dělali všechno pro to, aby umlčeli a zdiskreditovali vlastence, kteří byli dost chytří a odvážní na to, aby se pokusili varovat Ameriku před skutečností. Kromě jiných McCarthy, Welch, Hargis, Smith, McGinley, Buckley - a Rockwell - , ti všichni říkali a tiskli fakta, která prokazovala, že Castro je přesně to, čím se později ukázal, tj. komunistický zloděj a tyran.

Všichni tito vlastenci byli označováni za "fanatiky" (nebo jako v mém a Smithově případě umlčeni). Byli jsme "naháněči rudých", blázni, kteří vidí komunistu pod každou postelí.

A tak byl pan Castro s komunistickými zbraněmi, které jsme dodávali, schopen lehce zničit Batistu, kterého jsme odzbrojili. Potom byl Castro pozván do Spojených států na triumfální cestu po státě. Ed Sullivan ho vzal do národní televize a před milióny nevinných Američanů řekl, že Castro je "kubánský George Washington"! Od našeho prezidenta i všech ostatních poslouchali Američané tytéž smrtící LŽI. Můžeme VINIT náš lid za to, že sešel z cesty, když byl zmaten a často i znechucen?

Samozřejmě jakmile se Castro dostal zpátky do Havany, vyhlásil s nejvyšší mírou arogance, že byl VŽDYCKY komunista a že jeho revoluce byla marxistická. Potom začal s běžným střílením protivníků a ROZKRÁDÁNÍM amerického vlastnictví. (Vzpomeňte si, co jsme si říkali o pirátech a o tom, jak pracují - že jsou to především ZLODĚJI, kteří jako pomůcky používají lži a vraždy.) Pamatujete si, jak piráti vykradli lodě a odstřelili svědky? Castro i všichni ostatní diktátoři vždycky kradou MAJETEK a VRAŽDÍ ty, kterým patřil nebo kteří jej bránili!

Následovaly krokodýlí slzy, které opět ronili Eleanor, Acheson, Ike, Rusk, Lippmannn a další nad touto komunistickou "zradou". Byli "překvapeni" a "bez dechu" do té míry, že ani nic neříkali.

Ale nic z těchto katastrofických PROKOMUNISTICKÝCH "chyb" našich vůdců nevyvolalo u tisku, rádia a ni televize žádnou odezvu. Naopak, dávají si navzájem nekonečné množství Pullitzerových a Nobelových cen a cen "Bratrství". Ale "extremisté" a "maniaci", kteří zase měli pravdu, dostanou od padělatelů map a falešných kapitánů své tresty.

Kdykoli jakýkoli americký vůdce ukáže snahu o probuzení Američanů a snaží se říct jim, co se děje, padělatelé map a lháři v našem státě se na něj okamžitě vrhnou se vzteklostí, kterou pochopíte, jen když si uvědomíte, že jim jde o život. Kdyby Američané jednoho dne zjistili, jak kapitáni a důstojníci naší státní lodi spolupracují s piráty na pobřeží, ABY ZNIČILI TUTO VELIKOU ZEMI, lynčovali by všechny od Bílého domu až po hlavní města.

Klasickým příkladem toho, jak byla zničena potenciální výhrůžka padělatelům, je případ Joea McCarthyho, který varoval Američany před faktem, že Mao je skrznaskrz komunista. Padělatelé map v tisku, televizi, časopisech - a V BÍLÉM DOMĚ - začali pracovat jako nikdy předtím. Ponižovali jej a lhali o něm, a jen málo lidí zažilo útok celého národa.

V té době jsem byl velícím důstojníkem protiponorkové čety na Islandu a nedokázal jsem pochopit, jak může být americký senátor tak zkažený, jak to vypadalo, že je McCarthy. Poslal jsem si pro přepisy slyšení, na nichž měl McCarthy lhát a zneužívat svědků.

A zjistil jsem, že SKUTEČNOST byla přesně opačná, než to, co bylo říkáno americkému lidu a to, čemu stále ještě věří! FAKTA ukazovala, že McCarthy chápal celý případ, že naši vůdcové a každý motor veřejného mínění je zaprodán, že nám lžou. Zjistil jsem, že McCarthy byl občas obviněn ze "střílení na nevinné" - a po dlouhém hledání jsem zjistil, kdo byli ti nevinní lidé - RUDÍ AGENTI, často dokonce přímo ŠPIÓNI.

Dokonalým příkladem je snaha časopisu TIME pranýřovat McCarthyho pro útok na muže jménem Gustavo Duran. McCarthy obvinil Durana z toho, že jistou dobu byl agentem OGPU, sovětské tajné služby a teroristické organizace.

"Duran", napsal TIME, "NIKDY NEBYL KOMUNISTA, ve skutečnosti to byl silný antikomunista."

Našel jsem důkaz, vyslovený pod přísahou a dokumentovaný naším House Committee, že Duran byl AGENTEM OGPU ve Španělské občanské válce, KDE BOJOVAL NA STRANĚ KOMUNISTŮ.

Ale dokonce ani toto celou věc neodhalilo. Skutečným šokem byl důkaz, že autor pracující pro TIME, který napsal, že "Duran nebyl nikdy komunistou a ve skutečnosti byl antikomunista" - MĚL V DOBĚ, KDY PSAL TUTO LEŽ, VE SVÉM VLASTNICTVÍ DOKUMENTOVANÝ DŮKAZ Z ČASOPISOVÝCH ZDROJŮ, ŽE DURAN NEBYL JEN KOMUNISTA, ALE TAKÉ AGENT SOVĚTSKÉ OGPU - PŘESNĚ JAK TVRDIL MCCARTHY.

Přesto byly milióny Američanů vedeny k víře, že McCarthy "zničil charakter" dalšího "nevinného"!

Pozorný čtenář si musí klást otázku, jak viditelný musí být důkaz, než dojdeme k jedinému možnému závěru - totiž že lži a podvody jsou ÚMYSLNÉ a ZNAJÍ PRAVDU.

A když jsou úmyslné, potom dalším závěrem musí být, že tudíž "padělají mapy" pro Američany - že naši největší rozšiřovači informací a zpráv jsou buď KOMUNISTÉ nebo PROKOMUNISTÉ.

Za další, činy našich vůdců od doby Franklina D. Roosevelta jsou ještě otevřenější v tom, jak pomáhají, ochraňují a propagují komunismus pokaždé, kdy to jde.

Všimněte si VZORU v případech Číny a Kuby.

Naši "vůdcové" nejdřív začnou kampaň na zostouzení a vybudování nenávisti k proamerickému, antikomunistickému vůdci jako Batista nebo Čankajšek, protože je "zkorumpovaný" a je to "diktátor" - "fašista".

Potom začneme poslouchat, že protějšek tohoto "diktátora" je "George Washington", "zemědělský reformátor", "osvoboditel utlačovaných" atd.

Potom ozbrojíme, pomáháme a asistujeme "osvoboditeli", zatímco odzbrojujeme a obtěžujeme špinavého "diktátora", VŽDY VE JMÉNU "POMOCI UTLAČOVANÝM" a tedy "zabraňování komunismu". Každý Američan, který přijde s nějakou pochybou týkající se "osvoboditele" je okamžitě "podvodník", "fanatik", "nenávistný člověk" a "lovec rudých".

Když je osvoboditel u moci ve jménu utlačovaných, ukáže se, že je to komunista, přesně jak "nenávistní lidé" a "lovci rudých" varovali.

Ale lidé jsou od tohoto faktu odvedeni nějakou novou poznámkou v novinách, nějakou další vyvolanou krizí, dokud komunistický diktátor neodstřelí milióny lidí a ustaví železnou tyranskou vládu, většinou k "údivu" našich vůdců a odborníků.

Když nám naši vůdci dovolí, abychom se dostali do ozbrojeného konfliktu s komunisty, je to VŽDY za podmínek, v nichž nemůžeme dělat nic než zemřít, vyhazovat peníze a prohrávat, zatímco rudí nemají co prohrát a získat můžou všechno, jako ve Vietnamu.

V Asii je lidská moc nejen neomezená, je to jako droga na trhu. Potřebují, aby se počet lidí snížil. Takže jsme šli do Koreje a zahodili spoustu amerických životů ve válce, v níž naši chlapci nesměl nejen vyhrát, ale ani pořádně bojovat. Nepoužili jsme své nejlepší zbraně, nechávali jsme svoje lidi umírat PRO NIC ZA NIC, když jsme mohli během několika dní vyhrát.

Teď se stejná šílenost děje ve Vietnamu. Máme sílu vyhrát válku během týdne, kdyby nás naši "vůdcové" nechali.

Ale místo toho pokračují v prolévání americké krve a vyhazování našich peněz a NECHÁVAJÍ VYKRVÁCET AMERIKU K SMRTI.

Dalším příkladem prohnilosti a podlosti byla akce Johna Kennedyho v Zátoce sviní.

S naprosto cynickou krutostí a beze smyslu pro čest a slušnost zorganizoval Kennedy celou kubánskou invazi tak, aby to vypadalo dobře, obětoval tisíce životů antikomunistických vlastenců a POTOM SÁM AROGANTNĚ PŘIKÁZAL JEDINÉ SÍLE, KTERÁ MĚLA NADĚJI NA ÚSPĚCH - LETECTVU, ABY PŘISTÁLO. KUBÁNŠTÍ piloti, kteří čekali, aby mohli vzlétnout, dostali od Kennedyho přímý zákaz startu - na poslední chvíli! (US News and World Report, 17.září 1962).

Když se lidé jako McCarthy nebo jiní vlastenci v našem Kongresu pokusili vyšetřit tuto neuvěřitelnou zradu našich vrcholných představitelů, zvláště prezidenta, byli neuvěřitelným způsobem zastaveni. Důstojníci dostali zákaz poskytovat našim zástupcům v Kongresu jakékoli informace.

Pravděpodobně nejvíce odhalující epizodou ze všech, která ukazuje způsob, jakým jsou naší vůdcové ve spojení s padělateli map, byly neuvěřitelné Trumanovy zásahy v případě Harry Dextera Whitea.

(Všechny tyto informace jsou k dispozici ve Vládní tiskové kanceláři, případ Harry Dextera Whitea, Vnitřní bezpečnostní podvýbor, Senát Spojených států)

Harry Dexter White (vlastním jménem Weiss) byl asistentem ministra financí za doby Harryho Morgenthaua. Z titulu své funkce Weiss ukradl otisky rytin používaných na výrobu amerických papírových peněz a poslal je Sovětům, aby podle nich mohli vyrobit peníze pro potřebu v okupovaném Německu. Zařídil také krádež speciálního papíru na výrobu peněz - několika tun. Sověti vytiskli MILIARDY amerických dolarů, díky nimž byli v okupovaném Německu schopni získat obrovské množství amerického materiálu, platit špióny a americké komunisty.

J. Edgar Hoover šel se všemi důkazy o tom, že asistent ministra financí je nejen komunista, ale také špehující agent sovětů a superzloděj, kradoucí miliardy dolarů, za prezidentem Trumanem.

Pomysleli bychom si, že prezident tohoto zrádce a zloděje přinejmenším vyhodil.

ALE TO TRUMAN NEUDĚLAL.

Když mu šéf FBI řekl, že Weiss je komunistický ŠPEH, Harry Truman Weisse POVÝŠIL do čela Mezinárodního měnového fondu, kde byl na místě, z něhož mohl rozdávat miliardy dolarů prokomunistickým vládám jako např. Polsku, a nechat vyhladovět antikomunistické vlády k smrti, což se samozřejmě přesně stalo.

Když Senát dostal od J. Edgara Hoovera osobně tuto informaci, prezident Truman řekl Senátu, že Hoover ve skutečnosti řekl, že bude nejlepší Weisse povýšit, aby si neuvědomil, že FBI o něm shromažďuje informace. J. Edgar Hoover jako obvykle s odvahou sobě vlastní ukázal, že prezident je lhář a pomáhá tomuto nebezpečnému nepříteli Ameriky. Hoover pod přísahou dosvědčil, že takovou věc prezidentovi nikdy neřekl, naopak, že navrhl, aby byl Weiss odstraněn z vlády tak rychle, jak je to jen možné.

Jako obvykle byla celá věc tiskem zamlžena.

Weiss byl jednoho dne nalezen mrtev - další "sebevražda".

Když byl Alger Hiss, usvědčený komunistický špeh a křivopřísežník, před soudem, Eleanor Rooseveltová, Dean Acheson, ministr zahraničí, Felix Frankfurter z Nejvyššího soudu a mnoho dalších vysokých vládních úředníků určených prezidentem u soudu přísahalo, že Hiss NEMŮŽE být komunista, stejně jako v případě Castra a Mao Ce Tunga.

Záznamy jsou takřka nekonečné. Monotónně zjišťujete, že "vaši" prezidenti se chovali tak, že komunisté na tom vždycky vydělali a všichni protivníci byli "extremisté" a "lovci rudých". Kapitáni každý rok "narazí" na skaliska.

Nejdepresivnější na tom je způsob, jakým to pracuje.

Lidé celé země jsou jako posádka lodi, která se příliš zajímá o vlastní problémy, než aby věnovala pozornost tomu, co dělá kormidelník nebo kapitán. Předpokládají, že důstojníci MUSÍ být správní lidé na správních místech. A padělatelé map (tj. tisk) jim stále připomínají, že kapitáni jsou géniové a svatí, nezávisle na tom, kolikrát naši loď během doby plavby roztříštili o skaliska Číny, Kuby, Koreje a Vietnamu.

Jde tu o staré pirátské spiknutí s přesně stejnými cíli: KRÁDEŽ a VRAŽDA.

Jediný rozdíl je v tom, že gang, který pracuje k tomuto cíli není závislý jen na jediném falešném majáku, který má dovést oběti ke zkáze. Tito piráti rozdali JEN falešné mapy, které cestu ke skalám a zkáze ukazují jako záchranu a jediné bezpečné kanály vykreslují jako nebezpečné mělčiny, které nazývají "nenávistí", "hony na rudé", "hony na čarodějnice", "fanatismus" a konečně "fašismus" nebo "nacismus".

Všichni kapitáni jsou falešní, a ti zaručí, že nehledě na to, kolikrát už jsme se rozmázli o skály komunismu a liberalismu, pojedeme k dalším skalám a mělčinám stále rychleji.

Piráti zničili všechny bóje, světla a značení, která kdysi vedla naše lidi k průjezdným kanálům - značení náboženství, práce, ideálů, hrdinů, tradicí, disciplíny a morálky, díky nimž jsme sice nebyli naprosto dokonalí, ale byli jsme velký národ.

Ale naši lidé už nevidí VZOR toho, co dělají a proto si nikdy neuvědomí, co se s námi děje.

Vezměme si to, co se stalo v Číně - a to, co se teď děje ve Spojených státech.

To, co jsme pozorovali v Číně, se poté stalo i na Kubě a nikdo z našich lidí si toho nevšiml.

A TEĎ DĚLAJÍ PŘESNĚ TOTÉŽ TADY V USA A MILIONY NAŠICH NEJLEPŠÍCH LIDÍ JIM V TOM Z NEJLEPŠÍCH POHNUTEK POMÁHAJÍ.

V Americe nejsou masy hladovějících rolníků. Ale máme tady skupinu, která je "utlačována" ve smyslu, že skoro nic nemá - jsou to černí.

Takže ve jménu pomoci "utlačovaným" černochům nás ovládají tytéž skupiny padělatelů map a falešných kapitánů, manipulátorů a lhářů, kteří pro nás vybudovali "hnutí" na pomoc "utlačovaným", hnutí, v jehož čele stojí další vůdce, který má stejně podezřelý rudý původ jako Mao Ce Tung a Castro. Stejně jako v jejich případě nás ujišťují, že tento vůdce NEMŮŽE být komunistou.

"Zemědělská reforma" je v našich podmínkách přejmenována na "boj za lidská práva" a nový vůdce se nejmenuje Fidel, ale Martin Luther King.

Teď už dokážou jen tvrdohlaví lidé nevidět propast, nad níž stojí západní civilizace a že pokud to takhle půjde dál, naše civilizace už dlouho nepřežije.

Pokud se ovšem nepozvedne nějaká snaha o záchranu naší lodi, která se díky falešným kapitánům žene plnou parou na útesy komunismu.

Před sto lety bylo potřeba na to, aby se zastavila práce smrtícího gangu pirátů je napřed IDENTIFIKOVAT, potom CHYTIT a nakonec je potrestat a zjistit, jestli někde nejsou ještě nějací jiní piráti.

Přesně tytéž kroky je potřeba udělat dnes. Musíme marxistické piráty nejprve IDENTIFIKOVAT, než budeme moci přejít k dalším krokům.

Takže se důkladně podívejme, co jsou tito zločinci zač a jestli můžeme přesně zjistit, kdo to je.

Pamatujme si, že žádný gang nikdy nezastavíme, budeme-li hledat pomocníky a nižší vůdce. Musíme zjistit, kdo je v tomto gangu mezinárodních marxistických pirátů ten nejvyšší.

A to bude trochu nebezpečné.

Kdykoli porušíte vnitřní prostor a pokusíte se sáhnout na "velkého šéfa", můžete čekat, že se na vás spustí palba.

Nebudeme zklamaní.

hore


V. PIRÁTI

Ve většině zločineckých gangů řadoví členové obvykle vycházejí poměrně naprázdno, zatímco "velký šéf" nemá jen lví podíl ze zisku, ale také velkou část zbytku. Většina řadových členů také obvykle neví, kdo vůbec je "velký šéf". Ten také obvykle bývá "váženým občanem".

Stejně tak je to s mezinárodním gangem pirátů a zlodějů, kteří si říkají "komunisté".

"Velkým šéfem" komunistických pirátů je velmi zvláštní člověk. Světu se jeví jako zodpovědnost sama a jako vrah a gangster, kterým ve skutečnosti je, je naprosto neznámý, dokonce mezi vlastními rudými "oddíly".

Ale přes všechna tato krycí opatření je způsob, jak kdekoli zjistit, kdo to ve skutečnosti je.

V bandě Al Capona můžeš nadávat na koho chceš. Ale pokud začneš šířit ošklivá slova o Velkém Alovi, dlouho nepřežiješ.

V Číně máš svobodu slova ve všem, v čem chceš - dokud nezačneš kritizovat Mao Ce Tunga.

Na Kubě máš svobodu slova ve všem, v čem chceš - dokud nezačneš kritizovat Castra.

Podívejme se, jestli je v AMERICE někdo, koho si nemůžeš dovolit kritizovat.

Určitě to není prezident. Urážení prezidenta je národním sportem. LBJ byl několikrát nucen přerušit svou řeč, protože nedokázal překřičet urážky a kritiku, která se na něj hrnula od demonstrantů.

Není to ani žádný jiný americký úředník, který by byl "posvátný" tak, že by si ho nikdo nedovolil kritizovat, ani skupina, na kterou by si nikdo nedovolil házet špínu.

Můžete kritizovat Poláky, Iry, skopčáky, dokonce i katolíky a samotného papeže, jak dokazuje hra Rudolpha Hodutha "The Deputy". Můžete kritizovat dokonce i černochy, když to děláte v zájmu "práv státu" nebo ze starostlivé lásky k "barevným lidem". Děje se to po celou dobu na Jihu i na Severu. Dokonce i Huntely a Brinkley nedávno odvysílali zprávu o černošském bytovém projektu v St.Louis, kde ukázali černochy v brutálně špatném světle, které si sami vytvořili.

ALE KDO SI DOVOLÍ KRITIZOVAT ŽIDY?

Dokážete si představit speciální televizní projekt Huntleyho a Brinkleyho věnovaný faktu, že většina našich sovětských špehů jako Rosenbergovi, Soble, Soblen, Brothman, Moskowitz, Greenglass, Weinbaum a další byli ŽIDÉ?

Každému čestnému Američanovi trvá jen chvilku při pohledu do hloubi vlastní duše, aby si uvědomil, že JEDINOU obávanou skupinou v "naší" zemi jsou ŽIDÉ.

NIKDO nikdy nekritizuje Židy JAKO Židy. Odvážíte se toho VY?

Jak se to stalo? Co je na Židech tak zvláštního?

Proč se jich každý BOJÍ?

Slovo "bojí" je spřízněno se slovem "strach". Můžete se "bát" jen toho, z čeho máte STRACH. A strach máme jen z toho, co má nad námi nějakou MOC.

Jakou moc mají Židé nad námi? A jak k ní přišli?

Ten, kdo mě přivedl na to, abych začal poprvé vážně PŘEMÝŠLET o moci Židů, byla "malá stará paní v teniskách".

Celých dvaatřicet let svého života jsem si stejně jako většina Američanů myslel, že Židé jsou jen zvláštní náboženskou skupinou a dobří obchodníci. Stejně jako většina Američanů jsem si myslel, že mají nějakou zvláštní zálibu v penězích a fantastickou schopnost je vydělávat. Ale to je všechno.

Samozřejmě jsem slyšel standardní řeči o Židech. Ale stejně jako milióny Američanů jsem si říkal, že tahle obvinění jsou jen produktem fanatismu a důsledkem závisti židovských schopností.

Potom, v roce 1950, když jsem dělal námořního instruktora pilotů, začal jsem se zajímat o zvolení Douglase MacArthura do Bílého domu.

Jako důstojník námořnictva jsem Douglase MacArthura znal a respektoval. myslel jsem si, že by to byl nejlepší prezident Spojených států. Když v roce 1952 začala kampaň za jeho nominování republikány, chtěl jsem udělat všechno, co bylo v mých silách. Přečetl jsem si dopis paní, která v The San Diego Union lamentovala nad tím, že jí nikdo nepomůže uspořádat shromáždění pro MacArthura. A tak jsem té dámě zavolal (její jméno jsem už zapomněl) a nabídl jí svou pomoc. Byla mi velmi vděčná a pozvala mě do malého domku, kde žila na penzi se svým manželem.

Začal jsem jí vyprávět o všech věcech, o kterých jsem si myslel, že by se měly udělat. Navrhl jsem, abychom si pronajali halu a uspořádali shromáždění. Usmála se trpělivým a smutným úsměvem a zastavila mně.

"Ne," řekla, "halu si nemůžete pronajmout tak lehce, dokonce ani když máte peníze. Žádnou nám nepronajmou!"

"Co tím myslíte," vybuchl jsem. "KDO nám ji nepronajme?"

Podivně a s otázkou v očích se podívala na manžela, očividně se ho očima na něco ptajíc. On jen potřásl hlavou.

"KDO nám ji nepronajme?" zeptal jsem se znovu, dívaje se z jednoho na druhého.

Zhluboka se nadechla, vypadala raněná, a potom řekla: "Židé."

"Židé!" vyklouzlo mi. "Co s tím mají Židé co dělat? Co je jim do toho, jestli dostanete halu nebo ne?"

"Nenávidí MacArthura!" řekla a začala mluvit o něčem jiném, ale já jsem ji přerušil.

"Nenávidí! To je ale hloupé! Předpokládám, že někteří z nich ho nenávidí, ale určitě ne všichni! A určitě ho nikdo z nich nenávidí natolik, aby vám nedovolil pronajmout si pro jeho shromáždění halu!"

Znovu se zhluboka nadechla. "Je to tak," řekla, "všichni ho nenávidí. Podívejte se třeba na tohle!" A podala mi výtisk The California Jewish Voice ("Židovský hlas Kalifornie") Stálo tam: "MACARTHUR SE BLÍŽÍ: HITLER SE STÁVÁ KANCLÉŘEM!" a noviny pokračovaly v rozčilování a prohlašování MacArtura "novým Hitlerem". Nemohl jsem tomu uvěřit.

"To jsou ale jen jedny noviny," odporoval jsem. "To je pravděpodobně nějaký extremistický plátek. Jsem si jistý tím, že Židé si nemyslí, že MacArthur je doopravdy novým Hitlerem."

Ukázala mi další židovské noviny, THE B´Nai B´Rith Messenger. Tentokrát byl tón o něco slušnější, ale nenávist stále stejná. Ukázala mi i další židovské noviny. Ve většině z nich byly karikatury Joea McCarthyho, hrozná obvinění vztahující se na něj a MacArthura a nepřehlédnutelná jedovatost, kdykoli se o těchto mužích mluvilo.

To je zkušenost, která čeká na všechny čestné Američany, kteří začínají o židovské otázce PŘEMÝŠLET. Z ničeho nic jsem byl vystaven celému tajnému světu, který si průměrný Američan a ni nedokáže představit a který nikdy neuvidí - TAJNÝ SVĚT ŽIDŮ. V tomtéž Jewish Voice jsem viděl titulek vydavatele Sammyho Gache "DÍKY BOHU!" v den, kdy Rusové získali atomovou bombu! (Jewish Voice

30.září 1949)

Viděl jsem stovky podobných zrazujících věcí. Ale většina Američanů je příliš pohodlná na to, aby se podívala do židovských novin. Ať stojí v temnotách vlastní nevědomosti jak dlouho chtějí, dříve nebo později najdou průměrní Američané důkazy o jednotném fanatickém světě židů uprostřed našich národů - najde skupinu neodstranitelnou, zahořklou a plnou nenávisti, skupinu, která je ďábelsky chytrá a tváří se jako pouhá "pronásledovaná" náboženská skupina.

Všechno tohle mi samozřejmě tou dobou ještě nedošlo. Byl jsem příliš velký idealista. Byl jsem si jistý, že někde muselo dojít k nějakému nedorozumění. Ale stará paní mi dala domů nějaké noviny a knihy, abych si je přečetl.

Když jsem přišel domů, podíval jsem se na první noviny. Jmenovaly se Common Sense a hlavní titulek zněl "RUDÁ DIKTATURA V ROCE 1954!"

Okamžitě mi došlo, že jsem se setkal s paranoidní povahou - se starou paní, která mi vyprávěla o svém obrovskému strachu z Židů, o fantastickém židovském plánu, a nemohl jsem článek ani dočíst. Zdálo se mi příliš hloupé a nechutné, aby se inteligentní člověk obtěžoval tyto věci číst.

Ale v těch několika řádcích, které jsem přečetl, jsem zjistil několik udivujících skutečností o židovskosti komunistické a ruské revoluce. Jako zdroje těchto neuvěřitelných věcí byly uvedeny mimo jiné Židovská encyklopedie a různé oficiální dokumenty Spojených států.

Vypadalo to jako vynikající příležitost dokázat, že komunismus není židovský, a tak jsem se rozhodl něco si o údajných skutečnostech zjistit. Šel jsem v San Diegu do veřejné knihovny a pročítal si věci, o nichž byla zmínka v Common Sense.

Ve stínu veřejné knihovny jsem se probral ze svého třicetiletého politického spánku, z téhož smrtelného spánku, který zavírá oči našich lidí a nechává je spolupracovat se svými nepřáteli na vlastní zkáze ve jménu "bratrství" a "dobrého občanství".

Objevil jsem celý tajný svět - svět Židů.

A TENTO ŽIDOVSKÝ SVĚT JE TAJNÝ JEDINĚ PROTO, ŽE NE-ŽIDÉ NEVĚŘÍ, ŽE BY TAKOVÝ SVĚT MOHL EXISTOVAT A NENAHLÉDNOU DO NĚJ!

Pravděpodobně jedním z nejjednodušších způsobů, jak vysvětlit tento tajný židovský svět dokonce i tomu nejméně ochotnému uvěřit je nechat ho zkusit udělat malý pokus.

Ať se pochybovač zajde podívat do své kuchyně a vytáhne tucet plechovek jakéhokoli jídla a pár krabic mýdel, prášků atd. Prohlédněte si pečlivě nálepky a hledejte malé "U" v kroužku nebo "K". "U" znamená Unie ortodoxních židovských kongregací Ameriky a "K" znamená košer. Tyhle židovské symboly najdete na většině vašich potravin. Židé mají reklamní kampaň, v níž říkají zákazníkům, které věci mají kupovat - se symboly "U" a "K".

Existuje katalog, v němž jsou seznamy výrobců, kteří musejí platit židům za to, že své výrobky označují těmito písmeny a za něž rabíni dostávají speciální platby.

V Kanadě mají potravinářské výrobky označení "MK" (Montreal Košer) a "COR" (kanadští ortodoxní rabíni).

Wall Street Journal z 23.dubna 1969 odhalil, že potravinářské společnosti platí miliony a miliony dolarů jen proto, aby mohly na své výrobky dát tyto "košer" symboly. Dokonce i Jewish Newsletter z 1.června 1959 varoval židy, že tento obchod se symboly "U" a "K" je obchod s výpalným, a když židovští obchodníci poněkud nezvolní tempo, bílým to dojde a odmítnou platit!

Celý ten špinavý židovský obchod se málem dostal i do celonárodních zpráv, když v roce 1957 v Indianapolisu nenasytný rabín chtěl, aby Coca-Cola zaplatila 30 000 dolarů, aby na svůj nápoj mohla umístit značku "košer". (Tentýž židovský list tvrdí, že i největší autority mezi rabíny dosvědčily, že Coca Cola ani žádný jiný nápoj nepotřebují rabínské svolení!)

Těch třicet tisíc dolarů bylo poplatkem jen pro JEDNOHO rabína v JEDNOM městě a od JEDNÉ společnosti vyrábějící nápoj určený pro spotřebu všech Američanů - a skoro žádný nežidovský Američan o tom neví.

Ale toto výpalné platí ne-židé. VY, obrovská křesťanská většina, platíte rabínovi, nejen v Indianapolisu, ale ve všech městech v Americe, aby většina VAŠEHO jídla byla KOŠER - židovská.

Jak dlouho myslíte, že by trpěli Židé takové obchodní praktiky katolíkům?

Jak dlouho myslíte, že by Židé trpěli nacistické "menšině" v Izraeli, aby měla v každé továrně dohlížitele, který by na každou plechovku nalepil malou svastiku?

Pokračoval jsem ve svém průzkumu v další oblasti tajného světa židů a našel jsem nepopiratelné dokumenty a studie tajných služeb naší vlastní vlády o tom, že ruská revoluce nebyla vůbec "ruská", ale skoro kompletně židovská! V roce 1918 sestavil Robert Wilton ze sekce G-2 (vojenská tajná služba americké armády) tabulku, která ukazuje, že v době ruské revoluce tam bylo 384 komisařů (kteří vládli Rusku), z nichž byli 2 černí, 13 Rusů, 15 Číňanů, 22 Arménů a více než 300 Židů. Z celkového počtu jich 264 přišlo do Ruska ze Spojených států PO pádu imperiální vlády. (záznamy amerického národního archívu)

Nejen ruští Židé, ale dokonce newyorští Židé!

Kapitán Montgomery Schuyler ve své zprávě o povaze ruské revoluce popisuje situaci brutálně, ale tak jasně, že nemůže být pochyb: "Ve Spojených státech pravděpodobně není příliš chytré to říkat nahlas, ale bolševické hnutí je a bylo od svého začátku vedeno a řízeno ruskými Židy toho nejhoršího typu."

Tady máme důkaz, že "ruská" revoluce nebyla vůbec ruskou revolucí, ale ZÁBOREM Ruska gangem zločinných ŽIDŮ!

Navíc jsem objevil, že jsem se stal obětí jedné z nejhnusnějších her v historii - použití pláště NÁBOŽENSTVÍ, aby se zakrylo hnusné kriminální spiknutí vražd a krádeží.

Když jsem si prohlížel nějaké ŽIDOVSKÉ zdroje, našel jsem knihu, kterou vydali sami Židé a jmenuje se "Kdo je kdo v americkém židovstvu".

Nyní nechme čtenáře ať se sám sebe zeptá, zda, stejně jako já, zda věřil, že Židé jsou NÁBOŽENSKÁ skupina. Pokud někdo odmítá judaismus, tvrdí se nám, že není Žid.

Představte si můj šok a překvapení, když jsem na straně 556 této knihy objevil obrázek a jméno hlavy ateistické komunistické RUDÉ ARMÁDY Lva "Trockého" spolu s informací, že se narodil jako "Bronstein"!

V téže židovské knize na straně 673 jsem našel pyšně se tyčící jméno Maxima Litvinova, prvního ministerstva zahraničí sovětského Ruska, jako AMERICKÉHO Žida s jménem FINKELSTEIN!

Takže pokud jsou Židé upřímní, když nám tvrdí, že nejsou rasa ani skupina spiklenců, ale "náboženská" skupina, PROČ TEDY UVÁDĚJÍ TYTO MILITANTNÍ ATEISTY A BOLŠEVIKY NEJEN JAKO "AMERIČANY", ALE TAKÉ JAKO LIDI, KTEŘÍ VĚŘÍ V "JUDAISMUS"?

Od té doby jsem tutéž věc zjistil i v současných židovských knihách, které se gójové jen zřídka obtěžují číst.

Z jednoho článku ve Všeobecné židovské encyklopedii jsem zjistil, že většina židů nejsou ani "semité" nebo potomci hebrejského lidu Palestiny (a tedy Kristova lidu) - jsou to většinou potomci poloorientálního kmene ze středního Ruska zvaného "Chazaři", jejichž král Bulan jim v šestém století našeho letopočtu přikázal, aby se všichni stali "Židy". Zjistil jsem, že tito "Židé", zvaní "aškenaziové" (na rozdíl od "sefardiů", kteří jsou původními semitskými Židy) tvoří obchodní jádro a vedení dnešních "Židů". To potomci těchto "Chazarů" nás neustále do něčeho tlačí, degradují naši kulturu svým špinavým "uměním" (chaos a pornografie) a co je ze všeho nejhorší, rozšiřují komunismus - a stále se schovávají do záhybů židovského "náboženství"!

S vědomím, jak neuvěřitelné se tohle všechno může zdát průměrnému Američanovi (stejně jako se to zdálo mě, když jsem na to poprvé přišel) přikládám dokument, který jsem našel v knihovně Kongresu. V londýnských Illustrated Sunday Herald z 20.února 1920 jsem našel celostránkový článek, jehož autorem je Winston Churchill (byla u něj i fotografie, takže o autorově osobě nemám pochyby) a který má název "Sionismus versus bolševismus - Boj o duši židovského lidu".

V tomto celostránkovém článku Churchill uvádí skutečnost, že židovský lid po celém světě byl rozdělen do dvou táborů - sionistického a komunistického. Zdůrazňuje, že RUSKÁ REVOLUCE VŮBEC NEBYLA "RUSKÁ", NAOPAK, BYLA ZOTROČENÍM RUSKÉHO LIDU ATEISTICKÝMI, MARXISTICKÝMI, MEZINÁRODNÍMI ŽIDY!

Buďto je Winston Churchill lhář, "fanatik", "nenávistný člověk" a "hledač obětí" - nebo vám a miliónům ostatních bílých byly popřeny jedny z faktů o historii tohoto světa! Pokud nejsou komunistické revoluce výsledkem činů lidí v té které zemi, ale zotročením země Židy, JAK TO BYLO V PŘÍPADĚ RUSKA - potom se my v Americe nemůžeme ubránit komunistické revoluci, pokud jsme popřeli fakt, že tato revoluce je ŽIDOVSKÁ! A to je přesně to co se děje, abychom se stali bezmocnými před židovskou agresí.

Našel jsem druhou padělanou mapu podstrčenou mému lidu; tou první byla lež o tom, že u lidí neexistují rasy či plemena, přestože u všeho ostatního v přírodě je rozlišujeme. Druhá falešná mapa tvrdila, že Židé jsou jen "postihovaným náboženstvím" a ne rasou lidí, která je zodpovědná za komunismus!

Pokračoval jsem v hledání a v New York Journal American z 3.února 1949 jsem zjistil, že Jacob Schiff (tehdy stál v čele gigantického finančního impéria jménem "Kuhn, Loeb a Co."), dědeček ženy, které patří ultralevicový New York Post, "utopil více než dvacet miliónů dolarů v ruské revoluci" - financováním jiného žida Trockého, v masových vraždách křesťanských, antikřesťanských a antikomunistických "bílých Rusů".

Nejpřekvapivější bylo obvykle neviditelné spojení zdánlivě čistého góje s nepopiratelným Židem, jak odhaluje Churchill.

Lenin, který nebyl Žid, měl za ženu Naděždu Krupskou, Židovku. Stalin, který také nebyl Žid, si vzal sestru Lazar Kaganoviče - židovku Rózu. Stalinův syn si vzal další židovku a ukázalo se, že Chruščov byl chráněncem těchže Židů, a vzal si další členku Kaganovičovy rodiny. Cheddi Jagen, komunistický premiér Guineje, má za ženu Židovku Janet Rosenbergovou z Chicaga.

V satelitních zemích to bylo stejné. Dokonce "posvátný" přítel Ameriky Tito byl chráněncem Mosese Pijadeho, jiného chazarského Žida. Na Kubě najdeme Žida jménem Zinkovič, který Fidelovi tiše radí. Židovka Anna Paukerová stála v čele Rumunska, Žid Berman Polska a Žid Rakosi (Rosencranz) Maďarska. V čele východního Německa stál americký Žid Gerhardt Eisler.

Ve Spojených státech F.B.I. a jiné úřady pochytaly hordy židovských špiónů a komunistů: Julius a Ethel Rosenbergovi, Morton Sobell, Harry Soblen, Robert Soblen, Sidney Weinbaum, Judith Coplon, David Greenglass, Abraham Brottman, Miriam Moskowitz, Kramer (Cohen), Harry Gold, Joseph Weinberg, nathan Silvermaster, Klaus Fuchs, Jacob Golos, Krugeroi (Cohenovi), White (Weiss), Alex Trachtenberg, V.J.Jerome (Isaac Romaine), Simon Gerson, Alex Bittelman, Betty Gannett, Isadore Begun, Jacob Mindel, Israel Amter a spousta dalších. Jména měli někdy změněna, ale pohled na jejich velbloudí židovský obličej stačil k tomu, aby člověk okamžitě věděl, že jsou to Židé.

Z 41 pracovníků s komunistickým pozadím, kteří pracovali v tajné radarové laboratoři ve Fort Mammouth, bylo 39 Židů! Z 18 Američanů, usvědčených ze špionáže pro Sovětský svaz od roku 1946 bylo 16 Židů a jeden černoch. Z 21 lidí usvědčených z komunistického spiknutí na svržení americké vlády ilegálními silami a násilím bylo 18 Židů! Když FBI zatkla "Náhradní Politbyro", ze 17 zrádců bylo 14 Židů! Devět z takzvané "Holywoodské desítky", která na otázku, zda jsou komunisté, využila Pátého dodatku zákona, bylo Židů.

V Národním archívu Spojených států našel Harold Arrowsmith dopis z 23.února 1923 od J.Edgara Hoovera, zvláštního asistenta ministra spravedlnosti adresovaný W.L.Hurleymu do kanceláře ministerstva zahraničí. Obsahem dopisu je přibližně toto: J.E.Hoover přijímá informace o členech bolševické propagandy a oznamuje, že některé z nich již zná, jako např. Felixe Frankfurtera.

Takže naše vláda v době, kdy Frankfurter pašoval spousty komunistických špehů, jako třeba Algera Hisse, na naše ministerstvo zahraničí. A Roosevelt to v době, kdy tohoto zrádného Žida umístil k Nejvyššímu soudu musel také vědět. ALE NIKDO SE TO NEODVÁŽIL ŘÍCT AMERICKÉ VEŘEJNOSTI.

Jiným Frankfurterovým chráněncem byl Dean Acheson, "Náš" ministr zahraničí a předseda vlády, který pomohl předat Čínu komunistům. Když stál jejich kamarád Alger Hiss před soudem pro křivopřísežnictví a komunistické špehování, Acheson i Frankfurter, který byl v té době soudcem Nejvyššího soudu, SVĚDČILI, ŽE RUDÝ ZVĚD HISS JE "CHARAKTERNÍ SVĚDEK"!

V raných dnech své kariéry, ještě než si vybudoval systém, který za něj pracoval, byl Frankfurter otevřeným komunistou. Stavěl se na obranu Sacca a Vanzettiho, rudých anarchistů, kteří byli nakonec popraveni. Byl právníkem rusko-americké průmyslové korporace, která byla založena, aby organizovala a platila textilní průmysl v Rusku po bolševickém vítězství v roce 1917.

Mezi dalšími, o nichž se nyní ví, že jsou komunisté naočkovaní Frankfurterem na právní škole Harvardu a později byli posazeni na klíčová místa ve vládě, jsou Lee Pressman, John Abt (právník, jehož si prezidentův vrah Oswald vyžádal před tím, než ho zastřelil Žid Rubinstein) a Nathan Witt, všichni Židé.

Podíval jsem se do Daily Workera a zjistil jsem že atmosféra je přísně "košer". Byla tam oznámení v rubrice "Vzpomínáme" typu "na naši drahou máti vzpomínají Bernie, Abie, Izzy a Nathan Ginzbergovi", poznámky o "nádherných piknicích u Weinbaumů" a reklama na "Harryho obchod s oblečením", která vyhlašovala speciální ceny pro komunistické čtenáře Workeru a rabínské obleky. Vydavatelem Workeru byl v té době James Gates, ale když byl tento "Gates" zatčen, zjistil jsem, že se ve skutečnosti jmenoval Israel Regenstreif!

V novinách jsem četl, že v Rusku narůstá antisemitismus. Ale zjistil jsem, že Židé se vychloubají, že v čele ruské propagandy stojí ŽID - Ilja Erenburg! Je něco divného na tom, že Žid Erenburg, hlava ruské propagandy, po odhalení spousty rudých komunistických zvědů rozšiřuje pověsti o tom, že komunisté jsou "proti Židům"?

Dokonce i v Japonsku a Číně, jak jsem zjistil, byli židovští zasévači komunismu. v Japonsku byla Anna Rosenbergová a kdo myslíte, že se objevil po boku Sun Jat Sena jako jeho poradce? Starý dobrý Žid George Sokolsky, náš někdejší "konzervativní" sloupkař!

Pro inteligentního člověka byla fakta nepopiratelná. Možná že to bylo nevysvětlitelné, ale určitě nepopiratelné. Komunismus je židovský! Vymyslel ho rasistický, ateistický Žid Marx a další ateisté jako Engels a Lasalle v tom pokračovali. A Židé ve Spojených státech byli jedovatí a nenávistně potlačovali každého, kdo se jen na něco ZEPTAL. Jen to, že si někdo všiml počtu židovských komunistů a míchačů ras, z něj udělalo obět hysterické kampaně proti "nenávistnému štváči". Titíž lidé, kteří nejhlasitěji křičeli o "akademické svobodě" kázat komunismus byli ve svých kampaních nejnemilosrdnější v potlačování všech, kteří se chtěli o Židech bavit jinak, než s odpornou chválou.

Jedna z věcí, díky nimž je pro obyčejné lidi těžké uvěřit, že za komunismem stojí Židé, je fakt, že Židé jsou známi pro svou lásku k penězům a tudíž se od nich očekává, že budou "kapitalisté".

Myšlenka, že Židé nemohou být komunisty, protože milují peníze, by byla pravdivá, kdyby bylo pravdou to, co o sobě tvrdí komunismus - totiž že pomáhá chudým.

Ale nikde, kde komunismus došel úspěchu, nepomáhá lidem, komunismus vždycky posadí na místa s obrovskou mocí a bohatstvím obrovské množství Židů a okrádá a ZOTROČUJE lid.

Jinými slovy, komunismus podle Židů není čistá ideologie, je to hra spiklenců, podvod a metoda, jak využít síly revoluce jako cesty k moci a bohatství, což obvyklou cestou většinou trvá déle. Komunismus je starý "pirátský" obchod, z něj plyne zločinný zisk komunistickým Židům.

Skutečnost, že komunismus je financován Židy, Rotschildy počínaje a pokračuje přímo přes Lehmany, Sterny, Oppenheimery, Rosenwaldy a další Židy do Ameriky.

Například Marxe financoval židovský milionář, obchodník s mýdlem, Joseph Fels (Fels-Naptha mýdlo). Jak už jsem se zmínili, do Trockého pumpoval peníze Jacob Schiff.

Na masovém shromáždění v Madison Square Garden v New York City oslavovaly desetitisíce newyorských komunistických Židů revoluční vítězství v Rusku. Jacob Schiff, protože se nemohl dostavit, poslal Výboru tento telegram: "Řekněte prosím za mne všem přítomným, že velmi lituji toho, že nemohu oslavovat spolu s ostatními přáteli ruské svobody to, v co jsme doufali a po dlouhá léta toužili!" (New York Times, 24.března 1917)

V této souvislosti je také zajímavé zmínit se o tom, že komunismus, údajně produkt chudoby, kvete ve Spojených státech, kde nejsou lidé zrovna nejchudší - jako na místech jako Appalachia nebo Mississippi. Statistiky FBI ukazují, že ve státě Mississippi, nejchudším státě USA, je jen jeden komunista, zatímco v ostatních státech je jich nesrovnatelně víc! Tatáž statistika FBI dokazuje největší koncentraci komunistů v New Yorku a Los Angeles, což jsou dvě města s největší koncentrací bohatých ŽIDŮ!

Kdykoli se chce nechat nějaký komunista zvolit do úřadu, neprovede to v nejchudších státech, ale v bohatém, Židy naplněném městě jako je Los Angeles. Poslední židovský komunista se nenechal zvolit v Mississippi, ale v židy naplněném, bohatém New York City!

Dostáváme se k vyvrácení domněnky, že Židé nemohou být komunisté, protože milují peníze. Stačí se jen podívat na vrcholné komunistické představitele a uvidíte, že s nimi nemá co dělat chudoba, ale rozhodně pravděpodobněji židovskost.

Nejlepším příkladem je Charlie Chaplin, člověk s obrovským majetkem, který si vydělal tady v Americe, v našem systému a který neustále napadá a útočí na něj - takže ho dokonce i naše rudé ministerstvo zahraničí vykázalo pro jeho komunistické aktivity ze Spojených států. (Chaplin se nikdy ani neobtěžoval stát se občanem Spojených států!)

Na první pohled je velmi obtížné pochopit, proč člověk, který si užívá takového bohatství, by měl být komunistou. Ale musíme zjistit jednu věc - stejnou, jaká se skrývá pod skoro všemi komunistickými aktivitami - abychom pochopili Chaplinovy komunistické tendence: jeho skutečné jméno je ISRAEL THORNSTEIN, není tedy Američan ani Angličan, je to Žid.

Skutečně jsem byl překvapen, jak často v celé historii se za nějakou špatností skrývá Žid nebo Židovka.

Klasickým příkladem je část židovské oblíbené knihy Tóry, nazvaná Ester - podle královy přítelkyně Ester, které se podařilo krále přesvědčit, aby pověsil dvacet tisíc nevinných gójů, což je "neuvěřitelný úspěch", který Židé každý rok oslavují ve svátku "Purim".

Tentýž styl jsem našel v antickém Římě, kde v době perzekucí křesťanů byla manželkou císaře Nera Poppaea, vyznávající židovské náboženství a tiše řídící světovou historii. Nero kvůli ní zavraždil svou matku, bratra, manželku a tisíce křesťanů hodil lvům.

Jedním z argumentů proti mým tvrzením, že existuje židovské, sionistické, komunistické spiknutí, které pracuje v Americe a po celém světě, je obvykle toto: "Kdyby se něco takového dělo, FBI by s tím něco udělala!"

FBI znamená Federální úřad VYŠETŘOVÁNÍ. A "vyšetřovat" je asi tak všechno, co může FBI dělat. Aby mohli zasáhnout proti nepřátelům Spojených států, potřebují souhlas ministerstva spravedlnosti, KTERÉ FBI ŘÍDÍ. A když ministerstvo spravedlnosti nezasáhne nebo dokonce odmítne zatknout podezřelé, jak se to stává stále dokola i v těch nejkřiklavějších případech, FBI je naprosto bezmocná. J. Edgar Hoover, ředitel FBI (a věřím tomu, že je takřka sám zodpovědný za zbržďování komunistického spiknutí v posledních 30 či 40 letech) nemůže ani Američanů říci, co se děje. Může být vyhozen na přání prezidenta nebo dokonce ministerstva spravedlnosti. a kdyby Hoover řekl nějakou špatnou věc o Židech, skončil by. A nepochybně by byl nahrazen nějakou tou prožidovskou bílou ropuchou, které se plácají na našem ministerstvu spravedlnosti. Takže Hoover byl přinucen nabrat opatrný kurs mezi všemožnými snahami ochránit Spojené státy a náš lid a potřebou vyhnout se tomu, aby židovským a rudým krysám v naší vládě dal záminku k jeho odstranění.

I přes tyto obtížné a většinou nemožné podmínky se Hooverovi podařilo do podvědomí našeho lidu protlačit několik neuvěřitelných věcí.

Prvním příkladem je případ židovského asistenta ministra financí Harryho Dextera Whitea (Weisse), který ukradl vzory na tisk peněz. (Mluvili jsem o něm už v kapitole IV)

Tentýž vzor jako Weissův případ můžeme opakovat na celou vládu, kde čestní vyšetřovatelé a právní odborníci objeví zradu jen proto, aby ji okamžitě zakryli - nejvyšší úředníci vlády, včetně PREZIDENTA.

Já sám jsem měl hrůzu budící zkušenost s těmito věcmi v roce 1960, kdy do mé organizace vstoupil mladík a svěřil se mi, že býval komunistickým špiónem! Jmenoval se Roger Fross a řekl mi, že v době, kdy k nám vstoupil, pracoval pro prvního tajemníka na sovětské ambasádě ve Washingtonu, Valentina Ivanova, který mu platil, aby chodil do americké školy a stal se falešným americkým úředníkem!

Okamžitě jsem vzal toho mladíka na FBI a dohlédl na to, aby jim celý příběh řekl. Agenti FBI strávili několik dní tím, že z Rogera Fosse jeho kompletní příběh dostávali.

Potom jsem čekal, až se něco stane.

Nestalo se nic! Utíkaly týdny. Celá věc byla očividně přerušena. Židovští právníci na ministerstvu "spravedlnosti" na tom seděli.

Takže jsem se začal starat sám. Znal jsem čestného (i když liberálního) reportéra Washington Postu Lese Whittena. Whitten zničil snahu Židů strčit mě do blázince a pomohl mi v úvodníku, který ukázal tuto tyranii - byl UPŘÍMNÝM liberálem.

Počkal jsem si na víkend (kdy většina Židů ve Washington Post užívá svých peněz) a dal jsem Lesu Whittenovi celý příběh, včetně dokumentů a informací o Fossovi.

Whitten to dokázal rozšířit na celou první stránku Washington Post.

BĚHEM 24 HODIN BYL VALENTIN IVANOV VYHOZEN ZE SPOJENÝCH STÁTŮ A DEPORTOVÁN DO RUSKA, DOPROVÁZEN PALCOVÝMI TITULKY V NÁRODNÍCH NOVINÁCH.

Kdybych nenašel způsob, jak ministerstvo spravedlnosti přinutit k činu, Ivanov by nepochybně dodneška seděl na sovětském velvyslanectví a platil americkým studentům studie na Harvardu, aby si je tím zavázal a nakonec z nich udělal sovětské agenty, jak se to podařilo se stovkami, možná tisíci současných amerických studentů.

Tady si musíme všimnout důležité věci - totiž že FBI byla naprosto neschopná udělat cokoli jiného, než shromáždit informace. Potom, co informace předají ministerstvu spravedlnosti, jsou naprosto BEZMOCNÍ. Čas od času bývají případy, kdy FBI poctivou a čestnou prací odkryje zradu jen proto, aby právníci ministerstva spravedlnosti (Moskowitzové, Finkelsteini atp.) všechny informace IGNOROVALI nebo je zakryli.

V celé historii FBI byla jen jedna "krysa" - agent, který, jak se později ukázalo, byl proti FBI. Byl to žid jménem Jake Levine, který šel do prokomunistického rádia v New Yorku a na západním pobřeží a tvrdil, že FBI je fašistická organizace a že její agenti nenávidí černé a Židy!

Když se zeptáte na jméno největších komunistických novin v Americe, většina lidí řekne "Worker".

Ale není to pravda. Největšími komunistickými novinami jsou "The Morning Freiheit", které jsou tištěny v jidiš (do druhé světové války hovorový, později spisovný jazyk židovského obyvatelstva východní Evropy a USA, směs němčiny, hebrejštiny a slovanských jazyků - pozn.překl.) pro tisíce a tisíce komunistických Židů v New York City. Když bylo vydávání Workeru dočasně zastaveno daňovými úředníky, nepřišli ani o jediné číslo: redakce se prostě přestěhovala na druhou strany haly do kanceláří "Freiheitu", kde byl Worker vydáván, dokud komunističtí právníci nesetřásli daňové úředníky.

V Kanadě královská policie prorazila s pomocí Igora Guzenka, který zběhl ze sovětské ambasády a prozradil vrcholné komunistické špióny v Kanadě, kruh špehů. Ukázalo se, že dva šéfové tohoto kruhu v Kanadě byli Fred Rose a Sam Karr. Zpráva Královské komise odhaluje, že skutečné jméno Freda Rose, poslance Parlamentu, znělo Rosenberg a Sam Karr byl ve skutečnosti COHEN.

Jako obvykle, ačkoli si toho veřejnost není vědoma , se ukázalo, že dva vůdci komunistického hnutí v Kanadě jsou ateističtí Židé.

Těsně před druhou světovou válkou málem komunismus uchvátil moc ve Španělsku. Když spolu se španělskými křesťany povstal generál Franco a vybojoval si Španělsko, Rusko a mezinárodní komunisté posílali všemožnou pomoc do Španělska, aby podrobili křesťanský lid komunistické tyranii. Vůdcem komunistů nebyl nikdo jiný než Bela Kuhn (Cohen), tentýž zatracený Žid, který hned po skončení první světové války zorganizoval komunistickou revoluci v Maďarsku. Z Ameriky přicházely stovky a stovky newyorských Židů, organizovaných do "Brigády Abrahama Lincolna", aby podpořili převzetí Španělska komunistickou mocí. Toto všechno lze prokázat zápisy Brigády Abrahama Lincolna, kde jsou k dispozici i stovky jmen.

Zatím poslal své lidi na pomoc křesťanům do Španělska Benito Mussolini a potom i Adolf Hitler.

Španělsko bylo vlastně zkouškou na druhou světovou válku. Jen v těch dnech bylo jasnější, že na jedné straně stojí komunisté a Židé a na druhé straně (Franco) jsou křesťané, antikomunisté a protižidovští aktivisté.

Druhá světová válka byla přesně stejná, jen se Židům podařilo svůj úkol zvládnout lépe než ve Španělské občanské válce.

Zjistil jsem, že tento tajný svět Židů je vzrušující, zajímavý a strašidelný, ale také velmi depresivní. Hluboko v duši jsem cítil strach z našeho osudu - to, co vypadalo, že se děje, se skutečně dělo. Také jsem byl vychován tak, abych neříkal slovo Žid, ale "osoba židovského původu" - díky tomu, co Bible nazývá "strach z Židů" (Jan 7:13). Dokázal jsem si představit reakci své povahy na takovou výzvu, kdybych zjistil, že proti mé zemi a mému lidu skutečně existuje židovské spiknutí!

Znovu a pečlivě jsem si přečetl všechny knihy a časopisy, které mi stará paní dala. Tón těch věcí mě ve většině případů odpuzoval. Byly slabé v obviněních, uboze uspořádané a plné senzacionalismu.

Ale stále odhalovaly malé perličky pravdy, které jsem si ověřoval.

A když jsem si srovnal všechna fakta jak jsem nejlépe dovedl, už jsem se neměl na co ptát. Prostě existovalo židovské spiknutí nějakého druhu a rozhodně jeho součástí byl komunismus a morální úpadek.

Zjistil jsem, že Židé jsou součástí něčeho víc, než jen komunismu a sionismu. Jak píše Hitler v Mein Kampfu, člověk se jen musí opatrně dostat k nemocné části naší společnosti, aby "tam dole na dně našel malého Židáčka, obvykle oslepeného náhlým světlem". Pro některé Židy prostě neexistuje hranice, kterou by při používání svých metod nedokázali překročit - nejen při braní našich peněz, ale zároveň při ničení naší společnosti a našeho charakteru.

Pamatujete si báseň, která začíná "Růže je růže je růže" atd.? Byl to jeden z prvních šílených (a prohnilých) příkladů šílenosti a degenerace v "básnictví", které se teď předvádí jako "umění" - žádný rým, žádný důvod, žádný smysl, jen čisté bláznovství - a často i čistá špína.

Pamatujete si, kdo napsal tuhle šílenost a "popularizoval" ji? Byla to Gertrude Steinová, komunistická Židovka - a lesba.

Viděli jste nějakou z moderních "skulptur" v muzeu moderního "umění", kde na podstavci stojí nějaká věc, která vypadá jako byste vykopali na louce pár kubíků hlíny a nastavěli je na sebe se slovy, že to je "moderní" socha? Pamatujete si, kdo je "hrdinou" tohoto druhu umění? Jmenuje se Jacob EPSTEIN. Další z "kmene", který se nám směje, ohrnuje nad námi nos a my mu za to ještě PLATÍME a tvrdíme, že je to skvělý člověk.

Kdo je moderním "mistrem" bláznivé špinavé poezie pro "beatniky" a "hippies"?

Je to Alan GINSBURG - židovský "umělec", který naše mladé poučuje o "lepších věcech" života.

Kdo založil v Americe špinavé časopisy? Ralph GINSBERG, který byl odsouzen do vězení za skutečně nechutný "Eros". Dokonce ani Nejvyšší soud nedokázal tuto židovskou špínu zvládnout - předvádění stojící bílé nahé ženy, která v této poloze souloží s obrovským nahým černochem - barevně a přes celou stránku.

"Divadelní" scéna, kterou jste četli mezi prvními slovy této knihy, kde bylo ukřižováno kuře, oholeny soukromé partie dívčího těla nahým mužem a potom tato dívka s tímto mužem souložili ve stoje v pytli - to je mezi jinými "uměleckými" díly produktem Jeana Jacquese Lebela, francouzského Žida!

Centrum této špíny je v New Yorku na jeho východní straně, kde žije celá kolonie "hippies". Jejich centrem je obchod jménem "The Peace Eye Book Store" (Obchod s knihami Mírové oko). Tento obchod je označen "přísně košer".

Výrobci špinavého a bláznivého umění, básnictví, hudby, soch, literatury jsou skoro všichni Židé.

A zjistil jsem, že Židé excelují nejen v těchto oblastech komunismu, sionismu a degenerace.

Když jsem prozkoumával hnutí, které nutí bílé lidi míchat se s černými afričany, zjistil jsem za tím tytéž Židy jako pohlaváry a sponzory.

Později se podívám na židovské "míšení ras" důkladněji, ale teď mi dovolte předvést vám pár šokujících dokumentů a skutečností, takže si čtenář bude moci udělat představu, jak se Židé pokoušejí pomocí všech zbraní zničit bílou společnost, která je přivítala a dala jim víc, než kterémukoli jinému národu v historii.

V Americe vycházejí židovské noviny "Freiheit" v jiddiš. Každou neděli je jedna stránka i v angličtině, kde jsme vzali my své informace. Jeden takový článek se tam vychloubá, že "95% PRÁVNÍKŮ, KTEŘÍ POMÁHAJÍ ČERNOCHŮM PROTLAČOVAT JEJICH LIDSKÁ PRÁVA, JSOU ŽIDÉ"! Jen abychom si ujasnili, co tím myslí, dovolte mi abych vám jmenoval jednoho z hlavních záporných hrdinů tohoto díla, právníka, který udělal na Jihu více než kterýkoli jiný míchač ras, aby zničil bílou rasu a pořádek. Je hlavou právní obrany NAACP - Jake Greenberg. Jake Greenberg, který NENÍ ČERNOCH, ALE ŽID, je právním mozkem NAACP (Národní asociace pro povznesení barevného lidu) na všech soudech po celé Americe. Tento Žid obhajuje černochy, kteří se bouří po celých Spojených státech, nechává zavírat bílé vůdce pro "pohrdání" soudem a tak dává černým pekelníkům zelenou, aby si ve Spojených státech dělali, co chtějí.

NAACP sama o sobě není černošská, ale z valné většiny židovská. Prezidentem není černoch, a nikdy jím ani nebyl. Nejdříve to byl Joel Spingarn, newyorský ŽID, potom jeho bratr Arthur Spingarn. Teď je prezidentem další Žid Kivvie Kaplan!

Když jsem se o to začal zajímat, zjistil jsem, že Americký židovský kongres, Americký židovský výbor a Liga proti pomluvám utratily milióny dolarů, aby vyprodukovaly "vědeckou studii" švédského marxisty Gunara Myrdahla, aby "dokázali" americkému Nejvyššímu soudu, že segregace je neústavní a agitovali za naprostou integraci Jihu. Zjistil jsem, že ve všech židovských novinách a židovských skupinách prosazují míšení ras - na Jihu potichu a všude jinde v Americe otevřeně!

Zjistil jsem, že:

komunismus je většinou židovský.

sionismus je kompletně židovský.

černá revoluce - většinou židovská, z 99,9% financována Židy.

komerční degenerace a pornografie - většinou židovská.

Komerční podvádění s "náboženstvím" s "K" a "U" - židovské, stejně jako za dob Ježíše Krista.

Filmy, televize, tisk, knihy, časopisy - přísně košer.

Tajný svět Židů nejen existuje, a pokud bude existovat dál, přestaneme existovat my.

Nikdo nemůže tolerovat takový obrovský a jedovatý tajný útok a přežít..

Začal jsem tyto židovské komunisty, sionisty, míchače ras, propagátory degenerace a šílenosti vidět jako piráty civilizace.

Vrátil jsem se ke staré paní a znovu jsme si povídali, a tentokrát jsem poslouchal. Byla v mnoha věcech zmatená. Ale věděla, že existují temné síly, které chtějí zničit její zemi a bílý lid, a základní myšlenky byly správné.

Zeptala se mě, jestli chci slyšet člověka jménem Gerald L.K.Smith.

Pamatoval jsem si to jméno trochu jako nějakého hrozného radikála nebo tak něco. Ale paní říkala, že je to velký americký vlastenec a skvělý řečník, a dala mi lístek na jeho řeč, kterou měl v Los Angeles.

Bál jsem se jet, protože jsme byl námořním důstojníkem a všechno to vypadalo radikálně a nebezpečně. Takže jsem šel na FBI a požádal jsem, jestli můžu mluvit s nějakým agentem. Byl jsem uveden do malé komůrky a usazen proti extrémně nordicky vyhlížejícímu muži. Řekl jsem mu o Smithovi a zeptal se, jestli by bylo vhodné, abych si ho poslechl.

"Ano, pokud se nebudete zapojovat," řekl.

A tak jsem jel na tu řeč.

Bylo to skvělé.

Jen málo dnešních Američanů slyšelo skutečného řečníka. Slyšeli řeči, proslovy, ale pochybuji o tom, že slyšeli staromódní duší otřásající proslov.

Gerald Smith je mistrem mezi všemi mistry lidského hlasu. Ať by byl kdekoli, dokázal by vám sáhnout až na dno duše, pozdvihnout ze sedadla a držet nehybné jak dlouho by jen chtěl. Gerald Smith je největším mistrem mluveného slova a já bych šel dvacet mil, abych ho znovu slyšel.

Ale nezaujal mě jen způsob, jak mluvil. Líbilo se mi i to, co říkal. Když jsem si odmyslel všechny ty emoce, které do svého projevu vkládal, říkal nám čistou pravdu o tom, čeho Židé svým spiknutím chtějí dosáhnout.

Když se podíváme do historie, zjistíme, že židovský národ neustále jde za svým cílem "vyvoleného lidu", který je předurčen k tomu, aby potichu zabral a podmanil si svět pod krvavým starozákoním despotismem "Krále Sionu".

Židé skutečně doslova věří, že "přijde doba, kde je Bůh postaví nad všechny ostatní národy země."

Židovskou nenávist ke všem ostatním národům ilustruje projev rabína Leona Spitze, který chce "naplnit vězení antisemitickými gangstery, blázince šílenými antisemity. Musí bojovat proti šíleným lidem, kteří nenávidí Židy, trestat a zneužívat naháněče Židů, zostudit všechny nepřátele Židů tak, aby se k nim bál někdo připojit."

Takovou odměnu dostanou Američané za to, že je přijali s největší možnou dobrou vůlí a tolerancí, cizí lid, který o sobě tvrdil, že je zneužíván a pronásledován.

Jako badatel v oblasti sionismu jsem zjistil, že Židé se ani nesnaží zakrýt svůj cíl - světovou vládu. S naprostým opovržením Gojímy prohlašují, že odmítli nabídky mnohem lepších sídel pro jejich národ než je Palestina - místa, kde by nebylo nutné vystěhovat milióny bezmocných Arabů a nadělat z nich bezdomovce. Ale Židé arogantně požadují Palestinu, "protože je středem světa" - ne proto, že je to biblický slib, ale proto, že je to křižovatka celé zeměkoule, jejích tří kontinentů, místo, které si zvolili pro budoucí světovládu, a navíc je neuvěřitelně bohaté.

David Ben Gurion (předseda vlády Izraele) předpověděl v časopise LOOK 16.ledna 1962, že v roce 1987 už budou svět řídit Židé z Jeruzaléma prostřednictvím Židovských Spojených národů: "Všechny armády budou zrušeny a už nebudou žádné války. V Jeruzalémě postaví Spojené národy (skutečně SPOJENÉ národy) svatyni proroků, která bude sloužit federaci na všech kontinentech; bude zde sídlo Nejvyššího soudu lidstva, které bude urovnávat všechny konflikty mezi federalizovanými kontinenty, jak prorokoval Izajáš."

Zatímco teď diktuji tato slova, uvědomuji si, že vzbudím svými slovy pobouření. Já sám jsem byl pobouřen, když jsem to poprvé slyšel. Ale mohu ujistit čtenáře, že bych tyto věci nepsal do takové trvalé věci jako je kniha, která mě může dlouho "strašit", kdybych je nevěděl jistě.

Teď, když jsem přečetl a prostudoval všechno, co jsem mohl, poprvé v životě přemýšlím realisticky, a ne podle sloganů, které do nás už od dětství buší, jako třeba "nesmíš posuzovat lidi podle skupin, ale jako jednotlivce".

Když se na tuto větu podíváte zblízka, zjistíte, že je to nesmysl. Po celou dobu války jsem pomáhal potápět německé, japonské a italské ponorky, aniž jsem se ptal, kdo z posádky je nacista, fašista nebo militarista. potopili jsem je všechny. Nenáviděl jsem Roosevelta. Ale Japonci a Němci si nedávali moc pozor, když stříleli na mě i na "novoúdělníky", kteří nás tak usilovně chtěli dostat do války.

Když vidíte jeptišku, neptáte se jí na zdraví jejích dětí, a stejně tak nezvete 86letého člověka na parašutistický seskok, dokonce i když několik lidí, jako třeba Bernard MacFadden, skákalo s padákem ještě v tomto věku. Můžete očekávat, že Číňan si na malém městě založí prádelnu nebo restauraci a od sicilského člena mafie můžete čekat, že budou součástí nějakého zločinu. Také není logické tvrdit, že sukně nejsou znakem ženy, protože Skoti také nosí sukně, přestože se jim říká "kilt". O nikom si nebudete myslet, že je blázen, protože si myslí, že člen Ku Klux Klanu je rasista nebo protože si myslí, že člen Američanů za demokratické činy nenávidí Klan. A NA ZÁKLADĚ FAKTŮ, KTERÉ JSME SI TEĎ UVEDLI, NEJSME BLÁZNI NEBO "NENÁVISTNÍ LIDÉ", KDYŽ PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE JAKÝKOLI ŽID JE KOMUNISTA NEBO SIONISTA. Pravděpodobnost, že všichni Židé jsou přinejmenším jedno z těchto dvou věcí a přinejmenším sympatizuje s komunismem, je obrovská.

Jediný způsob, jak můžeme posuzovat lidi, pokud je vyjímečně dobře neznáme, je podle skupiny, k níž patří. Pokud tato skupina už dlouho ukazuje své nepřátelství k nám, není "nenávistí" nebo "fanatismem" předpokládat, že ostatní neznámí členové této skupiny mají k nám stejný vztah, pokud a dokud se nesetkáme s jedincem, který je vyjímkou z pravidla.

Židé vypočítavě popírají toto životní pravidlo a živí jeho pravý opak, šílenou ideu, že musíme předpokládat, že každý člověk je "čistý" a nezáleží na tom, zda je příslušníkem kanibalského kmene či Mafie - A TO VŠECHNO PROTO, ABY ODRADILI LIDI OD FAKTU, ŽE PŘÍLIŠ VELKÉ MNOŽSTVÍ ŽIDŮ JSOU ZRÁDCI A KOMUNISTÉ!

Jakmile si někdo uvědomí, že Židé NEJSOU " jen náboženská skupina" (a už vůbec ne "malá a pronásledovaná"), ale rasistická a nacionalistická skupina, kterou máme ve svém středu, potom uvidí i skutečnost, že od většiny členů této skupiny lze očekávat jisté věci - jako že je komunista, sionista a míchač ras. To samozřejmě neznamená, že je to tak se VŠEMI členy skupiny, stejně jako všichni Němci nebyli nacisté nebo všichni Italové nejsou katolíci.

Židokomunismus je skoro jako Mafie. Všichni vědí, že mafie je většinou italská a většina jejích členů jsou gangsteři. Ale to NEZNAMENÁ, že "všichni Italové jsou gangsteři", nebo že "všichni gangsteři jsou Italové". Na druhou stranu židovský princip se pokouší popřít, že člen Mafie je pravděpodobně Ital a pravděpodobně je to i gangster. Jen šílenec by mohl postavit člena "Mafie" do čela policejního oddělení. Přesto je to přesně to, co udělaly spojené státy se svou smrtící vodíkovou a atomovou bombou. Od Lillienthala po Strausse jsme do čela programu atomových zbraní nedávali skoro nikoho jiného než Židy, ačkoli ti tvoří 90% komunistických zvědů i zvědů v oblasti atomového výzkumu!

Lillienthal, Oppenheimer. Teller, Straus, Rickover, Rabi a další a další, všichni stejní. "Nesuďte podle skupin." Ale na vrcholných místech je jen jedna skupina lidí - a tatáž skupina lidí je domovem pro většinu komunistických špehů v naší zemi.

Jak zdůraznil Winston Churchill vedoucí síla a vedení marxistických sil je židovské a většina Židů přinejmenším nějakou formou sympatizuje s komunismem, nebo komunisty skrývají vykřikováním, že skuteční antikomunisté jsou "nenávistní fanatici".

Ale v žádném případě nejsou všichni Židé komunisté a stejně tak nejsou všichni komunisté Židé. Vědeckou pravdou je prostě toto: na základě nepopiratelné statistiky JE NEZNÁMÝ ŽID PRAVDĚPODOBNĚ (ale ne určitě) PROMARXISTICKÝ, a už je jedno, zda je trockista, komunista nebo jen rasy mísící "liberál".

Jak jsem tak přemýšlel a snažil se udělat si v hlavě pořádek, začal jsem bádat nad tím, proč jsme vstoupili do války po boku bolševiků, kteří nám desetiletí vyhrožovali zničením, a ne křesťanského Německa, které v naší zemi nikdy nemělo jediného špeha a nemělo praktickou šanci (nebo plán) na zabrání světa, jak jsem původně věřil.

Přemýšlel jsem o Adolfu Hitlerovi a nacistech. Zjistil jsem, že jeho názor na Židy byl pravdivý. Možná by stálo za to přečíst si jeho knihu, Mein Kampf, abych se podíval, jestli měl pravdu ještě i v něčem jiném.

Obíhal jsem obchody s knihami po celém San Diegu a nakonec jsem našel zastrčený výtisk Mein Kampfu. Koupil jsem si ho, vzal domů a přečetl.

A to byl konec Lincolna Rockwella, hodného chlapce, hloupého Góje - a začátek naprosto odlišné osobnosti.

Když jsem četl Mein Kampf, bylo to jako bych četl součást mě samého. Po dlouhá léta jsem se snažil utřídit nekonečný filosofický, politický a sociální zmatek našeho světa a vyrovnat se s ještě zmatenějšími odpověďmi na moje otázky. Pořád dokola jsem si říkal "musí to mít přece nějaký smysl, nějaký logický vztah mezi sociálními a politickými skutečnostmi!" V přírodě tomu tak je, vždycky najdeme pod věcmi nějaký zákon. Ale žádný člověk ani žádná kniha nedokázala pomoci mému mozku najít hlavu a patu věcí v naši společnosti. Žil jsem prostě s pocitem, že je něco v nepořádku a že musí existovat způsob, jak tuto "chorobu" najít a nějakým inteligentním způsobem se pokusit napravit to špatné.

V Mein Kampfu jsem to našel. Celý ten šedý svět, který jsem nemohl pochopit, jsem najednou viděl ve slunečním světle pochopení. Nedokázal jsem knihu odložit, aniž bych se k ní okamžitě nechtěl vrátit. Četl jsem ji za chůze, četl jsem ji v letadle a automaticky dával instrukce pilotům. Četl jsem ji při přecházení přes ulici. Četl jsem celou noc až do rána. Když jsem skončil, začal jsem znovu a podtrhával a zvýrazňoval zvlášť podařené pasáže. Tu knihu jsem prostě studoval.

Jak může svět Mein Kampf nejen ignorovat, ale také ho zatratit a nenávidět a předstírat, že je to "plán za zotročení světa", když je to ten nejlogičtější a nejrozumnější plán na ZÁCHRANU světa, jaký byl kdy napsán? Copak to nikdo nečetl, že lidé klidně prohlašují, že je to dílo šíleného "žvanila"? Jak se mohou rozumní lidé vyrovnat s takovým obrovským intelektuálním podvodem? Proč tu knihu tak nenávidí a odsuzují? Chápal jsem, proč ji nenávidí a odsuzují Židé, ale proč můj vlastní národ?

Zjistil jsem, že Hitler nechtěl zotročit svět ani žádný jiný národ, chtěl jen zpátky ty části Německa, které mu odepřela Versailleská smlouva.

Vím, že kdyby nám Mexiko vyhlásilo válku, vyhrálo ji a vzalo nám Arizonu a Texas, určitě bych to tak nenechal. Vy ano?

Ani Hitler nemohl. Otevřeně řekl, že chce zpátky části Německa, které byly předány Polsku, Československu atd. Jediná místa, na něž zaútočil, byly někdejší součástí Německa, jako Prusko a Rakousko, které mu ukradli ve Versailles.

Hitler v Mein Kampfu říká, že přežití západní civilizace záviselo na udržení britského impéria, a pokud by Židé dokázali, aby Anglie vyhlásila Německu válku, výsledkem bude, že přijde o svou říši. Není to přesně to, co se později stalo? Hitler dokonce řekl, že by rád pomohl Britům bránit britské impérium německými zbraněmi!

Ukážu vám jeden příklad, na němž uvidíte, jak jste byli oklamáni a jak se nám lže o Hitlerovi a druhé světové válce.

Kolikrát jste už slyšeli o "Hitlerově technice lži"? Mnoho lidí věří, že "velká lež" je Hitlerův vynález, technika, kterou brání v Mein Kampfu.

Liga proti pomluvám vydala brožuru zjednodušující nacismus pro obyčejné lidi, v níž židovský autor píše: "Součástí německé propagandy bylo samozřejmě umění vymýšlet si. Hitler napsal"´Rozhodným faktorem v tom, abyste uvěřili v lež, je její velikost. Masa lidí uvěří mnohem spíše ve velkou lež."

A co Hitler skutečně napsal?

(zde je v originále část Mein Kampfu, kterou nebudu překládat, protože by to byl několikátý překlad a nemusel by odpovídat skutečnosti)

Prakticky totéž - ovšem vztahovalo se to na techniky Židů, nikoli jeho, a Hitler je nedoporučoval, pouze na ně upozorňoval.

Zjišťoval jsem to po celou dobu četby Mein Kampfu - viděl jsem přesný opak než to, co nám říkali Židé. Ale nikdo se neobtěžuje knihu číst, takže Židé s mohou směle pokračovat ve své velké arogantní lži.

Dlouho po válce jsem zjistil mnohem více šokující věc, totiž že není pravda, jak tvrdí židé, že Hitler začal druhou světovou válku. Ještě před jejím začátkem Židé vydali knihu s názvem "Německo musí zaniknout", která KÁZALA VYHLAZENÍ NĚMECKÉHO LIDU (to bylo dlouho před tím, než se objevila obvinění o plynových komorách). Ještě horší je, že Židé v roce 1940 měli nakresleno na mapě rozdělení Německa, a hranice, kterou mají Židé na mapě z roku 1940, je prakticky stejná jako hranice, která Německo rozděluje teď!

Tohle všechno by bylo bez důkazů neuvěřitelné, takže tady jsou. Časopis TIME měl na tento návrh jedinou reakci "Senzační nápad!", New York Times to nazvaly "Plánem na stálý mír mezi civilizovanými národy"! Židovský autor této knihy se vychloubá už na titulní straně se slovy "Tato dynamická kniha naznačuje plán na vyhlazení německého národa a jeho naprosté zmizení ze zemského povrchu. Součástí je i mapa vyznačující možné rozdělení území Německa." - To všechno bylo PŘED VÁLKOU!

Tento židovský plán na vyhlazení Němců po celé zemi (což zahrnuje i milióny Američanů německého původu) jsem neprohlédl, dokud tito Židé nepřesvědčili mě i miliony dalších Američanů, abychom tam šli a skutečně se nepokusili německý národ vyhladit. Bombardovali jsme například přes čtvrt milióny žen, dětí a uprchlíků v nevojenských Drážďanech během JEDINÉ noci. Po válce jsme nejen rozdělili Německo, jak doporučili židovští genocidisté, ale zničili jsme i schopnost Německa, aby se dokázalo samo uživit. PO válce jsme tam šli a zničili nejen továrny, ale také milióny akrů lesů jen proto, abychom zničili zemi!

Znovu jsem si prostudoval Mein Kampf. Pomalu jsem začínal chápat. uvědomil jsem si, že národní socialismus, ikonoklastický (obrazoborecký, pozn.překl.) světový názor Adolfa Hitlera byl doktrínou vědeckého rasového idealismu - v naší době nového. Viděl jsem dobu podobnou té před dvěma tisíci let, kdy se vytvářel jiný nový světový názor, který změnil svět navždy. uvědomil jsem si, že tato nová a báječná doktrína vědecké pravdy, která se vztahuje na člověka samotného stejně jako na přírodu, je jedinou věcí, která může zachránit člověka před jeho vlastní degradací v luxusu, samoúčelné krátkozrakosti a rasové degeneraci. Doktrína Adolfa Hitlera byla politickým vzkříšením naší doby a Hitler sám byl zachránce, kterého poslala sama Prozřetelnost na pomoc kolabujícímu lidstvu. Hitlerovo a německé "ukřižování" zapadalo do úmyslu neznámého Scénáristy. Dokonce ani těch jedenáct "učedníků" pověšených v Norimberku nebylo bez významu!

Nejvíce nenáviděná a proklínaná idea před dvěma tisíci let bylo křesťanství. Nejvíce nenáviděným a nejvíce proklínaným člověkem byl Ježíš Kristus. jeho následovníci byli těžce postihováni a vražděni dobrými, rozumnými lidmi, kteří stejně jako každý normální člověk uznávali Řím a celou říši za nejpevnější věc na světě. Uvědomil jsem si, že dnešní marxisticky-demokratický svět je další "Římskou říší" a dnešní nacisté jsou podobni tehdejším křesťanům.

To, co se teď děje, je víc než jen bojem o vládu nad současnou politickou a společenskou situací. Jde o naprosté rozbití společnosti, která je tak prohnilá, že bude své marxistické ničitele ještě milovat - a o pomalý vznik nacistické společnosti, která starou společnost nahradí, i přesto, že nacismus je teď nejvíce "nenáviděnou", "prokletou" a "obávanou" doktrínou na světě (stejně jako bylo kdysi křesťanství)!

Takovéto myšlenky napadnou člověka jednou za život, pokud vůbec někdy. Ale potom se ten člověk už navždy změní. Moje duše byla najednou nadána nějakou nadpřirozenou silou. Dny mentální temnoty a zmatku skončily, věděl jsem, že mám dělat co jen dokážu, abych rozšířil novou a báječnou myšlenku a zabezpečil její vítězství v kolabujícím světě, ať mě to stojí co to stojí, dokonce i když budu "hozen lvům". stejně jako tehdy jsem si i dnes jist tím, že se to podaří. Nic nemůže zastavit vítězství toho, co je dnes historickou nutností, určenou událostmi, které se vymykají naší kontrole.

Marxisté předstírají, že jejich vítězství je to, které je historicky předurčeno. Ale jejich čas se naplnil. Bylo jim určeno pozvednout se až na vrchol, a to se jim podařilo. JEJICH vítězství už minulo. Teď už je za nimi, ať si jejich "Římská říše" vypadá pevná a mocná jak chce. Dnes jsou v Kremlu, Jeruzalémě a v Bílém domě, mají různé masky, ale nikdy se jim nepodaří zašlápnout celý svět podpatkem marxistické doktríny "mas", "rovnosti" a rasové rovnosti. "Římské legie", jimž vládnou a jejichž součástí jsem byl tak dlouho, ničí všechno, co se jim postaví na odpor. "Křižují" celý německý národ a apoštoly velkého muže, kteří se na jeho obranu odvážili něco říct.

Ale oni sami už nad sebou proslovili pohřební řeč, když řekli, že "všechno má uvnitř zárodek vlastní destrukce". I oni sami jsou obětí tohoto platného zákona. A destrukce přijde z jejich vlastních řad. Dokonce i jejich vlastní "legie" se pod tíhou jejich marxistických doktrín rozpadají.

MY jsme ti noví "barbaři", vykovaní do železné tvrdosti v ohni jejich nenávisti a pronásledování. Oni si myslí, že se nás zbavili a že jsou na cestě ke konečné "světové revoluci" a židovskému panství nad světem jejich Krále Sionu, byť mu říkají "komisař", "Generální tajemník Spojených národů" nebo "izraelský premiér"! Ale nás jsou milióny. Dnes už to vím. NIC nás nemůže zastavit.

Na druhou stranu, jen třikrát v historii se podařilo národu, na nějž plnou silou zaútočili židovští piráti se svým rudým morem, ubránit: Itálii, Německu a Španělsku. A pokaždé rudé piráty neodradily konzervativní řeči, ale AKCE, kterou nepřítel nazývá "fašismem". To, co nazývají "fašismem" či "nacismem", není nic jiného než árijská nebo bílá OBRANA PROTI RUDÝM PIRÁTŮM.

"Nacismus" je obranný mechanismus árijských bílých lidí proti smrtícímu útoku světového židovstva a jeho komunismu, sionismu, rasové rovnosti, degeneraci a "demokracii".

Nacismus nahrazuje kolabující "konzervativní" OBRANU důrazným ÚTOKEM.

A když je lid tak blízko historické smrti jako celá bílá rasa, útok je nejen nejlepší obrana, ale také JEDINÁ obrana.

Dokud jsme se na scéně neobjevili my, Židé všechny "konzervativní" protivníky zahnali na obranu strašným obviněním. "Vy jste fašisté, jste nacisté!"

Dosud dokonce i takzvané antisemitické organizace utíkaly jako králíci, když se jim dostalo tohoto označení. Připomínají mi Petra, který protestoval, že není křesťan, když ho honili Židé. "Já ne!" křičí tito vystrašení lidé. "My nejsme nacisté!"

Poprvé s příchodem Americké nacistické strany, se objevuje duchovní síla, která dokáže po tomto obvinění Židům pohlédnout do očí a říct: "To tedy máte pravdu, že jsme nacisti, a brzo se o vás postaráme, vy zrádci, zloději, lháři, teroristi a komunističtí nepřátelé!"

V dávných dobách pirátských band byl jejich vůdce většinou "pilířem společnosti", který svou pirátskou činnost provozoval tajně. Útok na něj se skoro rovnal sebevraždě. Ale vždycky se našli odvážní muži, kteří to udělali i přes protesty veřejnosti.

Američané jsou dobrosrdeční, přátelští lidé, kteří se pomalu rozhněvají.

Mnoho skupin a národů po celém světě se spletlo a myslí si, že se necháme do nekonečna tupě zneužívat.

Ale už jsme dokázali, že když se nakonec ROZZLOBÍME - Bůh ochraňuj ty, kteří zneužívali naší trpělivosti.

Když bílého Američana necháme, zničí všechno, co mu přijde pod ruku. Dříve nebo později Židé překročí hranici americké trpělivosti, tak jak to dělají celou dobu své historie.

Když se Američané rozzlobí, Židé padnou na kolena a budou prosit Adolfa Hitlera, aby je zachránil. Pomsta, kterou na nich vykonají ostatní národy, bude ve srovnání se zuřivostí bílého lidu rájem.

Doufám, že v té době budeme zorganizováni a dokážeme záplavu Američanů, kteří budou ve svém vzteku mít pravdu, usměrnit do KONSTRUKTIVNÍHO, nikoli destruktivního, směru.

Pokud se mi to podaří, najdeme spravedlivé řešení židovského problému. Pokud se mi to nepodaří, bude na každé lampě v Americe viset Žid.

hore


VI. DŮKLADNÝ POHLED NA PODVODNÍKY

PROČ?

Proč takové množství Židů věnuje veškerou svou energii zločinným komunistickým pirátským operacím namířeným proti miliónům ne-Židů, z nich naprostá většina nikdy neudělala nic, co by mohlo Židy zranit?

Dokud nepochopíme, PROČ tolik lidí dělá to co dělá, nebudeme schopni je z jejich pozic dostat.

Na první pohled se zdá, že to co dělá tolik Židů, je čistá, nevěrolomná šílenost.

Jedna z nejběžnějších forem šílenství je "paranoia". Jejími příznaky jsou VELIKÁŠSTVÍ a STIHOMAM.

Člověk, který o sobě tvrdí, že je Napoleon, je paranoik. Trpí iluzí velikášství. Skoro pořád bude trpět neustálou představou, že všichni proti němu kují pikle, nenávidí ho a pokoušejí se ho zranit. Protože neuznávají, že JE Napoleon (Bůh, Ježíš nebo co si vlastně ten blázen myslí, že je), jdou po něm. Temně mluví o rádiových vlnách, které jsou na něho směrovány, aby řídily jeho mozek, a je si naprosto jist tím, že je nespravedlivě pronásledován.

Kdykoli se setkáme s osobou, která má pocit vlastní neobyčejné důležitosti a stále mluví o tom, jak ji všichni nenávidí a snaží se zneškodnit, můžeme si o tom chudákovi myslet, že ho postihla mentální nemoc - paranoia.

Když prozkoumáme povahu židovského "náboženství", zjistíme, že je skoro celé plné těchto iluzí.

Židé po věky rozhlašují, že jsou "vyvoleným božím lidem", nadřazeným nad všechny ostatní a božským právem předurčeni k tomu, aby šlapali po krku ostatním (viz Exodus, Genesis a zvláště Pátá kniha Mojžíšova). A protože ostatní národy nechtěly těmto "vyvoleným" Židům dovolit, aby jim stáli na krku a kopaly po nich či je dokonce zabíjely, když se Židům podařilo díky manipulaci nahrabat většinou bohatství a moci v hostitelské zemi, Židé po staletí skučeli čím dál hlasitěji, že jsou "PRONÁSLEDOVÁNI", "nenáviděni" a lid z nich dělá "obětní beránky". Oni sami jsou vždycky nevinní, pomilováníhodní a vůbec jsou vzory spravedlnosti.

Jinými slovy, Židé si udělali náboženství z PARANOIE. A každý, kdo bude popírat tvrzení Židů o pronásledování a o postavení "vyvolených" je samotnými Židy prohlášen za ŠÍLENÉHO!

Podíváme-li se na to objektivně, je takřka neuvěřitelné, že tito Židé, kteří se otevřeně a arogantně ohánějí vlastní iluzí o "vyvoleném lidu" a o tom, jak jsou nespravedlivě "pronásledováni", dokázali polovině zeměkoule vymýt mozek a nalít do něho, že všichni, kteří tyto fakta o Židech zpochybňují, jsou "blázni" a dokonce PARANOICI - to je diagnóza, kterou židovští "psychiatři" předhodí každému, kdo se na židovskou paranoiu dívá reálně.

Ale PARANOIA není jediným důvodem pro jinak nevysvětlitelné chování Židů, chování, které jim zaručuje, že jsou vyháněni, vražděni a vystěhováváni z každé země, kterou zamoří.

Podívejme se na to, jak to Židé dělají ve všech zemích, do nichž přijdou.

Židé jsou vítáni v jedné zemi za druhou. Potom použijí jakékoli metody, od podvodu k násilí, aby okradli a ochudili své nežidovské hostitele. Použijí svého bohatství, aby získali vládu nad tiskem, vzděláním atd., aby vymyli mozky svých hostitelů a ti jim potom dali místa jako skrytí vládci národních vůdců. Zároveň chystají revoluce, aby vytvořili v zemi anarchii a vzpoury, během nichž použijí síly a násilí, aby získali VŠECHNU moc a bohatství. A konečnými důsledky jejich revolucí je vždycky to, že ustanoví bláznivé, neproduktivní marxistické státy, které nemohou přežít bez obrovských transfúzí peněz a zboží od nekomunistických (produktivních) států a lidí. (Viz Izrael, který existuje valnou většinou díky německým "reparacím", americké velkodušnosti a sovětskému Rusku, které zachraňuje americká pšenice, peníze a "POMOC".)

Tak to je po přinejmenším tři tisíce let, o nichž máme zprávy. Židé to udělali (historicky doloženo) v Řecku, Persii, Římě, Španělsku, Anglii, Portugalsku a v tuctu dalších království, a potom byli vykázání nebo zavražděni pro parazitické operace směřující proti jejich hostitelům, aby mohli žít bez námahy.

A to je první část odpovědi na otázku, proč se Židi chovají tak jak se chovají.

OBROVSKÁ ČÁST ŽIDŮ PROSTĚ NERADA PRACUJE.

Od nepaměti hledali způsob, jak se vyhnout tomu, aby si museli vypěstovat to, co potřebují k životu.

Pro všechny ostatní národy byla ZEMĚ základem, na němž závisela jeho existence. Nelze si představit Francii, Anglii, Egypt, Spojené státy, Čínu, Japonsko, Itálii, Švédsko nebo jakýkoli jiný národ bez země, díky níž by si vydělal na živobytí, a která je v duchovním slova smyslu národem.

A přesto existuje národ, který skoro dva tisíce let žije BEZ jediné pídě země, na níž by se živil - židovský národ. Jak to dokázali?

Odpovědí je, že Židé vždycky používali jiné LIDI stejně, jako jiné národy používaly ZEM.

Můžete namítnout, že Židé byli ze své země vyhoštěni a neměli jinou šanci. Ale doslova stovky a stovky jiných lidí byly také vyhoštěny ze své země, a nezanikly - a dokonce se ještě často tak pozvedly, že dokázaly DOBÝT jiné místo a tak získat půdu pro obživu.

Místo toho, aby to dělali jako všichni ostatní lidé nebo si našli nějakou zemi, na níž by mohli žít, Židé se přizpůsobili jiným způsobem: prostě se naučili žít na úkor jiných lidí, kteří se živili z půdy.

A v průběhu staletí se Židé stali specialisty na tento způsob života. Slyšel někdo o větším množství židovských kovbojů, farmářů, objevovatelů? Židé nikdy nepřijeli do nějaké země ve větším počtu, dokud nebyla OSÍDLENA a PRODUKTIVNÍ. A ani potom nešli Židé na venkov, aby získali půdu a něco pěstovali, jako většina ostatních lidí v nové zemi; namísto toho se usadili ve městech a vesnicích, jakmile byly vystavěny, a začali své kariéry obchodníků, vlastníků salónů atd.

Tato forma života se nazývá v přírodě parazitismus. Stejnou charakteristikou se mohou "pochlubit" různé druhy zvířat a rostlin, například tasemnice či břečťan.

Abyste se stali úspěšným parazitem, tj, abyste od něj získávali potravu atd. dlouhodobě, musíte svému hostiteli krást jídlo a přístřeší nějakou relativně neškodnou cestou, tak, aby si toho hostitel ze začátku nevšiml a toleroval vás.

TASEMNICI NEMŮŽETE CÍTIT. Jen vám chybí jídlo. Jste stále slabší a slabší, až jednoho dne zemřete, protože červ zlikvidoval všechnu potravu. A to právě paradox parazita: čím je úspěšnější, tím rychleji zabíjí svého hostitele a tím dříve sám umírá.

To je přesně to, co se stane s národem (a Židy), když je národ Židy předávkován.

Židé se nenápadně vetřou a postupem času ujídají svému hostiteli stále větší část jeho porce, mluvíce přitom o "bratrství". Pochybuji, že si více než jediný Žid z miliónu uvědomuje, co vlastně dělá svým těžkotonážním obchodničením, hyperintelektualismem a nečestnými spekulacemi. A VÝSLEDKY jsou jak pro něj, tak pro jeho hostitele katastrofické.

Po nějaké době, i když tasemnici stále ještě NECÍTÍTE, víte naprosto jistě, že se něco děje, a začnete po tom špatném pátrat. Dříve či později, když si uvědomíte, že vás tasemnice vyžírá zevnitř, se ho nelítostně a pokusíte zbavit, a pokud se vám to podaří, jste rádi.

Neustálé pogromy na Židy v celé historii lidstva jsou takovým vypuzením tasemnice. pozůstatky tasemnice, která byla vypuzena z těla jednoho člověka, si rychle nachází další oběť a opakuje svůj parazitický koloběh.

Pokud se vám zdá příliš neuvěřitelné, že by takoví LIDŠTÍ parazité mohli existovat, dovolte mi předložit vám příklad židovského VLASTNÍHO popisu této činnosti.

Ve Starém zákoně si můžeme přečíst příběh židovské činnosti v každém národě, který napadnou.

Židé skoro pokaždé přicházejí k dalšímu národu jako bezmocní "uprchlíci" nebo vězni a otroci (poté, co měli "problémy" se svými předchozími hostiteli).

Stejně tomu bylo ve starověkém Egyptě.

Žid jménem Josef pásl ovce. Jeho bratři se ho nejdříve pokusili zabít a hodili ho do studny (Genesis 37). Potom ale šli náhodou kolem nějací obchodníci s otroky a my se dozvídáme, že tito Židé zjistili, že by bylo zbytečné bratra prostě zabít, když ho mohou PRODAT do otroctví.

A tak rodní židovští bratři prodali Josefa za dvacet kousků stříbra, a Josef se stal egyptským otrokem.

Dále se dozvídáme že Josef vedl egyptskou domácnost coby otrok tak dobře, že dostal funkci "dohlížitele". Později se židovský otrok stal pro egyptského pána domu natolik nepostradatelným, že ho učinil šéfem celé domácnosti.

Ale Josef se dostává do problémů s Egypťanovou ženou. Tvrdí, že ji znásilnil. Josef nevinně tvrdí, že znásilnila ona jeho.

Josef je uvržen do vězení, kde opakuje svůj postup: stává se vězeňskému vedení pro své chytré obchodní nápady natolik nepostradatelným, že se stává VELITELEM vězení!

V tomto postavení se stává důvěrníkem faraónova majordoma, který je ve vězení. Josef mu chytře vykládá sny.

Faraón později svého majordoma opět dosadí do funkce, a má sen, který si nedokáže vysvětlit. Majordomus mu doporučí Josefa. Faraón si dá Josefa zavolat a vypráví mu svůj sen o sedmi tlustých a sedmi hubených kravách. Mazaný Žid řekne faraónovi, že to znamená, že Egypt čeká sedm let bohatství a sedm let chudoby. (Po staletí byly v nilském údolí obrovské záplavy a potom vždy následovala období sucha, takže "chudé roky" byly naprosto jistě následovány "tučnými" lety a naopak.)

Ale mladý faraón je Josefem tak zaujat, že se ho zeptá, co se s tím dá dělat. Chytrý hebrejec odpoví, že faraón musí najít muže, který by byl dost chytrý na to, aby v příštích sedmi letech shromáždil dostatek zásob. "Překvapivě" si faraón vybírá Josefa a později mu prakticky předává vládu ve své zemi. Josef se stává pánem Egypte a faraón přikazuje, že "bez jeho vědomí nesmí nikdo v Egyptě ani pohnout rukou".

Josef skladuje a schovává obrovské množství obilí, které egyptští dělníci vypěstují.

Když přijde na Egypt období sucha a Egypťané trpí hlady, Josef jim jejich vlastní obilí PRODÁVÁ.

Titíž prohnilí Židé, kteří prodali Josefa do otroctví nyní přicházejí do Egypta, aby si koupili nějaké obilí. Josef, který Egypťanům obilí PRODÁVÁ, těmto Židům obilí DARUJE. Dá jim vlastně obilí dvojnásobek a navíc přidá ještě egyptské zlato. Potom vykáže všechny Egypťany ze své kanceláře a řekne svým židovským bratrům, aby přivedli všechny ŽIDY, ABY ŽILI V EGYPTĚ NA ÚTRATY EGYPŤANŮ!

Josef zatím prodává obilí Egypťanům, kteří ho vypěstovali. Panovník je štěstím bez sebe ze své plné pokladny. Josef mu říká, že jeho bratři a jejich rodiny jsou na cestě do země, a faraón slibuje Josefovi, že budou moci žít z "bohatství země".

Z peněz, které Egypťané zaplatili za vlastní obilí kupuje Josef Židům vozy, vybavení a nábytek a přidává ještě 300 kousků egyptského stříbra.

Genesis dále popisuje, jak do Egypta přišla celá armáda Židů. Josef svým přátelům Židům říká, aby před králem lhali, že nejsou pastýři (protože ví, že by ho to mohlo rozčílit). Židé všichni dostanou zadarmo egyptský dobytek nejlepší zemi v Egyptě. ANI JEDINÝ Z TĚCHTO ŽIDŮ SE ANI NEPOKUSÍ PRACOVAT, ABY DOPLNIL BOHATSTVÍ, KTERÉ RABUJÍ. (známý parazitismus)

Dále se píše, že Josef, židovský pán Egypta, "shromáždil všechno zlato Egypťanů", za něž jim prodal obilí.

Výsledkem je, že egypťanům dojdou peníze.

DEPRESE!

Hladovějící Egypťané prosí Josefa, aby jim dal trochu obilí, protože už nemají žádné peníze. Josef jim typickým způsobem obchodníka říká, že mají přece ještě dobytek. TAKŽE ŽID BERE I EGYPTSKÝ DOBYTEK!

Příští rok hladovějící Egypťané opět prosí o obilí. Ale židovský majitel sýpek (naplněných egyptskou prací) jim říká, že SE BUDOU MUSET TEDY VZDÁT I SVÉ ZEMĚ! ABY PŘEŽILI, lidé ve jménu faraóna musejí Židovi dát i svou zemi. Josef je potom přestěhuje do menších míst - měst, A BERE JIM JEJICH VLASTNÍ ZEMI! Když jsou už Egypťané zoufalí, bez peněz, hladoví, bez dobytku a bez půdy, JOSEF JE VRACÍ ZPÁTKY NA JEJICH PŮDU JAKO PACHTŘE za 20% zisk!

Od té doby, co Josef řídí egyptské záležitosti, jsou Egypťané chudí, pracují jako otroci a mají hlad.

Ale hordy Židů, které Josef přivedl, bohatnou a tloustnou tím, že žijí z "bohatství země" - BEZ PRÁCE!

Připomíná vám to něco?

Po osmdesáti letech mají Židé skoro všechno a všichni Egypťané jsou otroky Židů. (V příběhu se nemluví o tom, co si o celé situaci myslí Egypťané, ale není těžké si to představit.)

[ Rockwellovo vyprávění biblického příběhu je nepřesné, přesně viz Bible, Starý zákon, První kniha Mojžíšova (Genesis), pozn. překl.]

V další knize, Exodu, zjišťujeme, že Josef zemřel a Egypťané se snaží najít způsob, jak setřást Židy. V Exodu jsou verše, které stojí za to opakovat celé (viz Bible, Druhá kniha Mojžíšova - Exodus 1,7-10; pozn.překl.):

"(I.)7. Ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo, převelice se rozmnožili a byli velice zdatní; byla jich plná země."

"8. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl." (Nepochybně antisemita.)

"9. Ten řekl svému lidu: ´Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my.´" (Podívejte se do New York City, Los Angeles atd.!)

"10. ´Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám ...´" (Jako zrádcové, špehové)

(Pamatujete si na Rosenbergovy, Sobely, Greenglassy, Goldy, Moskowitze, Silvermastery a další a další, kteří "se připojili k těm, kdo nás nenávidí (komunistům)"?)

Klasický postup:

Žid přišel v hadrech, v neštěstí, které mu způsobil jeho vlastní lid.

Hostitelé snadno rozpoznají obchodní nadání Žida.

Žid nehledě na nepřízeň osudu prosperuje.

Díky svým schopnostem zaujímá nejmocnější postavení v zemi.

Využívaje vlivu svého vysokého úřadu Žid shromažďuje nejen peníze a moc, ale přivádí i velké množství svých spolubratří, aby se na "jeho" moci a bohatství podíleli. Stane se tak nenasytným, že zničí celé hospodářství.

V následující "depresi" Žid shromáždí veškeré materiální bohatství A zemi.

Když Žid vlastní a řídí úplně všechno, z původního obyvatelstva nadělá otroky.

Nevyhnutelnou součástí tohoto procesu je takové bohatství a moc soustřeďující se u Židů a taková chudoba původního obyvatelstva, že se hostitelé stanou "antisemity" a Židé si začnou hledat jinou zemi, do níž mohou uprchnout. STÁVAJÍ SE ZVĚDY atd.

Dalším a posledním krokem je pokus domorodého obyvatelstva zbavit se Židů. Když méně radikální metody nefungují, původní obyvatelé povstanou a Źidy buď vyvraždí, nebo je vyženou ze země.

Tento židovský postup byl napsán před více než čtyřmi tisíci let - ŽIDY SAMOTNÝMI. Můžete si to všechno přečíst v Bibli.

V podstatě se jejich přístup nezměnil.

Odpovězte si sami: PRONÁSLEDOVALI EGYPŤANÉ ŽIDY NESPRAVEDLIVĚ?

Podle židovského pohledu na situaci v Genesis a Exodu neudělali Egypťané naprosto nic proti Josefovi ani Židům. Naopak, učinili Josefa "vládcem Egypta" a dali obrovskému množství jeho spolubtratří tu "nejlepší" zemi v Egyptě, dobytek, zrní a nekonečné množství výhod. Egypťané pravděpodobně pro Josefa a Židy už nemohli udělat víc.

Ale když měli Egypťané hlad a trpěli, protože bylo sucho, židé jim jejich pomoc neoplatili. Josef chtěl napřed jejich peníze, zničil jejich ekonomii, potom shrábl veškerý jejich dobytek a nakonec celou jejich zemi!

Zatímco Židy nechává žít "z bohatství země", domorodé obyvatelstvo vystěhuje z jejich půdy do měst, kde jsou žebráky, a potom jim "dovolí", aby se jako pachtýři vrátili na svoje pozemky - za dvacet procent z jejich zisku.

Tolerovali byste VY hosta, kterému byste dali nejlepší pokoj ve vašem domě, který by vám vzal všechny peníze, nábytek a nakonec i váš dům, jen proto, že byste žili v těžké době - a nechali byste potom vašeho "hosta", aby vás nechal nastěhovat zpátky do sklepa jako PODNÁJEMNÍKY, zatímco on sám by si žil BEZ NÁMAHY jako král?

Když víme, že součástí židovské povahy je parazitismus, snadněji pochopíme, proč se chovají tak, jak se chovají.

Všechny ty výkřiky o antisemitismu, perzekuci a vyvoleném lidu nám budou jasné ve chvíli, kdy si uvědomíme, že se CELOU DOBU SVÉ EXISTENCE SNAŽÍ ŽÍT BEZ NÁMAHY.

Potřeba udržet svého hostitele v "anestézii" - tak, aby si neuvědomoval, že je zneužíván židovským parazitem - donutila Židy, aby si vyvinuli celou řadu dalších vlastností, které jsou pro obět nakonec větším zdrojem k nenávisti než původní parazitismus.

První vlastností je schopnost LHÁT.

Skoro všichni velcí mužové, Kristem počínaje a Schopenhauerem konče, zatratili tyto lidi jako LHÁŘE, "mistry lži" atd. Hitler říká, že Žid řekne pravdu jen proto, aby později mohl říct ještě větší lež.

Aby zakryli fakt, že se stali zvláštním plemenem lidstva - tj. parazity, vymysleli si monstrózní lež, že jsou jen "náboženství". Popírají židovský vzhled, popírají charakteristické vlastnosti Židů, popírají své činy a ti, kteří o tom mluví, jsou "nenávistní" a "antisemité".

Aby si zdůvodnili svůj zvyk žít na úkor těch, kteří něco produkují, vymysleli si mýtus o "vyvoleném lidu". Otec, který si "zvolí" jedno ze svých dětí a ostatním dětem, které přivedl na svět, svou lásku bere, je podvodník a lump. Přesto Židé chtějí, abychom věřili, že Všemohoucí přesně toto udělal!

Kombinujíce tuto racionalizaci jejich parazitismu s fanatickou láskou k sobě samým a z toho vyplývající jednotností, uzavírají již po dlouhá staletí sňatky jen mezi sebou. To vyústilo ve zvláštní, snadno rozeznatelné plemeno obtloustlých, mastňáckých chamtivých Židů, který je dostatečně charakterizován postavou usvědčeného "poštovního podvodníka" Harryho Goldena lépe, než bych dokázal popsat slovy.

Vedle parazitismu byli Židé nuceni vypěstovat v sobě něco, v čem nás velmi převyšují - čistě materialistickou a neobyčejnou obratnost.

Existují samozřejmě i hloupí Židé. Ale PRŮMĚRNÝ Žid v mentální úskočnosti a ostrosti převyšuje PRŮMĚRNÉHO Góje. On totiž MUSÍ. Průměrný Gój je člověkem odvahy a síly. Když zjistí, že se Žid na něj chystá, že chce využít jeho práce, použije holé síly, aby této lidské tasemnici v její činnosti zabránil. Aby se Žid takto násilnému konci vyhnul, musel si vypěstovat "velký" mozek.

To, co Židé předvádějí světu jako své "náboženství", jsou ve skutečnosti kodifikované vědomosti, pravidla pro život parazita. Zní to pravděpodobně neuvěřitelně, ale důkaz pro toto tvrzení existuje dokonce ve vlastních slovech Židů. Zde je přímý citát z korespondence Karla Marxe s jiným Židem Baruchem Levym, jak byl citován v "La Revue de Paris" 1.června 1928:

"V novém uspořádání lidstva se děti Izraele rozšíří po celém povrchu Země a všude se bez opozice stanou vůdčími prvky, zvláště budou-li schopni přísně kontrolovat dělnickou třídu. Vlády národů, které vytvoří Univezrální republiku se pod pláštíkem vítězství proletariátu bez odporu poddají Židům, soukromé vlastnictví bude potom židovskými vládci potlačeno a ti budou všude řídit i veřejné fondy. Tak se naplní slib Talmudu, že v době, kdy přijde Mesiáš, bude Židům patřit bohatství všech národů na světě."

Ještě přesvědčivější je původní zdroj pravidel, která Židé uctívají jako svou "Bibli" - Talmud. Tato obrovská soustava pravidel využívání a zneužívání "hloupých Gójů" - nazývají nás dobytkem - obsahuje víc špíny a nenávisti, než jakákoli jiná kniha na zemi. Posuďte sami! Přečtěte si několik příkladů z této židovské svaté knihy - základny židovského "náboženství":

V období Cholhamoed jsou všechny obchodní transakce zakázány. Ale je dovoleno provozovat lichvářství na Gójích, protože to potěší našeho Pána kdykoli. --- Šulchan Aruch, Óra Chaim, 539

Ve svátek Haman musí všichni Židé říkat modlitby díků, zvané Arud haman, v nichž se praví: "Proklet buď Haman a všichni Gójové, požehnán buď Mardochej a všichni Židé." --- Šulchan Aruch, Óra Chaim 690

Modlitba kaddiš (židovský náboženský hymnus - pozn.překl.) se smí provozovat jen pokud je pohromadě alespoň deset Židů, a nesmí je rozdělovat žádná nečistá věc, jako např. výkaly nebo Gój. --- Šulchan Aruch, Óra Chaim, 55,20

Židé jsou lidské bytosti; ostatní lidé světa nejsou bytosti, ale zvířata. --- Baba Mezia

Všechny nežidovky jsou děvky. --- Eben Haezar

Žid smí znásilňovat, podvádět a křivopřísežničit; musí ale dbát, aby nebyl prozrazen, aby netrpěl Izrael. --- Šulchan Aruch, Jore Deah

Bílá dívka starší tří let smí být znásilněna. --- Aboda Shara 37a

Vyhlazení křesťanů je potřebná oběť. --- Zohar II 43a

Dokonce i ten nejlepší z Gójů si zasluhuje, aby byl zabit. --- Abodan Zorah 26b

Nejlepší křesťané musí být uškrceni. --- Rasoni, Exodus 14

Každý Gój, který studuje Talmud a každý Žid, který mu v tom pomáhá, musí zemřít. --- Sanhedrin 59a

Židé byli stvořeni tak, aby jim ne-Židé sloužili. Ti musí orat, sít, odstranit plevel, kopat, kosit, vázat, prosít a mlít. Židé jsou stvořeni k tomu, aby našli všechno hotovo. --- Berachoth

Žena, která měla pohlavní styk se zvířetem (např. se psem), si smí vzít kněze. --- Yebamoth 59b

Izrael je jako paní domu, které její muž nosí peníze. Proto nemusí Izrael pracovat a přijímá peníze od národů světa. --- Jalkut Schim., 75,2

A ten, kdo touží po tom, aby žádná z jeho přísah, které během roku udělá, nebyla platná, ať se na začátku roku postaví a prohlásí "Nechť každá přísaha, kterou v budoucnu udělám, je neplatná." Jeho přísahy potom neplatí. (kol Nidre) --- Nedarim 23b

Bůh dal Židům moc nad majetkem a krví všech národů. --- Seph. Jp., 92,1

Co se týče všech Židů, kteří uplatňují práva na vlastnictví, jejich vlastnictví je "jako nezakolíkovaná půda v poušti". --- Baba Bathra, 54b

Zmocní-li se Žid Gójova majetku, je to vždy chvályhodný skutek. --- Šulchan Aruch

Když má Žid ve své moci Góje, jiný Žid může jít za tímž Gójem, půjčit mu peníze a potom ho podvést, takže Gój bude zruinován. Protože vlastnictví Gójů podle našeho zákona nepatří nikomu a první Žid, který o něj projeví zájem, má na něj právo. --- Šulchan Aruch, Choschem Hamischpath, 156

Není dovoleno okrást bratra, ale je dovoleno okrást Góje, protože je psáno (Leviticus XIX, 13) "Neokradeš svého souseda". Ale tato slova, řekl Jehova, se nevztahují na Góje, kteří nejsou našimi bratry. --- Baba Mezia, 61a

Žid smí lhát a křivě přísahat, aby zničil křesťana. Jméno boží není znesvěceno, když lžeš křesťanovi. --- Baba Kama, 113a, 113b

Jako materialista zamilovaný sám do sebe a svého zlata a s povahou závislou více na braní než dávání je pro průměrného Žida velmi těžké být "fyzicky odvážný". Nevidí žádný důvod v sebeobětování, protože když je jednou mrtvý, nemá z toho žádný zisk. (Dokážete si představit "statečnou" tasemnici?)

Žid si uvědomuje, že jeho jedinou nadějí na přežití je utajení před svým hostitelem. Když si hostitel uvědomí, že má tasemnici, následuje léčba a veškeré lži a schopnost přetvářky jsou k ničemu. Do kanálu jde všechno.

A tak se Židé stali mistry světa v chameleónství. V Americe jsou modelovými Američany. Pojídají jablkový koláč, hulákají na baseballu a dokonce vstupují do unitářské církve a stejně jaké Gójové mašírují v neděli do kostela. V Anglii jsou roajalisté a mají tituly jako "rytíř" nebo "vévoda". Ve Španělsku pokřikují "Olé!" na býčích zápasech a stávají se z nich "donové". Před válkou se dokonce někteří Židé pokusili stát "nacisty". Ale pod tím vším je stále Žid a když přijde krize, Žid vyjde na povrch. Je především Žid, POTOM teprve Španěl, Angličan nebo Američan.

První židovský soudce Nejvyššího soudu Spojených států Louis D. Brandeis ve své knize "Sionusmus" uvedl pravdu o židovských činech:

"Uvědomme si, že my Židé jsme zvláštní národností, jejímž členem je každý Žid, ať je z jakékoli země, jakékoli národnosti či víry."

..."Organizujte, organizujte, organizujte, dokud nepovstanou všichni Židé, aby mohli být přičteni do našich řad - nebo aby se chtěně či nechtěně prokázali jako ti, kteří jsou proti svému lidu."

Pravděpodobně nejslavnější židovský rabín v Americe Stephen Wise to řekl ještě jasněji (New York Herald Tribune, 13.července 1938):

"Nejsem americkým občanem židovské víry. Jsem ŽID. Jsem Američan. Třiašedesát čtyřiašedesátin svého života jsem byl Američanem, ale Žid jsem 4000 let. Hitler měl v jedné věci pravdu. Nazývá židovský lid rasou, a my rasa jsme."

Žid má podobně jako had několik kůží, z nichž se podle potřeby svléká.

Když si začneme příliš všímat obrovského počtu Židů v řadách komunistů, Židé se stanou náboženstvím. Tito lidé, jako například Rosenbergovi, "nejsou Židé," vysvětluje Žid z Ligy proti pomluvám, "protože Žid věří v Boha a komunisté jsou ateisté. Proto Rosenbergové nemohou být Židé!"

Ale když přijde řeč na židovské uprchlíky z celého světa směřující do Izraele, mají takzvané "právo návratu", podle něhož je každý člověk, který má MATKU Židovku, ŽID. Takže když usvědčený komunistický zvěd Robert Soblen nechal propadnout kauci ve výši 100 000 dolarů, kterou složila Židovka Buttonweiserová a uprchl do Izraele, byl tam s radostí přijat velkou částí populace a do Spojených států byl navrácen teprve tehdy, když jeho úkryt v Izraeli začal narušovat "veřejné vztahy". Díky tomuto člověku málem vznikla občanská válka, protože většina obyčejných izraelců cítila, že vláda v případě tohoto KOMUNISTICKÉHO zvěda porušila "právo návratu".

Třetí židovskou kůží je "národnost".

Židé jsou hlavními propagátory myšlenky oddělení Církve a státu a po celé Americe úspěšně agitují za to, aby se křesťanské modlitby odstranily ze škol, aby byly zastaveny oslavy vánoc atd. ALE MAJÍ JEDINÝ NÁBOŽENSKÝ STÁT NA SVĚTĚ - IZRAEL!

Přestože všem ostatním upírají právo na spojení státu s náboženstvím, v jejich státě se nesmíte oženit - pokud nejste Žid. Kdykoli je však židovské náboženství voláno na paškál, okamžitě nasadí další kůži - sionistickou, a stanou se nevinnými vlasteneckými "nacionalisty"!

Z kůže rasové do náboženské či nacionalistické je to jen kousek a všichni Židé po celém světě se neustále převlékají.

Ať na ně zaútočíte jakkoli, vždycky se vám vyvléknou a jako sliz vytečou mezi prsty. A s těmito všemi podvody je pro ně jednou z nejdůležitějších záležitostí ZMĚNA JMEN.

Kdyby si všichni Židé ponechali svá původní jména, národ by se okamžitě začal bránit židovské kultuře, přestal by sledovat židovskou televizi, číst židovské noviny a bránil by se Židům u moci. A tak se přejmenovávají, aby jako Židé zmizeli před světem. Jen jejich spolubratři znají jejich tajemství.

Seznam známých "Američanů", kteří jsou ve skutečnosti Židy, by byl na celou knihu. abyste si udělali aspoň trochu jasno, předkládám vám aspoň několik málo jmen, jejichž skutečný původ mě šokoval:

ZÁBAVA

Mell Allen -- komentátor baseballu -- Israel 
Harold Arlen -- skladatel -- Arluck 
Jean Pierre Aumont -- Solomons 
Lauren Bacall -- Betty Bernstein 
Benny Baker -- Benjamin Zifkin 
Theda Bara -- Goodman 
Binnie Barnes -- Gattel 
Jack Benny -- Benny Kubelsky 
Milton Berle -- Berlinger 
Ben Bernie -- Benjamin Anzelovitz 
Irving Berlin -- Isadore Baline 
Victor Borge -- Borg Rosenbaum 
Ernest Borgnine -- Ermes Effron Borgnine 
Bobbie Breen -- Borsack 
Fannie Brice -- Borach 
J.Edward Bromberg -- Bromberger 
Pearl. S. Buck -- spisovatel -- Sydenstricker 
George Burns -- Nathan Birnbaum 
Eddie Cantor -- Izzie Iskowitz 
Sue Carol -- Evelyn Lederer 
Jeff Chandler -- Ira Grosssel 
Charlie Chaplin -- Israel Thonstein 
Ina Claire -- Fagan 
June Clayworth -- Cantor 
Jackie Coogan - Cohn 
Aaron Copland - Kaplan 
Ricardo Cortez -- Jacob Krantz 
Tony Curtis -- Bernard Schwartz 
Howard DaSilva -- Silverblatt 
Marlene Dietrich -- Felsinger 
Kirk Douglas -- Isadore Demsky 
Melvyn Douglas -- Hesselberg 
Charles Dubin -- TV režisér -- Dubronofsky 
Vernon Duke -- Vladimir Dukelsky 
Patricia Ellis -- Lefwich 
Clifton Fadiman -- sloupkař -- Isadore Fadiman 
Douglas Fairbanks Jr. -- Ullman 
William S. Gallmore -- rádio -- margolis 
John Garfield -- Julius Garfinkle 
Judy Garland -- Gumm 
Paulette Goddard -- Levy 
Samuel Goldwyn -- Goldfis 
Dorothy Gordon -- moderátorka N.Y.Times ruského původu -- Lerner 
Barry Gray -- rádio -- Benjamin Yaroslovky 
Harry Green -- hudba -- henry Blitzer 
June Havoc (také Gypsy Rose a April Kent) -- Hovick 
Melissa Hayden -- balet -- Mildred Herman 
Judy Hilliday -- Judith Tuvim 
Harry Houdini -- Ehrich Weiss 
Al Jolson -- AsaYoelson 
Sybil Jason -- Jacobs 
Danny Kaye -- David Kaminsky 
Bert Lahr -- Larrheim 
"Little Joe Cartright" Langdon -- Orowitz 
Piper Laurie -- rosetta Jacobs 
Marc Lawrence -- Goldsmith 
Steve Lawrence -- Sidney Leibowitz 
Madleine Lee -- Letterman 
Will Lee -- William Lubovsky 
Mrs. Jules Lederer alias "Ann Landers" -- sloupkařka -- Esther Friedman 
Miss Ray Lev -- pianistka --- Elihu 
Jerry Lewis -- Levitch 
Sinclair Lewis -- spisovatel -- Levy 
Ted Lewis -- Theo. L. Friedman 
Arthur Lief -- Abraham Lipschutz 
Roberta Linn - Dubin 
Mary Livingstone -- žena Jacka Bennyho -- Sydye Marks 
Emil Ludwig -- Cohn 
Eugene Lyons -- spisovatel -- Morris Gobeloff 
Mitzi McCall -- Steiner 
Ethel Merman -- Zimmerman 
Paula Morgan -- Miriam Spiegelman 
Buddy Morrow -- hudba --- Muni Zdecoff 
Jan Murray -- Murray Janofski 
William Paley -- bývalý představitel CBS -- Palinsky 
Joseph Papp -- televizní manažer -- Papirofsky 
Dorothy parker -- Rothschild 
Parkyakarkus -- Harry Einstein 
Jan Peerce -- Pincus Perelmuth 
Roberta Peters -- operní zpěvačka -- Peterman 
Abigail Van Buren, manželka Morton Phillipse -- slopukařka -- Puline Friedman 
John Randolph -- Mortimer Lipmann 
Erich Maria Remarque -- Kramer 
Elmer Rice -- Reizenstein 
Edward G. Robinson -- Emanual Goldberg 
Richard Rogers -- Abrams 
Billy Rose -- William Samuel Rosenberg 
Artie Shaw -- Strauss 
Sylvia Sydnea -- Sophie Koskow 
Elaine Stewart -- Steinberg 
Elliot Sullivan --Edi Solomon 
Lee Stevens -- Adam Weinert 
Mike Todd --Avrom Hirsch Goldbogen 
George Tyne -- Martin Yarus 
Sophie Tucker -- Abuza Kalish 
Walter Wanger - Feuchtwanger 
Mike Wallace -- TV osobnost - ruský Žid -- Myron Wallik 
Nathaniel West -- autor -- Nathan Wein stein 
Walter Winchell -- sloupkař --- Isadore Lipschitz 
Shelley Winters -- Hollywood -- Schrift 
Ed Wynn -- Israel Edwin Leopold 
J¨Keenan Wynn -- Frank Leopold 


POLITIKA 

Jerzy Borejsa -- vládní vydavatel, Polsko, 1954 -- Goldberg 
Michael M. Borodin -- založil komunismus v Číně -- Jacob Grusenberg 
Harry Bridges -- prezident ILWU - A.B Renton 
Ralph Bowman -- špeh v USA, 42-43 -- Heinz zimmerman 
Calvin Brook -- komunistický slovenský vydavatel zpráv -- Brueck Kalman 
Arthur Burns -- ekonom -- Burnstein 
Admiral Canaris -- zvěd ve druhé světové válce -- Moses Meyerbeer 
Frank Carlson -- kalifornský sloupkař -- Solomon Szkolnick 
Hattie Carnegie -- newyorská návrhářka -- Fanny Kanengeiser 
Sam Carr -- kanadský komunistický špeh -- Schmil Kogen 
Lord Cherwell -- britský šéf atomového výzkumu -- F.A. Lindemann 
Morris Childs -- tajemník kom. strany Illinois -- Chilofsky 
I. CHisienevschi -- nástupce Any Pukerové -- Brotiman 
Paul Corbin -- v roce 1964 byl demokratickým pobočníkem národního volebního výboru -- Paul Kobrinsky 
Margaret Cowl -- americká komunistka -- Undjus 
Jacob Arbens Guzman -- revolucionář v latinské Americe -- Finzi 
Clarence Dillon -- finanční diplomat -- Lapowski 
Raymond Arthur Davies -- kanadský špeh 1954 -- Rudolph Shohan 
Samuel Adams Darcy -- tajemník kom. strany -- Saul Dardeck 
Ben Dobbs -- kalifornský sloupkař -- Isgur 
Moritz Erdelyi -- člen váldy Bély Kuna -- Eisenstein 
Edward A. Filene -- bohatý bostonský marwista -- Katzmann 
Arnold Forster-- ADL -- Fastenburg 
Ludvík Frejka -- český ekonom 1952 -- Freund 
Anna Fujiwaka -- japonská vůdkyně komunistů 1952 -- Eisenberg 
Peter Gabor -- maďarská vůdce komunistů 1953 -- Beno Auspitz 
Gen. Gallen (Blucher) -- kom. Číňan -- Chesin 
Betty Gannett -- členka politbyra Spojených států -- Rifka Yaroshefsky 
Michael Gardin -- vítěz Stalinovy filmové ceny 1954 -- Gindin 
Jiohn Gates -- bývalý vydavatel Workeru -- Israel Regenstreif 
Mark Gayn -- Julius Ginsberg 
Mikhail Milsky -- šér tajné složby Rudé Armády v USA -- Milshtein 
Boris Morros -- kom. zvěd -- Moroz 
David A. Morse -- ředitel I.L.O. -- Moscovitch 
Steve Nleson -- jeden z prvních komunistů -- Joseph Fleischinger 
Ana Pauker -- rumun. komunist. diktátor -- A.Rabinsohn 
Dr.William Perl -- špeh z případu atom. zbraní -- Utterperl 
J.Peters -- americký rudý špeh -- Sandor Golberger 
George Powers -- tajemní kom. strany v Pottsburghu -- Morris Poberski 
Karl Radek -- sovětský agent ze začátků sov. svazu -- Sobelssohn 
Matyas Rakosi -- maďarksý kom. diktátor -- Rosenkrantz 
Razumow -- tajemník kom. strany na vých Sibiři 1935 -- Sagovitch 
Lord Reading -- místokrál v Indii -- Rufus Isaacs 
Bedřich Reicin -- český předák 1952 -- Friedrich Reismann 
Josef Revai -- vydavatel maďarského "Szabad Nep" -- Rabinovitch 
Sidney Hillman -- vůdce rudých dělníků -- Schmoul Gilman 
Morris Hillquit -- socialistický vůdce -- Misca Hikowitz 
Arthur Illner -- rudý zvěd v německu 1954 -- Richard Stahlmann 
Charles Douglas Jackson -- zaměstnanec Bílého domu -- Jacobson 
Harry Jackson -- organizátor kom. strany ve Washingtonu -- Henry Gliksohn 
V.J.Jerome -- kulturní komisař kom. strany USA -- Jerome Isaac Romain 
Kameněv -- Trockého švagr -- Lev Borisovič Rosenfeld 
Friedrich Karakas -- komisař Rudé brigády Bély Kuna -- Kohn 
Bruno Keller -- české politbyro 1954 -- Koehler 
M.G.Kenig -- francouzský kom. vydavatel 1954 -- Jacob Gremp 
Peter a Helena Krogerovi -- důležití sovětští špehové -- Morris a Lorna Cohenovi 
Béla Kun -- maďarský rudý diktátor 1919 -- Cohen 
Anatolij Lavrentiev -- šéf sovětských zvědů 1954 -- Lippman 
William Lawrence -- bývalý manažer Daily Workeru -- Israel Lazar 
Elizabeth Lawson -- vydavatelka Southern Workeru -- Elsa Block 
Michael J.Lee -- Ephriam Zinoyi Leberman 
Freda Linton -- kanadsjý kom. zvěd -- Fritzie Lipchitz 
Trebisch-Lincoln -- rudý zvěd -- Ignatz Trebisch 
Jay Lovestone -- trockistický komunista -- Jacov Liebstein 
Al Richmond -- vydavatel People´s World -- Abraham Richman 
Alex Rose -- vákonný tajemník Americké dělnické strany -- Olesh Royz 
Fred Rose -- kanadský kom. zvěd -- Rosenberg 
Nat Ross -- tajemník kom.strany v Minnessotě -- Rosenbaum 
Carl Ross -- tajemník komunistické mládeže -- Rosenbloom 
Andre Simon -- český komunistický vydavatel 1952 -- Otto Katz 
Richard Sasuly -- komunista v tajné službě amer. armády -- Alex Furth 
Ad Schoonenberg -- holandský vydavatel orgánu komunistů Pravda -- Belmonte 
Moi-Sha (Mah Kun) -- Čanghajšekův finanční poradce -- Morris A. Cohen 
John Sanford -- kom. hollywoodský spisovatel -- Julian Shapiro 
Rudolf Slánský -- český předseda vlády 1952 -- Salzmann 
Jack Sobel -- americký kom. zvěd -- Sobolevicius 
Jack Stachel -- jeden z prvních komunistů -- Jacob Stachel 
John Steuben -- kom. vydavatel "Pochod práce" -- Isaac Rijock 
I.F.Stone -- rudý vydavatel -- isadore Feinstein 
Gerard Swope -- byl v čele General Electric -- Gershon Schwabe 
Emmerich Szallay -- ministr vnitra za Bély Kuna -- Hollander 
Lev Trocký -- zakladatel kom. strany -- Leiba Davidovič Brinstein 
Vargo -- ministr financí za Bély Kuna -- Weichzelbaum 
Zoltan Vas -- ředitel Komlo Mines, Maďarsko 1954 -- Weinberger 
Jean Villon -- zástupce kom strany Francie po druhé svět.válce -- Ginsberger 
William Weiner -- pokladník kom.strany -- Welwel WarszoWer 
Harry Dexter White -- kom. zvěd -- Weiss 
Carl Winter -- am.komunista -- Phillip Weissberg 
Stephen S. Wise -- Weisz 
Nathan Witt -- komunistický právník -- Witkowsky 
Henry Yagoda -- v čele OGPU -- Herschel 
Yemelyan Yaroslawsky -- v čele protinábož. asociace Sov.svazu -- Goublemann 
Yurenev -- sovětský velvyslanec v Japonsku -- Goffman 
T.A. Yurkin -- Weinberg 
Yurovksy -- popravil carovu rodinu -- Alfred Rosenberg 
plk. Roman Zambrowski -- polské politbyro 1954 -- Nussbaum 
Zinoviev (Apfelbaum) -- politbyro -- Ovsegershon A. Radomilsky 
Zverditch -- Fonstein

Dokonce i přes slizké měnění jmen Židé vědí, že se vystavují nebezpečí, že jejich hostitelé UVIDÍ a potom se jich zbaví, stejně jako to udělalo spousta národů před nimi.

A tak je Žid nejhysteričtějším obráncem bezpečnosti skupiny v historii světa. Zaútočte na Žida - a celý kmen proti vám pozvedne své zbraně! Bude-li odhalen JEDEN Žid, mohli by lidé odhalit i ty další!

A na základě tohoto neustálého pocitu hrozícího nebezpečí Židé vyvinuli fantastická program, který ukolébává lidi už dávno před tím, než by měli něco hledat.

Židé nemohou žít ve zdravém, dobře uspořádaném organismu - společnosti. V takové společnosti by její vůdcové snadno zpozorovali nějaký zmatek. A tak Židé rozvracejí stávající systém - v monarchii jsou republikány, v republice jsou demokraty, v demokracii jsou "sociálními demokraty". V sociální demokracii jsou komunisty a mezi komunisty se přidávají k progresivní dělnické straně.

Tak stojí Židé vždy nalevo - jsou pro stále menší a menší autoritu a řád ve společnosti a tváří se, že to dělají pro "více svobody".

Židé jsou největší "liberálové" na světě, ne proto, že by milovali svobodu a volnost, ale protože vědí, že zdravé politické tělo by se tasemnic velmi rychle zbavilo. V rukou Židů se liberalismus stal "tasemnicismem" - organizací neproduktivních, parazitických lidí. proto každý "moderní" liberální program vyžaduje tolik peněz z našich daní. Peníze jsou "krví" společnosti a tuto krev vycucávají bohatí. Židé se neodvažují navrhnout jakýkoli program určený proti jakýmkoli parazitům, protože by bylo velmi snadné, aby se rozšířil. Tito ostatní parazité velmi dobře vědí, kdo je vlastně nechává žít, a jsou za to patřičně vděční.

Židé se pokoušejí zničit moc vlády, která udržuje pořádek. A když za peníze, které od lidí vybrali v daních, udržují při životě příživníky na ulicích, je velmi pravděpodobné, že zlost lidí se obrátí proti vládě.

Po tisíce let dělali Židé tyto věci za scénou - jako poradci králů a panovníků.

Ale teď vymysleli lepší způsob, jak zničit veřejný pořádek.

V podstatě je to totéž, s čím jsme začali, když jsme zjišťovali, co se stalo s naším lidem a s naší zemí.

nejparazitičtějším způsobem života ze všech je zločin.

Tam, kde si obyčejný parazit najde bezbolestný způsob sání životadárné krve svého hostitele, zločinečtí paraziti si ji berou holým násilím a silou a nestarají se o bolest, kterou oběti působí.

Piráti byli takoví parazité. Jen šli ven a vzali si nejbrutálnějším způsobem to, co chtěli - bez práce. Oběti vždycky zmizely.

Netrpěliví Židé, unavení čekáním na získání všeho bohatství světa obvyklou metodou sionistické kapitalistické spekulace, podvody a manipulacemi objevili zkratku bohatství všech národů.

Žid Marx vymyslel "komunismus".

Tím,. že naivním liberálním Gójům vyprávěl o ráji dělníků, kde budou moci mít všechno, o chtějí za minimum námahy, podařilo se mu naverbovat do své armády spoustu krátkozrakých Gójů, kteří mu pomohli svrhnout poměrně malou část výrobců a vlastníků bohatství. nadělal z co největšího množství dělníků piráty a slíbil jim kořist z lodí, které rozbijí.

A tady je odpověď, kterou jsme hledali na začátku knihy - KDO ničí Ameriku (a bílou rasu, která ji vybudovala) a PROČ.

Všeobecný zmatek v kultuře propagují Židé, aby zabránili objevům příliš mnoha obětí, kterým už vzali život. Čím větší nepořádek, tím více židovských parazitů může žít. A zároveň pracuje gang židovských komunistů na tom, aby nám sebrali všechen majetek, který nám ještě zbývá.

Ideologie, ideje, ekonomika, náboženství, sociologie, to všechno nemá s tím, co se děje, nejmenší souvislost. Boj nezuří mezi liberály a konzervativci, ale mezi komunisty a antikomunisty.

Stáváme se obětí gangu zločinných Židů, kteří nás vraždí čistě pro zisk.

Jde o boj mezi "námi" a "jimi".

Buďto použijí všechny způsoby, které znají, aby nás obrali o všechno, co máme, nebo je odhalíme, řekneme o nich, co jsou zač a VYHLADÍME TY SIONISTICKÉ TASEMNICE A KOMUNISTICKÉ PIRÁTY.

Důvod, proč Adolfa Hitlera dnes tak nenávidí Židé (a Gójové s vymytými mozky) je prostě v tom, že byl prvním člověkem v moderní době, který chtěl židovskou tasemnici zabít a zničit židovské piráty. V Německu to vlastně UDĚLAL.

Aby se zachránili, donutili nás Židé k druhé světové válce, v níž za jejich život bojovaly milióny cucáků, jako jsem byl já.

Stále křičí, že Hitlerovi se podařilo přinést Německu prosperitu a štěstí jen díky "válečné výrobě".

Ale to je jako obvykle další velká židovská lež. Hitler vyrval židovské tasemnice z žil německého hospodářství a lidé zjistili, jaký je bez tasemnic mluvících jidiš báječný život.

Zároveň Hitler odhalil a zničil marxisticko židovské piráty mezinárodního bolševismu.

Jak dokázal Hitler v Německu, nejhorší ze všech problémů současné civilizace jako když utnou ve chvíli, kdy odstraníme jejich příčinu - židovské tasemnice a piráty, kteří jsou v našem středu. Samotná skutečnost, že Židé jsou zmínění v této knize, zaručí to, že bude schovávána, jak jen to bude možné. A pokud nebude možné ji schovat, bude potlačena pronásledováním autora.

Protože je čím dál většímu počtu lidí jasné, co vlastně Židé dělají, snaží se protlačit zákon na ochranu skupin - a kritizování židovských zločinů a vysávání krve se stane zločinem.

Ale už je pozdě. Oběti tasemnice si už konečně začínají uvědomovat pravdu. A Židé, jak jsme už řekli, nemohou přežít už pouhé odhalení.

Takže v dalších kapitolách ODHALÍME jejich metody práce.

hore


VII. PŘÁTELÉ KAPITÁNA

Pirátský plán není jediný, který mají Židé připraven, aby získali bohatství bez práce.

Cílem je vždy totéž: bez práce získat všechno bohatství a všechno dobré, cop na světě je a zotročit Góje ke slávě a potěšení "vyvolených".

Zatímco brutální bolševičtí Židé čekají na pobřeží, až se loď definitivně roztříští, aby mohli shrábnout majetek a zabít všechny svědky, je ještě jiný gang Židů, kteří mají na převzetí majetku jiný plán.

Tento gang Židů jsou PŘÁTELÉ kapitána.

Nejsou to vrazi ani piráti. Jsou proti pirátům. Jsou to "kapitalisté".

To, co jejich židovští bratři na pobřeží dělají násilím, kapitánovi "přátele" dělají už na lodi krádežemi a podvody.

Tito „gentlemani“ pracují v pruhovaných kalhotách a cylindrech. Ale jejich zaměstnáním je starobylé židovské LICHVÁŘSTVÍ.

Jen několik poznámek o to, že termín "kapitalista" zpopularizoval starý Žid Marx, pirát.

Dokud Marx ve svém Kapitálu neřekl, že to co se děje, je KAPITALISMUS, lidé nedávali tomu, co dělají, žádné jméno, ale věděli, čemu věří. A KAPITALISMUS TO NEBYL.

Kapitál byl jen nástrojem lidí. Lidé jako Henry Ford se nezajímali jen o vydělávání peněz. Pokoušeli se s jejich pomocí něco dokázat, jako v případě Forda - dát lidem automobil, dostupný každému.

Americká ekonomika není zázračná proto, že je "kapitalistická", ale proto, že je PRODUKTIVNÍ! Správný název našeho systému není "kapitalismus", ale "produktivní podnikání".

Produktivní podnikání potřebuje kapitál. Ale potřebuje i práci, materiál, vedení a stovky dalších věcí. Kapitál je jen JEDNÍ Z NÁSTROJŮ produktivního podnikání.

To jen jeden parazitský génius Karl Marx povýšil kapitál na nejdůležitější prvek naší civilizace tím, že naše hospodářství nazval "kapitalistickým". Tím nás donutil, abychom bránili to, co ON VYMYSLEL a tudíž byli odsouzeni k prohře, protože bráníme systém založený ne na výrobě, ale na MANIPULACI S PENĚZI.

Kapitalismus je prostým uctíváním PENĚZ ne jako nástroje, ale jako IDOLU!

Většina mezinárodního kapitálu je ve skutečnosti vytvořena ne prací nebo výrobou nebo snad prostřednictvím nějakého rizika, ale MANIPULACEMI obrovskými sumami peněz za pomoci vnitřních informací Židů na vysokých pozicích.

Dokonalým příkladem toho, jak Žid přijde bez práce a rizika k penězům, je způsob, jakým nabyli svého jmění Rothschildové.

Jak je obvyklé v mezinárodním židovstvu, jedna větev Rothschildovy rodiny měla svá místa v peněžním systému Anglie a druhá ve Francii.

Těsně před bitvou u Waterloo, v níž Napoleon poprvé stál před možností porážky, tyto dvě bandy Židů z "nepřátelských" zemí spolupracovaly.

Francouzští Rothschildové vystavěli po celé cestě z Francie do Anglie jakési "semafory", jejichž prostřednictvím mohli předávat rychle zprávy svým bratřím do "nepřátelské" Anglie. A tak Rothschildové v Anglii znali výsledek bitvy dlouho před jeho oficiálním oznámením. (Povšimněte si, prosím, že toto "podnikání" - jakási informační síť - bylo tajné a těžily z něj jen židovské rodiny na obou stranách, nikoli Anglie nebo Francie!)

Znajíce výsledky bitvy, která změní osudy Francie a Británie, angličtí Rothschildové na londýnské burze "spekulovali" s obrovskými sumami peněz, protože věděli, jak bitva dopadne, zatímco britští Gójové stále čekali na zprávy.

Rothschildové bez práce a bez rizika během minuty vydělali miliardy.

Tento způsob je znám ze sázení na koně, kdy výsledky závodu jsou nahrávány, pozdrženy a odvysílány později, takže nic netušící sázkaři přijímají neuvěřitelné sumy na koně, kteří jsou už ve skutečnosti vítězi. Když provádíte něco takového, zavřou vás.

Ale když jste Židé a děláte totéž ve velkém, stanete se "mezinárodními bankéři" a poradci prezidenta.

Bernard Baruch, slavný prezidentský poradce, vydělal miliardy dolarů na americké burze ve chvíli, kdy stovky bílých obchodníků skákaly z oken - v době velké deprese v roce 1929.

Informace, které máte dříve než ostatní, velmi pomáhají.

Abychom lépe pochopili současnou povahu naší ekonomiky a zjistili, kdo z ní má zisk, podívejme se na DAŇOVOU strukturu.

Řekněme, že budete v chudobě pracovat po příštích pět let a vynaleznete přístroj, díky němuž slepí uvidí. zařídíte si malou továrnu, abyste tyto přístroje mohli vyrábět, a budete tvrdě pracovat na tom, abyste pomohli slepým. Řekněme, že na konci roku budete mít vyděláno milión dolarů.

STRÝČEK SAM VÁM VEZME PŘINEJMENŠÍM SEDMDESÁT, PRAVDĚPODOBNĚ VŠAK SPÍŠE DEVADESÁT PROCENT VAŠEHO VÝDĚLKU.

SAZBA ZDANĚNÍ TOHO, CO LIDÉ VYDĚLAJÍ PRACÍ A VÝROBOU, MůŽE PŘESÁHNOUT DEVADESÁT PROCENT.

Teď si představme, že nevynalézáme věci pro veřejné blaho, ale jsme bohatí Židé a máme přítele v Bílém domě, což není tak nepravděpodobná kombinace. Náš přítel nám dá vědět, že USA chystají multimiliónovou smlouvu na novou raketu s určitou společností. Zvedneme tedy telefon a nařídíme svému nákupčímu, aby koupil za milión dolarů akcie této společnosti. To je VŠECHNO. O rok později mají naše akcie cenu DVOU MILIÓNŮ DOLARŮ - přestože jsme nic neudělali a nic neriskovali.

A teď se podívejme, co udělá vláda s daněmi v tomto případě.

Takový zisk (akci, které vlastníme déle než půl roku) jsou takzvaným "kapitálovým ziskem" a je zdaňováním MAXIMÁLNĚ PROCENTY! S pomocí dobrého právníka lze daň snížit na nějakých pět nebo šest procent.

Náš neuvěřitelný systém upřednostňuje spekulace a znevýhodňuje výrobu, ušetřené peníze, riziko, nápad a starou dobrou PRÁCI.

Jak dlouho myslíte, že zůstane zdravé hospodářství s takovýmto základem - když zdraví a PRODUKTIVNÍ inteligentní mladí lidé vidí, že pracují jen hlupáci a oni můžou lehce žít jen z MANIPULACÍ.

Přesně to se teď stalo Americe a západu. Stále méně lidí je ochotno pracovat, protože zjišťují, že jsou snadnější způsoby, jak si vydělat.

Ale pak následuje doba, kdy hrozny padají z keřů, protože je nemá kdo sbírat, kdy domy padají, protože se o ně nikdo nestará a kdy je potřeba spousta pracovníků, ale přitom obrovské množství lidí, zvláště černých, neustále nadává na nezaměstnanost.

Práce, jedna z nejzdravějších a charakter budujících činností lidstva, degraduje a ve všech hospodářstvích, kde spekulují židovští kapitalisté, se stává podřadnou.

Abychom se vrátili k naší analogie "státní lodě", kapitalističtí židovští "přátele kapitána" nedělají nic jiného, než že přesunují náklad a z každého přesunu mají zisk. Díky jejich operacím není nákladu nikdy víc, stále ho ubývá, a Židé jsou stále bohatší.

Těmto operacím říkají "mezinárodní bankovnictví". Malý člověk, který si koupí nějakou akcii, je údajně "spoluvlastníkem" velké společnosti, ale ve skutečnosti nemá vůbec žádný význam. Důležití jsou Židé a jejich "přátele". Od ostatních Židů v Bílém domě dostávají vnitřní informace o nákupu pozemků pro vládu, postizích v obchodě, antitrustových postizích atd. Malý člověk jen přijde a své peníze do něčeho uloží, aby si je potom mohl nějaký Žid vybrat.

Není těžké pochopit, že malý člověk má tak vymytý mozek a má neustále tolik práce, že nemá čas si takových věcí všímat.

Ale mnohem podivnější je, jak Židé dokázali přesvědčit naše největší a nejbohatší muže, že jsou také "kapitalisté", a spolčili se ve svých informačních podvodech s lidmi jako jsou Rockefelleři, Carnegiové, Fordové, Johnsonové a další. Důsledkem toho je, že VÝROBA A PODNIKÁNÍ byly pozapomenuty a do popředí se dostal hnusný boj o KAPITÁL a PENÍZE.

Proto jsou výrobky stále nekvalitnější a ceny stoupají; proto jsou obrovské nadace miliardářů na straně levicových Židů; proto ze starého amerického rodinného jmění uniká CHARAKTER.Henry Ford by vyskočil z hrobu a zabil své vnuky a pravnuky, kdyby viděl, co udělali s miliardami, které vydělal VÝROBOU, a čím se stali jako prožidovští "kapitalisté".

Na investování "kapitálu" do produktivního podnikání, které dává lidem buď hodnotné zboží nebo služby, není nic nemorálního nebo špatného. Pokud chce člověk vydělávat peníze tímto způsobem, dobře. Ostatní se budou snažit dělat totéž a budou mu dělat konkurenci, a zboží a služby nabízené lidem budou tím pádem stále lepší. To je svobodný, produktivní ekonomický proces, který stál na počátku Amerického ekonomického zázraku.

Ale to NENÍ to, co dělají Židé a jejich "kapitalističtí přátelé".

Zisk Rothschildů v případě Waterloo byl ziskem jen pro zisk, a přitom vydělili Hebrejci na dvou proti sobě stojících skupinách árijských mužů, kteří bojovali v podstatě pro nic za nic.

Ve všech válkách (kromě druhé světové, která byla započata kvůli přežití Židů) stáli Židé na OBOU stranách, oběma stranám prodávali zbraně a uniformy a vlajky, kterými na sebe mávali. V občanské válce například britští Rotschlidové stáli za Jihem,zatímco Sever podporovali francouzští Rothschildové.

Tito kapitalističtí Židé jsou obvykle v řadách sionistů. Věří, že veškeré bohatství světa bude jejich. Tato jejich "posvátná" póza funguje jen tak dlouho, dokud se někdo nepodívá na jejich "náboženství" a nezjistí, že je to kodex pro"vyvolené", jak mají podvádět, ruinovat a zotročovat zbytek světa.

Jedinou realitou v ekonomice je ZBOŽÍ a SLUŽBY.

Všechny ty řeči o "inflaci","penězích", "měně" atd. jsou jen mlžením. Ten, kdo má monopol na zboží a služby, má i bohatství. Peníze jsou jen jakousi "vstupenkou" k těmto službám a zboží.

Židé ve skutečnosti vymysleli základní principy "kapitalistického" okrádání peněžními manipulacemi, která prováděli dlouho před naším letopočtem, v dávném Babylóně.

Původně babylóňané používali jako jednotku směny kus zlata (nebo drahých kovů či kamenů). Babylóňané brzy zbohatli a zjistili, že je velmi nepříjemné nosit s sebou neustále těžké pytle zlata.

Přihlásili se chytří Židé a nabídli se jako opatrovatelé tohoto zlata a případní nosiči. Babylónským kupcům dávali malé kameny s vyrytou hodnotou peněz, kterou jim hlídají. nedlouho poté babylónští obchodníci zjistili, že mezi sebou mohou obchodovat jen za pomoci těchto "účtů" a cenností s sebou těžké zlato.

A Židé brzy poté, co se obchodníci naučili obchodovat jen s "účty", zjistili, že už se pro své zlato nevracejí a obchodují jen s "účty". A tak se zlato ani nehlo ze svého úkrytu, ačkoli mezitím několikrát změnilo majitele.

A tak se zrodily "peníze" - v největším podvodu všech dob.

Všimněte si, že Židé nemuseli vytahovat zlato pokaždé, když došlo k transakci. Stále tam bylo a obchodníci je brzy přestali kontrolovat. Při vyjímečných příležitostech, kdy o ně požádali, jim je Židé vždy dodali.

Ale potom Židé zjistili, že mohou dát obchodníkům jakékoli zlato, dokonce i tehdy, když neměli pohromadě tolik zlata, na kolik vystavili "účty". Nakonec zjistili, že jim postačí DESET PROCENT zlata, které potvrdili.

Jinými slovy mohli podepsat záruky na desetinásobné množství zlata, než jaké skutečně vlastnili. A tak se stali "kapitalisty".

Za každou libru zlata, kterou měli v úschově, Židé prostým vypsáním dalších devíti potvrzení na totéž zlato získali těchto devět "hodnot" zlata pro sebe. Tato "nekrytá" potvrzení potom používali při obchodování a pro získání moci ve státě.

Věřte tomu nebo ne, přesně totéž dělají dnes se svými bílými partnery vám.

Federal Reserve (Kontrolní úřad), které založil Žid Paul Warburg z Rotschildovy rodiny, mají moc dělat přesně to, co dělali Židé v Babylóně: vystavovat "doklady", zvané "peníze" nebo měna, na to, co by mělo být jejich hodnotou. Ale není to tak.

Ústava Spojených států to vysloveně zakazuje, protože zakládající otcové si byli tohoto staletí známého podvodu dobře vědomi. Jen Kongres má moc právo vydávat peníze.

Přesto naše peníze teď vydávají Federal Reserve!

Pod židovským tlakem prošlo v roce 1913 protizákonný "Federal Reserve Act", který vytvořil centrální banku, která navázala na starověký způsob židovských podvodníků.

Federal reserve (polo soukromá organizace) tisknou naše peníze jak si chtějí, smetou skutečné vlastnictví a vykazují zisk, zatímco my, občané Spojených států, trpíme národním dluhem mezinárodním bankéřům, který je tak velký, že přesahuje lidské dimenze.

Způsob, jakým byla provedena tato drzá krádež je stejný jako ve starověkém Babylóně. Vydáváním desetinásobku potvrzení mají Židé prostředky na využívání bohatství a výrobků bílé populace aniž by pracovali a aniž by je při tom někdo chytil.

Národní dluh, který je nyní 300 násobně vyšší, než byl v roce 1910 (1,1 miliardy dolarů), dosahuje 336 miliard dolarů. Jen úroky činí 14 miliard ročně. Na hlavu je dluh nyní asi 1 700 000 dolarů. Když převzal moc Federal Reserve, dluh na hlavu činil 12 dolarů!

Deficit prvních osmi měsíců fiskálního roku 1967 činil 17.181 miliard dolarů.

Americké zlato je nyní nejníže za posledních třicet let - za deset let ztratilo na hodnotě nejméně 10 miliard dolarů. Dolary, které vlastní cizinci, mají nyní hodnotu 27 miliard dolarů.

Na konci tohoto roku by měl Kongres ukončit požadavek, aby Federal Reserve měly 25 procent zlata na pokrytí papírových peněz.

Nutí lidi, aby to, co nazývají "kapitalismus" uctívali, udělají z toho náboženství, nadělají z peněz idol a potom svými chytrými, ďábelskými manipulacemi z nás všechny ty peníze dostanou. A když už vlastní IDOL lidí, peníze, mají i MOC. Dnešní lidé jsou otroky peněz a tudíž otroky Židů.

Nikdo se neodvažuje postavit se proti těmto Židům nebo je kritizovat - díky obrovské moci jejich peněženky. Když se odvážíte kritizovat Žida, vy a celá vaše rodina budete hladovět, protože všechny dveře, které povedou k poctivému získání peněz, budou pro vás zavřené.

Možná ještě horší je způsob, jakým Židé používají peníze, aby za ně získali mozky svých obětí. Přemýšlet můžete jen o tom, o čem něco víte. A tak to, co si myslíte, je důsledkem toho, co čtete v novinách, co vidíte v televizi, v kině, naučíte se ve škole atd.

Pokud by se někomu podařilo nějakým způsobem získat všechny prostředky, které vám pomáhají sbírat informace a pouštěl vám jen to, co chce, abyste viděli a slyšeli, bude mít kontrolu nad vaším mozkem a tudíž nad vámi.

A přesně to se padělatelským Židům podařilo.

Vezměte si jen jeden ze způsobů, kterým získáváte fakta (jak si myslíte) o světě kolem nás :televizi. Televize je bezpochyby nejmocnějším médiem na světě. Jsme v éře masové komunikace.

A tak ten, kdo řídí televizi, řídí i mozky Američanů.

Máme jen tři vysílací sítě: CBS, ABC a NBC.

Prezidentem NBC je Robert Sarnoff, ruský ŽId.

Předsedou představenstva CBS je William Paley (Palinsky), ruský Žid.

Prezidentem ABC je Leonard Goldenson, ruský Žid.

Cokoli vidíte v televizi, to vám posílají tři ruští Židé.

A tak v televizním pořadu nikdy neuvidíte černého zločince, přestože 85 procent vážných zločinů podle statistik FBI páchají černí. Už vůbec nikdy neuvidíte židovského zločince, dokonce ani když je to nedílnou součástí příběhu, jako např. v Oliveru Twistovi.

Na druhé straně pokud je v nějakém příběhu záporný hrdina, v devíti z desíti případů ho představuje ignorantní, tabák žvýkající, krutý jižan, bílý protestantský anglosas nejnižší a nejhorší třídy. Jen se podívejte, kolikrát záporný hrdina promlouvá s jižním - nebo německým - přízvukem.

Zároveň s židovským, kapitalistickým, sionistickým záborem televize vykupují noviny a časopisy.

(Nyní následuje výčet židovských majitelů novin a časopisů podle situace z roku 1967. Od té doby se situace změnila k horšímu a mnohem úspornější by bylo vyjmenovat časopisy, které Židé nevlastní. Proto seznam G.L.Rockwella vynechávám. - pozn.překl.)

Divadelní podnikání je židovské odjakživa. A myslím že není třeba Američanům připomínat, kdo vlastní hollywoodská studia.

Vlastně už není žádná oblast, v níž by Židé neměli stále větší moc než bílí křesťané, kteří za Ameriku bojovali a vybudovali ji.

V New York Times 4.října 1964 vyšel článek, který odhaluje, že celých 80 procent Židů chodí na vysokou školu - a tudíž zasedne většinu důležitých míst v Americe, zatímco bílí Američané, kteří nemají tolik peněz, aby mohli studovat, jim budou muset sloužit.

Přesně to se stalo v Německu a povede to k téže explozi nenávisti k Židům, ať bude jak chce skrytá.

Možná řeknete, že Židé mají právo jít na vysokou školu, dokonce všichni, pokud si na to dokážou vydělat. Možná. Budu souhlasit, s tím, že člověk má "právo" na všechno, na co si dokáže vydělat.

Ale jak jsem už několikrát řekl, většina Židů získala své majetky "legálně", ale nefér cestou, ne čestnou prací nebo výrobou něčeho. A používáním nespravedlivě vydělaných peněz se Židům daří ovládat své hostitele a zničit národ, který jim velkoryse dovoluje, aby pracovali v jeho středu.

A žádný národ na světě nebude tolerovat, aby mu hosté brali střechu nad hlavou.

Na univerzity chodí jen 20% bílých Američanů, a Židů je tam celých 80%. To znamená, že naše povolání se začnou stále více stávat jen židovskými oblastmi a bílí lidé bez vysokoškolského vzdělání budou těmto chytrým Židům sloužit.

Mohl bych donekonečna uvádět příklady, jako že se dva Židé stali knězem a dokonce biskupem v irské katolické komunitě (slyšel někdy někdo o irském rabínovi?), ale nechávám na pozorování čtenáře, aby si sám všímal takových věcí.

Ještě před padesáti lety by se vám vysmáli, kdybyste tvrdili, že je možné eliminovat z povědomí lidí fakta o rozdílnosti ras. Ale Židé si nemohli dovolit nechat takovéto vědomosti existovat a už vůbec nemohli nechat lidi, aby si všimli, že Židé jsou RASA, tvářící se jako náboženství a navíc je ještě zaživa žere.

A tak nejdříve nastoupili chytří židovští profesoři, kteří začali učit, že neexistuje rasa. I přes šílenost těchto myšlenek byli tito šiřitelé nesmyslů propagováni v židovských publikacích a novinách.

prvním a nejdůležitějším z těchto pionýrů v biologické lži byl prokomunisticky Žid Franz Boas, který pravidelně posílal Stalinovi srdečná přání k narozeninám a jehož komunistické pozadí nemůže být za žádných okolností popřeno.

Tento komunistický Žid začal učit antropologii na Kolumbijské univerzitě v roce 1896 a stál v čele antropologického oddělení až do své smrti v roce 1942. zatím vyráběl jednu knihu za druhou, které "dokazovaly", že mezi silnými lidmi nejsou žádné rasové rozdíly. Boase chválili ve všech židovských novinách a dostával všechny akademické ceny, které si dokázali vymyslet. Všichni kritikové byli označováni za "fanatiky" a postupně jich začalo ubývat. nakonec viděla veřejnost Boase jako jakéhosi boha. Židovská administrativa udělala z Boase "uznávanou veličinu" ve světě sociální antropologie a etnologie. Jeho studenti a kolegové na Kolumbijské univerzitě jeho lži rozšiřovali a tak úmyslně otravovali mozky generace studentů a profesorů na amerických univerzitách.

Stále ještě se to děje. A každý kousek tohoto "převráceného zázraku" se mohl udát jen díky moci židovských peněz, které nám ukradli.

Se svým koupeným a podplaceným tiskem a televizí Židé dokážou zničit koho chtějí. Pokud někdo zaútočí na Židy, a nemusí na ně ani útočit otevřeně, jako třeba McCarthy nebo Robert Welch, je bez milosti roznesen na kopytech.

Abychom poznali v plné míře židovskou zločinnost sionistických "přátel kapitána", musíme vidět, co udělali s produktivní ekonomikou bílého lidu.

Bílí lidé všude zakládají produktivní hospodářství, v němž každý buď pracuje, nebo řídí či podstupuje nějaká rizika v podnikání, na němž má osobní zájem. Ekonomie árijců je vždycky PRODUKTIVNÍM PODNIKÁNÍM, ať jim kdo chce dává jakákoli jména. KAŽDÝ ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI DÁVÁ TÉTO SPOLEČNOSTI PŘINEJMENŠÍM TOLIK, KOLIK SI OD NÍ BERE.

Ekonomie Židů je PARAZITICKÁ. Žid si vždycky vezme víc, než vložil.

Jakmile získali Židé nějakou moc, okamžitě začali z produktivního podnikání uhýbat do činnosti zakázané ve všech zemích - do LICHVÁŘSTVÍ. začali oslepovat lidi nemorálností toho, co dělají pro zisk, aniž by pracovali nebo něco společnosti dali. Začali snižovat význam výrobního charakteru práce a řízení árijské ekonomiky a zdůrazňovat vydělávání PENĚZ - všemi možnými způsoby kromě krádeží. Odvedli pozornost árijských lidí od VÝROBKU k ZISKU. Řemeslnost a pýcha na výrobek začaly mizet a na jejich místo přišlo uctívání peněz. "Udělejte co nejvíc šmejdů, naleštěte je, ať jejich chyby nejsou tak vidět, rychle je prodejte za co nejvyšší cenu a potom, až budete mít peníze v kapse, na to zapomeňte.Takový byl nový přístup Židů, kteří naplnili Ameriku miliardami tun umělohmotných nekvalitních ŠMEJDŮ.

Dalším krokem bylo zmenšit VEŠKEROU produkci a soustředit se na MANIPULACI s penězi, aby získali ještě víc peněz - bez námahy.

Takováto sklizeň zisku bez jakéhokoli navrácení nějaké hodnoty společnosti je nemorální a destruktivní a společnosti ji nemůže přežít navždy.

A potom tedy ŽID Karel Marx ZAÚTOČIL na tento nemorální proces, který tvrdil, že je stejný jako árijské produktivní podnikání - protože nazýval lichvu i podnikání slovem "kapitalismus" - a tak přinutil náš lid, aby bránil židovskou lichvu jako náš svatý způsob života -KAPITALISMUS.

Židům se podařilo oddělit majitele, ředitele a vynálezce od jejich vlastních dělníků a vytvořit tak TŘÍDNÍ BOJ mezi dvěma částmi našeho hospodářství, čehož zneužívají Židé stále více k tomu, aby měli ještě větší zisky.

Toto rozdělení také nutí naše ředitele, aby se dávali do spolků s Židy a provozovali jejich nemorální řemeslo - aby přežili.Árijec se také stal "kapitalistou".

A teď židovští "přátelé kapitána" rozfoukávají oheň destrukce stále výš, protože druhou stranu židovstva, komunistické "přátele posádky" mají v čele stále násilnějších útoků dělníků na "bohaté kapitalisty".

Podívejme se teď blíž na "přátele posádky".

hore


VIII. PŘÁTELÉ POSÁDKY

Zatímco tlustí sionističtí, kapitalističtí Židé tiše okrádají své oběti stejně jako tasemnice - poměrně bez bolesti a v tichosti, jsou a takoví Židé, kteří jsou příliš arogantní a netrpěliví pro tuto pomalou a tichou kapitalistickou "krádež".

"Proč čekat?" stěžují si Hebrejci mezi sebou. "Proč máme stát kolem a hlídat ty hloupé Góje, když si prostě můžeme VZÍT, co mají? Jsou moc slabí a hloupí, aby se bránili. To je rychlejší a jistější způsob, jak získat zboží a služby celého světa bez práce!"

A tak na chudé lidi celého světa Židé volají: "Proletáři všech zemí, spojte se!"

"Do pekel s Bohem! Do pekel s vlastí! Do pekel s mocenskou strukturou! Majetek je náš a my si ho vezmeme! Vyvlastněme vykořisťovatele! Připojte se k nám pod rudou vlajku našeho vůdce Marxe a zničte hnusné kapitalisty!"

Abychom se vrátili k našemu příkladu "státní lodi" - komunističtí Židé říkají posádce: "Proč by kapitán a ostatní důstojníci měli mít největší a nejlepší část a ještě vás honit? Ne oni, ale vy a vaše práce pohybujete lodí kupředu. jich je jen pár, a nás jsou stovky! Svrhněme kapitána a důstojníky a rozdělme si jejich majetek moc! My, židovští přátelé posádky, vám s tím pomůžeme. My vás vlastně POVEDEME!"

A tak se zrodila VZPOURA posádky, která se ve svých raných formách nazývá "komunismus" - povstání "posádky" lidstva vedené Židy. Posádka nikdy nepochopí, že za prvé lodí NEHÝBE jen jejich práce, ale také řízení a moudrost kapitánů a důstojníků, a za druhé dokonce i když si rozdělí majetek kapitána a důstojníků, kterých je jen pár, nebudou na tom o moc lépe, protože každý dostane z jejich podílu jen další maličký kousek.

Mnohem důležitější je (a to je pravým důvodem k židovské vzpouře), že když je zničen ŘÁD lodi, všichni o všechno přijdou.

Židovští piráti čekající na skalách jako hyeny mají snadnou práci. LOĎ bez důstojníků a ve vzpouře na skály prostě narazí.

A to je přesně plán "přátel posádky".

Ve všech státech, ve kterých lidi nelze rychle a snadno dovést k čekajícím pirátům, je potřeba je trochu zpracovat, smést jejich vůdce, zničit jejich řád a nechat jejich loď, aby se bezcílně a bez vůdce zmítala ve vlnách.

To je cílem bolševického "třídního boje". Je to ďábelský plín a jeho nejhorší částí je způsob, jakým Židé získávají OBĚ třídy, aby pro ně pracovaly.

Abie Cohen, židosionista, kapitalistický přítel kapitána je na můstku a nabízí svou radu: "Vaše posádka nějak leniví, pane. Podívejte se, jak se tam dole na slunci válejí. Zrovna včera jsem slyšel, jak o vás říkají, že jste "starý bastard". Budou pracovat nejmíň jak to půjde. Na tyhle lidi musíte mít tvrdou ruku."

Kapitán, který věří Cohenovi, že je jeho dobrý a věrný přítel, se vrhne na posádku a dává jim stále více práce.

Zatím Izzy Cohen, přítel posádky, dělnický vůdce a Abieho bratr, je dole mezi lidmi: "Podívejte se na toho kapitána," šeptá Izzy posádce. "Pořád jenom usrkává nějaké pití a sedí ve vánku tam nahoře, a vy tady dole v tom horku za něj dřete jako koně. Nemá vás za víc než prasata. Slyšel jsem ho včera, jak to říkal. Plánuje, že vám sebere i ty krátké chvilky odpočinku."

Samozřejmě když kapitán přikáže, aby se pracovalo víc, Izzy řekne posádce "vždyť jsem to říkal". Lidé potom nadávají na kapitána.

Nahoře na můstku šeptá Abie do kapitánova ucha: "Podívejte se na ta líná prasata! nadávají vám a jsou proti vám! Měl byste se radši nějak zabezpečit. Možná něco chystají."

A tak to jde stále dál - jeden Žid pracuje mezi dělníky a štve je proti vedení a jiný Žid posunuje vedení k tomu, aby dělníky utlačovalo a přetěžovalo.

Dlouho potom netrvá, aby se dostavilo rozdělení tříd, kdy obě důležité části společnosti se navzájem nenávidí a pracují proti sobě. Je tomu tak především proto, že židovští agitátoři dokážou lidi, kteří by měli být inteligentními a přizpůsobivými vedoucími přesvědčit, aby se do tohoto prohnilého dělení na třídy zapojili.

Bohatá, řídící třída si přestává uvědomovat, že bez svých dělníků je bezmocná stejně jako kapitán na lodi bez posádky.

Přesto se Židům neustále daří přesvědčovat bohaté lidi, že jejich záchrana spočívá v boji s pracujícími - aby tak udrželi jejich požadavky na rozumné výši. Řídící třída se stává antidělnickými "reakcionáři" - a nenávidí své vlastní dělníky!

ZÁCHRANA OBOU TŘÍD NENÍ V BOJI PROTI SOBĚ, ALE VE VYMETENÍ ŽIDOVSKÝCH PROPAGÁTORŮ MARXISMU A TŘÍDNÍHO ROZDĚLENÍ Z VLASTNÍCH ŘAD.

Ale protože zmínit se o Židech je společensky i ekonomicky nebezpečné, bohatí manažeři bojují se vším, jen ne s OPRAVDOVÝMI nepřáteli, Židy, kteří celou tu šílenou a sebevražednou bitvu posádky s kapitánem vymysleli.

Je třeba jen sledovat lidi jako H.L.Hunt nebo Robert Welch, kteří usilovně bojují proti "odborům" a vyrábějí tak přesně tu nenávist, kterou si naplánovali Židé svými antidělnickými prohlášeními, abychom byli deprimováni a bez odvahy. Posádku lze omluvit, že příliš nemyslí. Není to jejich zaměstnáním. Pracují příliš tvrdě na to, aby měli čas na myšlení. Ale vysoce inteligentní, informovaní a schopní muži na předních místech průmyslu a obchodu, kteří padnou za oběť propagátorům třídního boje, jako jsou Barry Goldwater, to je neuvěřitelná hloupost a zločinná nečinnost.

Jen když se nám znovu podaří sjednotit celou posádku lodi, i s kapitánem, a zařídit, aby znovu pořádně pracovala, podaří se nám zachránit se z boje proti sobě samým a ze spárů komunistických pirátů.

Přesně to udělal Adolf Hitler v Německu tím, co nazval "národní SOCIALISMUS". A proto ho nenávidí nejen Židé, ale také "kapitalističtí" kapitáni. Posádka nepotřebuje žádné rudé židovské "přátele", když ví, že má SKUTEČNÉ přátele v kapitánovi a důstojnících.

Hitler viděl nebezpečí a nastolil program národní JEDNOTY, v němž kladl důraz na přátelství a lásku k pracujícímu lidu. Tento program nazval NÁRODNÍM SOCIALISMEM. A fungovalo to! Znovu to spojilo kapitány průmyslu a dělnickou posádku. Ani z jedné strany se neozývaly stížnosti, jak vám může říct každý Němec, který v té době žil. Kruppovi měli své továrny a přitom byli dělníci svobodnější a šťastnější, než kdykoli předtím, protože sdíleli zisk z VÝROBY.

A tak lstiví Židé neúnavně pracovali na tom, aby přesvědčili vyšší třídy v Americe, že Hitlerův "socialismus" je totéž jako "komunismus"!!!

Výsledkem měla být pomoc Židům v rozdělení vedoucích pracovníků a dělníků ještě větší měrou.

pracující lidí v Americe chtějí sociální bezpečnost", chtějí "zdravotní péči", chtějí paternalistickou a uvědomělou vládu. To je SKUTEČNOST.

Nekonečné plácání Židů o socialismu vyvolalo umělé bouře- Lidé jsou metodicky učeni milovat a žádat více "socialismu" a manažeři a elita společnosti má v hlavách namláceno, že musí všemi silami proti socialismu bojovat.

Není pochyb, že MARXISTICKÝ socialismus, který ruší soukromé vlastnictví a produktivní podnikání a všechen majetek a záležitosti dává do rukou zločinců, většinou Židů, je jistou smrtí pro každou společnost.

Ale společnost vzájemné pomoci, která mezi našimi lidmi vždy vznikala, zvláště v dobách osídlování, je základem jakési "sociální" lásky k bližnímu a celému lidu, který stvořil Ameriku - spolu s vynikajícími institucemi soukromého vlastnictví a svobodného produktivního podnikání.

Masy pracujících lidí, našich lidí, správně chtějí nějakou pomoc, když jim shoří dům, když mají na smrt nemocné dítě, když jsou staří a nemocní a banky zkrachovaly a vzaly s sebou jejich úspory atd. Pokud elita naší společnosti, manažeři, vlastníci, bohatí lidé a myslitelé tyto věci nevidí a nechávají se obluzovat sionistickými řečmi "přátel kapitána", není se čemu divit, když se pracující nechávají obluzovat řečmi rudých "přátel posádky". Lidé chtějí to, co Židé a jejich demagogové slibují.

Krátkozrací "reakcionářští" konzervativci stále vzpomínají na soběstačné dny pionýrské, individualistické Ameriky a předstírají sami před sebou, že v těch "zlatých dobách" nebyl žádný "socialismus".

Ale skutečností je, že v těch dobách nebylo přežití a růst tohoto velkého národa založeno na vzájemném požírání se pro vlastní zisk, ale na spolupráci v obraně před společným nebezpečím.

Když někomu shořela stáj, sousedi se neposmívali, že není "prozřetelný" a nemá pojištění. Všichni přišli, ne kvůli zisku, ale kvůli SOCIÁLNÍMU cíli pomáhat ostatním a postavili mu zadarmo novou stáj.

To není ani sociální péče, ani potlačování podnikání.

Je to prosté poznání faktu, že jisté ekonomické kalamity jsou mimo naši moc, a když se takové věci stanou, je potřeba proti nim bojovat společně a pomáhat si - NE PRO ZISK.

V každém slušném národě se odehrávají tucty "socialistických" operací. Bez požárníků by byla společnost neustále v úpadku. A kdo si má zájem o komerční hasiče, jejichž majitel vás nemusí mít rád a může odmítnout jet k vám hasit nebo stráví na cestě takovou dobu, že vám zatím dům shoří?

Pro společnost je jedině dobré, když je její pracující lid šťastný, spokojený a zdravý. Když na toto "kapitalismus" zapomíná, a říká "ať se obyčejní lidí starají sami o sebe", odřezává si pod sebou větev masové podpory vlastního lidu, jako Birch Society, i většiny zbytku "konzervativního" hnutí, a to důvod, proč je konzervativní hnutí tak uboze BEZMOCNÉ.

Abychom zastavili ďábelské rozdělení našich lidí židovským marxistickým třídním bojem, musíme nějak přinutit bohaté (ne lid, ten si musíme sami získat), aby udělali v tomto znovu sjednocení první krok. tímto krokem je program ČESTNÉ a funkční společenské péče kapitána o svou posádku.

To byla PRVNÍ věc, kterou mě naučili, když jsem se stal námořním důstojníkem. HLÍDEJ SI DOBRO PRO SVÉ LIDI a oni ti vždycky budou věrní. To je pravda.

Abychom pochopili přístup Židů k nám, stačí, abychom si představili, že stojíte sami mezi zástupem celého národa pěti - až šestiletých dětí, které jsou všechny aspoň tři metry vysoké a všechny mají zbraň. Budete se snažit je ovládat, jako byste byli součástí jejich hry - ale přitom se budete snažit to dělat tak, aby nepoznali, že se snažíte je ovládnout, protože by vás přestali poslouchat.

Když jsem četl židovskou literaturu určenou pro Židy, netrvalo mi dlouho, než jsem zjistil, že tito parazité si o sobě myslí, že jsou velice inteligentní rasa a my jsme je banda bláznivých, násilných brutálních hlupáků, kteří se vyžívají v občasných jatkách zvaných "války", zatímco Židé mají z násilí hrůzu - které říkají "láska k míru".

Následující citáty jsou z You Gentiiles (Vy Gójové, vydáno v New Yorku 1924), autorem je sionistický vůdce Maurice Samuel:

"My Židé, ničitelé, zůstaneme ničiteli navždy. NIC, co uděláte, se nehodí do našich představ a neodpovídá našim požadavkům. Vždy budeme ničit, protože potřebujeme vlastní svět, božský svět, který vy nedokážete vybudovat. Za všemi dočasnými spojenectvími s tou nebo onou frakcí leží neodstranitelný rozdíl v osudu a povaze, nepřátelství mezi hrou a Bohem."

"V našem životě, židovském životě, je věrnost neznámým pojmem."

"Žid je Žid ve všem, nejen v modlitbě a synagoze. ... Naše židovství není krédo, jsme to my, naše totalita."

Vidíme, že Židé sami sebe přesvědčili, že svět byl po staletí v rukou nás, bláznivých dětí. Myslí si, že když nepřevezmou moc oni, my, bláznivé árijské "děti", se navzájem zabijeme a je zabijeme také.

Protože tomu už po staletí věří, vyvinuli Židé nepochybně vynikající plán na převzetí řízení světa z rukou nás pitomých "dětí".

V roce 1906 se židovský plán na převzetí světa objevil na denním na světle - v Britském muzeu v Londýně. Jmenuje se Protokoly sionských mudrců a byl vydán v Rusku v roce 1905. Sestává z 24 protokolů s 293 očíslovanými paragrafy. Po celou dobu je používán termín Gój, který znamená člověk nežidovského původu.

Židé usilovně tvrdí, že tyto dokumenty jsou "podvod". Ale je to tak zbytečné, jako tvrdit, že "s tímhle nožem jsem tu vraždu rozhodně nespáchal - to bylo s jiným". Je úplně jedno, který nůž byl použit, důležité je, že byla spáchána vražda. Protokoly dlouho před oběma světovými válkami s hrozivou jasností udává přesně to, co JISTÁ skupina světu dodá - války, inflaci, depresi a morální zvrhlosti, jak to budou dělat a komu to budou dělat.

A o šedesát let později se naplnila všechna slova, která byla v Protokolech napsána. Pokud jsou to "Podvrhy", potom je napsal génius, který přesně věděl, co budou Židé v následujících šedesáti letech na světě provádět, a to ne přibližně, ale úplně přesně. Protokoly samotné dávají člověku schopnost úspěšně předvídat historické události, stejně jako jsem to dokázal já od té doby, co jsem je četl. A teorie, která umožňuje odvozovat vědecké, vypočítané předpovědí, není nikdy známkou podvrhu, ale známkou realistické teorie.

Henry Ford řekl před pětatřiceti lety o Protokolech, že se neomylně naplňují, což je pro něj dostatečný důkaz o jejich pravosti. Adolf Hitler o deset let později řekl totéž. A každý člověk, který se obtěžuje si tyto studné dokumenty přečíst, zjistí naprosto totéž. Pokud je nenapsal Žid, byly nasány s ďábelskou přesností O Židech. Poprvé v historii umožňují lidstvu, aby pochopilo to, co se mu předtím zdálo nepochopitelným chaosem. Všechen ten "chaos", šílené "umění", komunismus, morální špína, řízení tisku a zábavy, vývoj světových válek, šílené postavení dělníků proti kapitálu a obráceně - všechny tyto věci se staly započítanými prvky ve stále funkčním plánu národa či rasy, která se maskuje jako "náboženství", aby tuto svou hnusnou práci mohla pod rouškou "náboženské tolerance" dělat.

(Zde v originále následuje několik stránek úryvků z Protokolů sionských mudrců. Z téhož důvodu jako úryvky z Hitlerova Mein Kampfu je nepřekládám. Protokoly sionských mudrců jsou navíc u nás v této době poměrně známou a dostupnou záležitostí. - pozn.překl.)

Ďábelský plán popsaný v Protokolech pracuje a už před více než šedesáti lety v této publikaci byly předpovězeny obě světové války. Nezávisle na své autenticitě je to hodnotný pohled na to, co se vlastně děje a průvodce k tomu, co se teprve STANE. Henry Ford tyto židovské plány uveřejnil v roce 1920 a řekl, že "SEDÍ". To bylo před 45 lety. STÁLE ještě sedí. Čtenář, který spolu s Židy trvá na tom, že je to "podvod", nedokáže vysvětlit neuvěřitelný vztah mezi plánem v Protokolech a skutečností.

Jedním ze základních prvků židovského schématu pro tajné dobytí všech ostatních národů je použití "podřadných" národů jako židovských "vojáků" - jak se píše v Protokolech"

V další kapitole se na toto nebezpečí, které se může stát nebezpečnějším, než židovští vetřelci, kteří je vypustili z láhve, podíváme.

hore


IX. ČERNÝ MOR

V Congressional Record, který vydává vládní tisková kancelář Spojených států, najdeme dokumentaci komunistického plánu na využití černochů, aby bylo dosaženo vítězství komunismu v Americe. Najdeme tam následující:

"Israel Cohen, vůdce komunistů v Anglii, ve svém Rasovém programu pro dvacáté století napsal:

Musíme si uvědomit, že největší zbraní naší strany jsou rasové třenice. tím, že do podvědomí černých ras protlačíme, že po staletí byly utlačovány bílými, můžeme je zpracovávat pro program komunistické strany. V Americe tak dosáhneme vítězství. zatímco budeme popuzovat černou menšinu proti bílým, v bílých musíme vyvolat pocit viny za jejich zneužívání černochů. Pomůžeme černým k důležitým místům ve všech oblastech života, ve sportu i zábavě. S takovou prestiží se budou černí moci ženit s bílými a začne proces, který dostane Amerikou do našich rukou."

Tady máte židokomunistický program v kostce - VYUŽIJÍ opožděnou, dětinskou a primitivní rasu černochů ke ZNIČENÍ bílé rasy, která stojí mezi Židy a jejich šíleným cílem světové vlády z Izraele.

Pro vzpouru - kterou komunismus je - je potřeba zástupy zuřících a primitivních lidí.

Židů, kteří tvoří je malou část z celkového počtu lidí, je příliš málo na to, aby z vlastních lidí takové masy vytvořili, a fyzické násilí nemají rádi natolik, že nedokážou dodat vlastní "svalovce".

Potřebují spoustu hloupých a násilných "vojáků", kteří ale budou jako roboti.

Černá rasa je pro potřeby Židů při budování jejich vzpoury úplně dokonalá. Ale ještě než mohou černí Židům a marxistům posloužit, musí napřed být UMÍSTĚNI tam, kam patří.

V Africe (a na zemědělském Jihu) nemají černí ani prostředky, ani ducha, ani nástroje k tomu, aby se stali služebníky židovského plánu. Jsou tolik podobní nemyslícím zvířatům a tak dětsky spokojení a letargičtí, že není žádní naděje, že by se s nimi dala provést nějaká vzpoura.

Abyste udělali z černocha revolucionáře, musíte ho napřed dostat do situace, v níž ztrácí svou normální schopnost užívat si svých primitivních radostí, naučit ho znát a žívat luxusních radostí a výdobytků bílé civilizace (jako heroin a bílé ženy), naučit ho, že na tyto radosti má PRÁVO, přinutit ho, aby o tyto radosti s bílými SOUPEŘIL a potom, když se mu nepodaří vyhrát, našeptat mu, že ve skutečnosti vůbec neprohrál, ale že za to mohou "BÍLÍ VYKŘISŤOVATELĚ"!

Deset miliónů primitivních Afričanů, kteří byli do našich velkých měst přivezeni jako "voličské hlasy" Franklinem D. Rooseveltem během druhé světové války vůbec bílým lidem nemůže konkurovat. Nezvládají to ve školách, nezvládají komplexní práce, nemohou se s námi měřit v intelektových schopnostech. Fakt, že NĚKOLIK MÍŠENCŮ to dokáže a dělá to, nevymaže skutečnost, že celá MASA černochů je neschopná a primitivní - stejně jako fakt, že několik šimpanzů umí jezdit na kole nevymaže fakt, že šimpanz není ani zdaleka tak inteligentní jako černoch.

Milióny a milióny těchto primitivů byly vrženy do městského života s jeho stísněnými podmínkami, donuceny soutěžit s bílými, vzdát se svých přirozených radostí jako Voodoo, kradení slepic atd., aby se pokusili předstírat, že jsou to, co nejsou - a přinuceni den za dnem prohrávat ve svém boji tak dlouho, dokud nebudou frustrovaní a zoufalí natolik, že budou schopni jakéhokoli násilí, protože nic není horší než frustrace.

Zatímco Židé a liberálové do nich tlučou, že jsou nám "rovni", že mají nekonečná "práva" a že nemají žádné skutečné POVINNOSTI, aby těchto práv dosáhli, tato polozvířecí lidská populace z Afriky, která se snaží vyrovnat bílým, se doslova zblázní.

Začíná to už ve školách.

Malé černé dítě je stále učeno, že je svému bílému protějšku naprosto rovno. Ale SKUTEČNOSTÍ je, že má průměrně 60% - 75% inteligence průměrného bílého dítěte. A v oblasti abstraktního myšlení, chladného uvažování, jsou výsledky ještě horší.

Výsledkem je, že černé dítě neudrží tempo. Jeho školní práce jsou hrozné. Stálé srovnávání s prací bílých dětí vede k frustraci, vzteku a rozčiluje ho stále víc. V jejich vlastních, barevných školách takové problémy nejsou. Když je černoch přinucen soutěžit s bílými, začíná prohrávat - a trpět neustálým ponížením - dokonce už ve škole.

Toto je příčina dnešního černošského problému - ne deprivace či chudoba. Doslova milióny bílých dětí jsou chudé a utlačované, a bojují za svou cestu za vzděláním. Ale malý černoch, pochopitelně, nemá takové AMBICE, aby pokračoval v boji, v němž už od počátku ví, že nemůže zvítězit.

A tak odchází - anebo je zařazen do speciálního programu, který vymysleli liberálové, aby zakryli zpožděnost černochů.

V každém případě se zanedlouho začne účastnit dalšího boje - o zaměstnání. Přirozeně hloupý, nevzdělaný a přirozeně slepý k požadavkům moderní technologie mladý černoch zjistí, že je na ulici a bez práce.

Protože mu bylo řečeno, že má právo na všechno, co vidí, že má bílý (který si na to vydělal - auta, pohodlný život, ženy), černý chlapec začne strašně závidět a jeho závist se změní ve strašnou nenávist. Obrátí se k jedinému způsobu, který mu zbývá, aby si tyto věci opatřil - násilí. Stane se zločincem. Jde a krade, pálí, znásilňuje a nakonec i vraždí.

Ministerstva práce a spravedlnosti Spojených států uveřejnily statistiky, které ukazují, že černí, kterých je 10% populace, páchají VÍCE NEŽ 85% násilných činů proti lidem a valnou většinu krádeží.

Vězení praskají ve švech, protože jsou plná těchto frustrovaných, násilných černých zvířat, ne proto, že bychom byli nespravedliví, ALE PROTO, ŽE ČERNÍ NEMOHOU EKONOMICKY KONKUROVAT BÍLÝM LIDEM - A ZLOČIN JE JEDINÝ ZPŮSOB, JAK VĚTŠINA Z NICH MŮŽE ZÍSKAT TO, CO JIM BYLO ŘEČENO, ŽE SI ZASLOUŽÍ.

Ministerstvo práce Spojených států vydalo pamflet nazvaný "Černá rodina". Je to silně pročernošské a plné omluv těchto ubohých lidí. Rozhodně se nedá říci, že by brožura byla prací "fanatika".

Mluví se v ní mimo jiné o testu, který dělá armáda při přijímání vojáků a který není nijak složitý. Měl by ho zvládnout člověk s dokončeným základním vzděláním. V publikace se doslova říká, že "dospělý mladý muž, který tento test nezvládne, se dostane do problémů. A padesát šest procent černých tento test nezvládá. To je čtyřnásobek počtu bílých, kteří test neudělají." Klíčovým slovem pro život mladého černocha je slovo PROBLÉMY.

Neustále nějaké problémy způsobuje a v nějakých je, nejen jako jednotlivec, ale celá skupina. Kdykoli se situace vyhrotí, tisíce černochů jednají podle svých sociálních zvířecích instinktů - bouří se. Střílí, kradou, vraždí, skoro beze smyslu, jen ze zvířecí frustrovanosti a nenávisti k systému, který jim stále říká, že jsou "stejní", zatímco jejich vlastní pomalý mozek jim ukazuje, že nejen stejní NEJSOU, ale také že jsou hluboko pod úrovní bílého člověka, takže něčeho mohou dosáhnout jedině násilím.

Tato situace stoprocentně udělá z miliónů černochů revolucionáře.

Nemají skoro co ztratit a naopak, mohou získat všechno.

Jejich černá armáda prokletých je přesně tím pravým materiálem pro revoluci. Stačí jen tyto černé bomby zapálit.

A tak už dlouho před rokem 1900 se přemýšlelo, jak zagitovat masy černochů do krvavé rebelie proti vládě Spojených států a bílým. nebylo to příliš složité.

Černí dokázali, že jsou skutečně zvířecky adaptabilní na všechny formy manipulace a otroctví.

Neměli bychom zapomínat, že většina černochů tady v Africe není proto, že by byla chycena v Africe. Valná většina otroků byla zakoupena od Arabů, kterým je prodal jejich vlastní lid -vyměnil je za korálky, sůl, slamníky atd.

Lidé, kteří jsou schopni prodávat vlastní děti do otroctví - to vypovídá o povaze těchto černochů, kteří se teď bouří v ulicích a vyžadují rovnot, hodně.

Ale ještě více zarážející je fakt, že první osadníci v Americe nebyli, co se týče získávání otroků, žádní hlupáci. Myslíte, že by se vydali na dlouhou cestu do Afriky, když měli lesy plné Indiánů?

Ve skutečnosti se napřed pokusili o levnější způsob - zotročení Indiánů (namísto aby je rovnou zabili, jak to dělali nakonec).

Ale nešlo to. Indiáni se nenechali zotročit.

Přemýšlejte o tom chvilku, a pochopíte povahu černochů.

Dovolili byste si stát se otrokem - kdybyste měli spoustu příležitostí k útěku na plantážích a polích? Nechali byste někoho prodávat vlastní děti a vůbec dovolit to, co si nechali líbit černí otroci?

Víte, že odpovědí je jasné, bojovné NE.

Ani Indiáni se nechtěli nechat zotročit. Mohli být svázáni a zbiti a přivazováni. Ale byli příliš chytří a pyšní na to, aby poslušně následovali pána jako psi, což dělaly milióny černochů. Při první příležitosti Indián zaútočil nebo přinejmenším utekl.

Bílé lidi, Číňany a Indiány NELZE zotročit (až na vyjímky - nikdy ne celou rasu).

Ale černoši nemají žádný odpor a dokonce o něm ani nepřemýšlejí. Starejte se o jejich zvířecí potřeby, dejte jim dle libosti sexuálního uspokojení a příležitost k tanci na slunci - a čistý africký černoch se brzo usadí jako pes v novém domě, ZA PŘEDPOKLADU, ŽE DÁTE ČERNOCHOVI (stejně jako psovi) VĚDĚT, KDO JE JEHO PÁNEM.

Stejně jako můžete z hodného, přítulného psa udělat zabijáka, stejně snadno můžete z poddajného, nemyslícího černocha vychovat nejstrašnějšího vraha v historii, jak se právě děje, zvlášť v Africe.

Jak učí armádní příručky, psa rozzlobíte "agitací". A přesně tak rozvzteklíte i černocha.

A v souladu s plánem Israela Cohena, zadaným v roce 1912 a vytištěným v Congressional Record v roce 1957, Židé a komunisté po sedmdesát let systematicky agitují černou rasu v Americe.

Spolu s agitací je rychle rozmnožují. (Černoch nedokáže odolat příležitosti k rozmnožování.) Přidejte k tomu federální finanční podpory a máte biologickou explozi. Černé ženy si mohou ve skutečnosti na výrobu "malých černých bastardů" zařídit živnost.

Už máme milióny těchto nelegitimních černochů, které poté, co byli ukázáni a vystaven na ně vyšší šek, už nikdo nechce. Běhají volně po ulicích.

Tito divocí, černí teenageři jsou základem vzpour v našich městech. A na cestě jsou další milióny. Jsou to skuteční PRIMITIVOVÉ, dokonce i přesto, že žijí v asfaltové džungli místo na stromech. jejich život je plný násilí a postrádá jakoukoli "etiku". nebojí se skoro ničeho a nerespektují VŮBEC nic. Jediným možným způsobem, jak se s nimi vyrovnat, je SILOU.

Ale přesně to naše přitroublá vláda, manipulovaná Židy, neudělá.

Namísto toho se snažíme tato divoká zvířata v našich ulicích koupit penězi, výstavami, lístky zadarmo, podporami a nekonečným rozmazlováním. A co je nejhorší ze všeho, dáváme jim naše ženy - hloupé dívky, jejichž mateřské instinkty byly zvráceny od lásky k vlastnímu lidu k lásce těchto malých černých zmijí, protože věří, že černí jsou "bezmocní" a "pronásledovaní" a "nechápeme je" atd. Dříve nebo později se tyto ženy ze svého snu ošklivě probudí. Ale do té doby je rozhovor s těmito fanatičkami jako bychom se pokoušeli buzerantovi vymluvit jeho náklonnost ke stejnému pohlaví.

Výsledkem je bouřící se armáda ČERNÝCH POVSTALCŮ v našem středu.

Rychle se cvičí a ozbrojují pro terorismus - přímo před našima očima a s obrovskou arogancí. "Černí panteři", "Děkani za obranu" a tucty dalších černých mau-mau skupin se trénují se zbraněmi, molotovovými koktejly a granáty. Panteři nedávno měli tolik odvahy, že vpochodovali do Kalifornie v uniformách OZBROJENI AUTOMATICKÝMI ZBRANĚMI. Nikdo nic neudělal.

Zatím Židé bojují za odzbrojování bílých zákonem! Každému je jasné, že na kriminálníky a revolucionáře tento zákon nebude míst stejně žádný vliv, protože mají své zbraně ilegálně!

Židé natolik zmanipulovali černochy, že ti si teď myslí, že Ameriku a její slávu vlastně založili oni svým potem a my bílí jsem jen honili po polích a plantážích s biči a užívali bohatství, které oni nadělali.

Skutečnost, že náš lid si uvědomil, zorganizoval a zpracoval všechno to přírodní bohatství (totéž, které oni po milióny let v Africe neviděli), jim uniká.

I koně prolévali pot za Americké bohatství. Ale koně nemají nárok na podíl. A tato skutečnost je brána jako útok proti těmto arogantním šimpanzům, kteří se tváří jako "vůdci za lidská práva".

Výsledek těchto manipulací už brzy uvidíme, a nejen tady v Americe. Exploze primitivnosti se stává celosvětovým problémem.

Židé přesvědčili většinou bílého světa, že rozvinuté (bílé) národy "dluží" nekonečnou pomoc "nerozvinutým" (černým) národům.

Tato šílená lež způsobila ďábelský "zázrak" - vyslal doktory, školy, peníze, stroje a technologii do nejzvířečtějších oblastí Afriky, Indie a vůbec všude, kde primitivní národy byl předtím početně omezeny vlastní hloupostí a ignorací. Ale protože barevní jsou "stejní" jako my, fanatici jim dávají příležitost s moderní medicínou a vědou. A to zničilo všechny limity rozmnožování těchto lidí. Výsledkem je světový mor - ČERNÝ MOR.

Všichni víme, proč je zbytečné prodávat sníh Eskymákům - mají ho dost, nemá pro ně žádnou hodnotu. A stejně tak je to teď s lidmi - je jich díky množení černých tolik, že se hodnota jednoho člověka ztrácí.

Po tisíce let byl lidský život cennou věcí, protože bylo těžké uchránit vlastní existenci a zůstat naživu. To vedlo k takzvané "humanitě", uctívání všeho, co má dvě nohy a umí mluvit nebo vykoktat aspoň pár slov.

A potom, v první polovině tohoto století udělala věda největší pokrok v dějinách. Byly objeveny doslova milióny metod, jek zabránit smrti dospělých a zvýšit porodnost a počet mladých.

To nebyla žádná tragédie v západních zemích, kde jsou lidé civilizovaní a produktivní.

Ale s rozvojem intelektuálství a liberalismu se začaly objevovat hlasy typu "s naší moderní vědou můžeme ovládat přírodu".

A tvrdili, že když sundáme černocha ze stromu a dáme ho do jiného prostředí, může z něj být Beethoven.

Důsledkem těchto rovnostářských akcí je černý mor. Brzo se budeme v černých brodit. Už teď (1967 - pozn.překl.) je poměr černých k bílým sedm k jedné. A zatímco bílá populace narůstá průměrně 15%, barevná populace světa se zvyšuje o 70%. A toto číslo se neustále zvyšuje.

"Rozvinuté" národy posílají své mírové sbory a lékaře, vzdělání a peněžní podpory, aby těmto barevným národům pomohly. Jediným skutečným výsledkem je ještě více malých černochů křičících o ještě větší pomoc.

Studie ve Scientific American ze září 1963 ukazuje, že snahy o zvýšení standartních životních podmínek v barevných zemích nemají tentýž efekt, jaký mají v bílých zemích, kde mají lidé přirozené schopnosti. Když se vám v černé zemi podaří zvednout životní úroveň na dvojnásobek, černoši okamžitě vyprodukují sedmkrát více dětí. Všechno, co dokážou černoši vyrobit, když dostanou pomoc zvenčí, je ... VÍC ČERNOCHŮ.

Typickou odpovědí liberálů na hrozící černý mor je KONTROLA PORODNOSTI.

Takový nerealismus je jako snažit se podávat muži, na kterého útočí rozzuřený slon pistoli na vodu. Nárůst černého lidu lze kontrolou porodnosti zastavit asi tak, jako příliv kapesníkem. Většina dnešních mužů a žen pod padesát se dožije doby, kdy černí budou mít hodnotu asi jako barel syfilidních bakterií.

Rychlý způsob, jak zjistit, jak velké nebezpečí nám hrozí, je pohled na mapu světa. "Rozvojové" země se takřka přesně kryjí se zeměmi s barevným obyvatelstvem. A čím tmavší obyvatelé, tím větší je obvykle zpoždění v rozvoji země!

Křivka nárůstu světové populace, která byla vždy vyrovnaná rozhodně ne strmá, od roku 1900 nabírá silně vzestupný kurs. Devadesát procent lidí v této vzestupné křivce je černých!

Teď se podíváme na demokracii, kterou nám neustále nutí vládá, televize i noviny. Hlavním heslem je "jeden člověk, jeden hlas". to znamená, že proti každému jednomu hlasu bílého člověka stojí asi stovka hlasů proti tomu, co máte a chcete. Liberálové si mohou vykládat o "bratrství" jak chtějí, ale my víme, že jednou přijde den, kdy si i liberál uvědomí, že ve jménu demokracie musí odevzdat všechno, co má, černochům.

Ve chvíli, kdy budeme zaplaveni černochy, uvidíme je ve světle, uvidíme, jací skutečně jsou, napůl divoká forma poločlověka, polozvířete, která nedokáže založit nebo udržovat civilizace, ale která dokáže zničit jiné civilizace.

Tyto černé pololidi zbrojí a cvičí čínští a kubánští komunisté. Čínští poradci a experti jsou po celé Africe, Asii a Kubě, kde cvičí barevné armády.

Když byli bílí masakrováni v Kongu, A.Phillip Randolph, James Farmer, Dorothy Haight, Roy Wilkins a dokonce Whitney Young (z méně násilné Urban League) žádali písemně prezidenta, aby se USA nepletly do Konga, aby nechaly černé primitivy vraždit - a pojídat - bílé.

Nesmíme zapomenout, že tito bílí byli většinou misionáři a naivní liberálové, kteří jeli černochům do Afriky pomoct.

To nevadilo. Byli BÍLÍ, tak byli umučeni, zavražděni a snědeni. Byli v Africe ne jako "imperialisté", ale z obvyklých "humanitárních" důvodů.

Liberálové se však ani z takovýchto událostí nepoučí, že primitivům nelze pomáhat.

A černí primitivové se zatím pod vedením Židů pokoušejí zotročit a zničit zbytek bílého světa. neříkejte, že to není možné, protože to je přesně to, co se teď děje na našem Jihu a ve velkých městech - černí uplatňují svou masovou převahu ve volbách a partyzánskou válku, zatímco bílí si stále hrají na "demokraty" a "republikány". Kdyby náš lid měl vůli k odporu, odporoval byl. Ale on stále doufá, že se najde nějaká "snadnější" cesta a nedělají vůbec nic.

Teprve až se černý mor rozleze po celé zemi a zachvátí americká města a černí začnou pobíjet bílé v Africe, teprve až jejich chuť na krev zachvátí plamenem celou zemi, teprve pak si tupí liberálové uvědomí, že jde jen o jednu věc : o RASU. A tou otázkou, která před nimi vyvstane nebude jakou formy vlády nebo hospodářství budeme mít, ale KDO BUDE VLÁDNOUT SVĚTU.

Jak řekl Adolf Hitler v Mein Kampfu, jedinou otázkou historie naší doby je: skončí poslední boj o lidstvo ve prospěch bílé rasy nebo ve prospěch plánujících Židů a jejich armády barevných primitivů?

S blížícím se rasovým Armagedonem zaplaví naši zemi spousta černých. Jejich hodnota postupně klesne až pod nulu. Vaše děti a vnuci budou muset odvážet nebo ničit černé červy, až budou všichni v Africe. A děti vašich vnoučat se na vás budou dívat úkosem a ptát se, proč jste proboha nechali zajít věci tak daleko.

zatímco většina Američanů hraje hry - sbírání peněz, golf, politiku, ekonomiku, balení ženských atd. - svět směřuje k poslední kmenové válce - SVĚTOVÉ RASOVÉ VÁLCE!

Je to "oni" proti "nám".

Není to ani ekonomický ani sociální boj. není v tom politika, náboženství, hospodářství ani nic tak složitého. Je to jednoduché jako boj kočky s myší, jako boj bílých s Indiány.

Je to BOJ KMENE PROTI KMENI. A V BITVĚ NEEXISTUJE NIC JAKO "KONEČNÁ SPRAVEDLNOST".

Ten, kdo vyhraje, bude už navždy spravedlivým, stejně jako tomu je v případě nadpisu skvělé knihy Nikdo se to neodvažuje nazvat zradou : "Když zrada prosperuje, už se ji nikdo neodváží nazvat zradou."

Tady v Americe se černý KMEN opravdu připravuje na PŘEVZETÍ toho, co od bílých chtějí, krvavou silou.

Když jsem minulý rok mluvil k černým revolucionářům na vysoké škole, jasně jsem to viděl.

Byl jsem pozván, abych promluvil v kolejním klubu "Burning Bush" (Hořící keř) a přijal jsem, aniž jsem věděl, že je to klub většinou černých. Dostal jsem adresu, která byla v samém srdci černošského Washingtonu. dozvěděl jsem se, že odsud povstali Stokley Carmichael a Rap Brown.

Když jsem mezi tu černou sebranku vešel, už jsem nemohl vycouvat. A tak jsem strávil dvě hodiny tím, že jsem s nimi mluvil a odpovídal na jejich otázky - nebo lépe řečeno, bránil jsem se jejich kousavým narážkám. Několikrát, zvláště když vstala nějaká černá dávka a začal číst úryvky z "Boat Ticket to Africa" (Lístek na loď do Afriky), jsem nevěděl, jestli odtamtud vyjdu živý. Ale zvládl jsem udržovat celou černou bandu v klidu a zájmu v to, co se stane dál až do doby, když jsem odešel.

Ale tu zkušenost bych za nic nevyměnil.

TI ČERNÍ MLADÍ REVOLUCIONÁŘI SE S SVÝMI PLÁNY NA KRVAVÉ ZABRÁNÍ AMERIKY NIJAK NETAJILI.

Jediná věc, kterou jsem řekl a s níž souhlasili byla, že AMERIKA JIM NIKDY NEDALA tu rovnost, kterou chtěli a že si ji chtějí VZÍT za pomoci zbraní.

"Bereme si zbraně," štěkali na mě.

A JE TO PRAVDA!

Tito vzdělaní černoši, nekonečně agitovaní Židy jako jsou Bettina Aptheker, Saul Alinsky a Milton Rosen otevřeně připravují krvavou revoluci.

Zatím zbabělci a měkoty z mého národa stále káží "Pravda nás osvobodí", píší dopisy, podpisují petice a nová schémata pro "vítězství" - z nichž žádné ani nejmenuje nepřítele.

Milióny slušných lidí hrají hru "mám zavřené oči". Nikdo z nich se neodváží (kromě Klanu) vyslovit jméno nepřítele. Naopak máme mnoho vysvětlení pro současný boj.

Reakcionáři tvrdí, že jsem rozděleni kvůli ekonomickým otázkám - komunismu a kapitalismu.

Bircheři říkají, že jde o boj mezi "zastánci velkých pravomocí vlády" a těmi, kdo jsou pro "méně vlády a víc individuální zodpovědnosti".

Potom máme jižní "bojovníky za práva státu" proti "zastáncům federální vlády". mohl bych vyjmenovat ještě spoustu falešných rozdělení, ale tyhle by měly stačit, abychom pochopili princip. Abychom viděli za všemi těmito eufemismy pravdu, stačí nám jen udělat dvě věci: navštívit pravicový mítink a levicový mítink.

U pravičáků uvidíte většinou dobře vypadající lidi - naše lidi, Většinou tam budou bílí árijci, anebo přinejmenším lidé, kteří jsou nám rasově podobní.

U levičáků uvidíte spousty rasově cizích lidí - Židy, černochy a míšence všech druhů.

Z toho jasně vyplývá, že nejde o boj ideologií, teologií, politik nebo principů, ale STAROMÓDNÍ KONFRONTACE DVOU KMENŮ.

My něco máme.

Oni to chtějí.

Berou si to.

Pravice se usilovně brání před jejich krádežemi, ale není schopna udělat něco efektivního. Ve skutečnosti si na "ně" ani není schopna stěžovat a předstírá, že ve skutečnosti není "rasista", že je jen pro ústavu, práva státu, Ameriku atd.

Komerční židovský agitátor černých Saul Alinsky nehraje žádné hry ani se za ničím neschovává, své straně otevřeně říká to, co já otevřeně říkám své.

"Machiavelli napsal knihu, ve které říká, jak si majetní mají udržet svůj majetek," vykládá tento Žid bandám Židů a černochů. "Tak já zase učím ty NEMAJETNÉ, JAK SI TO MAJÍ BRÁT." OD TEBE, BÍLÝ LIDE!

Ve dnech Čingischána se nikdo neobtěžoval s předstíráním, tak jako to dělají dnes. Nikdo se nepokoušel předstírat, že bojuje za mozky lidí". Barevné hordy vyrazily se svými meči a sekerami z Východu a řítily se přímo doprostřed Evropy, kde vraždili muže, znásilňovali ženy, plundrovali majetek a vůbec se chovali jako predátoři všech predátorů.

jen lepší muži v Německu byli nakonec schopni zastavit jejich řádění a vrátit je zpátky do Asie.

Starý nordický výraz pro Němce (který se dodnes zachoval v islandštině) zní "thodthverdthur", což doslova přeloženo znamená "obránci lidí".

Teď se znovu barevné hordy vrhají na naši civilizaci. V roce 1932 se je pokusili zastavit němečtí "obránci lidu" - nacisté, kteří povstali a skoro zastavili ten asijský horor, ale hebrejští bratři tady ve Spojených státech a jejich sluha Roosevelt a jiný sluha Churchill využili nás, abychom rozdrtili naše germánské bratry, kteří stáli mezi námi a barevnými hordami. Pro židovské zájmy jsme rozprášili dávný německý val bílé rasy.

Bitva je teď bitvou o vlastnictví celé planety. a barevné hordy Čingischána ji skoro vyhrály. Z Afriky, Indie, a Asie se šíří jako mor do všech bílých národů.

Ve jménu zdravého rozumu a přežití, jak dlouho ještě budou naši zbabělí a krátkozrací vůdcové předstírat, že neexistuje nepřítel, že nikoho nenávidíme, ale jen stojíme proti té či oné ideji?

Nepřítel se nám prochází po ulicích po tisícovkách, "demonstruje", háže molotovovy koktejly a dokonce nás i vraždí pod přímým velením židovských vůdců jako jsou Saul Alinsky a Milton Rosen.

Můžete si být jisti tím, že německý lid, který zastavil Čingischána, to udělal bez jakýchkoli řečí o tom, že není pravda, že ho "nenávidí" a určitě nedělali žádné tajnosti s tím, kdo tento nepřítel je.

Přišel čas, abychom jmenovali černého, židovského a komunistického nepřítele, který nás vraždí a plánuje, že si nás podrobí středověkými postupy. Je načase, abychom ty špinavé ďábly, kteří na nás útočí, nenáviděli, TAKŽE BUDEME MOCI BOJOVAT TAK, JAK BOJOVALI NAŠI OTCOVÉ - VYHRÁT!

Ale neohrožuje nás jenom černý mor.

Problémy se znečištěním ovzduší, vody a ničení země jsou také problémy, které souvisejí s vysokým počtem lidí - říká se tomu "populační exploze. Tam, kde se mohlo pár kanálů bez následků vylít do řeky či moře, je teď milión stejných kanálů, které z naší země dělají jeden veliký kanál. Všude, kam přijdete, je plno lidí, smogu, špíny, země pomalu mizí, musíte stát frontu na lístky skoro na všechno.

Ale současná situace je ještě legrace proti tomu, co se bude dít za dvacet let.

populace na zemi se od roku 1900 zdvojnásobila. V sedmdesátých letech se zdvojnásobí podruhé! a pokud se nic nezmění, bude se zdvojnásobovat v polovičním čase, takže na světě bude spousta lidí, kteří budou hledat místo, kde se budou moci nadechnout, najíst a najít chvilku klidu - kterou nikdy nenajdou.

Možná vás také přesvědčila propaganda o kontrole porodnosti a myslíte si, že je to řešení.

Když pomineme skutečnost, že kontrola porodnosti nebude fungovat, protože lidé jsou lidé, dalším smrtícím faktem je, že zabíjí ty nejlepší a povyšuje ty nejhorší.

To naši nejlepší lidi praktikují kontrolu porodnosti, protože jsou prozřetelní, tvrdě pracují a chtějí zabezpečit něco pro své mladé (dokonce i když jsou co se týče budoucnosti krátkozrací). Černí se rozmnožují rychle jak jen to jde, protože naše rodiny to nedělají a platí vysoké daně - aby mohly "podporovat" tyto barevné množiče nejnižších lidí. Nelegitimní černé děti vydělávají svým černým matkám stále více peněz a ty jsou ve výrobě těchto "malých černých bastardů" zapřaženy čím dál víc. Tyto podpory černým produkují gangy černých nihilistů, jako jsou chicagští "Mighty Blackstone Rangers", kteří terorizují celou společnost a vyžadují "mírovou smlouvu" s šéfem chicagského policejního oddělení, vysílanou v televizi!

Lidé si pomalu začínají tuto hrůzu uvědomovat.

Ale co se týče kontroly porodnosti - není to tak vidět, zato je to mnohem horší: způsob, jakým popírá přírodu.

Dub každým rokem vyprodukuje desetitisíce semen a všechny je vypustí. Potom příroda nemilosrdně a moudře vybere ty nejlepší a nejodolnější, aby přežily a vyrostly z nich stromy. Samozřejmě není tolik místa, aby mohly růst desetitisíce dalších dubů. Přesto strom každým rokem vyprodukuje tolik semen, že by jimi mihl oset celé státy.

V přírodě toho nikdy nevyroste "tak akorát". Pokaždé vyroste víc, aby se mohli vybírat.

A je pro to ten nejlepší důvod na světě: přežití a vylepšení plemene, druhu. Tím, že přežijí jen ten nejlepší ze semen, příroda zajišťuje, že další generace stromů bude lepší a jen ty nejlepší z nejlepších budou moci plodit semena, ze kterých vyrostou další stromy.

Přesně tímto způsobem jsme se vlastně dostali na svět i my. Pro vznik nového života je potřeba jen jedné spermie. Ale příroda jich vyprodukuje milióny a ta mezi sebou soutěží, která je nejlepší - a z té je pak nový člověk. Pokud rodiče provozují kontrolu porodností a mají jen jedno dítě, je velmi pravděpodobné, že to je to nejhorší, které kdy mohli mít. kdyby jich měli deset nebo patnáct, jak příroda zamýšlela (a jak tomu bylo po milióny let), bylo by velmi pravděpodobné, že jedno z nich bude to nejlepší, a to nejhorší by zahynulo v raném věku.

Ale dnes krátkozraké používání chemických preparátů vraždí milióny a milióny potenciálně nejlepších lidí a potom udržuje naživu všechno, co se narodí, dokonce i když to má dvě hlavy a chrání každý takový "dar pro vědu".

Pro nadcházející populační hrůzu není jiné "léčby", než zabití. To dělala příroda svým přirozeným výběrem odjakživa. Obránci kontroly porodnosti to dělají Nepřirozeným výběrem, zbabělou vraždou ještě než lidé, které vraždí, mají aspoň minimální šanci na obhajobu.

Příroda by nikdy nedovolila takové přelidnění, protože hloupí, líní a k ničemu se nehodící pitomci nikdy nepřežili tak dlouho, aby byli schopni mít stejné děti. Dokonce i když přežili, navzájem se vyvraždili, snědli, žili v takové špíně, předsudcích a chorobách, že po miliónech vymírali, ta, jak tomu bylo po milióny let v Africe.

Taková byla situace například v Rhodésii, kde populace nikdy nepřesáhla 40 tisíc lidí. potom přišli chytří, ale praštění běloši a zásobovali tyto černochy a jejich brlohy vymoženostmi civilizace. Udržovali v jejich zemi pořádek, aby se nevraždili mezi sebou, zavedli hygienická opatření - a výsledkem je 40 MILIÓNŮ černých, kteří teď chtějí svrhnout svou bílou vládu!

Kdyby byli lidé moudří a poslouchali zákony přírody, nikdy by do ní nezasahovali a ušetřili by si spousty problémů. Ale protože to neudělali, řítí se na nás spousty katastrof.

Dokonce i naši nepřátelé si těchto věcí všimli. Ale jako "léčbu" kážou svou krátkozrakou "kontrolu porodnosti". to znamená smrt miliónů nenarozených. kontrola porodnosti je VÝBĚROVÝ MASAKR, který vraždí nejen víc lidí, než kdy bylo v historii lidstva zabito, ALE ODPORUJE PŘÍRODĚ, KDYŽ VYBÍRÁ TY NEJHORŠÍ A VRAŽDÍ A SNIŽUJE POČET BIOLOGICKY NEJLEPŠÍCH.

Myslíme si, že jsme dospěli do kritického bodu, odkud už není návratu, protože o každý kousek místa na slunci už soupeří příliš mnoho lidí. A záplava lidí bude katastrofická, pokud se NEVRÁTÍME K PLÁNU PŘÍRODY VYBÍRAT PRO PŘEŽITÍ NE TY NEJHORŠÍ, ALE TY NEJLEPŠÍ.

A kdo jsou ti nejlepší? Vlastně je to zbytečná otázka, protože žádná skupina na světe neprovede výběr sama sebe jako nejhorší. Ale relativně objektivně můžeme říci, že bílá rasa se projevila jako lepší než ostatní stvoření už od chvíle, kdy se objevila na této planetě. Testem "lepších" a "horších" jsou výkony a zázraky, které lidé dokázali.

Dalším faktem je, že nejlepšího nevybírají ani černí, ani žlutí, hnědí či rudí. VYBÍRÁ JE PŘÍRODA, A TA TO NIKDY NEDĚLÁ PODLE TEORIE.

A bílí lidé mají už nějakou dobu organizovanou sílu v takovém stavu, že je schopna během krátké doby na tomto světě nastolit znovu řád - za pomocí svých technologií a pokud to bude potřeba, i atomových zbraní.

To není volání k nějakému sadistickému, brutálnímu masakru. Není v tom žádná nenávist.

JE TO OTÁZKA PŘEŽITÍ.

Pokud přežijí ONI, musíme zemřít my.

Abychom přežili, budeme muset nepochybně zabít hodně barevných, kteří na nás útočí. Věřím tomu, že země bude rudá krví z obou stran, než znovu obnovíme pořádek a potom mír.

Nemusíme vymýšlet nějaký vědecký program "vyhlazování" jako Židé. Musíme jen nelítostně trvat na přežití a právech bílých lidí po celé zemi, a OSTATNÍ NECHAT BÝT.

KDYŽ JE NECHÁME JEJICH OSUDU, ČERNÍ NEPŘEŽIJÍ ANI JEDNU GENERACI A ZEMĚ SE BUDE MOCI VRÁTIT KE SVÉMU ŘÁDU.

Kdykoli se bílí stáhli z území černochů, stalo se to. černí se navzájem vyvraždili, snědli a zmizeli v džungli rychleji, než jsme si dokázali představit - jak se můžete přesvědčit na Haiti. Černí nebudou produkovat jídlo - a tak hladoví. Příroda vyslovila svůj rozsudek.

Abychom navrátili zpět mír a řád, musíme udělat dvě věci: bílí lidé se musí znovu stát pány této planety, a musí být okamžitě nastolena silná autorita a řád na celém světě. Abychom zajistili, aby se bílí stali opět pány světa, musí zajistit, aby se přestali lidé chovat proti přírodě. Musí na rozmnožování svého druhu dávat stejný pozor, jaký dává na množení psa, koně, krávy nebo kanára.

Vědecká medicína se musí používat v souladu s přírodu - a když zjistí, že by měl někdo přivádět na svět bezmocné imbecily nebo lidské zrůdy, MUSÍ VĚDECKÁ MEDICÍNA ZARUČIT, ABY SE TAKOVÁ VĚC ŽÁDNÉMU NEVINNÉMU NENAROZENÉMU ČLOVĚKU NESTALA.

Uvědomuji si, že taková tvrdost rozčílí ty, kteří věří tomu, jak mě popisují mí protivníci. Ale já jsem jen odhodlán zachránit vlastní lid a svět před nevyslovitelnou hrůzou, konečným zničením bílé rasy, rasy, která dokáže dávat lásku, spravedlnost, slitování atd., které humanisté tak milují, ale zapomínají, že je to produkt jen jediné rasy - BÍLÉ RASY.

Abychom vyřešili tento problém, bude potřeba násilí a vražd, stejně jako je ho potřeba ve všech válkách a bojích.

Abychom zastavili štěnice, používáme vraždění, ne slova.

Abychom odvrátili mor zrádců, agitátorů a černých polozvířat, musíme použít vraždění, ne slov.

Kobylky a štěnice, které ti nelezou do domu, není třeba zabíjet. Podřadné lidstvo, které nechá bílou rasu na pokoji, také necháme žít a jejich počet se sníží jejich vlastní hloupostí.

ALE PRO BAREVNÉ LIDI, KTEŘÍ ZAÚTOČILI NA BÍLOU RASU, UŽ NEEXISTUJE SLOVO "PŘEŽÍT".

Nemáme žádný zájem na útočení nebo vyhlazování těch, kteří nám nic nedělají.

ALE TEĎ VYHLASME VÁLKU PRIMITIVŮM, KTEŘÍ SE ODVAŽUJÍ KŘIČET "ZABTE BĚLOCHA" A ŽIDŮM A JINÝM, KTEŘÍ SE ODVAŽUJÍ PODPOROVAT, AGITOVAT A FINANCOVAT JE V TOMTO ŠÍLENSTVÍ.

BUĎ ONI, NEBO MY!

hore


X. FAKTA O RASE

Pokud jsou černí lidé prostě jen bílí lidé s černou kůží, potom by bylo hloupé je diskriminovat. Kdyby mezi černými a bílými nebyl žádný jiný rozdíl než barva pleti, bylo by to stejně šílené jako nenávidět lidi s rezavými vlasy.

ALE POKUD MEZI ČERNÝMI A BÍLÝMI JSOU JINÉ ROZDÍLY NEŽ BARVA PLETI, a pokud černoši mají nižší úroveň myšlení a vady na charakteru jako rasa, potom je šílenstvím znečišťovat naši bílou rasu těmito nízkými lidmi.

Černošská otázka není otázka filosofie, ale otázka faktů.

Pokud jsou černí, jak tvrdí Židé, liberálové a komunisté, stejní jako my, jen mají jinou barvu kůže, potom jsem nenávistný fanatik a blázen, protože proti míchání ras bojuji ze všech sil. pokud ale černá rasa skutečně je nižší, potom Židé, komunisté a rovnostáři znehodnocují milióny let vývoje bílé rasy.

Co je skutečnost?

Je tak těžké zjistit, jestli je černoch stejný jako běloch? Jsou všechny známé poklesky černých jen výsledkem diskriminace ze strany bělochů?

každý bílý člověk, který žil mezi černochy vám řekne, že mýtus o tom, že běloch je stejný jako černoch, jen má jinou barvu kůže, je lež.

Víra v to, že černí jsou stejně jako bílí, je nepřímo úměrná místu, v němž žije určitý počet černochů - v Kanadě například, kde je minimum černochů, věří, že jsou stejní jako bílí. Ale na místech, kde žije spousta černochů pohromadě s bílými, mýtu nikdo nevěří. Stejně tak nikdo v oblasti s vysokým výskytem skunků neuvěří tvrzení, že skunk nesmrdí, zatímco tam, kde skunka nikdy neviděli, tomu klidně věřit budou.

A na místech, kde žije víc černých než bílých, jako je třeba Mississippi, zjistíte vášnivý odpor k černým a uvidíte naprosto odlišné povahy těchto lidí.

Takže když to vezmeme podle místa, kde se vyskytují černí v hojném počtu, většina jihoafričanů jsou fanatici, většina lidí na americkém Jihu jsou fanatici a také většina lidí, kteří žijí ve velkých městech Severu jsou fanatici. Tito lidé z velkých měst si také mysleli o lidech z Jihu, že přehánějí, ale když se jim do čtvrti nastěhovali černoši, změnili názor a začali s nimi souhlasit.

Kdyby mi byl někdo ochoten dát peníze na pokus, s radostí bych ho provedl. Vykoupil bych polovinu domů v liberálním a černochy milujícím městě v Ohiu nebo Severní Dakotě, nastěhoval tam černochy a během několika měsíců by bylo město plné fanatiků a nenávistných lidí, stejně jako v Mississippi.

A důvodem nebudou "předsudky" bílých lidí, ale to, že ČERNÍ JSOU PROSTĚ BIOLOGICKY JINÍ.

Všichni, kdo žijí se skunky, jsou "nenávistnými fanatiky" a mají vůči skunkům "předsudky", protože tvrdí, že smrdí.

Když jsem intelektuálům na univerzitách na toto poukázal, začali na mě vytahovat dlouhý seznam černochů, kteří to někam dotáhli: Senátor Edward Brooke, Adam Clayton Powell, William White, W.E.B. DuBois, Ralph Bunch atd.

Tohle je trikový argument, který na vás platí, dokud se nepodíváte pod pokličku.

Ukazují nám směs, aby prokázali dobré vlastnosti jedné přísady.

Dynamit je vyroben z pilin a nitroglycerinu. Takže byste klidně mohli říct, že dynamit je ze dřeva.

Ale copak je někdo tak šílený, aby tudíž tvrdil, že DŘEVO JE VÝBUŠNÉ?

Když se smíchají dvě věci, nelze tvrdit, že výsledek je důkazem o vlastnostech jedné z přísad.

Obvyklým příkladem černocha, který to někam dotáhl, je v současné Americe Adam Calyton Powell, který prošel vysokou školou jako bílý a jehož rodiče jsou skoro bílí. W.E.B DuBois je bílý muž s lehce negroidními rysy, čerstvě zvolený senátor Brooke je bílý muž s trochou černé krve, a takových je spousta. Jediné místo, kde najdete skutečné černé černochy na veřejnosti, jsou oblasti atletiky, hra na tamtamy a zpěvy džungle.

KDYKOLI SE STKÁTE NA VYŠŠÍM MŚTĚ S ČERNOCHEM, NAKONEC VŽDYCKY ZJISTÍTE, ŽE JE TO BĚLOCH S ČERNOŠSKOU KRVÍ, KTERÉHO NAŠLI INTELEKTUÁLOVÉ.

Je to totéž, jako když hodíte nějaké piliny do nitroglycerínu, necháte to vybuchnout a pak řeknete, že je to důkaz výbušnosti dřeva.

Dynamit není dřevo, a bílý muž s částí černé krve není černoch (v biologickém slova smyslu).

CHCETE-LI ZNÁT VŠECHNY VLASTNOSTI DŘEVA, PROZKOUMÁTE DŘEVO, TAK JAK HO POKÁCÍTE V LESE.

CHCETE-LI ZNÁT VŠECHNY VLASTNOSTI ČERNOCHA, PROZKOUMÁTE ČERNOCHA TAK, JAK HO CHYTÍTE V KONGU.

Když to uděláme, nenajdeme inteligenci podobnou té, kterou vládne senátor Brooke, ale spíš vlastnosti africké gorily.

To není nenávist, to je skutečnost.

Liberálové si nikdy nenechají ujít příležitost k tvrzení, že je to tak jen díky "nedostatku příležitosti". Ale naprosto ignorují skutečnosti, že AFRIKA JE PRAVDĚPODOBNĚ NEJBOHATŠÍM KONTINENETM SVĚTA.

Jediným důvod, proč zůstali primitivy je ten, že se nenašel nikdo dostatečně schopný, aby viděl možnosti.

Thomas Dixon, auto knihy, která se stala nejlepším filmem všech dob "Zrození národa" celou věc řekl lépe a jasněji, než bych doufal vyjádřit sám:

"Můžeme asimilovat černocha? Samotná otázka je špína. na Haiti nesmí žádný bílý muž vlastnit půdu. Černí markýzové a vévodové je přejíždějí a pak jim nadávají, že jim lezou pod kola. Je civilizace patentním oblekem, do něhož lze obléknout zvíře a udělat z něj krále?"

"Ale černí musejí být chráněni hlasováním," protestoval státník. "I ten nejjednodušší člověk musí mít příležitost k růstu. Reálným prostředím je demokracie."

"Prostředí, pane, je civilizace; ne, jestli má být černoch ochraňován, ale jestli stojí společnost za to, aby byla chráněna před barbarstvím."

"Státník může vzdělávat," řekl jiný muž.

Doktor si rychle nervózně odkašlal, jak to dělal,když byl pohnut.

"Vzdělávání, pane, je rozvoj toho, co už JE. Už dávno černoši mají Afriku - bohatou tak, že si to nikdo ani nedokáže představit, s diamanty, které křupají pod bosýma černýma nohama. Přesto černoch nikdy nesebral jediný diamant, dokud mu běloch neukázal jeho lesk. Jejich země je plná silných a vytrvalých zvířat, přesto nikdy nepostavil žádný vozík ani kočár. Jako lovec z nouze nikdy nevyrobil sekeru, oštěp nebo šíp, který by se dal použít ještě jindy. Žijí tam jako oslové, spokojení v té které hodině. V zemi kamene a dřeva si nikdy nepostavil chatrč, neuplácal cihlu či nesplácal dokonce ani dům z polámaných větví a bláta. Po tisíce let se dívají na obrovský oceán, moře, pozorují jeho vlny, hladinu - a nenapadlo je postavit loď. Žije tak, jak žil jeho otec - krade jídlo, vydělává si na svou ženu, prodává své děti, jí své bratry, spokojeně pije, tancuje a sportuje jako opice. A toto stvoření, polo dítě, polo opice, s pudy a chvilkovými rozmary, stvoření, které potěší zachrastění či pohyb trávy, které když je ponecháno své vůli, v noci dělá rámus a ve dne spí, jehož řeč nemá slovo pro lásku, jehož vášně, když se zvednou, jsou jako tygrovy - tito lidé mají převzít vládu nad lidem Jihu..."

Možná nejvíce odhalující a nenapadnutelnou studii rasových rozdílů mezi černými a bílými sepsal ve Virginii doktor Ferguson (Psychology of a Negro - Psychologie černocha).

Většina studií, které hledají rozdíly mezi černými a bílými, jsou naprosto zbytečné, protože neberou ohled na bílou krev v žilách "černých".

Ferguson vzal všechny školou povinné děti ve Virginii, testoval jejich inteligenci, a potom hledal jejich rasový původ.

Rozdělil je do pěti rasových skupin. První byla ČISTĚ černá. Druhá měla jednoho bílého prarodiče. Třetí skupina měla dva bílé prarodiče, čtvrtá skupina měla tři bílé prarodiče. Pátá skupina byla samozřejmě čistě bílá.

Čistí černoši vyšli z testu 40% pod úrovní čistých bělochů. "Černí s jedním bílým prarodičem byli o něco lepší, než čistí černoši, děti se dvěma bílými prarodiči byly ještě lepší a děti se třemi bílými prarodiči byly skoro na úrovni čistě bílých.

VŠECHNY ČERNÉ DĚTI ŽILY JAKO ČERNÉ. JEJICH ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A "VÝHODY" NEBO "NEVÝHODY" BYLY U VŠECH STEJNÉ.

A PŘESTO BYLY JEJICH SCHOPNOSTI PŘÍMO ÚMĚRNÉ PODÍLU BÍLÉ KRVE!

Liberálové a Židé měli pro toto ostudné srovnání milión omluv. Ale FAKTA zůstávají stále stejná.

Ti, kteří trvají na tom, že to, co zdržuje černé, je "nedostatek příležitostí", mají nemožný úkol vysvětlit nám, co se stalo ve washingtonských školách.

Dokud byly školy bílé, ODDĚLENÉ, byly nejlepší - dokonce i s minimem peněz a "výhod".

Teď, když jsou většinou černé, dokonce i přes množství peněz, které do nich odevšad nalévají jsou NEJHORŠÍ!

Kdo to udělal? Bílí lidé? George Wallace? Hitler? Rockwell?

Odpovědí, která přímo křičí na ty, co ještě nejsou úplně hluší, je, že černí prostě nemají LIDI, aby vychovali dobré studenty.

Běžci, skokani, zpěváci, bubeníci - a zloději a násilníci - to rozhodně jsou, a dobří.

ale studenti, ředitelé, tvořitelé, intelektuálové atd. čistí černoši rozhodně nemohou být, dokonce i přesto, že Židé a liberálové nám je neustále cpou coby umělce a spisovatele.

Nedávný televizní dokumentární pořad NBC o bytovém projektu v Saint Louis ukázal celou hrůzu toho, co tito lidé dokážou, když jsou necháni bez dozoru v moderní civilizaci. Okna v prvních čtyřech patrech budov byla rozbita zvenčí kameny. Okna na všech hořejších podlažích byla rozbita kameny zevnitř. Výtahy byly používány tak často jako záchody, že všechny dráty zkratovaly a podlahy shnily. Chodby smrdí močí a výkaly a zdi jsou počmárány nevyslovitelnými obscenitami. Žárovky jsou všechny rozbity a v tmavých chodbách a sklepních prádelnách zvířecí černoši znásilňují skoro všechny ženy, staré i mladé.

Namísto toho, aby si vláda uvědomila, že tohle všechno není výsledkem "deprivace", ale přirozené zvířecí povahy, všechny černochy z budovy vystěhuje a na okna v prvních čtyřech patrech nalepí nerozbitnou fólii zvenčí, ve vyšších patrech zevnitř; do výtahů dá kamenné podlahy a vodotěsné dráty; namontuje žárovky, jaké jsou ve vězeních - nerozbitné; zdi vymaluje speciální barvou, která umožňuje, aby byly pravidelně umývány a do chodeb postaví policejní hlídky. Ale dokonce i na NBC připustili, že to "nemusí být k ničemu dobré". Černí to prostě nějak rozbijí.

Můžete je návléknout do super ohozu, poslat na Harvard, naučit hrát na harfu, pracovat s počítačem a dokonce je i naučit tak, že mají doktorát. Ale stále budou jako šimpanzi jezdící na kole - budou dělat to, co je naučili nebo k čemu je nutí, ale sami z vlastní vůle by to nikdy nedělali.

Podívejme se na několik známých faktů ze života, na něž lidé zapomněli.

Nikdo nemusí učit psa štěkat. A kočka, která nikdy neviděla jinou kočku, umí mňoukat.

Pes, protože je psem, štěká, a jiný zvuk ho ani nenapadne vydávat.

Všichni tyhle věci vědí. Opravdu? Jistě, všichni vědí, že pes štěká a kočka mňouká a vědí,, jaké zvíře má jakou povahu. Většina lidí si uvědomuje, že když chce psa na hlídání, má si pořídit buldoka, a když chce rychlého psa, koupí si greyhounda. vědí, že buldok nebude rychle utíkat a greyhound nikoho nepokouše.

Zkrátka všichni vědí, že ačkoli všichni psi jsou psi, mají různé povahy - PODLE PLEMEN.

ALE PRO ČLOVĚKA UŽ TO NEPLATÍ.

Lidé už ve svém neustálém přemýšlení o lidech a jejich přednostech zapomněli, že "člověk" je také zvíře a tedy má také PLEMENA. Nikdo se zdravým mozkem nebude psy soudit podle "jednotlivců". Každý člověk ví, že plemeno psa zároveň určuje jeho povahu. Nikdo není tak hloupý, aby říkal "všichni psi jsou stejní" nebo "všichni ptáci jsou stejní".

Ale Židé a liberálové naučili většinu lidí, že dívat se na rozdíly mezi plemeny člověka je "fanatismus" a "nenávist".

Tato šílenost by mohla klidně být jedinou chybou moderního člověka, která by mohla ukončit jeho život na této planetě.

Záznamy ukazují, že jen jedno "plemeno" lidí na této planetě dokázalo vybudovat civilizaci.

Stejně jako pes štěká, protože je pes, jedno plemeno lidí, bílí árijci, mají povahu, která produkuje řád, spravedlnost a technologii.

Kamkoli bílý árijský člověk šel, založil tam nějakou civilizaci, stejně přirozeně, jako pes štěká a kočka mňouká.

Tato kniha není a nechce být antropologickým textem. Je určena pro průměrné Američany a nemůže se zabývat složitými vědeckými oblastmi. Přesto musím říci, že důkazy o tom, že árijci, zvláště severští, jsou zakladateli civilizacím, jsou jasné a musí být známy našemu lidu, pokud má přežít.

Všichni vědí, že někteří lidé jsou přirozeně líní a pohodlní a dokážou se jen tak povalovat na slunci. A potom jsou ještě jiní lidé, kteří se takovou věc nedovedou ani představit. Byli by neklidní a nudili by se, kdyby více než trochu "odpočívali".

Z původního lidstva před miliónem let byli někteří líní a někteří energičtí. Ti líní a pohodlní přirozeně zůstali v teplém podnebí - "Zahradě ráje", kde mohli celý den bez práce ležet a jídlo (kokos) jim padalo ze stromů. Tito lidé se rozmnožovali mezi sebou a zůstávali stále na místě, kde měli pohodlný život. Vznikla z nich rasa líných, pohodlných lidí.

Naopak energičtí, pohybliví lidé se stále přesunovali po kontinentech. někteří z nich dorazili do zmrzlých, polo arktických částí severní Evropy. Aby v takovém podnebí přežili, museli přemýšlet o zimě už v létě a dělat si zásoby. Ti, kteří byli trochu podobní svým bratrům v teple, si zásoby neudělali a zemřeli hlady - a tak se nemnožili. Další lidé, kteří na severu nemohli přežít, byli sobci. V krutých podmínkách si museli všichni navzájem pomáhat.

Přirozená selekce se začala projevovat, když energičtí lidé opustili teplé území, z něhož pocházeli, a vydali se na cestu jinam.

Na severu lidé museli myslet, aby zůstali naživu. Tito lidé se potom křížili mezi sebou a rozvíjeli své vlastnosti, a tak vznikla nejkvalitnější rasa lidí.

(Musíme zdůraznit, že Eskymáci, kteří tyto kvality nemají v takové míře, jsou na severu poměrně ne příliš dlouho - byli vytlačeni do zimy silnějšími národy z lepšího podnebí Asie.)

V oblastech s těžšími podmínkami se černým zvlášť nedaří - nemají vlastnosti jako myšlení dopředu. Dokážou už po milióny let přemýšlet jen o tom, co se děje právě teď a jen jim samým. Jsou sobečtí, nejsou idealisté a jsou krátkozrací jako zvěř.

Civilizace bílého člověka je organizovaný systém, který je určen k přežití člověka a výrobě, a povyšuje ho idealismus, abstraktní vědecké myšlení a sociální organizace a spravedlnost.

Spravedlnost je instituce, kterou si ustavila společnost, aby zamezila sporům, aby všichni měli "stejnou" šanci, a když povstane konflikt, je to systém, který jej nějak vyřeší.

Tropy však vychovaly plemeno líné, neprozřetelné, nemyslící a kruté, které žije jen pro tento okamžik a nedokáže pochopit "vědu", "spravedlnost" či skupinový "idealismus", jehož potřebu po milióny let neměli.

A TAK TVRDÉ PODMÍNKY SEVERNÍ EVROPY VYPĚSTOVALY RASU LIDÍ PLNOU ENERGIE, IDEALISMU, SMYSLU PRO SPRAVEDLNOST A PŘEDEVŠÍM SCHOPNOST NEPŘEMÝŠLET JEN O SOBĚ - PŘEMÝŠLET "OBJEKTIVNĚ" - PŘEMÝŠLET ABSTRAKTNĚ, MATEMATICKY, VĚDECKY A CHOVAT SE JAKO SKUPINA IDEALISTICKY.

Mezi těmito dvěma extrémy jsou všechny stupně vývoje.

Se seveřany se objevili alpiňané, středomořci, dinárové a další členové naší bílé rasy.

Většina z nás je směsí všech těchto bílých skupin. A všichni bílí jsou stále ještě v převaze nad primitivními černochy.

Nejranější kresby a záznamy egyptské civilizace ukazují, že lidé, kteří postavili pyramidy a zázraky Egypta, byli středomořští BÍLÍ LIDÉ. Aby postavili obrovské pyramidy a velké egyptské kamenné budovy, jeli na jih do Afriky, zotročili milióny černých, dovezli je do Egypta a tam potom pracovali - jako koně. Přestože se bílí lidé snažili, aby se jejich krev nesmíchala s černou, vždycky se našli nějací lidé, kteří toužili svoje sexuální potřeby uspokojit s černou ženou.

Během tří tisíc let fungování Egypta byli nejdříve kříženci vychováváni s bílými, ale potom se všichni tak pokřížili, že na konci egyptského období, jehož pád byl vlastně způsoben křížením ras, stál v jeho čele barevný faraón.

ÚPADEK EGYPTSKÉHO IMPÉRIA TĚSNĚ SLEDUJE STUPEŇ KŘÍŽENOSTI BÍLÉ RASY, NE PŘESNĚ, ALE BLÍZCE.

Dnes jsou Egypťané součástí černé Afriky, politicky, sociálně i rasově. A jejich slabost a opožděnost nemá co dělat s nedostatkem příležitosti; je to rasou.

Kdyby toto, co jsem vám právě popsal, bylo nějakou v historii neobvyklou věcí, neobtěžoval bych se.

Ale stává se to příliš často -stává se to vždycky.

Stalo se to i v Řecku. Z jejich soch vidíme, jak lidé tehdy vypadali - krásní, světlovlasí, s modrýma očima. I tento lid si zotročil původní obyvatelstvo a potom se s ním zkřížil. Dnešní Řekové mají v sobě už jen minimum z původní nordické rasy.

Tutéž rasovou sebevraždu najdeme v Římě, Španělsku, Portugalsku, Latinské Americe, Itálii, Mexiku - všude, kde se bílí lidé pokoušeli žít pohromadě s podřadnými rasami.

UPŘÍMNÍ BÍLÍ LIDÉ VLASTNĚ ZNIČILI SAMI SEBE, PROTOŽE VE SVÉ TOUZE PO SPRAVEDLNOSTI A ŘÁDU ZAPOMÍNAJÍ NA SVÉ PŘIROZENÉ INSTINKTY A TAK PŔEHÁNĚJÍ SVOU LÁSKU KE SPRAVEDLNOSTI, ŽE ZTRATILI VLASTNÍ SMYSL RASOVÉHO PŘEŽITÍ.

"Není to spravedlivé," říkají liberálové, "že na univerzitách ti, kteří neuspějí, jsou klasifikováni jako propadlí. To ještě zvyšuje jejich pocit ponížení. Zrušíme známky a tak budou všichni mít stejnou šanci."

"není to spravedlivé," mumlají liberálové, " že někteří lidé se narodí jako (oškliví a hloupí) černoši, a někteří jako pěkní a inteligentní běloši. Oni za to přece nemůžou. Tak musíme přírodě pomoci napravit její chyby a trochu je postrčit" - a tak vzniklo míšení ras.

"Není to spravedlivé," říkají liberálové, " když má někdo milión a jiný je chudý." A tak vznikl komunismus.

A tak to jde pořád dál, a bohaté národy platí těm chudým a pletou se do válek, do nichž jim nic není.

Rozdíl mezi upřímnými árijci a ostatními je v tom, že Žid - komunista káže svou ideologii, ale neřídí se jí. Árijský komunista se jí řídí a jde příkladem.

Jen árijský liberál je natolik superobjektivní, že svou oběť vede k popření vlastních zájmů a bojuje za práva lidského "plevele". Všechny ostatní národy, nedotčeny touto nordickou schopností myslet a cítit ideologicky, nesobecky a objektivně, všechno provozují svým starým způsobem pomocí INSTINKTŮ, se sobeckým uvědoměním si jen jejich vlastního užitku.

Bílý muž nemůže nižším národům přikázat idealismus. Když bílý muž dobude barevnou populaci jako na Haiti a potom, opět jako na Haiti ji opustí, původní barevní obyvatelé se rychle vrátí ke své přirozené nespravedlnosti, hlouposti a primitivnosti.

ZÁPADNÍ CIVILIZACE JE DŮSLEDKEM POVAHY BÍLÉHO ČLOVĚKA.

Bez bílých lidí by nebo západní civilizace, západních technologií, západní spravedlnosti, žádné moderní vědy nebo kultury.

Pes štěká, protože je pes.

Kočka mňouká, protože je kočka.

Bílí lidé vytvářejí civilizaci, protože jsou bílí lidé.

Jakmile přestanou být bílými, jejich civilizace upadá.

A PŘESNĚ TO SE TEĎ DĚJE VE SPOJENÝCH STÁTECH.

Do roku 1900 byla země takřka úplně nordická. I když se samozřejmě nějaké prohnilé prvky našly, tito lidé měli přirozenou potřebu tvořit a podporovat spravedlivé soudy a policejní systém, spravedlivou vládou, čestné politiky a státníky, odvážné a sebeobětující bojovníky a vůbec lidi, kteří jsou významnými body v Americké historii.

Amerika, která se skládala převážně z bílých lidí, dobyla a zničila Indiány, kteří tady byli původními obyvateli, ale žárlivě střežila své hranice e nepouštěla si dovnitř barevné lidi, pouštěla sem převážně bílé. Takže asi do roku 1850 jsme měli homogenní relativně stabilní bílou populaci - s vyjímkou černých červů, kteří tady byli za nějakým účelem.

Potom několik Židů a hlupáků vypustilo v našem středu první zárodky rasové choroby, která zničila předtím už všechny civilizace od starověkého Egypta po Brazílii. Dovolili jsme si tvrdit, že barevní jsou "bílí lidé s tmavou kůží" primitivy jsou jen proto, že neměli "šanci".

Harriet Beecher Stoweová napsala "Chaloupku strýčka Toma", knihu plnou sentimentu, plačtivost a holé propagandy "černošské rovnosti", jakou svět ještě neviděl. (Málokdo ví, kdo byl jejím manželem - židovský rabín, další, který si změnil jméno.)

Milióny jinak inteligentních bílých lidí, kteří však nikdy neviděli černocha, se ozbrojili a pobili více než milión nejlepších bílých lidí v Americe kvůli těmto černochům v sebevražedné "občanské válce".

Každý národ, který se pokusil žít na stejném území s černými skončil vždycky s otrávenou krví a v jejich područí.

Jedině vznik Ku Klux Klanu zachránilo Jih (a naši rasu) před nevyslovitelnou hrůzou. Využili hlouposti a pověrčivosti černochů a v noci se projížděli v bílých prostěradlech. Černá polozvířata měla klansmeny za "duchy". To ve spojení s násilnostmi, které páchali proti černým, brzy nastolilo na Jihu zpět nadvládu bílých lidí, řádu a civilizace. A když průměrný Seveřan uviděl realitu, rychle se postavil na stranu Jižanů - a proto mohl Klan přežít.

Naše rasa měla dost energie a jednoty na to, aby se vzpamatovala z orgií rasové šílenosti v občanské válce. Dokonce i ti největší liberálové se třásli před skutečným míšením ras, jaké známe dnes.

Prezident Lincoln nikdy nekázal o rovnosti ras, ani o žádném míšení. Ve skutečnosti tvrdil přesný opak (další ukázka toho, jak moderní židovská společnost LŽE lidem). Tady je několik Lincolnových výroků o černých:

"Rovnost s černochy! Fuj! Jak dlouho během vlády Boha, který je dost schopný na to, aby dokázal založit a udržet tento vesmír, bude ještě pokračovat toto hloupé žvástání a hlupáci budou tyto demagogické řeči polykat." (Fragmenty: Poznámky pro proslovy, září 1859, díl III)

"Soudce Douglas vám řekl, že ze mě nedostal odpověď na otázku týkající se černošského občanství. Pokud vím, soudce se mě na tu otázku nikdy nezeptal. Už se mě na to ani nikdy nezeptá, protože teď upřímně odpovídám, že černošskému občanství nakloněn nejsem. Myslím si, že různé státy mohou podle svých zákonů a pole Ústav udělat černochy občany, pokud chtějí. Pokud by stát Illinois měl na to právo, postavil bych se proti tomu. to je všechno, co k tomu chci říct." (Řeč ve Springfieldu, Illinois v červnu 1857)

"Ve své odpovědi senátor Douglas poznamenal, že si vždycky myslel, že tato vláda je pro bílé a ne pro černochy. Já si to tedy myslím také." (Řeč v Peorii, Illinois, říjen 1854)

"Podívejte se, jak na tom jsme - země je ve válce! - naši bílí mužové si navzájem podřezávají krky ... a potom si vezměme to, o čem víme, jako pravdu.

Ale pro naši rasu nesmí být válka, ať si lidé na obou stranách myslí co chtějí ... Je lepší, když tedy budeme rozděleni ...

Vy a my jsme rozdílné rasy. Máme mezi sebou větší rozdíl než jaký je mezi všemi ostatními rasami. Nebudu mluvit o tom, jestli je to dobře nebo špatně, ale fyzický rozdíl je pro nás všechny velkou nevýhodou, protože si myslím, že vaše rasa velmi trpí tím, že mnoho z vás žije mezi námi a náš lid naopak trpí vaší přítomností. Jinými slovy na obou stranách nám to dělá problémy. Pokud to přiznáte, konečně máme důvod, abychom se rozdělili." (Řeč o kolonizaci k deputaci černých ve Washingtonu, D.C. 14.srpna 1862)

Všechno, co jste si tady přečetli, lze najít v Sebraných spisech Abrahama Lincolna, které vyšly v osmi dílech.

Lincoln ale nebyl prvním člověkem, který mluvil o rasovém oddělení. Muž, který v Deklaraci nezávislosti napsal, že "Všichni lidé jsou si rovni", Thomas Jefferson, napsal a myslel si totéž jako Lincoln.

Jako příklad toho, jak nám židovská kultura dnes lže, podívejme se na část Jeffersonových Pamětí.

"Nic není napsáno v knize osudu určitěji," napsal Jefferson, "než že tito lidé (černí) mají být svobodní."

Tady citování z Pamětí obvykle končí. Ale není to konec toho, co Jefferson napsal a není to to, co si myslel. Zbytek jeho slov dojem naprosto otáčí.

"...ALE TAKÉ NENÍ JISTĚJŠÍ, ŽE TYTO DVĚ RASY, NAPROSTO STEJNĚ SVOBODNÉ, NEMOHOU ŽÍT POD JEDNOU VLÁDOU." (Dopis Georgi Washingtonovi, 4.ledna 1786)

Židé, padělatelé map a rovnostáři se snaží vymazat všechno naše povědomí o rasovém dědictví, o zdroji civilizace, o podřadných lidech. Podařilo se jim uspět při urychlování procesu degenerace a kolapsu naší rasy.

Naše moderní generace, nasáklá židovskou televizí, bombardovaná židovským vzděláváním, obelhávaná židovskými novinami, otrávená židovskou "morálkou", postrádající skutečný domov, rodinu, víru a ideály a konečně krutě ovládaná politiky v područí Židů se potápí do degenerace, což je stádium, do něhož se Řím dostával pět set let.

Nenajdeme-li způsob, jak bílá rasa pozná sama sebe a uvědomí si, kdo vlastně je, bude už na záchranu pozdě.

Bude-li bílá rasa zničena, primitivnost, nespravedlnost, krutost a předsudky se vrátí zpět do džungle.

Amerika je nyní poslední baštou bílé civilizace. Německo tou baštou BYLO, ale Židé nás donutili Německo zničit a to je teď bezmocné na to, aby naplnilo svou roli ochránce ostatních.

Anglie zanikla - v termínech energie a agresivity. Své kolonie věnovala kanibalům, které vítá dokonce i na svém malém ostrově a zavírá ty, kteří tomu odporují.Francie, Itálie, Řecko atd., jsou natolik požidovštělé, že nemají ani sílu CHTÍT návrat.

Nemá smysl katalogizovat ostatní evropské národy v podruží židovského bolševismu a liberální propagandy.

Amerika je POSLEDNÍ, JEDINOU nadějí na záchranu všech bílých lidí a tedy celé civilizace. Jen v Americe je dostatečně velké množství árijské krve, která má moc a sílu začít boj za návrat naší rasy.

Pokud Amerika stejně jako Anglie, Francie a Rusko padne zcela do rukou Židů a černochů, už nezbude na celé zemi žádné místo, kde by se mohli bílí zorganizovat k odporu.

Amerika je posledním bitevním polem Armageddonu.

Musíme dosáhnout k srdcím a myslím našich stále energických, odvážných a rasově výborných miliónů Američanů, spojit je jako RASU přes všechna náboženská, ekonomická, politická a hospodářská rozdělení. Musí vidět, že stojí na hranici mezi zapomněním a životem. Musí pochopit, že všechno, co milujeme a čeho si vážíme je součástí každého z nich.

Heslem poslední bitvy je BARVA TVÉ KŮŽE JE TVOU UNIFORMOU.

Všechny bílé civilizace před námi zahynuly, protože si neuvědomily, že ekonomické, politické a já nevím jaké důvody jsou proti fatálnímu rasovému problému dětské hračky.

Vždycky, když bílá rasa trpěla, bylo ještě na zemi místo, kam se mohla uchýlit a hledat novou energii na šíření obnovené bílé rasy. Teď už nemáme kam jít.

Potřebujete-li důkaz o nebezpečí míšení ras, srovnejte si historii Jižní Ameriky a Severní Ameriky. Jižní Amerika je asi tak bohatá na přírodní zdroje, ne-li bohatší, jako Severní Amerika. Jižní Amerika má lepší klimatické podmínky než Severní. Je větší. Byla osídlena před severní Amerikou a tak měla větší možnost rozvoje. Proč není Jižní Amerika daleko před Severní?

Jediný důvod, proč Jižní Amerika je stále zaostalá a chudá je v RASE. Lid Severní Ameriky je většinou bílý - nordický. Lid Jižní Ameriky je většinou tmavý - míšenci původních Indiánů, černých otroků a Španělů nebo Portugalců.

Angličané, Skandinávci, Skotové, Irové, Francouzi a další nepřišli do Severní Ameriky jen vykrást a vybrat všechno, co najdou a potom se vřítit do Evropy, jak to udělali Španělé a Portugalci.

Nordické národy přišly na Sever, aby se tam usídlily a vzaly si s sebou ženy. Tím pokračovali v množení čisté bílé rasy. Španělé jeli do Jižní Ameriky jen pro kořist a tak ženy s sebou neměli. To vyprodukovalo spousty hloupých hnědých kříženců.

To není ani nenávist, ani fanatismus, to je skutečnost.

Nic na této planetě by nám nemělo být tak vzácné jako bílá rasa, jejíž dědictví produkuje spravedlnost, řád a kulturu bílé civilizace.

Židé a opičí černoši, kteří plánují naše zničení, a "liberálové", kteří jim v tom pomáhají, jsou vrazi a vyhlazovači celé rasy, největší rasy, která kdy chodila po povrchu této země.

hore


XI. NOČNÍ MŮRA

Je horko. Noční atmosféra je těžká a depresivní. Všechna okna jsou otevřena. slyšíte sirénu o pár bloků dál, křik dětí na ulicích a dokonce i opilce od O´Malleyho v jejich obvyklé hádce. Oknem nepřichází žádný závan vzduchu. Ve svém vrzajícím proutěném křesle sedíte pohodlně opřeni a máte od potu úplně mokré tričko. Dokonce i malý větrák, který se otáčí, horko jen znásobuje.

Pustíte si televizi na napijete se piva ze studené plechovky.

Vypadá to jako další horká srpnová noc - ale tahle je nějak jiná. Cítíte to. Ve vzduchu je tlak, očekávání, předtucha.

Zprávy byly špatné. Ale ty jsou špatné už od té doby, co začaly v červnu bouře. Od roku 1963 jste si na letní bouře už zvykli. Teď, v roce 1971, to vypadá, že dojde k otevřenému boji mezi černými a bílými. Dokonce ani zimy už nejsou tak klidné, jako bývaly v šedesátých letech. Dokonce i v mrazivých zimních měsících se objevují srážky mezi černými a bílými. Autority ale vždycky nějak udělají pořádek. Tím, že bílí jsou mimo černé oblasti, se snaží udržovat nějaké zdání civilizovaného života.

Letos jsou bouře ale skoro neustálé. Televize právě ukazuje záběry z ostatních měst: reflektory zářící do noci, nenávistné černé obličeje bojující s policií a národní gardou, střelbu a hořící budovy, když molotovovy koktejly zapálily celé bloky.

Ve vašem městě je ale už skoro čtrnáct dní klid. Policistům se podařilo porazit černochy jen dva bloky od chvíle, kdy by vystoupili ze své čtvrti.

Televizní zprávy vysílají o dalších černých teroristech vycvičených na Kubě.

Už je vám z toho špatně. Je vám už na zvracení z věčných problémů s černými bandami a komunistickými agitátory, znásilňování, vražd a pálení, krádeží a ohrožování celých měst.

Vypínáte televizi.

Zíráte na strop v narůstající temnotě a přemýšlíte, kde a kdy to konečně skončí. Chcete se aspoň na chvilku zbavit myšlenek na černochy. Rozsvěcujete světlo a vytahujete západní noviny, které jste koupili cestou domů.

A v té chvíli to uslyšíte.

Ze začátku se vám zdá, že je to jako lidé, kteří křičí na baseballu. Daleko, daleko od vás huláká spousta lidí. Ale je to jiné než lidé na zápase. Má to smrtelný, zuřivý zvuk. Vstáváte ze židle a jdete k oknu. Za černou siluetou cihlových domů na východě vidíte povědomou záři. Oheň!

Takže už je to tady zase!

Proč nemůžou všechny ty černé bastardy zabít, jednou provždy a tak ukončit celou tuhle věc!

Tentokrát se nebudete dívat. zavřete okno, jdete zpátky a pustíte znova televizi. Možná na to přestanete myslet, když se podíváte na nějaká dobrý film nebo komedii. Se zavřeným oknem se vám zdá, že jste aspoň na chvíli unikli černému peklu. Když je puštěná televize, není slyšet střelbu ani řev davu.

Vezmete si další pivo a před televizí se pohodlně posadíte. Právě když vás western začne zajímat, televize zhasne. Vstanete a zalomcujete šňůrou. Někdy se to tak dá spravit. Potom si všimnete, že nejede ani větrák.

To musí být pojistky. Takže jdete do kuchyně a podíváte se s pomocí baterky do krabice s pojistkami.

Pojistky to nejsou.

Ale to už jste si všimli, že zhasla všechna světla, dokonce i pouliční lampa, která obvykle svítí do kuchyňského okna. Je opravdu černo. Nejste na takovou temnotu zvyklí. Máte divný pocit.

Vystrčíte hlavu z kuchyňského okna. Venku je něco nového, něco nepřátelského. Nevíte, co to je, ale vaše srdce to svírá ledovými prsty.

Ve čtvrti je ticho. Děti už nekřičí, nikdo necvičí na klavír, u O´Malleyho se nikdo nehádá, prostě nic. Je ticho. Smrtící, prázdné, těžké ticho. V temnotě slyšíte jen vzdálené hučení černého davu, které jako by se přibližovalo.

V temnotě před vaším oknem slyšíte Jacka Morgana, který pil na schodech pivo, jak utěšuje svou ženu, která je nahoře: "Neboj, zlato, to je jenom výpadek proudu. Za chvíli to spraví, Buď v klidu."

Začíná plakat dítě - potom další. Venku je podivný bzukot, jak se čtvrť snaží zvyknout na temnotu.

Všichni poslouchají zvuku černé bandy ve městě a utěšují se,, že autority to dají brzo do pořádku, tak jak to vždycky udělaly.

Potom slyšíte paní Johnsonovou, jak volá na sousedy, aby jí dali trochu vody. "Náš vodovod nefunguje, nemůžu natočit dětem vodu do lahví."

Potom skoro ze všech domů najednou , slyšíte, že nikomu neteče voda.

Uvědomujete si, že musí být něco skutečně v nepořádku, a zvednete telefon, abyste zavolali policii. Přinejmenším můžete říct, že ve vaší čtvrti neteče voda.

Telefon nefunguje!

Vzpomenete si na tranzistor a pustíte ho.

"...veřejnost je žádána, aby zůstala v klidu, dokud Národní garda neobnoví pořádek. Zůstaňte doma a nedělejte paniku. Na současné situaci není nic zvláštního ... Panebože! ..."

Z malého reproduktoru vychází nezaměnitelný zvuk člověka pokoušejícího se naposledy nadechnout. Těsně před tím, než stanice přestane vysílat, slyšíte: "Jak se vám líbí tohle, vy bílí zkurvysyni!"

Vykloníte se z okna. "Slyšeli jste to?" křičíte na všechny sousedy. "Co?" ozývá se od tuctu lidí.

"Teď jsem zapnul rádio a slyšel jsem něco, co znělo jako vražda v přímém přenosu. Potom přerušili vysílání!"

"Zkuste jinou stanici!" křičí někdo.

"Už jsem to zkoušel," přichází odjinud, "žádná nefunguje!"

"Beru si zbraně!" hulákáte.

"Buďte opatrný," křičí soused, "víte, že je nový zákon o zbraních!"

"Seru na zákony," řvete. "Jestli jsem ti černí hajzlové přijdou, zastřelím je. Je mi jedno, jestli mě za to zavřou. Nenechám ty špinavé negry, aby vystříleli a spálili tohle místo a zranili naše ženy!"

Ale než stačíte najít své schované pušky, jsou tady.

Objíždějí blok v autě, střílejí ze samopalu a házejí zápalné lahve. Ve světle plamenů vidíte jejich bílé oči černých tvářích. Ale i kdybyste je neviděli, víte kdo jsou podle jejich hnusné mluvy.Jako obvykle jsou opilí a hážou své typické černé nadávky na všechny bělochy - liberály, bohaté, chudé, pravičáky, klansmeny - na všechny bělochy.

Jak auto s černými teroristy, kteří stále střílejí, odjíždí, slyšíte výkřiky umírajících a vidíte hrůzu lidí, jejich drazí byli zastřeleni.

Vytáhnete svou starou námořnickou em jedničku a osmatřicítku a vystřelíte několikrát do tmy. Venku najdete několik mužů, kteří mají tolik zkušeností, že nezpanikařili. mají své pušky a přemýšlejí, co budou dělat.

navrhujete, aby byl někdo poslán na policejní stanici do Grandu. Všichni souhlasí. Chlapec se dvěma pistolemi se hlásí dobrovolně. Nevíte, že policisté jsou všichni mrtví.

právě když se domlouváte, kam kdo půjde, přijíždí z předměstí další auto plné bastardů. Vystřelíte na auto a když slyšíte, že jeden z těch bastardů to dostal, máte radost. připomíná vám to válku. Ale potom si vzpomenete - tohle je přece DOMOV! Tady žije vaše žena a vaše děti!

A to vás přivede na další strašnou myšlenku. Žena a děti jsou na návštěvě na druhém konci města. co se děje tam?

Srdce se vám na chvíli zastaví. Ale potom vás zachvátí zuřivost. jestli sáhnou na Janie a na děti!...

začínáte si uvědomovat své postavení.

Bez vody, bez světa, bez telefonu, bez rádia - několik zbraní, méně lidí, kteří vědí jak je používat a mají nervy na to, aby je použili - žádná organizace. A málo nábojů.

Zatímco o tom přemýšlíte, je to otázka jen několika minut od prvního útoku, přijíždějí další tři auta! Střílíte svou em jedničkou. Trefili jste dalšího! Ale zbytek lidí střílí jen tak do ničeho a plýtvá těmi několika náboji, které mají. Křičíte na ně, ať přestanou střílet. Je pozdě. Došly jim náboje.

Skučení a křik a modlitby lidí, kteří byli postřeleni, demoralizuje většinu ostatních lidí. Překvapivě se zdá, že ženy jsou pevnější než muži a roztrhanými sukněmi se snaží zachránit, co se dá.

mnoho mladých mužů, zvláště dlouhovlasých se shrbenými rameny se chová jako puberťačky a ječí, aby jim někdo pomohl. Rádi byste jim pomohli kopancem do zadku.

Teď už není tma, Celá čtvrť září. Oheň založený lahvemi stále více hoří. Nic ho nemůže zastavit. Nejsou hasiči - dokonce ani žádná voda.

Noc už je skutečně strašně horká. Teď, když spousta domů hoří, máte husí kůži.

Mnoho lidí už jde na prázdná místa a snaží se vyhnout ohni.

Slyšíte muže a jeho mladou ženu, jak na sebe o pár domů dál křičí. pokouší se proběhnout do domu, aby tam něco vzala ještě než to shoří. On ji drží vší silou, ona křičí a bojuje s ní,m. Děti stojí kolem a pláčou.

Do domu se už nikdy nedostane.

Kolem jede banda černochů v autě a vidí ji v její noční košili. Zastřelí jejího muže i její děti. Seberou ji, ječící a bránící se, nacpou do auta a jeden druhému se vychloubají, co s ní udělají. A vy s prázdnými puškami nemůžete udělat vůbec nic.

Během několika minut přijíždějí další dvě auta plná černochů. Ale tihle nepřijeli střílet. Tihle přišli krást - a znásilňovat.

Většina lidí kolem už dávno utekla se před tou hrůzou schovat. Můžete jen těžko dělat něco jiného.

Zpod keř něčího trávníků sledujete ve světle ohňů, jak si berou to, co chtějí - rádia, televize a ŽENY! Nikdy jste netušili, že něco takového uvidíte.

Slyšeli jste, že se takové věci dějí někde daleko v Kongu, ale ani by vás nenapadlo, že se to stane i TADY.

Teď jste přinuceni bezmocně sledovat, jak šest černých zvířat rve z mladé dívky od OˇMalleyho šaty a jeden po druhém ji znásilňují - předtím zabili její matku, otce i bratry. Ze začátku ječí a zoufale s nimi bojuje. Poté, co ji dva nebo tři z nich zbijí, jen leží a pláče. Potom už ani to.

Hrůza pokračuje celou noc. Domy hoří až na černé ruiny. a stále hoří. Čtvrtí stále projíždějí auta plná černochů a loupí a vraždí a znásilňují.

Jste bezmocní. Poražení.

Konečně kolem třetí hodiny ráno se to trochu uklidňuje. Vylézáte ven, aby jste zjistili, kdo je ještě naživu.

"Kde je k sakru Národní Garda?" opakujete jeden druhému tupě. "Kde je do prdele ta blbá Garda?"

Jste jediný člověk, který má dostatek zkušeností a vůdčí autority, abyste se mohli pokusit něco udělat. navrhujete shromáždit raněné a bezmocné a pokusit se je uložit za hradbou z kamení na parkovišti. zranění pláčou, opravdu pláčou - chtějí vodu. ale voda není. Nikdo zatím nemyslí na jídlo. To přijde později. Teď se všichni snaží přežít. A stále slyšíte hukot obrovského gangu, který ze přibližuje z města.

Ostatní souhlasí se shromážděním raněných za hradbou. Ale než stačíte práci dokončit, slyšíte nový zvuk - motorový zvuk, který si pamatujete z války - TANKY!

Garda! Konečně!

"To je Národní garda!"hulákáte na ostatní, "Slyším tanky!"

Právě včas, protože černí se už blíží. Dokážete si představit, co by to bylo, kdyby přišli krvežízniví Afričané dorazit přeživší.

A teď konečně přijíždějí tanky, aby v poslední chvíli obnovily pořádek!

Ještě nikdy jste nebyli tak šťastni při pohledu na tanky.

Tanky se už blíží, našly bandu skrytých černochů, Pěchota je oblkičuje.

Najednou se tanky otáčejí. Nečekají, až pěchota dokončí svou akci. Jako by nevěděly, že na ně čekají stovky bezmocných bílých!

Ale tanky se nejen otáčejí - MÍŘÍ SVÉ HLAVNĚ NA PĚCHOTU! A zatímco na to nevěřícně hledíte, TANKY NAMÍŘÍ NA SVOU VLASTNÍ PĚCHOTU HLAVNĚ A PŘINUTÍ JE, ABY SI LEHLA NA ZEM.

Potom se otevře poklop u prvního tanku - a vy pochopíte, co se to děje. Vykoukne z něj černá hlava.

Mezi malou skupinou mužů, že a dětí je naprosté ticho. Nepotřebují nic vysvětlovat.

Uvědomili co, co se stalo.

Většina černých v ozbrojených silách a Národní gardě se připojila k černé rebelii.

Teď jsou mocné zbraně Spojených států v rukou primitivů, kteří se před několika generacemi odstěhovali z džungle.

Použijete poslední zbytek své vůle a zaženete skupinku dolů do sklepa pod cihly a trosky.

Teď jste sami, proti světu, který se zbláznil. Žádná voda, žádné jídlo, žádné spojení, žádná komunikace, žádný lékař. NIC!

Ale ještě se nechcete vzdát.

Možná je to jenom místní. Možná armáda nebo námořnictvo nebo NĚKDO dokáže tuto vzpouru džungle potlačit.

Když vydržíte, možná přijde pomoc.

Ale tanky teď následují černí přicházející z města, opilí whiskou a krví a chovají se přesně jako lidé džungle.

Přichází horky den, mnohem horší než noc, plný kouře a ohně. kolem vás leží tucty zraněných, kteří pláčou po vodě. Zvláště poslouchat děti je nesnesitelné.

Kolem osmé hodiny se ve čtvrti trochu uklidnilo. Je slyšet jen občasné výstřely.

Potom slyšíte z ulice sténání.

Vykouknete ven - a vidíte jednoho z černochů, které jste večer střelili, jak se plazí, skučí a volá o pomoc.

Neodvažujete se pohnout.

Ale jedna z nejstatečnějších žen, které celou dobu ošetřovaly raněné, najednou vyběhne z úkrytu. Utíká k černochovi na ulici. Kuchyňským nožem bodá a bodá do jeho třesoucího se těla.

poznáváte ji. Je to paní Moodyová, liberálka. Dala černým stovky dolarů, pochodovala v jejich demonstracích, seděla s nimi a dokonce jela do Mississippi, aby jim pomohla zaregistrovat se jako voliči. Teď ji vidíte, jak konečně používá moudrost, kterou jí dal Bůh, aby bránila sama SEBE. Včera byli zavražděny její děti i manžel. Paní Moodyová už není liberálkou. Teď je členkou bílé rasy - bojovnicí. Ale je pozdě.

V deset hodin vidíte další černochy, kteří procházejí ruinami, kopají do mrtvých, strhávájí šaty z žen a smějí se jim - jako jejich bratři k kmene Mau Mau v Africe.

Celý den se snažíte přežít a udržet lidi pohromadě.

Kolem sedmé hodiny večer, když sluce stále pálí, musíte se dívat, jak malá holčička umírá v rukou své matky. Stále pláče "mami, mami" a její matka celou dobu říká "Já jsem tady, zlato, jsem tady s tebou!" a tiše pláče, houpá její malou kudrnatou hlavu dopředu a dozadu, dopředu a dozadu, dokud jí nespadne na stranu.

Oči máte plné slz a srdce vzteku na idioty a politické krysy, které přivedly největší národ k něčemu takovému - a to všechno ve jménu "bratrství" a "pokroku". "POKROKU!"

Potom slyšíte někde daleko zvuk náklaďáku. Nevíte co to je, ale brzy přijede až k vám a z reproduktorů se ozve:

"Mluví k vám nová sociálně demokratická lidová vláda Spojených států. Svrhli jsme rasistickou nenávistnou vládu Spojených států. Vyslanec Spojených národů Alfred Goldberg už uznal existenci naší lidové demokracie. Armáda a Národní garda jsou v našich rukou. Čínské oddíly Spojených národů přistávají na letištích, aby asistovali svobodu milujícím lidem v osvobození a nastolení řádu. Odpor je zbytečný. Bez našeho volení se v celé zemi nic nepohne. Přikazujeme vám vylézt z úkrytů a dopravit se k nejbližšímu registračnímu bodu, který je připraven pro uprchlické oblasti, kde dostanete najíst a dostanete práci. Po deváté hodině večerní budou všichni, kteří se nezaregistrovali, zastřeleni ... Mluví k vám nová sociálně demokratická lidová vláda Spojených států. Ozbrojené síly a Národní garda Spojených ..." - a náklaďák odjíždí do další čtvrti a oznamuje svůj vzkaz zkázy našeho národa.

Oči se vám zaplnily slzami, vidíte, že většina lidí vylézá z úkrytu a začíná hledat registrační místa. Našli jste ještě jeden náboj do vaší osmatřicítky.

Namíříte si ji na hlavu ... potom si všimnete hezké mladé dívky, jak se na vás dívá s tichou prosbou v očích. Podáte ji pistoli a vylezete z krytu ještě než uslyšíte výstřel.

To, co jsem napsal, není žádným hysterickým snem alarmisty.

Přesně tohle je totiž naplánováno pro bílou civilizaci a na místech, kde se černí už vzbouřili, jako v Portugalské Angole, Kongu, Keni atd. se to už děje.

Tady v Americe plán už začal pracovat - tak, jako smrtelná choroba začíná malým nežidem, potom je z něj bolák a nakonec horečky, s jejichž pomocí nemoc oběť dostane.

Lháři a padělatelé map dělali všechno možné, aby skutečnou povahu bouří šířících se po celé zemi zamaskovali, a předstírají, je bouře jsou výsledkem frustrace, která může být vyléčena jedině "lepším" přístupem k černým.

Už jsme tady napsali prohlášení Israele Cohena z roku 1912, které bylo otištěno v Congressional Record, že hlavní zbraní komunistů pro svržení Ameriky budou černoši.

Před druhou světovou válkou Eugenne Dennis, národní tajemník Komunistické strany Spojených států, plán vykreslil ještě detailněji. Tady je citát z Dennisovy knihy "Sovětská Amerika", jak ho citoval Kenneth Goff, bývalý Dennisův komunistický spolupracovník, ve své knize "Přiznání Stalinova agenta":

"V tu dobu se budou konat ve všech městech jakékoli velikosti obrovské rasové bouře. Vůdci těchto band musí být opatrně vybráni a předem vycvičeni. Bouře budou takové, že do těch míst bude potřeba vyslat policejní síly. Zatímco se budou autority snažit potlačit bouře, vybrané skupiny komunistů převezmou jejich rádiové a televizní stanice a telefonní ústředny. Létající skupiny komunistů budou kontrolovat dodávku vody a odříznou ji, a stejně tak elektřinu a plyn. Domy budou bez vody a paliva, světla a telefonu. Pro lidi nebude možné komunikovat dokonce ani mezi přáteli a příbuznými. profesionální vrazi obklíčí lidi v některých obchodních oblastech a některé si ponechají jako rukojmí, zatímco jejich ženy budou dány k dispozici sexuálním šílencům až do doby, než se vzdají."

Všimněte si volání po vypnutí elektřiny, plynu. atd.

Tohle byl standardní plán pro útok Mau Mau na města bílých lidí po celé AFICE. Nejdřív zničí elektrárny a telefon, Potom, v temnotě a zmatku, udeří se svým krvavým africkým terorem.

Ve čtvrté kapitole jsme mluvili o předání Kuby do rukou Castra a spiknutí proti Batistovi. To nebylo samoúčelné. Spiklenci potřebovali základnu, kde by mohli cvičit své černé teroristy převlečené za aktivisty za "práva lidí". Když byla tato "základna" v pořádku zavedena, začalo se na ní pracovat.

Na Kubu chodily pomocí podivných machinací peníze na výcvik těchto vrahů ze Spojených států. peníze zprostředkovávala Eleanor Rooseveltová jako peníze na pomoc "protikastrovským Kubáncům".

Robert Williams, černá odporná kachna, která spáchala únos bílého páru a po potlačení akce uprchla do připraveného úkrytu na Kubě, tam začala vysílat z rádia "RADIO FREE DIXIE"(Rádio svobodný Jih). Tento člověk také vydával časopis nazvaný The Crusader - Křižák. V této publikaci naleznete podrobnější plány na dobytí Ameriky černými - které se velmi podobají úvodu této kapitoly.

Nyní si přečtěte záznam z vysílání Radio Free Dixie, jak je vyslechly milióny černochů, a budete mít lepší představu o tom, co znamenají bouře a povstání černochů, a o tom, co čeká Ameriku - pokud neuděláme něco drastického.

"Hodina nula se blíží. Vítr nepokojů a násilí se blíží problémovým pobřežím utlačovaných a nespokojených. Rasistické síly tyranie a nenávisti v dálce mizí, aby vyhlásily poplach na náš dehumanizovaný, takzvaný nenásilný a bezmocný lid. V této klíčové hodině dlouhého a hořkého boje za přežití našich lidí v rasistické Americe je filosofie takzvaného nenásilí cestou k sebevraždě a vyhlazení. Rasistický utlačovatel našeho lidu v Severní Americe je primitivní brutální člověk.je to vzteklá bestie, která nemá žádný lidský cit. Vůdci, kteří stojí v čele našeho lidu a mluví o nenásilí a lásce, která má zastavit hněv, jsou ubozí naivové. Ve skutečnosti náš lid vedou na násilnou, brutální cestu genocidy.

Rasističtí obhájci bílé nadřazenosti mají morální strach z politicky sebeobrany našich dlouho podřízených lidí. Je tomu tak proto, že jakékoli dlouhotrvající bouře by tuto baštu demokracie položily před celým světem na kolena. V takovém konfliktu však nebudou vyhlazeni černí, jak si myslí bílí rasisté, ale takzvaný americký způsob života a rasističtí imperialisté, kteří plánují rozšířit spravedlnost birminghamského typu po celém světě. Všechny civilizované národy světa s naším bojem o zcivilizování největších rasových primitivů a jejich sociální džungle zvané reprezentativní demokracie křesťanských Spojených států sympatizují."

S vědomím, co komunistické síly udělaly v Kongu, Keni, Vietnamu a vůbec po celé planetě, máte ještě nějaké pochyby o tom, co zbývá Americe? Ještě se vám zdá první část této kapitoly nepravděpodobná?

Se znalostmi historických souvislostí a s vědomím, co se tady už půl století děje, by se vám to tak zdát nemělo.

Bílí lidé kdysi vládli zemi železnou relativně spravedlivou a lidskou rukou.

Teď se bílí lidé stali příliš "velkými liberály" na to, aby bojovali, jak se chlubil Chruščov.

Jedním z cílů této knihy je varovat její čtenáře před černým nebezpečím. A nejlepším způsobem, jak se o tom nebezpečí dozvědět je poslouchat, co říká nepřítel. My jsme si objednali Crusadera. na zadní straně této tiskoviny je adresa, na kterou stačí napsat a poslat něco peněz, a časopis budete dostávat.

A teď další věc- pamatujete si, že hlavní věcí ve všech plánech na zničení Ameriky bylo ODPOJENÍ ELEKTŘINY, takže útok se může odehrát potmě?

To je stále téma všech Crusaderů - nutnost odpojení elektřiny a následný horor ve tmách.

Materiály posílá Anne Olsonová, která bydlí na adrese 21 Ellis Gardens v Kanadě. Proč adresu říkám? Protože na této adrese bydlí ještě někdo jiný.

Manžel paní Olsonové byl v létě 1965 na návštěvě v kastrovské Kubě. O tři měsíce později, 9.listopadu 1965, došlo na vodní elektrárně č.2 Sir Adam Beck poblíž Totonta k obrovskému výpadku proudu, který zapříčinil tmu po celou noc v jedné čtvrtině Spojených Států a celé Kanadě!

Pan Olson pracuje jako technik na vodní elektrárně č.2 sir Adam Beck!

Není to přinejmenším podezřelé?

Přesto úředníci, kteří výpadek vyšetřovali, tuto podivnou skutečnost nikdy nezmínili, zato hodně mluvili o "špatných výpočtech". (od té doby byly výpadky ještě v Texasu, Mexiku a Novém Mexiku na konci roku 1965; v Cincinnati a Kentucky v květnu 1967, v Pensylvánii, New Jersey, New Yorku a Delaware v červnu 1967.)

Nebylo by vhodné zkontrolovat, jestli náhodou pan a paní Olsonovi neudělali to, co tak mohutně DOPORUČUJÍ?

Dalším problémem je, že náš národ s stal závislým na knoflících - když jsme byli ve válce, bojovali jsme asi tak, jako když tlustý člověk prostě sedí na hubeném a ten se nemůže ani pohnout - měli jsme takovou spoustu zbraní, které bojovaly za nás, že my sami jsme úplně ztratili schopnost bojovat.

"Když televize ani rádio nebudou fungovat, elektřina bude vypnuta, telefon přestřižen, voda nepoteče a nikdo jim neřekne, co mají dělat, bílí Američané zpanikaří," vytrubuje komunistický terorista Robert Williams.

A má pravdu!

Ale to není jediné nebezpeč.

jak ukazuje Crusader, mají spadeno i na ozbrojené síly. Den za dnem, týden za týdnem, rok po roce se černí vlévají do naší armády, námořnictva, letectva i Národní gardy. A je jich tam čím dál víc. Pořád si myslíme, že jsme obklopeni hrází letectva, raket, a jiné technologické mašinerie, která je nepochybně nejsilnější na světě.

ale pokud tyto zbraně padnou pod ruce nepříteli, je nám to nejen k ničemu, je to pro nás jistá smrt!

V současné době zaprodaní politici a demagogové tyto zbraně předávají do velení černým. A ti pro změnu jsou stále pod větším vlivem maumauistických revolucionářů.

Tato kapitola se jmenuje Noční můra.

titul mluví nejen o tom, co nás čeká, pokud to necháme , aby se to stalo, ale také o nepopsatelné agónii těch, kteří VĚDÍ.

Pokud jste jedním z těch mála lidí, kteří varují Ameriku před smrtelnou záhubou jen proto, ABYSTE ZJISTILI, ŽE VÁS NIKSO NEPOSLOUCHÁ, noční můru, o níž mluvím, znáte.

Věc, která se tomu nejvíc podobá je, když jsem jako dítě chodil do kina na horory a chlupaté odporné ruce se chystaly zezadu chytit nic netušící hrdinku. Chtěl jsem vždycky zakřičet "podívej se za sebe!", ale nešlo to.

Amerika dneška je jako bezstarostná hrdinka, která se šťastně zajímá o všechny triviální věci, zatímco zezadu po ní chňapá černá chlupatá ruka ...

Dej Bůh, abychom byli schopni zavčasu zakřičet PROBUĎ SE!

Ale tentokrát to není film.

Ta chlupatá, opičí ruka už chytla kolem krku tucty národů před námi.

po padesát let se to stává jedné oběti za druhou.

A co proti tomu děláme MY?

hore


XII. PADESÁT LET ÚPADKU

Kdybych se narodil před tisíci lety, byl bych levičákem.

Všechny vyšší zvířecí společenské skupiny jako vlci, tuleni, opice atd. mají vládu absolutní tyranie těch nelepších jednotlivců, kteří dokážou porazit všechny soupeře. Jen tak může příroda zaručit skupině, že přežije. Mezi vyššími živočichy není možná žádná jiná forma "vlády".

Tato "tyranie" nedělá zvířatům žádné problémy. Prostě přijmou vládu nejsilnějšího, stejně jako přijímají příchod bouře, bolesti, každoroční migrace, zrození a dalších přírodních úkazů.

Když se první jeskynní muži vymanili za zajetí zvířecího světa, i jejich "vláda" byla taková.

V geologických a antropologických údajích zjistíme, že člověk se od takovéto formy vlády, to jest "dominace", přesunul k dnešním formám "svobody" teprve nedávno. Dodneška je tento koncept primitivním skupinám lidí, žijících v přírodních podmínkách, cizí. Jakmile se civilizovaní lidé pokusí nastolit u primitivního lidu "svobodnou" vládu, místní obyvatele je okamžitě "převálcují" a sami převezmou moc.

Někdejší králové evropské civilizace, jako král Artuš, Karel Veliký a Vilém Dobyvatel byli skutečnými hrdiny, kteří dokázali, že na svou moc mají právo. Silní muži nejsou nikdy krutí a nepřátelští, takoví bývají jen slaboši.

Ale když se království stala dědičnými institucemi, silné krále následovali slaboši a jejich kruté vlády byly naprosto netolerovatelné.

V dobách absolutní, nepřirozené a tyranské autority pokládaly tisíce statečných mužů životy za to, aby byla zmenšena moc dědičných tyranů. Díky tomu vznikaly evropské parlamenty.

V těchto parlamentech sedávali lidé, kteří chtěli omezit moc monarchy a dát lidem více svobody, NALEVO.

NAPRAVO seděli ti, kteří souhlasili se současným stavem nebo autokratickou mocí panovníka - větší pravomoci vlády a menší svoboda lidu.

To je původ dnešního rozlišování levice a pravice a jediný skutečný význam těchto slov.

Když západní civilizace trpěla tyranií slabochů, respektovaní muži stáli na LEVICI. A tam bych stál i já, dokud by zlo nebylo napraveno. Z toho vyplívá, že pokrok byl vždy v programu levicových politiků.

Ať byla tyranie extrémní pravice jakkoli silná nepostrádala však výhodu - měla ŘÁD. Každý znal své místo ve společnosti a jakýkoli nepořádek byl okamžitě napraven. Martin Luther King a jeho bouře by ve feudální společnosti nepřežily ani deset minut.

Při odklonu od absolutní tyranie se nelze pohybovat nikam jinam než doleva. A opačným extrémem tyranie je naprostá svoboda a žádný řád - anarchie. k tomuto cíli míří a marxisté, kteří tvrdí, že jejich dokonalý komunismus nebude potřebovat žádnou vládu.

Ale tam, kde není vláda, není, přes teorie komunistů a bircherů, ani řád a tedy ani bezpečnost pro slušné občany. Na světě nikdy nebudou všichni lidé "slušní" a plní "lásky" k ostatním lidem. A dokud bude jen jeden, který bude krást, vraždit a loupit, bude muset existovat nějaká vláda a nějaká síla, která bude moci společnost před ním chránit.

západní společnosti se stala nepříjemná věc- tak dlouho bojovala proti tyranii a za svobodu, až ze svobody udělala nevhodnou věc! Svoboda se stala fetišem, bůžkem, kterému se všichni klaní a nikdo se už neptá, jestli je to skutečná svoboda, k níž patří i zodpovědnost, jakou zná Amerika ze začátku devatenáctého století, nebo divoká, vražedná, liberální svoboda .

My z Národně socialistické strany bílých lidí věříme, že západní lidé se nutně museli posouvat směrem doleva od tyranie, až dosáhly Platónovy zlaté střední cesty - a tou cestou byla Americká ústava. Ne ta špinavá věc, kterou z ní udělal současný Nejvyšší soud, ale původní, dokonale vyrovnaná vláda zákonů a kontroly, kterou vymysleli naši zakládající otcové.

Ale když se západní lid dostal při napravování zla tyranie tak daleko, nedokázal se už v pravou chvíli zastavit.

Po tisíci let boje za "svobodu" se nedokázal západní lid smířit s tím, že už jí dosáhl. A tak pokračuje dál v boji za svobodu - ale teď už je to svoboda blížící se k anarchismu.

Protože jsme teď na jiném místě ve stupnici levá - pravá, i extrémní levice se jaksi posunula, Už to není absolutní tyranie, ale snaha o nastolení jakéhokoli pevnějšího řádu. Jsme tak blízko k extrémní levici, že výrazy pravice a levice ztratily svůj původní smysl - a komunističtí radikálové si dovolují pokřikovat na prezidenta Johnsona, že je "nacista."

Amerika už nepotřebuje větší míru individuální svobody, ale větší míru AUTORITY, abychom zachránili slušné bílé Američany před roztahujícími se černochy, komunisty, anarchistickými studenty atd.

Lidé, kteří by ve Spojených Státech nastolili ne anarchistickou "demokracii" , ale vládu pevné ruky, by byli nazýváni "extrémními pravičáky".

Dovolte mi, abych vám, milí čtenáři, připomněl, že vaši předkové nedávali černochům žádné záruky "rovnosti", ale svazovali je jako otroky. Vysmáli by se našim snahám zabránit vysoké kriminalitě tím, že černým strkáme stále více peněz a pohodlí ve věznicích. Oni ty, kteří se nedokázali přizpůsobit zákonům společnosti, prostě pověsili.

Dokonce ani dnešní "nacisté" neobhajují otroctví, ačkoli muži, kteří sepisovali Ústavu je nejen obhajovali, ale i provozovali.

Nedovolovali mužům ani ženám bez majetku volit. Nevěřili by v to, že lid dokáže "zvolit" prezidenta, zvláště ne v podmínkách moderní demagogie. Namísto toho ustanovili volební výbor, aby zaručili výběr nikoli nejpopulárnějšího demagoga, ale státníka, který by vedl Ameriku.

Dovolte, abych vás něčím překvapil.

Fotografie (str.368) pochází z Nejvyššího soudu Spojených států. To, co na ní je, je po celé podlaze sálu Nejvyššího soudu.

Poznáváte symbol, který je po celém obrázku?

Jsou to "svazky".

Definice Svazků (fasces) z Websterova slovníku (angličtiny) je tato: Fasces - svazek prutů, do nichž je zastrčena sekera, jejíž ostří vyčnívá ven. Byla znamením autority římských úřadů.

Na americkém stříbrném desetníku je tentýž symbol (str.369).

Tytéž svazky jsou na přední stěně Amerického Kongresu. Ve skutečnosti jsou na všech národních a státních vládních budovách, penězích atd.

Připomíná vám slovo fasces něco?

Mělo by. Je to původ slova fašisté - které rudí a Židé tolik nenávidí.

Možná jste i vy propadli lžím Židů a konzervativců, že fašismus ne NEAMERICKÝ a nebezpečný.

Pokud ano, podívejte se na ještě jednu definici z Websterova slovníku:

Fašistické hnutí - Hnutí směřující k nacionalismu a konzervatismu jako protikladu internacionalismu a radikalismu, které pochází z fašistické Itálie.

Víte už, proč Židé (a pravicoví zbabělci) slovo "fašismus" tak nenávidí?

Svazky jsou na všem, co se týká vlády Spojených států, protože VLÁDA SPOJENÝCH STÁTŮ BYLA VYTVOŘENA JSKO FAŠISTICKÁ VLÁDA (nacionalistická a konzervativní)!

Dokud se do toho nezamíchali Židé, nikdo se fašismu nebál, naše vláda tento symbol umisťovala na všechna vládní území, peníze, budovy i sochy. (Abraham Lincoln - socha - má ruce položeny na DVOU svazcích!)

Proč myslíte, že Židé a "košer konzervativci" toto slovo a tento symbol tolik nenávidí? Odpověď najdeme v povaze "svazků" samotných.

Podle dávné římské legendy pocházejí z doby, kdy se kmeny v Itálii rozpadly na tisíce "třísek". Velký vůdce, který si dal shromáždit všechny velitele, vzal třísku a ukázal jim, jak je snadné ji zlomit. Ale mnohem těžší úkol to byl, když vzal svazek třísek, svázal je a pokusil se je zlomit. Samozřejmě to nešlo. byly všechny svázané k sobě, byly příliš pevné! Potom do třísek zarazil sekeru a ukázal vůdcům kmenů, že v jednotě je síla a vítězství. Naši lidé tomuto symbolu rozuměli a používali ho po staletí - až do druhé světové války, kdy si Hitler a Mussolini uvědomili, jak mohou zastavit konečné rozdělení našeho lidu Židy.

V Německu a Itálii se podařilo Židům poštvat proti sobě inteligenci a dělníky a namluvit jim, že jedni jsou bohatí a tyranizují chudé, a inteligenci naopak předvádět dělníky jako "nenažrané a brutální" lidi.

Židé dokázali Itálii a Německo rozložit na malé skupiny hladových a reptajících skupin, které neměli proti sjednocenému židovstvu šanci. A Mussolini stejně jako někdejší římský vůdce tyto lidi sjednotil a pomocí autority a jednoty nastolil řád. totéž udělal Hitler v Německu. A protože silní, jednotní lidé se nedají ovládat Židy a komunisty, Židé začali pány Hitlera a Mussoliniho nenávidět a přinutili zbytek světa, aby se na ně vrhl.

Dnes jsou Amerika a všechny bílé, křesťanské národy rozděleny jako nebyly nikdy předtím.

Židé nám o fašismu lhali, aby nás udrželi rozdělené.

NSWPP věří, že Zakládající otcové nastolili AUTORITATIVNÍ REPUBLIKU. Jejím symbolem byly svazky jako znamení spojení třinácti kolonií.

A my stejně jako naši předkové jsme pro autoritativní republiku. Naše svastika je rasovým symbolem vlády staršího typu bílého muže a silného vedení pod ústavou a zákony.

Svazky po celém Washingtonu a ve vaší kapse jsou jedinou cestou k záchraně.

hore


XIII. BÍLÉ IMPÉRUM

V předchozí kapitole jsem ukázal skoro neuvěřitelný důkaz faktu, že v případě, že budeme postaveni před konečnou katastrofu, jediná odpověď většiny lidí z naší strany bude přidat se k nepříteli.

Než začnu s vyjmenováváním toho, co se musí udělat, aby bylo toto sebevražedné šílenství zataveno, musím znovu čtenáři připomenout, že tento boj není jen "za udržení", ale že prohra této bitvy bude znamenat jatka a teror, jaké ještě tato planeta nezažila.

Židé a jejich barevní spojenci nepřítele rovnou vraždí. Abychom dodali těmto slovům váhu a svědectví, je třeba jen sledovat jejich vlastní slova. Přímo se tím vychloubají.

V prvních stoletích naší historie se samozřejmě hodně vraždilo, ale jen Židé a ostatní orientálci se v krvi přímo vyžívali. Pokud se vám to zdá moc silné, přečtěte si Starý zákon a prvních pár kapitol berte jako historická fakta. Všude, kam přišli, s potěšením zavraždili všechny své nepřátele a mnohdy zašli dokonce tak daleko, že zabili i jejich prasata, dobytek, kočky i psy.

Jen málo Američanů si dnes uvědomuje, že v současné době není nejhorším gangem vrahů v Americe Mafie, ale Židé z Lower East Side v New York City.

Z těžko sehnatelné knihy Vražda s.r.o. jsem vypsal osoby, které se v knize objevují. Podívejte si na jména lidí, kteří figurovali ve vraždění za peníze.


Al Glass 
Max Golob 
Abbadabba BERMAN 
Bo WEINBERG 
Emanuel WEISS 
Sholem BERNSTEIN 
Jacob "Hooky" ROTHMAN 
Charlie WORKMAN 
Mert WETHEIMER 
Petty AMBBERG (tento Žid se specializoval na vraždy sekáčkem na led) 
Dopey Benny FEIN 
Abraham "Misfit" LABDAU 
Big Harry SCHACTER 
Joey AMBERG 
Emanuel KESSLER 
Frankie TITTLEBAUM 
Lulu ROSENKRANZ 
Charlie SOLOMON 
Lou COHEN 
Abe SLABOW 
Yasha KATZENBERG 
Max RUBIN 
Charlie YANOWSKI 
Moses WOLINSKY 
Moses SEDWAY 
Carl SHAPIRO 
Paul BURGER 
Puggy FEINSTEIN 
Isidore HOLZ 
Wolfie GOLDIS 
Nig ROSEN 
Al SILVERMAN 
Harry GREENBAUM 
Jacob SHAPIRO 
Sam GASBERG 
Allie TANENBAUM 
Lou GLASSER 
Willie SHAPIRO 
Max BLECKER 
Harry MILMAN 
Muddy KASSOFF 
Hyman YURAN 
Solomon GOLDSTEIN 
... a spousta dalších, všichni Židé.

Chování nacistů ve druhé světové válce je bráno jako dosud nevídaná krutost a nelítostnost. Ale ve skutečnosti prohráli právě proto, že nebyli tak krutí a nelítostní, jako nepřítel.

Většina partyzánských skupin, které bojovaly za frontou, se později ukázaly jako komunisté - a Židé. Když tito komunističtí "partyzáni" začali střílet německé vojáky do zad a vraždit civilisty vyhazováním vlaků do vzduchu, Němci odpověděli jen tím, že zabili pár zajatců. Na nepřítele rozhodnutého k bitvě se musí tvrdě a musí se zničit definitivně, protože malé ztráty ho ještě víc zatvrdí.

Židé moc dobře vědí, že když se používá teror, musí to být silné.

Když komunisté zabrali Polsko, židovský důstojník nechal zavolat všechny důstojníky polské armády - ne jen ty nejvyšší, ale všechny, a bylo jich 15 tisíc -, nahnal je do Katyňského lesa a tam je všechny nechal zavraždit.

Když se Němci zmocnili východního Polska, objevili masové hroby.

zavolali Mezinárodní červený kříž, aby prohlédl místo, které objevili, a také dva americké plukovníky, aby na vlastní oči viděli důkaz o povaze "sovětských galantních spojenců". Roosevelt a jeho gang těmto dvěma důstojníků vyhrožoval a řekl jim, že jestli někde něco o masovém hrobě řeknou, budou postaveni před válečný soud.

Proč vám tu vlastně všechno tohle vykládám: musíme najíst systém vyhlazení, který rychle zničí náš lid a celou naši civilizaci, pokud jej nezastavíme.

Můj bratr býval vyhazovačem na taneční zábavě, která byla plná grázlů. protože vím, že není žádný drsňák, ptal jsem se ho, jak to zvládl, dělat těm opilým silákům "policajta".

Řekl mi: "Kdykoli jsem našel nějakého grázla, který byl opilý a dělal problémy, šel jsem a našel jsem ještě většího ožralého chlapa a řekl mu, že potřebuju jeho pomoc. Zvedl jsem mu sebevědomí, měl pocit, že je důležitý, a pak jsem mu namluvil, že ten druhý je jeho "nepřítel". Šel za ním a začali se rvát, a pak jsem je oba vyhodil."

Přinejmenším posledních sto let používají Židé tuto taktiku v boji s bílými národy.

Takzvaná Občanská válka je už daleko za námi v historii, takže všichni Američané na obou stranách Masonsko - Dixonské hranice začínají konečně vidět tragické důsledky této bratrovraždy. Po mnoho poledních let stojí "jižanští demokraté" a "konzervativní republikáni" na jedné straně, přinejmenším v některých bojích Kongresu, ve snaze zachránit škody, které napáchali na bílé rase během Občanské války.

Občanská válka nevypukla aby "zachránila Unii", jak se tvrdí, ale aby sloužila komerčním zájmům agitátorů, kteří ji vyprovokovali pomocí "Chaloupky strýčka Toma" a pokrytecké "lásky" k černým. titíž rasoví agitátoři ale černochy do Ameriky dováželi plnými loďmi - když se to ještě vyplatilo, to jest do roku 1808, kdy byl zrušen obchod s otroky.

Občanská válka byla jen první z válek rasové sebevraždy bílých lidí, první ze stoletého maratónu vražd bílých lidí jejich bílými bratry. (A od dob leteckého bombardování vražd i bílých sester, jak jsme to udělali ve druhé světové válce čtvrt miliónu bezmocných drážďaňanů)

Není nic šílenějšího než úprk bílého lidu přes půl světa, aby mohl vraždit své bílé bratry kdykoli se to Židům a jejich ulhaným liberálním přátelům hodí.

Židům stačí použít noviny, rádio, televizi, časopisy a školní knihy, aby otrávili naše mozky a různé skupiny bílých lidí můžou být posílány na smrt proti sobě. A vždycky na to doplatí ti nejlepší z rasy, protože ti nejhorší nejsou do armády přijati jako neschopni. Tak přicházíme o nejlepší otce našich budoucích dětí.

Kdykoli to vypadá, že se nějaká část bílé rasy začíná vzpamatovávat a vrací se ke svému dřívějšímu zdraví, Židé začnou pracovat na ostatních národech a ty se na uzdravující národ okamžitě vrhnou.

Co měla americká většina z první nebo druhé světové války?

Zachránili jsme svět před tyranií? NE!

Zabezpečili jsme pro svět demokracii? Ne!

Získali jsme nějakou zemi nebo velké, bohaté zdroje - doly či kolonie? Ne!

Všechno, co jsme z toho měli, bylo bolení hlavy, zodpovědnost a další malé války, nenávist k Američanům, berlínskou zeď, výdaje na zahraniční pomoc, Koreu, Vietnam, Kubu a nekonečné množství bouří a srážek doma.

To je klasický vzor dnešních válek - sebevražda bílých útočících proti bílým, následovaná předáváním stále větších části našeho území, majetku, práva a moci komunistům, Židům a černochům.

Dokud jsou konzervativci příliš zbabělí na to, aby se dokázali tomuto faktu postavit a stále odmítají skutečné bojovníky proti komunismu, jako byli němečtí národní socialisté a teď američtí nacisté, jsme proti Židům naprosto bezmocní. nemůžete tvrdit, že vaší největší zbraní je "pravda" a potom se plazit Židům u nohou a říkat ty největší lži na světě o Adolfu Hitlerovi.

Když se v roce 1932 podařilo spiklencům prosadit do Bílého domu Franklina Roosevelta a jeho bandu, plánovali otevřený útok a převzetí moci komunisty na celém světě. Lhali Americe, dostali ji do strašné deprese a koupili od Roosevelt za směnky jako nějaké zboží.

Ale černým koněm v mašinerii světové revoluce bylo Německo, které bylo klíčem k Evropě. Dokud nebylo Německo v jejich moci nebo zbaveno své síly (jako je teď), světové vítězství komunismu bylo nemožné.

Na poslední chvíli povstal velký muž a zhatil Židům všechny plány. Adolf Hitler zaplatil svým životem a životy miliónů mladých německých mužů za čas, který jsme tak dostali, abychom se vzpamatovali.

Abychom se vrátili ke konzervativců, díky Židům dnes sborově opakují, že "komunismus a nacismus je totéž". (To umožňuje konzervativcům před Židy prokázat, že jsou zároveň proti komunismu i proti nacismu.)

Tahle věta musí přivodit Židům nutně záchvaty smíchu a agónii.

Na začátku této kapitoly jsem se zmínil o jiné skupině orientálců, která se s Židy dá v jejich krvelačnosti srovnávat. Jsou to Mongolové.

V dějinách lidstva neexistují větší krutosti, než ty, kterých se dopouštěly "Zlaté hordy" Čingischánovy.

V Mongolech je tentýž asijský prvek jako v židech, který je nutí ke krutostem a zvrhlostem.

Když se tato žlutá bestie pozvedla a začala dobývat zemi, Velká kronikář si namočil pero do krve a připravil se na nejhorší, a začal psát kapitoly o smrti, násilí a destrukci. Ale to bylo před stovkami let. Co by asi dělal Čingischán dnes s vodíkovou pumou?

Když vy, bílí lidé, neuděláte nic, abyste proti tomu bojovali, vrhnou se na nás znovu a naše děti poznají význam slov "žluté nebezpečí" - barevné nebezpečí.

Židé shromáždili barevné lidi z celé země, ozbrojili je smrtícími zbraněmi atomové energie a zagitovali je tak, že sní o neomezeném dobytí světa.

Touhle dobou naši "experti" vyjadřují stále větší překvapení nad rychlostí, s jakou Číňané vyvíjejí vodíkovou bombu. Jen hlupák může nevidět fakt, že svět se blíží strašlivé krizi, dlouho očekávanému Armageddonu.

Každým momentem jsem blíže ke chvílí, kdy rudá Čína spojená s Afrikou, Indií a vůbec celým barevným světem bude mít takovou moc, aby mohla vyslat celou bílou rasu vodíkovou pumo do vzduchu.

Čína bude během několika měsíců mít moc zničit bílou Ameriku i bílou Evropu.

Rusko si to stále více uvědomuje. Mezi Ruskem a Čínou je stále větší nepřátelství, protože Rusko si uvědomuje, že Čína je více než komunistickou zemí, zemí BAREVNÝCH NACIONALISTŮ.

Rusové jsou "bílí" a Číňani na ně útočí jako na "imperialisty a vykořisťovatele" - stejně jako útočí na nás "Americké fašisty."

to, co nás čeká a čeho se dočkáte i vy, není boj mezi komunismem a kapitalismem, ale boj o vyhlazení mezi bílou menšinou a barevnou většinou.

Komunismus se stává VZPOUROU BAREVNÝCH proti bílé rase. A barevní Číňané za pár dní budou mít zbraň, kterou nás budou moci zničit - i s našimi atomovými bombami (které jim dali naši liberálové a Židé)!

Jakmile barevní lidé budou mít vodíkovou bombu, nebudou mít důvod, aby západ nezničili. Nemají co ztratit a získat můžou všechno.

Otevřeně o tom píšou i mluví. A naši "státníci" stále hrají středověké hry na ekonomické sankce, odzbrojení atd.

Dokud budou masy bílých lidí tolerovat loutky stojící v čele vlád, barevní "politici" a Židé budou připravovat rasový Armageddon a svou vodíkovou bombu na bílé lidi.

Mám-li zdůraznit jen jedinou věc v celé této knize, ať je to tedy tento fakt: civilizace, mír a řád nezávisejí na "dobré vůli", ale na síle, policii, armádě a zbraních.

Hitler to řekl jasněji a poetičtěji: "Něžná bohyně Míru může bezpečně jít jedině vedle silného boha Války."

Jedině bílá rasa ze všech ras ukázala, že dokáže na světě nastolit mír a řád.

Od chvíle, kdy se rozpadlo Britské impérium (přesně jak předpověděl Adolf Hitler), je celý svět ve stavu čím dál většího zmatku. jediný způsob, jak zase udělat pořádek, je síla.

Toto slovo je dnes ošklivým slovem díky Židům, kteří si myslí, že mír lze dělat "červí" cestou.

To, co se kdysi jmenovalo Ministerstvo války, je teď ministerstvo obrany. poměrně malá změna obrovského významu. Tyto psychologie "stáhnutí se" a obrany nás okradla o přirozený dar bránit sami sebe a bojovat za svůj život.

Touto podřízeností a měkotou byla otrávena celá bílá rasa.

Bílá rasa bývala policistou světa, a svět byl v pořádku.

Ale osud se nedá uplatit ani se mu nedá vyhrožovat.

To mi připomíná dramatický odstavec, jeden z nejdramatičtějších v celé anglické literatuře, jehož autorem je Somerset Maugham.

SMRT VYPRÁVÍ:

V Bagdádu byl jeden kupec, který poslal svého luhu na trh, aby koupil nějaké zásoby, ale sluha se za chvíli vrátil zpátky celý bledý a třásl se. Říkal: ´Pane, právě teď, když jsem byl na trhu, nějaká žena v zástupu do mě strčila, když jsem se ohlédl, kdo to byl, zjistil jsem, že to byla Smrt. Podívala se na mě a udělala hrozivé gesto; půjč mi svého koně a já odjedu z tohoto města a vyhnu se osudu. Pojedu do Samarry a tam mě Smrt nenajde.´ Kupec mu půjčil svého koně a sluha ho hnal jak jen to šlo. Potom kupec sešel dolů na trh a uviděl mě tam stát. přišel za mnou a řekl mi: ´Proč jsi na mého sluhu dělala hrozivá gesta?´ ´To nebylo výhružné gesto,´ řekla jsem. ´To byl jenom výraz překvapení. Byla jsem překvapená když jsem ho viděla dnes v Bagdádu, protože večer s ním mám schůzku v Samaře."

Dnes všichni barevní podlidé světa, žebráci, kanibalové, nedotknutelní a vůbec všechna ta spodina sedí na koni a ze všech sil uhání do Samarry.

hore


XIV. BÍLÁ REVOLUCE

Než se dostaneme dál, podíváme se stručně na to, co jsem už zjistili.

V prvních dvanácti kapitolách jsem rozvedl teze, že:

- západní společnost je nemocná, shnilá a umírá, ale většině lidí je to jedno

- náš lid, zvláště naše mládež je duševně ztracená - prázdná

- tento stav nemoci, prohnilosti a duchovní prázdnoty našich lidí není přirozenou degenerací, ale výsledkem snah gangů liberálních lhářů - padělatelů map. Cílem těchto lhářů je nahnat západní civilizaci na skály a potom, když narazí, okrást a zotročit naše lidi

- aby urychlili náraz lodi, padělatelé nastolili i falešné kapitány, kteří jsou zrádci a spolupracují s piráty

- padělatelé map a piráti jsou vedeni rasou lidí zvanou Židé

- Židé vedou piráty, falešné kapitány a padělatele map ve spiknutí, jehož účelem je zničení bílé rasy, protože jsou MENTÁLNĚ NEMOCNÍ, jsou stiženi PARANOIOU - věří, že jsou vyvoleným lidem a obětními beránky. Tuto ideu rozvinuli do celého náboženství, protože jsou vlastně parazity a nepracují. Zdravá společnost se tasemnic vždycky zbaví. Proto mohou Židé žít jen v nemocné společnosti, a tak podporují veškerou degeneraci a chaos

- existují dvě části židovského spiknutí, kteří si p svém vítězství rozdělí svět. Jedna část, přátelé kapitána, jsou sionisté a kapitalisté.

- druhou částí jsou přátelé posádky, kteří kážou násilí odspodu - vzpouru. Jsou to komunisté

- aby zničili nenáviděné bílé a tak provedli svou násilnou světovou revoluci, Židé propagují nekonečné množení, ozbrojování a organizování barevných. nakonec dojde k boji mezi "jimi" a "námi"

- černá rasa je biologicky nižší a snadno manipulovatelná. Židé ale nemohou tak snadno manipulovat s bílými lidmi, a tak se je snaží vyhubit

- před námi je celosvětová rasová válka, při níž se černoši v ozbrojených silách vzbouří, a zatímco bílí jsou paralyzováni "láskou", veškeré zbraně padnou do rukou židovských barevných sluhů

- tváří v tvář této hrozbě máme za sebou padesát let úpadku, během nichž jsme bojovali jen v Židy vymezených "polích" a neodvažujeme se proti nim nic otevřeně (ani skrytě) říct.

Ti, kdo pochopili všechna fakta a argumenty se teď musí sami sebe ptát, stejně jako jsem se kdysi ptal já sám sebe "Co to všechno znamená? Co máme dělat? Můžeme vyhrát? A jak?"

Cílem této kapitoly je ukázat čtenáři, že existuje historicky prokázaná metoda, jak tyto arogantní rudé Židy a jejich barevné oddíly zničit.

Hitler to udělal - což je právě ten důvod, proč ho nenávidí a jeho jméno a všechno, co s ním souvisí, tak usilovně převracejí.

hore


XV. NÁRODNÍ SOCIALISMUS

Dosud byla tato kniha převážně kritická.

Teď přišel čas, abych ukázal nějaké konstruktivní plány pro budování a tvoření.

Celý rok jsem strávil snahou napsat knihu tak, aby čtenář pochopil, že bílá civilizace za několik let dosáhne stavu římského impéria před úpadkem a že i on osobně bude trpět osudem milionů, které už padly do rukou smrtelné nenávisti židů. Jedinou možností na naši záchranu je bílá revoluce.

Hitler inspiroval, zorganizoval a provedl poměrně mírumilovnou revoluci, která stála méně životů než americká revoluce a zhatila rozhodně méně životů než revoluce židovských bolševiků.

nejen to, Hitlerova revoluce, jak slíbil v Mein Kampfu, byla 100% legální, vyjadřovala vůli většiny německého lidu. Hitler měl mnoho příležitostí dostat se k moci silou a v roce 1931 to mohl udělat bez rizika. Ale Hitler věřil, že revoluce proti vůli lidu, revoluce, která získává moc jen silou, nemůže dlouho trvat. Hitler stejně jako já věřil, že vůdce je nepřítelem civilizace, pokud za ním nestojí vůle lidu.

Jak tedy mohu volat po revoluci?

Je násilí nutnou součástí revoluce?

Není.

Násilí se tam samozřejmě může vyskytnout. Když vás napadne vrah a vy si můžete vybrat, jestli zabijete vy jeho nebo on vás, potom je násilí jedinou možností. A západní civilizace je pod útokem nepřítele, který má jako součást politiky vraždy a masakry těch, kteří si myslí něco jiného než on.

Takže musíme být násilní natolik, abychom dokázali zastavit komunistického nepřítele, a natolik nelítostní, abychom rozdrtili jeho moc.

Základem skutečné revoluce však NIKDY není JEN krveprolití.

Lidé, kteří jsou dnes u moci, jsou obyčejní tyrani, ačkoli operují pod maskou "demokracie". Nejsou to benevolentní, inteligentní autority, které by udržovaly pořádek a spravedlnost, které zavedli zakládající otcové pro dobro bílého lidu.

Naše revoluce musí být založena jen na ideálu zničení ilegální moci tyranů a nastolení spravedlivého společenského řádu, který je založen na přísné autoritě, přicházející přímo z lidu a je svobodně uznávána jako vůdce.

Věřte tomu nebo ne, přesně toto udělal Adolf Hitler v Německu a přesně to musíme udělat i my v Americe.

Krátce řečeno naše revoluce musí mít jako hlavní sílu a cíl ne nenávist a destrukci nepřítele, ale musí být podporována i absolutním odhodláním zavést spravedlivý sociální řád, v němž bude každý člověk moci dosáhnout svého maxima jako úspěšná, šťastná a produktivní součást naší velké bílé rasy.

Co to je, ten spravedlivý řád pro společnost?

Na to nepotřebujete znát žádné vědecké výklady, protože příroda dává každému stvoření dostatek instinktů, které potřebuje pro úspěšný život ve společenství.

Vlci, mravenci, opice, včely - ti všichni mají vysoce organizované a naprosto zdravé společnosti.

První lidé žili také ve zdravé společnosti. Potom mu ale jeho stále větší schopnosti ovládat přírodu umožnily opustit přirozené prostředí a obklopit se věcmi umělými a ne příliš nutně potřebnými, až se nakonec stal dekadentním a plným sebevědomé pýchy - pýchy, které se dnes říká "liberalismus".

Jedině tím, že se vrátíme k jednoduššímu a primitivnějšímu životu v souladu s přírodu a budeme poslouchat instinkty, které máme od Stvořitele, uvidíme, co jsme dělali špatně a že se toho dokážeme zbavit.

Příroda stvořila plemena, která se od sebe BIOLOGICKY liší. A dala nám také dva silné instinkty - LÁSKU ke svému lidu a NENÁVIST k těm ostatním, aby biologickou odlišnost udržela. Oba instinkty jsou STEJNĚ důležité - láska není ta "dobrá" a nenávist není ta "špatná", jak se nám to snaží namluvit Židé. liberálové, hipíci, buzeranti a poloblázni.

Láska je samozřejmě neobyčejně mocná a dobrá, když je PŘIROZENÁ.

Láska přirozeného druhu je to, co udržuje svět v chodu a je to nejkrásnější a čistý zázrak na zemi.

ALE BEZ SMRTELNÉ NENÁVISTI TOHO, CO NAŠI LÁSKU OHROŽUJE, JE LÁSKA JEN PRÁZDNÝM SLOVEM, SLOVEM PRO HIPÍKY, BUZERANTY A ZBABĚLCE.

Rád bych toho o tomto zvláštním zákonu lidského života napsal mnohem víc, ale bohužel na to není dost prostoru. Bylo by potřeba o tom napsat samostatnou knihu.

Druhým nejdůležitějším zákonem je TERITORIUM.

Když například dáte do nádržky dvacet rybiček jistého druhu (všechny jsou mužského pohlaví), každá si najde kousek místa, které je od té doby její. Zautočí na všechny ostatní "muže", kteří se pokusí na jejich území vetřít. Když do nádržky přidáte "ženy", "muži" se o ně poperou, jak se dá očekávat. Ale velkým překvapením pro vědu bylo, že sex není nejdůležitějším motive v životě těchto rybiček.

Když začnete vodu v nádržce ochlazovat, dojdete k okamžiku, kdy se "muži" přestanou o "ženy" zajímat. Když je voda tak studená, že rybičky může skoro zabít, "ženám" nevěnují žádnou pozornost - dokud se jim nepokusí vetřít do jejich území. V tom případě začnou bránit své TERITORIUM!

Zákonem území je "nacionalismus" a soukromým vlastnictvím je lidská společnost.

Ve zvířecí říši není nikdy vůdce zvolen. Vždycky je dosazen přirozeným zákonem přírody, která je jediným způsobem, jak zajistit, aby v čele stál nejlepší. To jsem nazval zákonem VŮDCOVSTVÍ.

Když si všichni členové společnosti ujasní svoje místo, skupina je relativně mírumilovná a dodržuje řád. Jedině když dospívají mladí muži, dochází k vážnějším soubojům, aby se mohli posunout na žebříčku směrem nahoru.

To je dalším zákonem - přirozená hierarchie vedení všech společností neboli STATUS.

A konečně, studie prokázaly, že ženy jsou v těchto věcech vždy mimo, protože se specializují na udržování zdravé a funkční rodiny.

Takže to shrneme: Všechny skupiny mají pět základních zákonů, a těmi jsou:

1. zákon BIOLOGICKÉ INTEGRITY (láska uvnitř, nenávist ven)

2. zákon TERITORIA (soukromé vlastnictví)

3. zákon VŮDCOVSTVÍ (nejlepších)

4. zákon STATUSU (nebo přirozeného místa každého jednotlivce ve skupině)

5. MATEŘSTVÍ pro ženy.

S těmito fungujícími přirozenými principy lze udržovat mír a řád. ve skupině.

Jedině když je skupina v nějaké krizi, členové se začínají těmto přirozeným pravidlům vymykat.

Židé nám říkají, že zákon BIOLOGICKÉ INTEGRITY je "rasismus" - největší zlo všech dob! Říkají nám, že když nebudeme milovat žluté, černé -zvláště Židy- stejně jako svůj lid, jsme perverzní a zatvrzelí, že jsme rasisté! Milióny politováníhodných lidí této židovské lži věří!

Říkají nám že zákon TERITORIA je nepřirozená nenasytnost a že slušní lidé musejí s ostatními všechno sdílet a nesmí chtít nic vlastnit sami. Říkají tomu "marxistický socialismus", "komunismus" a ještě spoustou dalších jmen. Věří tomu další milióny Američanů.

Židé nám říkají, že zákon VŮDCOVSTVÍ je "diktátorství" a že musíme bojovat za demokracii (vládu davu). I této lži věří milióny Američanů.

hore


XVI. BÍLÁ MOC

Nepleťte se, obhajuji tady naprostou BÍLOU MOC nad tímto světem!

Bílí muži už nemohou více chodit kolem horké kaše a musí se snažit ochránit své životy a zájmy. To, před čím stojíme, není sociální, filosofická, ekonomická, náboženská nebo teritoriální bitva, ale boj mezi KVALITOU a KVANTITOU. Naše rasa se zorganizuje sama a bude bojovat za vlastní přežití, nebo bude navždy pohřbena v zemi. Pokud budeme dál váhat, budeme vyhlazeni z povrchu této planety.

Musíme znovu nastolit pořádek a kulturu ve světě a pořádek udržet jediným způsobem, kterou byl kdy pořádek udržován - silou.

Dnes neexistuje na této planetě žádný zbytek bílé rasy, který by dokázal zastavit černé kromě bílé rasy v Americe.

Amerika je JEDINÝM národem s fyzickou silou ovládnout nízké hordy. Centrem židovské moci a peněz je New York City - ani Moskva, ani Jeruzalém. A američtí lidé mají v sobě stále ještě nějaké rasové instinkty po svých předcích, kteří čas od času v případě potřeby vytlačili křížence jen silou vůle.

Uvědomuji si dobře názor Evropanů, kteří si nemyslí, že Američané, se kterými se setkali, by byli schopni udělat něco takového. a není divu, že si to myslí. Americkými reprezentanty v Evropě jsou totiž většinou ŽIDÉ. Americkou politiku, která zničila půl Evropy, předala ji komunistům a dodnes pomáhá nepřátelům bílých lidí totiž dělají Židé.

Krátce řečeno, Evropané viděli Ameriku je "židovskýma" očima - viděli "američany", kteří nejsou Američané, ale Židé.

Milí spolubratři v Evropě , věřte mi, když vám říkám, že Amerika oplývá dobrými a statečnými lidmi - lidmi, kteří mají stejnou krev jako vy a kteří budou naší rase dělat čest, když KONČNĚ uvidí potřebu vyhrnout si rukávy a vydat se do boje.

Musí být zastaveno věčné rivalství mezi bílými rasami - už jen proto, že to Židům neudělá radost.

Bílí muži Evropy, odložte vzpomínky na dvě světové války, jestli můžete. Odpusťte nám, že jsem byli tak slepí a pomáhali vašim nepřátelům. Odpusťte nám zoufalství a degradaci, které jsme na vás pomohli uvalit a připojte se k nám v posledním boji za bílou rasu.

TENTOKRÁT to bude jiné.

TENTOKRÁT budeme stát spolu ve společním boji.

TENTOKRÁT nenajdou zrádci bílé muže nikde, kde by mohli naslouchat jejich lžím a bojovat za ně jejich bitvy.

TENTOKRÁT nebudeme mít slitování s těmi, kteří mohou za to, že náš lid trpěl, nedáme šanci nikomu z těch, kdo mezi námi žili jen proto, aby nás zničili.

TENTOKRÁT společně zaženeme ty bastardy ke zdi!

Jak to uděláme? Věřte tomu nebo ne, není to nijak složité. jediným problémem je, aby se naši lidé postavili před smrtelné nebezpečí.

Tady v Americe je bílých lidí mnohokrát víc než barevných hord. jediným důvodem, proč si Amerika neuvědomuje svou sílu, je ten, že je Židé drží v klidu.

Většina bílých lidí v srdci souhlasí s tím, co jsem v této knize řekl. Ale myslí si, že jsou sami!

Židé rozpoznali v bílých lidech smysl pro fair play. A tuto vlastnost využili ve vlastní prospěch - využili to nejlepší v nás, aby nás zničili!

Televize, rádio, noviny, časopisy, knihy, všude nás učí, že my Američané jsme si rovni s černými opicemi. Učí nás, že není "hezké" chtít, aby naše vnoučata byla bílá. není "hezké" ukazovat na špínu, nemorálnost, zločinnost a choroby, které se stěhuje do čtvrti spolu s černými "sousedy". Není "hezké", když chceme, aby naše děti byly vzdělány na své úrovni, namísto toho, aby je zdržovali pomalí černoši. To není "hezké", říkají nám, protože to není "fér".

Ale otočme to.

Je "hezké", že naše ženy žijí v neustálém strachu ze znásilnění? Je hezké, že naše děti přijímají jazyk podprůměrných opičáků? Je hezké, když náš lid soutěží s analfabety, Je hezké tolerovat vysoké daně a inflační ceny jen proti, aby se mohli černí neustále množit? je hezké nechat naše děti zdědit život ve světě, kterému bude vládnou cizí banda?

NE, TO NENÍ. A není to ani fér.

Jsi otrokem ve vlastní zemi, bílý člověče. Každým rokem dostáváš za svou práci méně, každým rokem je pro tebe složitější unést pytel, který na tebe cizinci naložili, každým rokem je tvá jistota zaměstnání díky levným pracovním silám menší, každým rokem se o pár kroků blížíš otroctví.

Kde to skončí? ŘEKNU TI TO - skončí to naprostým vyhubením bílých.

PŘESTAŇTE hledat důvody pro tuto situaci, o níž víte, že je smrtelně vážná. PŘESTAŇTE se zastavovat na půl cestě v situaci, která vyžaduje okamžité řešení. PŘESTAŇTE používat pracovní, společenskou etiketu, rodinu a bezpečnost jako omluvu pro vaše zbabělé chování. Budete-li ještě chvíli váhat, bude po boji - a bílý lid prohraje.

POVSTAŇTE A BOJUJTE!

hore


Doslov

GEORGE LINCOLN ROCKWELL

George Lincoln Rockwell se narodil 9.března 1918 v Bloomingtonu ve státě Illinois, USA, v domě svého dědečka z matčiny strany. jeho otec byl od roku 1912 asi do roku 1935 velmi úspěšným komikem. jeho předky byli Němci, Francouzi, Angličani a Skotové, mezi nimiž bylo mnoho revolucionářů a jeho rodová linie sahá až k Marii Antoinettě, francouzské královně.

Rockwell žil v Bloomingtonu jen krátkou dobu. nějaký čas strávil v New Jersey, New Yorku a kalifornii, ale většinou svého dětství žil v Boothbay Harbor ve státě Maine.

Navštěvoval Hebron Academy, přípravnou školu v Lewistonu v Maine. Poté chodil na Brown University v Providence na Rhode Islandu, kde byla jeho hlavním předmětem filosofie. Ve škole ho bavily vědy a další objektivní vědy, v nichž byl úspěšný, ale slepě a instinktivně bojoval proti sociologii a ostatním předmětům, které kázaly marxistický environmentalismus a rovnostářství, které nadělaly takový zmatek v biologických vědách. Uprostřed předposledního roku jeho studia, v roce 1940, již bylo jasné, že se Spojené státy zapojí do druhé světové války. Rockwell opustil školu a přihlásil se jako námořník v Bostonu ve státě Massachusetts. Když 7.prosince vypukla druhá světová válka pro Spojené státy, dal se k námořnímu letectvu a stal se průzkumným stíhacím pilotem. Sloužil v Jižním Atlantiku a v době invaze byl v oblasti severní Afriky. Potom byl poslán do naval Photographis School - školy pro piloty a podepsal smlouvu s U.S.S.WASP, odkud odešel do Pacifiku. Stal se velitelem předsunuté hlídky námořních útočných oddílů. Působil v Guadalcanalu, Guamu i na jiných horkých místech Pacifiku. Na konci druhé světové války byl velícím důstojníkem letky na Havaji.Během této války získal Rockwell devět vyznamenání.

24.dubna 1943 se George Lincoln Rockwell poprvé oženil. Jeho žena se jmenovala Judy.

Když byl propuštěn z aktivní služby, začal Rockwell navštěvovat Pratt Institute - uměleckou školu v New Yorku, a na poloviční úvazek pracoval v reklamě. V roce 1948 získal cenu 1000 dolarů v soutěži Národní společnosti ilustrátorů za celostránkovou reklamu v novinách pro Americkou nadaci pro výzkum rakoviny.

Když byl kvůli korejské válce v roce 1950 opět povolán k vojsku, cvičil námořní piloty. V roce 1952 byl převelen na Island, kde se stal velícím důstojníkem letky v Keflavíku.

Zde se seznámil a zamiloval do mladé dívky Thory Hllgrinsson, kterou si poté, co požádal svou ženu o rozvod, 3.října 1953 v Národní katedrále v Rejkjavíku vzal.

Přibližně v této době si začal uvědomovat, že vše, za co bojoval, skončilo komunismem, a začal se o tyto věci zajímat.

Všiml si, že skoro všichni usvědčení komunističtí špehové a zrádci jsou Židé. Byl obzvláště šokován, když zjistil, že mnoho ateistických komunistů o sobě mluvilo jako o Židech, protože tehdy si ještě myslel, že židovství je jen náboženství.

Rozhodujícím faktorem v jeho životě se stala kniha Mein Kampf. Byl ohromen zjištěním, že kniha je ve skutečnosti vynikající analýzou zmatku, v němž se nachází bílá civilizace, a jediná možnost jak ji zachránit, je sama bílá rasa.

Definitivně opustil Island, kde v bezpečí a s bolestí v srdci zanechal svou ženu a čtyři děti, a odešel dle vlastních slov do "osamělého a marného boje".

Několik let se pokoušel o spolupráci s pravicovými organizacemi, ale nakonec znechucen pokrytectvím a zbabělostí tzv. "konzervativců" vyvěsil vlajku se svastikou a "zaútočil".

"Naším cílem je především pravda", řekl svým otřeseným přátelům, "nedokážu si představit, že bychom mohli zvítězit lží nebo tvrzením, že bojujeme za něco jiného - jen kvůli strachu ze Židů."

Rockwell věřil, že přišel pravý čas, aby si bílý muž vzal zpět Ameriku od cizinců, menšina teroristů, kteří byli u moci jen díky demagogii zaprodaných politiků.

Během pěti let se Rockwellovi podařilo vytvořit z maličké a opovrhované skupiny drsňáků, odhodlaných k boji v ulicích proti zradě a míšení ras, Nacistickou stranu, která měla své pobočky ve Washingtonu, Chicagu. Los Angeles a většině velkých měst a získala závistivý respekt nepřítele.

pod vedením komandéra Rockwella strana vydávala Rockwell Report, Stormtrooper a National Socialist World a bulletiny pro členy strany. Rockwell plánoval, že zorganizuje tzv. bílou stráž - mladé bílé bojovníky, kteří by pomáhali bránit společnost před černošskou a komunistickou revolucí, která zachvátila Los Angeles, Chicago, Cleveland a mnoho dalších okresů.

George Lincoln Rockwell je otcem dnešního rasového hnutí ve Spojených státech a zakladatelem amerického národního socialismu.

Po většinu své závratné kariéry žil jako stínová existence na okraji americké politické scény, nepochopen většinou lidí a ignorován médii.

On a jeho věrní stále bojovali, i na ulicích, proti komunismu a židovským banditům, kteří se jej snažili umlčet a proto strávil mnoho dní i nocí ve vězení. Ani přesto nebyl válečnický duch odvahy, idealismu a hrdinského odporu Lincolna Rockwella zničen.

Léta jeho vytrvalosti nakonec přinesla ovoce, když v roce 1966 tisíce bílých mužů i žen následovalo v Chicagu jeho vedení a vzbouřilo se proti snahám zničit dělnické čtvrti, v nichž bydleli jen bílí, a nastěhovat do nich černochy. Tato vzpoura vyvrcholila v dodnes známý Pochod bílých lidí, který se konal 10.září 1966. Tisíce bělochů při něm pod znakem svastiky následovaly komandéra Rockwella.

Bohužel život Lincolna Rockwella ani ne za rok skončil, když byl 25.srpna 1967 tento americký hrdina za podivných okolností, které dosud nebyly vyjasněny, zavražděn v Arlingtonu ve státě Virginia.

Atentátník byl později odsouzen a dostal krátký trest, ale jeho komplicové v tajných chodbách moci a zrádce, který zavolal střelci a řekl mu, kde Rockwell bude, však nikdy nebyli obviněni ani souzeni.

osud si vybral muže ideálního k tomu, aby reprezentoval poválečné národně socialistické hnutí. Rockwell byl přes 190 cm vysoký, mužně hezký, atletický, bystrý a rychle myslící muž, který byl stoprocentním americkým hrdinou. I přes veškerou svou dynamičnost byl milujícím otcem a naprosto věrným přítelem.

Kromě "White Power" napsal autobiografickou knihu "This Time the World", známou stať "In Hoc Signo Vinces", několik alegorických básní, nespočet článků do novin vydávaných jeho stranou atd.

Nepřátelé bílé rasy by rádi dělali, že George Lincoln Rockwell nikdy neexistoval a udělaly by všechno možné pro to, aby bylo jeho jméno vymazáno z americké historie.

Ale jejich snahy se nesetkávají s úspěchem. Jeho postava i činy jsou navždy uloženy v srdcích a pamětích miliónů těch, kteří žili v oné závratné době - v šedesátých letech. Jeho písemné i nahrané proslovy stále inspirují nové generace rasových patriotů.

Osudem největších hrdinů je nikoli zemřít v míru ve stáří, ale v rozkvětu, padnout rukou nepřátel. Jen tak mohou tito hrdinové navždy žít v národním uvědomění svého lidu.

Nyní máme tu čest přijmout jeho odkaz a posvěcený krví sebeobětování jej použít k největšímu možnému prospěchu.

Život člověka je jeho nejvzácnějším dílem a pokud v jeho díle pokračují ti, kteří jej přežili, nezemřel a nikdy nezemře.

George Lincoln Rockwell žije skrze nás!


GEORGE LINCOLN ROCKWELL

Jako velitel a stíhací letec u válečného námořnictva v druhé světové válce a válce v Koreji Rockwell zjistil, že vše, za co bojoval, si vzali komunisté. "Amerika byla v rukou arogantních agitátoru menšin a manipulátorů s mocí," říká Rockwell. Stal se "konzervativcem", ale rozhodl se, že každý, kdo se bojí vyslovit jméno nepřítele (Židů a černochů) bude v nastávajícím tvrdém a těžkém boji k ničemu.

V roce 1958 sám a bez prostředků vyvěsil vlajku se svastikou a vyhlásil svou touhu udělat pro bílé Američany to, co udělal Hitler pro Němce ... zachránit je z mezinárodního židovského komunistického spiknutí.

Během devíti let vybudoval komandér Rockwell celosvětové hnutí bílých lidí. Založil Americkou nacistickou stranu a udělal z ní v rodné Americe silnou stranu, a miliónům Američanů, kteří ztratili odvahu vrátil jiskru a dal jim vedení, aby konečně povstali k "BÍLÉ MOCI".

Tato kniha, WHITE POWER vámi otřese a vyděsí vás .. a potom vám ukáže cestu k rozbřesku nového dne pro bílé lidi, dne, kdy bude Amerika jen bílá, oddaná (jak tomu bylo předtím, než se k moci dostaly menšinové parazitické skupiny) principům, které udělaly ze západní civilizace a Ameriky něco skvělého.


ROCKWELL - AMERICKÝ NACISTA - ZAVRAŽDĚN; OSTŘELOVAČEM BYL JEHO BÝVALÝ POBOČNÍK

Fred. P. Graham, zvláštní zpravodaj New York Times

Arlington, 25.srpna - George Lincoln Rockwell, zakladatel a vůdce americké nacistické strany byl dnes zastřelen ostřelovačem, když odcházel od svého vozu na parkovišti před místním nákupním centrem.

Z vraždy byl obviněn vyloučený člen této strany, který byl kapitánem Rockwellových stormtrooperů.

Zadrženým mužem je John Patler, 29letý rodák z New Yorku, který byl Rockwellem v březnu vyhozen ze strany pro vyvolávání konfliktů mezi členy strany.

Podle policejních zdrojů Patler, který je snědší pleti a jeho původní jméno zní John C. Pantalos, chtěl oddělit některé členy strany od blond členů se světlou pletí, kterým se říkalo "modoroocí ďáblové".

Patler, který je ženatý a žije v Arlingtonu, byl nedávno obviněn v souvislosti s tiskárnou nacistů poblíž Spotsylvania County ve Virginii.

49letý Rockwell byl střelen do hlavy a hrudníku okolo poledního, když vystoupil ze svého modrobílého Chevroletu ročník 1958 na parkovišti před nákupním centrem na předměstí na druhé straně řeky Potomac.

Podle výpovědí očitých svědků nesl Rockwell prádlo do prádelny, která je uvnitř komplexu nákupního centra. Rockwell klopýtl a ve víru mýdlových vloček padl na straně spolujezdce vedle auta.

J.W.Hancock, 45letý majitel prádelny řekl, že rychle spěchal k Rockwellovi a viděl, že byl střelen do hlavy a prsou.

"Ani na okamžik jsem nepochyboval o tom, že je mrtev", řekl později pan Hancock.

Paní Louis M. Burgessová, která bydlí v domě na rohu centra, slyšela výstřely a běžela k oknu v kuchyni, z něhož zahlédla "mladého hubeného muže v tmavém zmačkaném oděvu"jak běží po střeše a seskakuje dolů.

Mluvčí arlingtonské policie později uvedl, že Patler, který je 5 stop a 7 1/2 palce vysoký (asi 160 cm)

a váží 160 liber, byl zadržen ve 12:45, asi tři čtvrtě hodiny po výstřelech, přibližně tři čtvrtě míle od místa vraždy.

Byl spatřen na autobusové zastávce na rohu Washington Boulevard a North Inglewood policejním inspektorem, který projížděl ve svém voze a poznal jej jako "Rockwellova spolupracovníka". Když se k němu policista přiblížil, Patler začal utíkat a byl zatčen.

Patler, který byl nesčíselněkrát zadržen v souvislosti se svými aktivitami, policii nevzdoroval. Nebyl ozbrojen. Policie řekla, že u něj nenalezla žádnou zbraň.

FBI nalezl na střeš budovy nákupního centra dvě pouzdra od nábojů.

Patler byl převezen na arlingtonskou policejní stanici, která byl zakrátko obklopena 75 novináři, fotografy a sběrateli kuriozit.


NACISTÉ NAZÝVAJÍ VRAŽDU PORÁŽKOU BÍLÝCH

Roy Reed, zvláštní zpravodaj New York Times

Arlington, Virginie, 25 srpna - Muž, který na sebe dnes vzal odpovědnost za Americkou nacistickou stranu řekl,,že z vraždy George Lincolna Rockwella budou mít radost černoši a Židé.

Matt Koehl, tajemník strany a druhý muž strany dnes odmítl doměnky týkající se vraha vůdce strany. Ačkoli rozhovor s ním probíhal po zadržení podezřelého, Koehl neměl informace o jeho totožnosti.

Řekl: "Ať to byl kdokoli, tato vražda přinesla prospěch v této zemi pouze černým a Židům. Je to porážka všech bílých lidí."

32letý Koehl je majorem Stormtrooperů.

Rozhovor se uskutečnil u vchodu omšelého dřevěného domu, který slouží jako hlavní stan strany v Arlingtonu.

Koehl stál před velkou černou skvrnou na zdi, která, jak řekl, je následkem zápalné pumy, kterou sem vhodil nějaký nepřítel na začátku tohoto roku.

Dům stojí na 26 akrovém pozemku silně zalesněného návrší, kterému se přezdívá "kopec štváčů".

Zatímco novinář zpovídal Koehla, stormtrooper ozbrojený puškou zastavil dva teenagery, kteří šli kolem a zakřičel: "Vypadněte odsud. A nechte si ty stupidní obličeje." Zvedl pušku, chlapci se otočili a loudavě šli pryč. V budově bylo vidět jen další tři nebo čtyři členy strany. Koehl odmítl diskutovat na téma rozpočtu nebo síly organizace.

Řekl, že by se měl automaticky ujmout vedení, protože byl zástupcem velitele, ale dodal "nemůže být jiný velitel." O budoucnosti organizace se bude hovořit později.

"Byl mým velitelem," řekl o Rockwellovi. "Myslím, že byl jedním z největších Američanů v historii a jedním z největších bílých mužů všech dob. Myslím, že nehledě na to, co se dnes stalo, bude jeho smrt inspirací k vítězství bílých lidí této země. Řekl, že kdyby se s ním něco stalo, chce, aby jeho dílo pokračovalo."

Koehl byl vojínem první třídy u námořní pěchoty v letech 1953-54, narodil se v Milwaukee a po tři roky navštěvoval University of Wisconsin. Organizace, která je nyní pod Koehlovým vedením, má málo peněz na nábor nových sil a pouze hrstku členů komanda, kteří šíř její učení.

Organizace byla zde v Arlingtonu založena před osmi lety a její činnost byla věnována osvobození od, jak říkali členové, "nového množství židokomunistických gangů", "míchačů ras" a "negrů".

V minulých měsících byl název strany změněn na National Socialist White People´s Party a její základní pozdrav změněn ze "sieg heil" na "white power".


ROCKWELLŮV POHŘEB SE STAL PŘÍČINOU SPORŮ

Rodina i nacisté uplatňují nárok na tělo mrtvého

Arlington, Virginia, 26.srpna - Ostatky zavražděného extremistického vůdce Americké nacistické strany by měly dnes v noci být převezeny a poté řádně pohřbeny.

Muž obviněný ze spáchání vraždy je stále ve vězení a je střežen s maximální ostražitostí.

Matt Koehl, který převzal velení po Rockwellovi zastřeleném včera na parkovišti, oznámil, že pohřeb by měl proběhnout v úterý v 11 hodin dopoledne na National Cemetery Culpepper v Arlingtonu.

Ale Rockwellův bratr Robert Rockwell z West Barringtonu, Rhode Island, řekl, že plány členů strany uskutečnit pohřeb v úterý ráno jsou "velmi problematické".

Extremistická skupina však nadále trvá na tom, že bylo přáním samotného Rockwella být pohřben členy strany ve Virginii. Rodina vyjádřila přání, aby jeho tělo bylo posláno do Boothbay Harbor a pohřbeno tam.

Pitevní zpráva ukázala, že smrt způsobilo masivní poškození srdečních cév, předtím policie uvedla, že byl postřelen také do hlavy.

Koehl zatím prohlásil, že strana bude pokračovat i bez Rockwella.

"Každý, kdo by si myslel, že může hnutí zabít bombou nebo kulkou, je blázen," řekl reportérům. "Budeme pokračovat v boji za bílou moc."

Později odpoledne policie oznámila, že s největší pravděpodobností nalezla vražednou zbraň.

Odpovědný úředník ji popsal jako poloautomatický revolver Mauser, který byl pohozen v potoce, který protéká parkem nedaleko místa, kde byl Rockwell zastřelen.

Pan Hancock, muž, který spěchal postřelenému Rockwellovi na pomoc, byl také svědkem atentátu, který byl na nacistického vůdce spáchán 27.června. Výstřel vyšel když se komandér ocitl na příjezdové cestě kolmo na ulici, která vede od nákupního centra k budově, která slouží jako hlavní stan strany. Rockwell zde bydlel.

V žádosti o povolení nosit pistoli, která incident následovala, popsal Rockwell útočníky jako dva mladé bílé muže.

Rockwellově žádosti nebylo vyhověno.


SPOJENÉ STÁTY DOVOLILY POHŘBÍT ROCKWELLA NA NÁRODNÍ HŘBITOV

Washington, 28.srpna - Pentagon dnes večer oznámil, že zavražděný vůdce americké nacistické strany bude pohřben na národním armádním hřbitově, ale uniformovaní členové strany se pohřbu nesmějí zúčastnit. Rockwellova skupinka Stormtrooperů plánuje obléci si své khaki boty a pásky se svastikami a zítra uspořádat pochod na malý vojenský hřbitov v Culpepper.

Tam bude George Lincoln Rockwell, veterán válečného námořnictva ze dvou válek, pohřben. Jeho tělo bude pokryto nacistickými odznaky hodnosti, ale jeho rakev bude po dobu pohřbu zakryta americkou vlajkou. Zpráva z Pentagonu říká, že 49letý Rockwell, kterého v pátek zabil "ostřelovač", bude pohřben na národním hřbitově, ale jakékoli "nepatřičné" demonstrace jsou zakázány.

Mluvčí hlavního stanu nacistické strany řekl, že pochod proběhne "jak bylo stanoveno" a že někteří členové strany budou oblečeni do slavnostních uniforem.

Zatím někteří členové Kongresu poslali ministru obrany telegramy, v nichž proti pohřbu protestují. Někteří veteráni a Gold Star Mothers také protestovali.

Soudce arlingtonského okresu, L.Jackson Embrey, podrobil obžalovaného Patlera výslechu před třemi psychiatry.

Patelrův výslech byl přerušen, když jeden z Rockwellových stoupenců podnikl na vězně neúspěšně útok s křikem "Ty špinavá svině! Ty špinavej vrahu!" Na muže, jímž byl Eric Ray Wenberg, 21letý Australan, se okamžitě sesypalo šest policistů a řvoucího jej v poutech vyvlekli ze soudní síně. dostal deset dní v žaláři podmíněně a pokutu 50 dolarů za urážku soudu.

Petlerův výslech ukázal, že byl v letech 1955-58 vyšetřován psychiatry v Brinx Probation Departement. Soudce Embrey řekl, že si vyžádá výsledky těchto vyšetřování.

Patler je nyní izolován v nemocniční cele Arlingtonského vězení a jeho propuštění je vázáno kaucí 50 tisíc dolarů. Zástupce šerifa jej popsal jako pasivního, tichého vězně, který většinu času tráví čtením časopisů.

Tělo Patlerova někdejšího vůdce nyní odpočívá v arlingtonské pohřební síni, kde, jak řekl zřízenec, nejsou žádné květiny a nebyli zde žádní návštěvníci.

Plán pohřbít Rockwella na národním hřbitově vyprovokoval Veterány zahraničních válek k tomu, že okamžitě poslali prostřednictvím senátora Harryho F. Byrda mladšího, zástupce virginských demokratů, protest Pentagonu

Rockwell však nikdy nebyl obviněn z podvratné činnosti proti vládě nebo ze spáchání zločinu, který by měl za následek uvěznění na pět nebo více let. Obě tyto okolnosti by mohly ohrozit možnost jeho pohřbu na národním hřbitově.

28.srpna uspořádali uniformovaní členové strany 65 mil dlouhý pochod na místo pohřbu jejich zavražděného velitele. Několik členů Vietkongu, členové Veteránů zahraničních válek a někteří další proti pohřbu protestovali.

29.srpna armáda odmítla pohřbít Rockwella na národním hřbitově poté, co stoupenci strany odmítli sundat před začátkem pohřbu nacistické znaky. Tělo bylo převezeno zpět do pohřební síně v Arlingtonu.

30.srpna proběhla Rockwellova kremace; popel dopravila ozbrojená garda do hlavního stanu strany v Arlingtonu. Koehl řekl, že požádá ACLU o pomoc uložit urnu s popelem na hřbitově v Culpepper.

29. září Patler při předběžném výslechu neuznává svou vinu

17.října Patler obžalován

16.prosince Patler shledán vinným

17.prosince Patler odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 20 let.

SMRT JE HROZNÁ PRO TY, JIMŽ VŠECHNO KONČÍ S ŽIVOTEM NE VŠAK PRO TY, JEJICHŽ SLÁVA JE NESMRTELNÁ
(CIECERO)

hore